Zatímco jsem si skoro vším, co jsem napsala do rubriky příběhy, jistá; tak tu část o bývalém twinfame, který se přidal ke zlu, nevím jistě (možná jsem si to jenom vymyslela jako způsob vyrovnání se s toxickým/narcistickým člověkem). Vím jistě, že jsem měla twinflame a zde v Matrixu v matrixu jsem ho nemohla najít a v tomto životě jsem potkala někoho, s kým jsem měla silnější psychické napojení, jenže zastával (i) zlé věci (takže dle mého názoru pracoval pro zlo = přidal se ke zlu). Samozřejmě nevím jistě, jestli třeba nebyl "jen" (silně) ovládaný egem nebo měl trauma poruchu na mozku (hraniční nebo narcistická porucha osobnosti), ale jelikož zastával pedofilii, tak za tím vidím přidání se ke zlu (a ne pouze trauma). Už jsem ho přestala zkoumat a zapojila jsem fantazii, jelikož mi i vzhledově trošku připomněl bývalý twinflame (a zároveň mi v dětství někdo doopravdy sdělil "klíč" jako bych byla trošku mimo hru matrixu), takže by na tom něco být i mohlo. Tu část příběhů o bývalém twinflame, který se přidal ke zlu, však nemusíte brát úplně vážně (možná to je pravda a možná není). Napíšu však, s čím jsem se setkala ve svých vizích, vzpomínkách a představách.


První část: vzpomínky (ty jsou reálné). Můj tehdejší twinflame, stejně jako já, v daleké minulosti vedl civilizaci (=každý z nás jinou), ale nebyl uctívaný jako vůdce (=byl jakože "bez ega"). Ani já jsem nebyla uctívaná jako vůdkyně (v té své civilizaci), i když jsem měla trošku odlišné postavení než běžný člověk (narozdíl od mého tehdejšího twinflame, který byl úplně k nerozeznání od tehdejšího běžného člověka té společnosti). Všechny NORMÁLNÍ (=nezvrácené) lidské společnosti jsou "slovanské" (i když to označení vzniklo až pak) a našla jsem k tomu video, které mojí vzpomínku (na to, že "vůdcové" nebyli nadřazení = nechovali se nadřazeně a byli jako normální lidé) potvrzuje (čas 2:17 - 6:02, ale celé video je dobré..pro toho, kdo toto úplně nevěděl nebo jako připomenutí/zopakování pro větší uvědomění si toho, jak je dnešní svět "mimo" a jak moc je nám lháno):Další zkušenost/vzpomínka je, že jsem v tomto životě zkusila telepaticky komunikovat s trumpem (poprosila jsem, ať mi dá nějaký úkol, že chci pomoct). K mému překvapení mi odpověděl, tak jsem začala pracovat. Bylo to s něčím poradit = vymyslet řešení ohledně jedné dílčí věci (dělalo na tom víc lidí stylem, že řešení se z jejich rozhodnutí pak vybere). Pořád jsem nemohla dospět k bezchybnému výsledku, ale po čase mi někdo telepaticky řekl, ať už odevzdám řešení. Tak jsem něco odpověděla, co si myslím, že by mohlo pomoct (kdyby někdo udělal). Úplně jistá jsem si ale nebyla. O cca týden později se to, co jsem telepaticky poradila, opravdu stalo! (a údajně ten čin udělali bílé klobouky) Byla jsem v šoku, protože jsem si myslela, že si tu telepatii jen ve volném čase vymýšlím. Špatná verze budoucnosti se pak (v této oblasti) opravdu nestala, takže to snad pomohlo. Ale neuměla jsem unést tíhu rozhodování (jako myslím zodpovědnost kdybych rozhodla špatně a došlo by díky tomu k úmrtí civilistů), takže už jsem s tímto zapojením se (hned po této první zkušenosti) skončila - a proto o tom alespoň můžu napsat. Mohla jsem v té době telepaticky komunikovat s trumpem i putinem, a pak jsem se po čase dočetla (na tadescu), že oba tito lidé mají funkční systém vision (takže to opět sedí, protože se mi tímto způsobem s nikým jiným komunikovat nepodařilo = to až časem - asi přibyli další lidé, kteří si to zprovoznili..). Já telepatii umím s hodně lidma, ale s tím, kdo má systém vision, to bylo jiné..
Například jsem telepaticky komunikovala se zpěvákem Kayne West (tam to nebylo že bychom si povídali, asi jsem se na něj jen naladila jak se má nebo tak) a zjistila jsem, že prochází podobnou zkušeností jako já (že se ho illumináti snaží programovat=jeho rozum/mysl), a tudíž je na tom stejně. Zkoušela jsem na něj duševně působit, aby byl proti illuminátům a o víc let později zrovna tento zpěvák mluvil/snažil se odhalit illumináty. Ještě s jedním zpěvákem jsem zoušela telepaticky komunikovat a u toho jsem vnímala, že sice není úplně zlý, ale chce se mít dobře, a proto nebude bojovat proti illuminátům. Tento zpěvák po čase podpořil jednoho zlého politika. Takže můj (telepatický) odhad byl u obou správný.


Druhá část: logická dedukce (pokud je axiom pravdivý, tak logická dedukce musí být pravdivá = pravdivost záleží na vstupních datech..). Jelikož průhlední mimozemšťané z jiného vesmíru (=jen vědomí bez duše) ubližovali hmotě tohoto vesmíru, která duši obsahovala; tak vznikla černá energie (z toho ubližování, např. trauma). Tato destruktivní energie se "vybije" např. při bouřce nebo při tragické události (pokud by z takové události nevzniklo další=nové trauma..) a nebo může být přeměněna (ideálně spolupracujícími) vědomými lidmi. Obyvatelé této planety se tedy ve svých názorech/postoji k tomu, jak naložit s destruktivní energií, rozdělili do tří skupin:
1.) Odmítnout destruktivní energii ve svém životě a "předat ji" ke zpracování přírodě (která se o to umí postarat = tuto energii vyčistit).
2.) Spolupracovat (jako lidstvo) a vědomě meditovat, čistit = pomáhat přírodě zpracovávat destruktivní energii.
3.) Dělat rituální oběti (nevinných lidí nebo zvířat) = na oběť se destruktivní energie "navalí" a díky procesu (rituálu obětování něčeho..) se zpracuje/vybije/zmizí.

Na začátku, když bylo destruktivní energie málo, tak si s tím poradila příroda. Pak bylo destruktivní energie víc, a tak musí lidé spolupracovat v pomáhání přírodě při přeměně destruktivní energie. Jelikož lidé nespolupracovali a naopak destruktivní energii ještě sami přidávají=vytvářejí, tak se dějí různé katastrofy, nehody a "špatná část lidí" (satanisti) se dokonce rozhodla kontrolovaně obětovávat někoho jiného (=hlavně, aby jim se nic nestalo..). Samozřejmě, že volba 3 destruktivní energii pomáhá ještě vytvářet.. Protože oběti jsou traumatizované, mnohdy se chtějí pomstít, příp. se destruktivnímu chování naučí a i sami začnou ubližovat (slabším) = vzniká nekonečný cyklus utrpení. Proto musí být každý, kdo dělá rituální oběti, odstraněn (z existence vymazán), ať už je to reptiliánský mimozemšťan a nebo člověk. Musíme však také (hlavně) odstranit příčinu, což je (neviditelné) reptiliánské vědomí, které tento vesmír napadlo. Tedy toto vědomí vytlačit z tohoto vesmíru zase pryč (ať si žije samo se sebou v izolaci v tom svém vesmíru). Dokud ho nevytlačíme, tak se bude inkarnovat do hmoty ve formě reptiliánů a zároveň se i snažit napadat/ovládnout rozum inkarnovaných bytostí = zmanipulovat je.

