Zde jsou sepsány vymyšlené příběhy, které jsem stáhla z morfogenetických polí.

.. Vesmírný příběh .

.. Vnitřek Země .

.. Animus .

.. Druhý vesmír .

.. Matrix hra .

.. Zdroj .