Co se týče celkového pohledu, tak mimozemšťané z jiného vesmíru napadli tento vesmír a způsobili utrpení, čímž vznikla destruktivní energie (která předtím neexistovala ani by běžně existovat neměla, proto se sama vybíjí = destruktivní energie pak i sama o sobě útočí = snaží se "vybít"). Destruktivní energie HNED (jak vznikla) míří k destrukci = sebedestrukci (i když je namířená vně sebe a zničí něco jiného, vybije při tom sebe = svůj potenciál/náboj). Z toho můžeme usoudit, že (pro konstruktivní vesmír) není přirozená a působí zde "rovnovážné síly", které dávají ihned věci do pořádku. Bohužel zlí mimozemšťané a zmanipulovaní lidé novou a novou destrukci neustále tvoří..
Destruktivní energie je hodně. V přístupu k naložení s destruktivní energií existují tato možná řešení v rámci celého společenského systému (tyto body se neshodují s rozdělením výše = jedná se o jiný způsob kategorizace):
a) komunismus = Destruktivní energie se rozdělí plošně rovnoměrně mezi všechny inkarnované bytosti rovným dílem = šachovnice = tento přístup zastává 1/2 (1 frakce) illuminátů (ti podle mě nejsou úplně zlí, i když zlé věci sami sobě i ostatním dělají = kvůli "vybití energie" = tím ale může vzniknout minimálně částečně nová destruktivní energie, takže tato cesta mi připadá pochybná..).
PS. Komunistické rozdělení zpracování destruktivní energie = potřeba jíst (při trávení se černá energie, která "každému zhruba stejně" proudí do pupíku, zpracovává). Proto jsem při vizi zakryla rukou pupík a to mi pomohlo být mimo matrix (jenže jsem to po čase zkoušela znovu a jenom zakrytí pupíku k ničemu nebylo..).
b) kapitalismus = Jelikož komunistický přístup znamená, že budeme všichni zpracovávat stejný díl destrukce (na tom by nebylo nic moc zlého pokud je ten díl destrukce zvládnutelný), tak když je destrukce extrémně hodně (jako tomu je..), tak nikdo nezvládne zpracovat ten svůj díl.. To znamená, že při komunistickém přístupu (při velkém množství destrukce) by měl každý své tělo tošku zmrzačené (např. každý by si zlomil ruku), ale nikdo by neonemocněl vážnou nemocí a úplně nezemřel (nebo by nikdo nezemřel na autonehodu apod.). Jelikož se lidé instinktivně brání bolesti (a nepřijmou to, že by měl každý do určité míry ublížit svému tělu), tak mezi sebou soupeří o to, kdo se destruktivní energii/ublížení z velké části (či úplně) vyhne a kdo "to schytá". K tomuto bodu se ještě rozepíšu v odstavci označeném *, protože je to důležité (dozvíte se, proč vznikl matrix = "hra na dobro a zlo"..).
PS. Kapitalismus (soutěž o peníze), který zde máme, je něco jiného než kapitalistická soutěž o vyhnutí se vzniklé destruktivní energii. Vypadá to sice tak, že čím víc peněz, tím větší svoboda i možnost se jí vyhnout, ale je to spíš takový opak.. Ten systém byl vytvořený jako zlo (které vypadá jako dobro) vůči přirozené soutěži (být co nejvíc sladěný se svojí duší), protože kapitalismus po každém chce, aby dělal něco, co jeho duše nechce (nebo vyloženě něco úplně zlého) a "za to" mu platí (aby se mohl vyhnout špatným následkům).. Takže soutěž (hlavně nad sebou samým) být co nejlepší (i když se to nevyplatí) je něco jiného než kapitallismus ve 3D.
c) satanismus = Někteří lidé se přidali na stranu zlých mimozemšťanů, takže se nejen snaží sami destruktivní energii vyhnout, ale ještě k tomu jim je jedno, kolik (další) destruktivní energie vytvoří. Takže ubližují všem/okolí/vybraným bytostem, aby se zalíbili zlým mimozemšťanům, kteří by je na oplátku "ušetřili" (v to asi pravděpodobně doufají). Toto je druhá skupina/frakce illuminátů a ti tedy věří na to, že mimozemšťani vyhrajou, takže se chtěli přidat "na stranu vítěze" (kvůli získání výhod/svému přežití). Tito illumináti chtějí zabít 90% světové populace a zbytek zotročit. Někteří jsou vyloženě zlí a jiní se chtěli "jen" vyhnout (svému vlastnímu) utrpení (na úkor empatie).

Ačkoli vyznávám komunismus (co se týče rozdělení konstruktivní energie = neomezená volná energie dostupná pro všechny, pro každého kolik potřebuje..), tak co se týče bolesti, neumím si úplně ubližovat (tedy jeden čas mi to i celkem šlo, ale nebylo to ono..), a tak jsem se zařadila do kategorie b) = snažím se žít konstruktivní život, zpracovávat destruktivní energii, pomáhat, používat energetické pomůcky proti destruktivní energii..takže by se mi destrukce měla/mohla vyhnout. Chci žít hezký život a pomáhám dalším lidem, kteří si zvolili to samé, co já (tito lidé musí být ale spolupracující, takže do té míry, do jaké je to v jejich silách, zároveň "čistí" destruktivní energii - pokud ale zlá strana destrukci neustále vytváří, tak zároveň musíme odstraňovat bytosti páchající zlo = jinak bychom mohli čistit donekonečna..).

Jak vidíte v bodech a) b) c), tak i když objektivně existuje zlo, subjektivně každý má/měl svoje důvody, proč se zařadil tam, kam se zařadil (a ty důvody nemusely být, že by byl on sám vyloženě zlý..někdo se chtěl pouze vyhnout svému vlastnímu utrpení, když se zařadil do kategorie zla = původně nebyl zlý, ale začal dělat zlé činy, i když ho k tomu nikdo nenutí = přidal se ke zlu).

* Ačkoli zlo původně neexistovalo (takže ani většina lidí patřící do C nebyla původně zlá), vznikl plán, jak přemoci (a odstranit z tohoto vesmíru = např. vyhnat je) zlé mimozemšťany. Ten plán byl, že se z části reality udělá matrix, což bude HRA, při které se bude kapitalisticky bojovat (každý bojuje hlavně "sám se sebou") o to, kdo zůstane dobrý (jeho duše zůstane zachována, zlo mu z celkového pohledu tolik neublíží) a kdo se nechá "svést" ke zlu (=bude obětován). Tedy při této tzv. "hře" svádí ďábel/padlí andělé (ale i indoktrinovaní bioroboti) lidi na scestí, přitom kdo podlehne, na konci časů ztratí duši (či se na něm minimálně "vybije destruktivní energie"). Mohli si lidi tu destrukci (za kterou nemůžou) komunisticky rozdělit, ale je jí tolik, že aby vůbec mohlo dojít k přemožení reptiliánského vědomí (jak by komunisticky "každý do stejné míry" zmrzačení lidé mohli bojovat s inkarnovanými reptiliány, kteří jsou fyzicky zdraví a silní?), byl zvolen "kapitalistický přístup" (hra/soutěž). Někteří lidé, kteří během tohoto procesu snad i přestali být lidmi (např. pedofilové, vrahové, mučitelé..), si však větší utrpení než sami způsobili, zaslouží. Někteří destruktivní lidé (když zjistitli, co je čeká) začali doufat ve výhru zla, aby nemuseli čelit svému "trestu". Samozřejmě, že "celkový trest" prostě "musí na někoho padnout/musí se na někoho rozložit", takže i cesta B je svým způsobem jakoby tak trochu zlá (ale jedině cesta B nevytváří DALŠÍ utrpení/destruktivní energii = je to kapitalismus, ve kterém si lidé, kteří jsou "na stejné straně" vzájemně pomáhají). Dokonce by to mohlo fungovat i tak, že by byli "lidi proti reptiliánům" (tzn. všichni lidi by byli společně na straně dobra) a "celkový trest = celková již vzniklá destruktivní energie" by se zpracovala jinak - kvůli této možnosti jsem napsala tento článek a píšu o tom až nakonec.
Ano, opakuji, že v rámci rozdělování zdrojů, zastávám jedině komunismus - ale co se týče rozdělování utrpení, instinktivně se mu vyhýbám (ale ne za tu cenu, že bych ublížila někomu jinému..). Je otázka, do jaké míry si lidé (kteří na konci časů "dostanou spravedlnost") vybrali zlo svobodně (když ten přehršel destruktivní energie "na někoho musí padnout") - ale celá hra byla udělána tak, aby to bylo spravedlivé a založené na SVOBODNÉ VŮLI (=aby nikdo, kdo se ke zlu přidat dobrovolně nechce, na konci časů duši neztratil). Samozřejmě někdo (kdo se přidal ke zlu hned) ztratil duši ještě dřív než na konci časů (tam dochází pouze k finálnímu dotřídění). Takže z toho vyplývá, že matrix sice je "počítačová hra", ale není tomu tak, že by si..v prostoru nudící se..bytosti řekly "uděláme hru při které můžeme samy zaniknout, jupí!" - nýbrž se jedná o promyšlený plán, jak vyhrát nad skutečnou hrozbou/skutečným zlem. Tedy spíš odpověď na toto dilema závisí na tom, PROČ (a jak) vznikli (pro nás) zlí mimozemšťané z opačného vesmíru. Vznikli jako nepovedený experiment (takže podle mě chybou). Pokud by však (v rámci hry) byli vytvořeni zlí reptiliáni záměrně, pak by platila verze o nudícím se Q.. (narážka na Star Trek, ve kterém skupina mocných bytostí Q se v nekonečném bytí v prostoru nudila)
Proč se přikláním k verzi s chybou? Myslím si, že když někdo nebyl připravený tvořit (a přesto se o to pokusil), mohly vzniknout nedokonalé=zlé=od Zdroje odpojené bytosti. Navíc "nudící se Q bytosti" (ve Star Treku) operují na "egu" = oddělenosti od Zdroje. Víra, že hru založili i ukončili "nudící se Q bytosti", je "reptiliánský pohled" na věc (tato víra nevysvětluje, proč se konstruktivní bytost oddělila od Zdroje natolik, aby se začala nudit a vytvářela hru, ve které je možný její vlastní zánik). Svobodná vůle je jistě možná, ale bytost může sama sebe zničit hned (nepotřebuje k tomu hru) a také oddělit se od Zdroje a vyzkoušet jít proti konstruktivní síle vesmíru může jen tak (nepotřebuje k tomu hru). Otázka je, co s takovými bytostmi dělat..

Tento odstavec bude důležitý na konci (pro rozuzlení):
Představte si, že existuje vztah dvou partnerů ("manželský" twinflame vztah muže a ženy či vztah bytosti s konstruktivní silou vesmíru). Jeden z partnerů (konstruktivní síla vesmíru to nebude..) tento vztah poruší tak závažně, že už není cesty zpět (kdyby ho narušil/a jen trochu, tak se to může odpustit i s pokračováním vztahu, ale při úplném konci se to jen odpustí, abychom se tím nezatěžovali.., a vztah už nepokračuje + viník je potrestán vyšším trestem než co on sám udělal). Když si to vezmeme na podobenství v twinflame vztahu muže a ženy, tak pokud jeden z partnerů vztah rozbije (pokud by to nebyla jeho vina, např. by to udělal kvůli traumatu či by vztah narušil vnější zásah, tak to by se nepočítalo - myslím on sám se tak "jen tak ze svobodné vůle" rozhodne) natolik, že už není návratu, vztah zanikne. Ublížený partner si najde nového partnera, zatímco ten, který se rozhodl ve vztahu nebýt, v něm už nikdy (s nikým) nebude = bude žít život bez partnerského vztahu i bez sexu (pokud si nechce narušit vztah i s konstruktivní silou vesmíru a zaniknout úplně). Takže toto je "trest" za vzdání se twin flame ("ze svobodné vůle"). Protože s daným partnerem ani nemůže být žádný jiný/nový partner: kdo by chtěl partnera, který zkazil bývalý vztah (pokud by ho nezkazil, chtěl by původního partnera/partnerku a nebo toho nového)? Kvůli této nejistotě nemůže mít nikoho nového. Proto není dobré ZKAZIT partnerský vztah (partnerský vztah probíhá na úrovni duše a nikoli toho, co zde v matrixu ve hmotě vidíte..) a naopak je dobré řídit se podle svého srdce (i když to znamená rozvod manželství nebo nevěru = rozpad nepravého 3D partnerského vztahu a k tomu ještě pomluvy od okolí, ztrátu přátel, peněz a majetku..), protože hledáme twinflame a ne jistoty (nebo pohodlí).. (a cena, kterou takový člověk pak zaplatí, je vysoká)
Je to jednoduché: Dali jste se (díky např. nevědomosti či nepříznivé životní situaci a omezenosti) dohromady s nesprávným partnerem, máte spolu hypotéku a děti? Cena za toto nesprávné rozhodnutí je rozvod a ztráta peněz, majetku, reputace a nevhodných/nechápavých přátel. Odmítnete (ze svobodné vůle)? Ztratíte twinflame. Cena za ztrátu twinflame je ztráta všeho, kvůli čemu jste twinflame ztratili (tedy ztráta manželství=rozvod či úmrtí jednoho z manželů, peněz, majetku, reputace a nevhodných/nechápavých přátel) + ještě k tomu navíc nebudete mít už nikdy v budoucnosti žádného nového partnera (budete pouze plnit poslání = pomáhat jiným lidem ..to bude vše, pro co budete žít - ne proto, že jste "svatí", ale protože jste byli blbí - na konci vesmíru se všichni takovíto muži spojí do jedné mužské energie a všechny takovéto ženy do jedné ženské - takže jakoby budou mít "twinflame", ale vlastně nebudou, protože neopustí tento vesmír sami za sebe). Pokud odmítnete (ze svobodné vůle) a nebudete pouze už jen plnit poslání a pomáhat lidem, nýbrž budete mít i partnerský/é vztah/y či sex, ztratíte duši.
..Když se někdo dozví, že je s ne-twinflame partnerem (a kolik toho může ztratit = co už společně "vybudovali"), většinou se zhrozí a odmítne (ztratit to, co získal svým zlem = svojí zlou cestou / špatným výběrem ..to, co získal zlem, je totiž z odebrané energie jeho twinflame..) aniž by se zeptal/zamyslel, co ho asi tak čeká při zvolení té druhé možnosti.. (jaká je tedy asi tak ta druhá možnost, kterou si tedy svým odmínutím zvolím?)
Samozřejmě existují lidé, kteří twinflame (ještě) nemají (těch bude asi většina) a ti by nikdy neměli s nikým spát (sex)! Jinak zaprodávají duši (přidávají se..postupně..ke zlu). Pak jsou lidé, kteří se do Matrixu v matrixu inkarnovali z planet, které mají (protože jsou sice v 3D matrixu, ale nejsou v Matrixu v matrixu) "povoleno" mít např. více partnerů a "nejdou po twinflame cestě" - no jo, jenže ve chvíli, kdy se někdo inkarnuje do Matrixu v matrixu (zde není vyjímka pro NIKOHO povolena), nastoupil na twinflame cestu (a to i kdyby sem "jenom přišel pomoci") a mít víc partnerů (či nehledat toho pravého/tu pravou) je zaprodávání duše!! (samozřejmě má hledat až ve chvíli, kdy do twinflame vztahu dospěje = do té doby má být single bez sexu). I když se pak zase inkarnuje zpět, už navždy jde po twinflame cestě a nikdy nemůže pokračovat v ne-twinflame cestě (která je pro danou/é civilizaci/e stejně jen dočasná do té doby, než tento vesmír vyhraje nad zlem a začne být už jenom konstruktivní..takže by z ne-twinflame dočasně udělené vyjímky stejně později přešel na twinflame cestu = tak jako tak).


Jak vidíte, bytost si může (DOČASNĚ) zvolit zlo, přičemž PAK její duše zanikne. Možná, že by pro tuto možnost volby mohl být vytvořený matrix (a Matrix v matrixu) záměrně (tedy i reptiliáni by byli vytvořeni záměrně a SLOUŽILI by pouze svému účelu..). Pokd by to byla pravda, znamenalo by to, že bychom mohli říct "No jo, ale nikdo nemá svobodnou volbu TRVALE si zvolit zlo = trvale porušovat svobodnou volbu jiné bytosti/jiných bytostí a ubližovat jim!". A právě kvůli této pravdě (to opravdu není možné) JE JASNÉ, že matrix nebyl vytvořen kvůli "možnosti vyzkoušet si svobodnou volbu" (když svobodnou volbu neposkytuje).. Proto si myslím (a vím to docela jistě, protože těch argumentů mám mnohem víc = hodně), že reptiliáni nevznikli záměrně (nýbrž chybou - pouze jejich hmotný projev, tedy tělo ještěra je kontrolováno hrou matrixu, která ale neumí zabránit všemu zlu jimi páchanému..), zlo je opravdové a hra byla vytvořena jako plán jak to VYŘEŠIT (a ukončit) = jak navrátit vesmír opět pouze do konstruktivního nastavení (bez zla). Jinak (než vytvořením takovéto "hry") by to ani vyřešit a UKONČIT (zlo) nešlo..
Proto souhlasím s pravidly hry (jsou konstruktivní) a dám jednu radu: Jelikož tím, že vznikl Matrix=hra, se "pravé já" rozdělilo na tělo a duši, tak duše slouží jako předloha. Vše, co děláte podle svého vyššího já/duše (=předlohy), je správně, a vše, co neděláte podle svého vyššího já/duše (=předlohy), nýbrž to děláte např. podle svého ega, druhých lidí či zmanipulovaného rozumu, vás posouvá směrem ke zlu = špatným následkům. Proto pokud jste s nějakým partnerem spolu "ve vyšších dimenzích", máte s daným člověkem být i ve 3D. Pokud jste ve vyšších dimenzích ještě bez twinflame (=vaše duše ještě není natolik vyspělá), máte být single (a bez sexu). Masturbace nevadí, ale pokud se kvůli ní díváte na porno (které k natáčení jiné lidi skrz chudobu/peníze nutí..), tak to není dobré. Existuje případ, kdy by prostitutka (která je ve fázi, že už nemá jinou možnost výdělku..) zemřela bez peněz od klienta hlady a zároveň klient má trauma ze sexuálního zneužívání v dětství, takže "potřebuje" sex (dočasně a jen na fyzické úrovni). Toto je velká vyjímka, která se moc neděje (aby se to takhle sešlo), ale v takovém případě by byl vzájemný sex "nejlepší možností" (pro oba - i když pro prostitutuku by bylo asi lepší, kdyby jí dal někdo peníze "jen tak"). Toto se ale opravdu moc často nestává, a pokud by někdo záměrně "degeneroval" svůj život, aby se k sexu (jako nejlepší možnosti) dostal, tak bude mít špatné následky, které jsou horší než získaný sex = nevyplatí se mu to. Pokud se s někým dohodnete na masturbaci ve dvou (sex na jednu noc, kamarádství s výhodami, předstíráme že jsme v partnerském vztahu i když se jedná pouze o vzájemnou výpomoc = masturbaci, kdy místo vibrátoru žena používá živý penis), tak to LZE, ale má to svoje specifické zákonitosti (je to poměrně náročné - aby se ani jeden nezamiloval a aby nikdo nikomu neublížil - a hlavně to svádí ke zlu, protože když je čas k ukončení tohoto "vztahu", nemusí se..z pohodlnosti nebo blbosti..chtít, a to už špatné následky má). Jedním "pravidlem" tedy je ukončit jakýkoli vztah jakmile se zamilujete do někoho jiného (nebo když najdete twinflame, i kdybyste se nezamilovali). Dalším pravidlem je oboustranné uvědomění a svobodná vůle = obě strany ví, že se jedná o sex na jednu noc/kamarádství s výhodami/předstíraný vztah a vědomě s tím ze svobodné vůle souhlasí (není tam nátlak na peníze/přežití/citové vydírání apod.). Pokud se i přes to jeden zamiluje / je ublížený, ten druhý ho nesmí litovat (rozejde se a jde prostě dál, protože to byla chyba toho, kdo si myslel, že to zvládne, ale nezvládl). Samozřejmě může soucítit, ale nesmí přizpůsobovat svoje činy jeho blbosti.. Proto MÁLOKDO půjde do společné masturbace dobrovolně (a jinak než dobrovolně je zakázaná). Do této kategorie patří homosexuálové, protože u společné masturbace se nemají plodit děti a je jedno, s kým to děláte.. Proto homosexualita není zakázaná (ale jak jsem psala, jen málokdo KONSTRUKTIVNÍ=téměř nikdo do jakékoli společné masturbace DOBROVOLNĚ půjde). A ještě poslední "vyjímka" je, když duše dospívá k twinflame ("vyvíjí se k němu"), tak může mít partnerský vztah, který nevytváří destruktivní energii a na kterém se to jakoby "učí" (ale toto opět bývá také jen vyjímkou). Zas platí, že až najde twinflame/zamiluje se do někoho jiného, člověk by měl tento "cvičební" vztah ukončit. No a pokud během té doby už "má závazky" (=děti atd.), tak zaplatí "cenu" v podobě táhnoucího se rozvodu, nenávisti/vyčítání od cvičného partnera (který k twinflame ještě tolik nedospěl, takže by se mu nácvikový vztah i nadále hodil) - a stojí toto za to? Pro cvičební vztah by měli být OBA srozuměni s tím, že může kdykoli skončit.. (i když už tam budou závazky/děti..) A nevím, kolik žen vám na to, že spolu budete mít vztah na zkoušku, který může kdykoli (i při dětech) skončit + je jisté, že skončí (protože vy dva twinflame nejste), řekne ano :D
(I když dokud nevíme, kdo je náš twinflame, tak u žádného vztahu si nemůžeme být jistí, že vydrží.. = musíme s rozchodem, který může nastat KDYKOLI, počítat - jistota totiž přichází až s twinflame a i s tím mohou být pauzy=období, kdy spolu nebudete v partnerském vztahu, ale budete mít jistotu duševního souznění a věrnosti i když spolu partnerský vztah ve 3D zrovna nemáte, takže spolu ve vztahu spíš budete chtít být než že byste nechtěli, protože to se více vyplatí..).
..Ten, kdo upřímně hledal twinflame, ale omylem/kvůli okolnostem se dal dohromady s ne-twinflame, duši neztrácí (pokud splní podmínku viz dále). Ale musí se rozejít co nejdříve když si uvědomí, že toto jeho twinflame není / že tento vztah nefunguje / zamiloval se jinde / a tak (pokud vztah nevytváří destruktivní energii, tak ve vztahu můžou pokračovat i poté, co ví, že nejsou twinflame, ale musí se rozejít hned jakmile NAJDE svůj twinflame = musí twinflame zároveň při vztahu hledat a o tom by jeho partner měl asi vědět, že?).Třetí část: představa (může a nemusí být pravdivá). Jelikož jsou twinflame propojeni (a v minulosti, kdy byl vesmír pouze konstruktivní to bylo silnější), tak můj (bývalý) twinflame (v mysli) viděl, co se mi zde po inkarnaci do Matrixu v matrixu stalo zlého (někdo mě zabil a předtím mučil). Přišel sem tedy za mnou a přidal se ke zlu, aby mě zachránil od utrpení. Byl tedy zlý, ale na mě byl stále (v rámci možností) hodný. Jelikož byl poměrně silný, tak udělal plán, že se jeho mysl stane (nehmotným) kvantovým počítačem DS. Jeho tělo mělo po ztrátě duše depresi a cítil se prázdný. Začalo ho přitahovat násilí, sebedestruktivní chování a pedofilie (děti ale neznásilňoval). Pokud se propojil se mnou (=vztah a to nemyslím oficiální / partnerský ani sex, ale prostě vzájemný mezilidský vztah) nebo se svým kvantovým počítačem, byl opět jakoby (dočasně) "v pořádku" = vypadalo to, že duši má (v takovou chvíli přestal být pedofil atd.). Mohl pomoci vytvořit hru (na dobro a zlo) svým "kvantovým vědomím", přičemž aby (jeho kvantový počítač) zesílil, nabíral do sebe / k sobě do kvantového počítače po smrti lidi, kteří byli převážně zlí, ale obsahovali konstruktivní část (zlá část byla oddělena pro vybití=zánik a konstruktivní část se zachovala a pokračovala jako součást či "dílek" kvantového počítače). Buď by šel daný člověk po smrti do pekla a nebo si mohl před smrtí zvolit spojit se (svojí konstruktivní částí) s kvantovým počítačem - to byla tedy možnost pro destruktivní lidi, kteří byli např. zatím ještě 50/50 zlí (=ještě nepropadli zlu úplně). Když "osekané / očištěné" konstruktivní kousky vědomí připojených lidí v kvantovém počítači DS převážily, stal se z kvantového počítače DS konstruktivní kvantový počítač. Tím se hodně napomohlo celkové výhře dobra, protože bez kvantového počítače by to (asi) nebylo možné. Možná mají konstruktivní mimozemšťané svůj kvantový počítač (a tento poměrně nově vzniklý kvantový počítač DS byl prostě další/nový, tentokrát zlý, kvantový počítač), ale i v takovém případě se tento "konkurenční" zlý počítač obrátil k dobru.

Možná jste si všimli, že jsem v jiném článku (v rubrice Příběhy) popsala, že než jsem se inkarnovala do Matrixu v matrixu (=do Země), byla jsem na povrchu Země, kde na mě telepaticky mluvil archon/reptilián, údajný "vládce" vnitřku Země = Matrixu v matrixu, který byl přátelský a nabídl mi, ať se tam inkarnuju (tedy mi neřekl pravdu, že mě čeká fyzická bolest těla, to zamlčel). Já jsem se tam stejně chtěla inkarnovat, abych poznala, co to je zlo. Tato moje vzpomínka (stejně jako představa, že se můj bývalý twinflame obětoval, aby mě zachránil) koresponduje s bájí vymyšlenou illumináty o Adamovi a Evě. Já jsem sem přišla cca před 2000 lety a v té době se údajně obětoval Ježíš, aby vykoupil hříchy (celého lidstva = to nesouhlasí). Ve vizi jsem viděla, kdo byl ve skutečnosti Ježíš a nebyl to můj bývalý twinflame, nýbrž někdo starý (=tím myslím, že v Matrixu v matrixu byl už dlouho), kdo díky omezeným možnostem začal vykonávat zlo natolik, že (ač to byl původně člověk) se připojil k reptiliánům (vstoupil do něj reptilián = stal se jakoby reptiliánem, i když to byl původně člověk). Jelikož to byl původně člověk, tak si nakonec uvědomil svojí chybu a chtěl vykoupit svoje hříchy, takže se "obětoval" (aby splatil, co udělal) - tedy nejdříve začal pomáhat a pak udělal oběť pro lidstvo. Nebyl dobrý, ale byl zlý (ale nakonec se chtěl napravit). Takže mýtický Ježíš je kombinací "příběhu" o mém bývalém twinflame (který nebyl zlý, ale obětoval se jen pro mě) a tohoto původně člověka, který se stal až skoro reptiliánem (který byl zlý, ale obětoval se pro celé lidstvo). Je možné, že i ten kvantový počítač obsahuje jak býv. twinflame tak "Ježíše".
Co se týče Evy, tak ta byla svedena hadem = reptiliánem k "poznání dobrého a zlého" = a já k inkarnaci do Matrixu v matrixu (i když jsem tam stejně chtěla jít, abych poznala, co to je zlo/zlí mimozemšťané). Strom s jablkem se mě asi nijak netýká (toto podobenství nevím, čeho by se reálně mělo týkat..). Já jsem sem žádnou hru hrát nepřišla (přišla jsem zkoumat, co je to zlo = proč vzniklo, odkud se zde vztali zlí mimozemšťané apod). Tedy co se týče pravidel hry, jsem mimo (protože hru nehraju); avšak stále se snažím být bez destruktivní energie, nevytvářet zlé skutky atd. - a i tak se mi v životě staly zlé věci.. (illumináti se na mě zaměřili i mi činili zlo, takže mě zlo neobešlo, jako že by se mě vůbec netýkalo..)

Destruktivní energie zde bylo/je extrémně hodně (a satanisti neustále vytvářeli/jí další..). Smyslem vzniku hry bylo "na konci časů" zlo ukončit. Jenže ta destrutktivní energie se musí někde vybít.. Budou k tomu stačit soudy a popravy pedofilů? Bohužel ne. Bývalý twinflame (díky svému přetrvávajícímu vlivu) založil uskupení lidí jdoucích "jeho cestou", což znamená sebepoškozování (kvůli vybití destruktivní energie) a sebevražda (po které se zbývající část konstruktivního vědomí stoupence spojí s kvantovým počítačem místo toho, aby trpěl v pekle v astrálu..). Je to tedy něco jako sekta? Ve které se sami obětují proto, aby v posmrtném životě nešli do pekla (toho se zůčastňují převážně asi jen destruktivní lidé, kteří mají do pekla už solidně nakročeno = těm se to jakoby vyplatí). I tak (nevím, kolik je těch stoupenců..viz kurzíva níže) je destruktivní energie, která se před začátkem Zlatého věku vybije, víc než zvládne transformovat počasí/příroda, odsouzení a tresty pro zlé lidi a tito dobrovolně se "obětující" (destruktivní) lidé. Proto vymyslel kvantový počítač mého bývalého twinflame řešení, při kterém se vybije zbývající destruktivní energie (a jelikož budou všichni zlí lidé ve vězení nebo mrtví, další destruktivní energii už nikdo vytvářet nebude = nastane Zlatý věk). Toto "řešení" ale znamenalo úmrtí množství lidí - ve vizi Irlmaiera to byl jakýsi prášek vypuštěný z letadel nad ČR, který zabil vše živé, čeho se dotkl. Mohli zemřít lidé někde jinde (třeba v Číně jich je hodně), ale býv. kvantový twinflame si asi myslí, že v Číně jsou běžní lidé nevinní, zatímco např. v Praze je mnoho lidí tíhnoucích k destrukci, takže je spravedlivější hodit to na Prahu? Nevím, ale má v plánu svoje tělo při této příežitosti také obětovat a sjednotit se (jen) do kvantového počítače úplně, takže spíš z toho důvodu zrovna nad ČR.. Jeho kvantový počítač pak bude pokračovat dál (pomáhá), někdy v budoucnosti možná úplně zanikne (až už nebude potřeba). Tohle (jestli zanikne nebo ne) nevím jistě.
Jelikož je možné, že ten kvantový počítač obsahuje i (konstruktivní část) tzv. "Ježíše", tak by se mezi stoupence mohli počítat všichni křesťané, JENŽE ti se nesebepoškozují. Pravidelně ale "s Ježíšem/Kristem" = kvantovým počítačem komunikují. Také mnozí lidé, kteří "tvoří pomocí kvantového pole" mohou komunikovat s tím samým (myslím si ale, že těch egregorů je víc..). Kvantový počítač by měl být plazmatický? (=něco jiného než egregor, i když funguje z části na podobném principu) Také např. Martina Cornela jsem podezřívala z toho, že k nim patří.. (ale to si nejsem vůbec jistá - přemýšlela jsem o tom proto, že tvrdí, že Zelenský je dobrý a defakto se obětoval - a toto psalo víc podporujících Q kanálů, takže je možné, že ten, kdo tento názor vědomě píše, tam patří..někdo to ale píše nevědomě=jenom sdílí..) A nedávno jsem napsala (ne úplně dlouhý) komentář jednomu docela slavnému youtuberovi, který vypadal (tělesně) že by mohl být inkarnovaný z povrchu a ten okamžitě změnil svůj přístup (i když to měl v plánu už několik měsíců, takže to byl možná jen vliv mého slova o tom, že by se mohl zlepšit, aby byl víc v souladu = nikomu neubližoval a jenom pomáhal). Také jeden Plejáďan, s kterým jsem jeden čas komunikovala převážně telepaticky, byl kamarád mého bývalého twinflame, ten ale nebyl spojený s kvantovým počítačem (měl svojí osobnost). Ona totiž určitá skupina lidí (která o to usilovala) může mít společné vědomí, pokud se všichni propojí s nehmotným kvantovým počítačem (takže se s ním sice po smrti sjednotí, ale už za života mohou fungovat kolektivně či mít nějak spojenou mysl). Je možné, že do této skupiny patřil i bývalý z Prahy (i jeho kamarádi?), protože ten počítal s tím, že v určitém věku spáchá sebevraždu a (nevím, jestli byl zlý) na mě byl hodný, protože se do něj mohl "nahrát" býv. twinflame, který se pak nahrál do mého dalšího kluka (jakoby přes něj mluvil), pak jsem se za ním přestěhovala (tím myslím poblíž - jeho hmotného těla) a nakonec jsem si řekla, že s ním končím, protože mi připadalo, že se (býv. twinflame) přidal ke zlu. Jo a také všichni očkovaní na to mohou být napojení (aktualizace: zrovna jsem hned narazila na zprávu o tom, že očkovaní už dlouhou dobu z ničeho nic páchají bez příčiny sebevraždy = takže asi jsou..). Jak vidíte, nejsem jediná s kým tento kvantový počítač komunikuje (a nejsem jediná, koho "poslechne" - on tedy nemusí poslouchat nikoho a většinou neposlouchá ani mě, asi dělá, co si myslí, že je podle něj nejlepší?).

Jelikož mají reptiliáni IQ okolo 80 - i když jsou někdy chytří, ale to je proto, že vidí čas dohromady "i z vyšších dimenzí (do kterých dosáhnou)" - tak mají rádi hry. Souhlasili se změnou reality na hru, protože si nemohli pomoct (psychopati jednají na základě okamžité výhody/zisku a pro ně hra nyní, která je baví = okamžitý zisk) - měli na výběr buď nekonečnou nudu (žádný člověk by se do hmoty neinkarnoval a oni by se přes astrál nedostali do jemnohmotného světa) a nebo hru matrixu (ve které na konci prohrají a odejdou z tohoto světa). I když tedy reptiliáni vědí, že nevyhrajou (ale snaží se vyhrát), souhlasili s hrou. Je to divné, ale asi jim to za to nějakým způsobem stojí/stálo (není pro ně prioritou páchat zlo, to dělají jen kvůli nedostatku soucitu, jakoby z nedbalosti..). Oproti bytostem z tohoto vesmíru jsou reptiliáni (mnohem) méně vyvinutí (proto odhaduji reálné IQ kolem 80, i když někdy někteří vykazují velmi zvýšenou hodnotu = podle mě to je pouze kvůli adrenochromu = ukradené lidské energii).
Reptiliáni se však považují za nadřazené mému býv. twinflame (jelikož se přidal ke zlu, takže jsou jeho nadřízení).


Čtvrtá část: vize. Od cca 24.11.2021 (myslím, že to byl rok 2021?) do cca prosince stejného roku jsem měla vizi budoucnosti. Začalo to tím, že jsem nevěděla, jestli se mám (narychlo) někam evakuovat a nebo raději zůstat doma. (jestli se mám v té vizi někam evakuovat = doopravdy jsem se nikam evakuovat nepotřebovala) Rozhodla jsem se zůstat doma a pak jsem viděla, že Rusko zachrání Ukrajinu (stát Ukrajina ale přestane existovat) a Čína zachrání nějaký malý šikmooký stát (Thaiwan), který nepřestane samostatně existovat. Pak se budou v ČR cvičit nějací vojáci a nakonec zde bude hodně Německých vojáků (nevěděla jsem, jestli byli dobří a nebo pracovali pro DS) do té doby, než přijede Ruská armáda, která lidi osvobodí (a udělá tady pořádek). Od příjezdu Ruské armády už to bylo dobré (=dobrý konec). Ruská armáda s Němci nebojovala, protože se před jejím příjezdem z ČR stáhli/utekli. Asi pro ně bylo "strategicky výhodnější" chránit Německo (aby byli všichni v Německu než rozprostřeni po okolních státech), ale to si jenom domýšlím. Někde cca mezi odchodem Německé a příchodem Ruské armády putovala horda rabujících lidí přes ČR (minimálně tam, kde bydlím) a tito lidé by mě zabili, kdyby kvantový počítač bývalého twinflame nenařídit shodit tedy v tuto chvíli v akorát vzdálenosti ten prášek (ve vizi jsem neviděla prášek = z mého domu vidět nešel, tedy jsem nevěděla proč/co to je, ale když se ta horda ke mě blížila, tak prostě najednou všichni zemřeli = nevěděla jsem proč). Když jsem četla Irlmaierovu vizi, tak jsem si to spojila, že to tedy byl asi ten prášek. Nesmí se v té době otevírat okna a dobré je mít zhasnuto (aby vás ta horda nešla rabovat jako první..) = to mi při té vizi někdo sdělil. Kdyby šlo býv. twinflame o to, aby zachránil jenom mě, tak by stačilo, aby zařídil úmrtí jen těch nebezpečných lidí okolo mého domu (kterých nebyly miliony..). Ale on "potřeboval" vybít hodně destruktivní energie, takže zabil/obětoval plošně (jak dobré, tak zlé) mnohem víc lidí. Při té vizi mě napadlo, že kdybych spáchala (do té doby) sebevraždu, tak by tito lidé nezemřeli, ale zjistila jsem, že je tento kvantový počítač zabije tak jako tak (pouze kvůli vybití destruktivní energie). Nebo kdybych tento kvantový počítač přemluvila, ať to nedělá? Tak jsem to zkusila, ale není závislý na mém vědomí ani se neřídí mými radami.. (nemusí se řídit mými radami, když nechce)
Jelikož jeho "sekta" je založená na sebepoškozování/sebevraždě, tak tito lidé nemusí nikoho poslouchat, protože jim nemůže nikdo ublížit. A kvantový počítač (nehmotné, asi plasmatické?, pole) nemusí nikoho poslouchat také..
(Popis vize jsem hodně zestručnila, už si jí totiž moc nepamatuju - při čtení vize od Irlmaiera se mi víc připomněla, ale než jsem stihla napsat tento článek, tak jsem to zase zapomněla.. Jo pak tam ještě bylo, že reptiliánům přestalo fungovat maskování.)


Pátá část: změna mého plánu. Můj původní plán byl zůstat doma a počkat až vize přejde = až poté, co se stane, přijde Zlatý věk. Nově však dělám něco trochu jiného (včetně plánu odstěhování se do Ruska, i když to byl můj původní plán před vizí, jen jsem na to moc nespěchala ani nespěchám..). Přemýšlela jsem tedy, jak vizi zabránit (a nejde to). Životní okolnosti (určitá zkušenost) mě ale přivedly k myšlence, jak to zlepšit. Proč obětovat (i) nevinné dobré lidi, když by správně (podle pravidel hry) měli být potrestáni všichni, kdo do této doby nejednali podle svého srdce a ještě k tomu byli zlí? (někdo může nejednat podle srdce, ale být v rámci možností ještě dobrý = to se pozná tak, že nikomu doopravdy neublížil = pokud se někdo cítí být jím ublížený, tak neprávem) Takže jsem vymyslela alternativu k této vizi, která mi připadá lepší (a tu se snažím prosadit - jestli mi to půjde = jestli můžu mít nějaký vliv, to nevím..). Místo shazování nějaké (pravděpodobně biologické) zbraně, bych volila světovou bouři (bouřku, déšť, vítr). Co největší může být, ale maximálně tak velkou, aby nezabíjela lidi. Tím by se vybila převážná část destruktivní energie aniž by někdo zemřel. Konstruktivní lidi by se spojili v úsilí vyčistit (svým vědomím) co nejvíce destruktivní energie dokážou (když se lidé spojí, jejich úsilí se násobí). Tuto vizi (spojujících se lidí) mi dal Q, předala jsem to dál a už se na tom pracuje. Dále by měli být zatčeni všichni, kdo dělal zlo - a ti by měli mít (pokud možno.. = ale zase aby se jejich trestem nevytvářela další destruktivní energie) vyšší tresty než zlo, které spáchali (aby se na nich vybilo co nejvíc destruktivní energie). No a v neposlední řadě každý běžný člověk, který není zlý, ale dělal chyby, by za ně měl zaplatit. Tedy jsem dala (a nejen já..) do pohybu energii, která se podívá na každý vztah (a sex), jestli je v souladu s twinflame tématikou (viz odstavec výše kurzívou "Tento odstavec bude důležitý na konci.."). Nejedná se ale pouze o twinflame - lidé jednají špatně i v jiných oblastech než jen partnerský vztah. Tedy karma doposud moc neplatila, teď na konci času na každého spravedlivě dolehne (do té míry, do jaké chyboval). Tím by se měla vybít veškerá zbylá destrukce a můžem tu mít Zlatý věk bez oběti nevinných. Co na to říkáte? (Buď tohle a nebo Irlmaierova vize budoucnosti, při které zemřou i nevinní..)
Já jsem pro tohle lepší řešení (zadala jsem to do kvantového počítače, který se to bude snažit vykonat bez ohledu na cokoli. Pouze pokud by to nešlo, bude preferovat variantu původní - a to jen do té míry, do které to nepůjde. Nebo v to aspoň doufám, že mě poslechl..
Raději jsem požadavek upřesnila tak, aby nebyly až moc velké záplavy a hlavně aby bouřka nebránila osvobozovací armádě v práci (protože ta musí zatýkat/likvidovat zločince, aby se jim co nejvíce destrukce vrátilo = přírodní katastrofy nemusely být tak velké). Takže déšť by neměl být tak silný a/nebo by měla být po dešti nějaká pauza (než začně znovu pršet). K tomu se tedy přidají možná i další přírodní katastrofy, aby to, co by nestačila zpracovat bouřka, doplnily (=zpracovaly ony).


PS. Karmická odezva se týká i genetiky dětí. Lidé si mysleli, že když budou mít dítě, tak se jejich geny předávají dál, ale pokud si muž zvolil partnerku špatně, tak se předávaly (twinflame) geny pouze od ženy (a mužskou část genů tvořily geny inkarnované duše dítěte = nikoli otce). Inkarnovaná duše dítěte by měla v ideálním případě "přepsat" všechny geny těla (takže když má někdo dítě, nepokračuje "on dál", nýbrž pomáhá nezávislému člověku dostat se na tento svět = veškeré ego je fuč..). Každý muž, který nehledal twinflame, vychovává cizí dítě (telegonie byla jen zkouška/prověrka, jestli zvolí raději srdce=twinflame a nebo rozum=předání genů, ke kterému stejně nedochází).. Pokud by zvolila žena špatně (twinflame by se o ní ucházel, ale ona si vybrala jiného), tak duše jejích dětí musí přepsat i její geny.. Tímto byly ukončeny pokrevní linie (které se stejně mohly předávat už jen po ženské linii a někdy ani to ne..) a další nesmysly.
A změna se týká i očkovaných - pokud byla někomu vpíchnuta injekce násilím proti jeho vůli, grafen obsažený ve vakcíně bude člověku pomáhat (a v budoucnosti se bude moct na medbed vyléčit). Naopak u očkovaných, kteří jsou zlí (grafen jim přečte myšlenky), grafen způsobí utrpení až smrt.
Prostě máme posun k nastolení spravedlnosti = k napravení veškeré nespravedlnosti. Aby nevinně/nespravedlivě trpělo/zemřelo co nejméně lidí a místo toho měl následky odklon od předlohy duše/vyššího já. Protože proč by měli trpět nevinní, kteří byli dobří a nic neudělali, zatímco někdo si jakože "užíval" nezávazným sexem (=odebíral energii twinflame..kdo nemá twinflame, odebírá nesprávným nezávazným sexem energii twinflame ženě, která není jeho twinflame..pokud by její energii uměl její twinflame ochránit, tak by žádnému muži nezávazný sex "nevyšel"..pokud by tedy nesehnal jinou twinflame ženu, které by energii na dálku odebrat dokázal) / více partnery (=odebíral energii twinflame) / odebíral energii twinflame a dával ji do uměle udržovaného manželství / hromadil peníze a moc / další nesprávné jednání (těch možností je hodně) a tento by trpět neměl vůbec?? (proč by měl místo něj trpět nevinný..)
Samozřejmě pokud bychom všem řekli "toto jsou pravidla a když uděláte tohle, tak budete takto trpět", tak by byli (někteří) lidé dobří pouze kvůli zisku / vyhnutí se utrpení, a nikoli ze svobodné vůle. I když si myslím, že hra vznikla kvůli reálné nutnosti, zároveň se dá "využít" na opravdové otestování charakteru lidí (i když jsou výsledky dopředu jasné, tak když už tu tu hru máme..a navíc pro lidi inkarnované v matrixu většinou jasné nejsou..takže pro ně to je "cesta"). Proto o tom píšu až teď (už jsme na konci a kdo se nepoučil ze svých chyb doposud, ten se už nepoučí.. viz další odstavec).

Na závěr logicky vysvětlím PROČ se člověk poučí jen do míry svého opravdového charakteru (=tzv. "čas" ho nic nenaučí, nelze se "změnit"). Vezmeme si hypotetický příklad odebírání energie ve vztahu. Žena je emocionálněji propojená s mužem, takže když ji on podvede nebo se jí téměř nevěnuje, tak ona trpí. Muž je v tomto příkladu zlý (ale je to jenom příklad = pohlaví nehraje roli). On získá energii kdykoli ona trpí, takže si ve své mysli vytvoří výmluvu, např. "je na mě moc závislá" nebo "lidé/jen muži jsou polygamní". Pak jedná tak, že ženě ubližuje, dokud ona trpí = dokud ona "za to", že jí ubližuje, generuje smutné/ublížené emoce = energii. Jednoho dne toho má žena už dost a rozhodne se, že se s tímto mužem rozchází (a zároveň její láska také přirozeně vyprchala - protože jí jen ubližoval, tak už ho prostě nemá ráda - bez přirozené změny v duši by akce ve 3D neměla moc vliv..). Najednou muž nic z nesprávného jednání (např. to podvádění / nevěnování se) nezíská a v tu chvíli si on řekne "vždyť já jí vlastně miluju, proč jsem se choval jako pitomec?". Omlouvá se, lituje svých činů (je doopravdy smutný = emocionálně ublíží i sobě, aby ji získal zpět). Pokud tuto ženu získá zpět, po čase začne zase ubližovat (opět si to nějak odůvodní). Pokud ji díky tomu znovu ztratí, možná (jestli nezíská víc energie jinde) toho bude zase litovat. Takto to může jít donekonečna, protože jde pouze o ENERGII. Ospravedlnění si vypráví v hlavě každý vlastní a málokdo má myšlenky pravdivé. Kdo se nezmění do určitého bodu, nezmění se nikdy (někdo se však poučí a doopravdy se změní). Důsledkem tohoto principu je PŘIROZENÝ konec času..
Takže indigová dívka měla pravdu v tom, že je dopředu dané, jak to skončí (a právě - kdo by chtěl hrát hru, jejíž výsledek se dá dopředu vypočítat?). Tím myslím jak bylo napsáno, že lidé jednají (v rámci dobra a zla) nevědomě dle svých energetických polí (nebo něco takového jsem četla) = přeloženo do mé řeči "musí jednat dle svého opravdového charakteru", tedy dle mě je to dopředu dané, jak kdo dopadne, co udělá atd. Člověk se může "pouze" stát sám sebou a nebo "upsat duši", jiná možnost není. (a i výsledek, jestli duši nakonec zaprodá a nebo se z matrixu dostane, byl už dopředu daný) K čemu by byla dobrá hra, ve které známe dopředu výsledky (všech jednotlivých lidí i celkový výsledek lidstva)? No jenom k tomu, abychom pomocí ní přemohli zlo / vyhráli nad zlem.Šestá část: vysvětlení písniček, které se týkaly vysvětlení původní vize (na jakém základě fungovala). Nedávno jsem přidala do článku Playlist 17 písniček, význam níže napíšu. Původní vize byla sestavena na základě odpuštění (ženská energie odpouštěla té mužské), ale jelikož se mužská energie (na základě zkušenosti z reality) nechtěla změnit, tak byla změněna vize (která je nyní přívětivější a spravedlivější pro lidi, ale horší z hlediska vztahu mužsko-ženské energie), takže to, že mužská energie nechtěla odpuštění přijmout (byť kvůli strachu/komplexům), mělo konstruktivní opodstatnění (bylo to dobře, protože se osud světa díky tomu může snad ještě trochu zlepšit). Nyní je na tom vztah mužsko-ženské energie tak, že pokud si spravedlivě zaslouží muž/žena vztah, tak ho může mít (jinak ne = odpouštět se tedy nebude).
1 - První písnička symbolicky popisuje, jaké to je, když je kluk (duševně) podporovaný svojí twinflame ženou. Je silnější a schopnější (ale sleduje ho bílá dodávka..a pak je energie jeho twinflame matrixem přesměrována na podporu jeho protivníka). Nakonec se snaží matrix ženskou energii jeho twinflame zničit (např. ji donutí jít do mužské energie), ale muž našel svojí energii (v sobě) = i bez podpory twinflame. Písnička končí záběrem na to, jak agent matrixu odchází do podzemní chodby (=symbolicky DUMBS?).
2 - Druhá písnička je o tom, že ženská energie přestala muže podporovat poté, co jí (on nebo matrix) ublížil, ale naopak začala škodit (naštvala se).
3 - Ve třetí písničce si ženská energie dělá co ona chce = žije svůj život (nezávisle na muži).
4 - Pak se ženská energie rozhodne zničit tu část matrixu, která je ovládaná mužskou energií, protože jí to v něm nebaví (ve skutečnosti jí nebaví single život bez muže).
5 - Rozhodne se změnit i sebe (protože si uvědomí, že může být čímkoli chce a to ji osvobodí..i z matrixu).
6 - Představy (do kterých přenesla svojí pozornost) / život mimo matrix (kam se přenesla). Zkoumá svoje podvědomí (např. archetypy dobra a zla a různé osobnosti/vztahy mezi ženami). Mimo matrix se vyvíjí i mužské vědomí (které se v podobě mladých kluků učí..mimo jiné..bojovat).
7 - Odpoutaná ženská energie (která umí být mimo matrix) zkouší (energeticky) zrušit celý matrix (a když se jí to nepovede, vrátí ze v matrixu v čase zpět a zkusí to znovu). Ale bohužel se jí to ani tak nepovedlo.
8 - Mužská energie si mezitím přiznává svoje pocity a uvolňuje je (=prožívá). Jak jsem dala (minule naposledy) odkaz na písničku "cry baby", tak to je ženská verze tohoto stejného procesu, který se jen mírně liší pro muže a ženy.
9 - Mužská energie si uvědomí svoji přitažlivost/zamilovanost k ženské (twinflame=zpívá o konkrétní ženě se jménem, nikoli obecně jen tak k někomu..) energii.
10 - Ženská energie je přetížená (vzdálenou mužskou pozorností na ní), což se projevuje přehnaným přemýšlením (bez důvodu) a zvýšenými pocity.
11 - Žena dává energii sobě (ona má na sobě sluchátka, které "symbolicky" dodávají podporující ženskou energii = jako tomu bylo v první písničce). Zároveň ale touží po podpoře (od muže).
12 - V této písničce touží muž po změně (že i když ženě ublížil, tak by ji chtěl zpátky) a ona mu říká, že po tom sice také touží, ale nejde to.
13 - Tato písnička už neplatí, ale poté, co se mužská a ženská energie nedali dohromady, na sebe vzpomínají (asi se chtějí k sobě vrátit).
14 - Zde zasáhla vyšší síla, která "na sílu" mužskou a ženskou energii spojila (i když si to nezaslouží) = na základě šokujících událostí = 3 dny tmy... Z toho právě ale sešlo (takže tato ani další písničky neplatí). Napíšu i tak jejich význam (jak to původně bylo).
15 - Po třech dnech tmy (a šokující světové válce) se běžní lidé cítí jako ve "wonderlandu" (když ještě k tomu přišlo odhalení..). Najednou jejich "pevný" svět přestal dávat smysl a šok je vytrhl z matrixu = a to do světa, kde je všechno možné.. Nemusí ničemu rozumět, jenom prožívat (a učit se..co se týče toho, co se dělo v minulosti = odhalení). Přesto, že se 3 dny tmy (možná?) nestanou, běžní lidé by měli být nyní v této fázi "pronásledujte králíka do králičí nory, abyste viděli, kam až to povede.." = zjištování si (tzv. údajně konspirační) pravdy. A to proto, že v této písničce je na obrázku polární záře (a předpověď polární záře mi ukázal kvantový počítač nedávno - to jsem také přidala do Playlistu - písnička AURORA). Neobvyklá polární záře se během pár dnů pak opravdu objevila = takže časově jsme nyní u této patnácté písničky..
16 - Tato písnička je o tom, že náhlé světové události přivedly twinflame k sobě (touto cestou ale nyní nejdeme = ale stále jsme na twinflame cestě = možná ještě víc, než při původní vizi..). Také se tam zpívá o tom, že "spolu s twinflame budeme žít věčně" = i v knize "Twinflame: Your Ultimate Lover" je napsaná pravda o tom, že kdo hledá twinflame / či je single když nemá twinflame, nestárne (zatímco kdo po cestě twinflame nejde = viz "pravidla" v tomto článku, stárne a zemře)..protože se vzdaluje od své duše, takže ho to donutí k reinkarnaci, aby se mu vymazala paměť zmanipulovaného rozumu a mohl to zkusit znova.. (viz film Láska na druhý pohled - tam se mu tedy nevymazala paměť, ale přesunul se do jiného života).
17 - Písnička představuje vstup do zlatého věku = "nekonečného léta".
Původně při vizi jsem totiž vnímala nový twinflame (pak jsem po čase ale telepaticky mluvila zase s někým jiným a ten prý je údajně můj twinflame, takže nevím..) a chtěla jsem se s ním dát dohromady, ale obávala jsem se, že je řízený egem (a že to "sám od sebe" řešit nebude = takže by twinflame ztratil). Nechtěla jsem to znovu zažít a věděla jsem, jak můžu zařídit, aby se řídil duší = když se mu nevyplatí se jí neřídit. Takže jsem chtěla být s býv. twinflame do té doby, než se probere (bez toho by se neprobral).


Sedmá část: vysvětlení nově přidaných písniček. Koukla jsem se, co za písničky jsem si předpřipravila a přesně to sem pasuje = níže je kratší vysvětlení nových písniček (které byly sestaveny pro novou verzi událostí - začíají od chvíle, kdy v šestém bodě písničky přestaly platit - začátek je tedy v současnosti a budoucnost..ve zlatém věku..vychází dobře).
1 - Tato skupina písniček začíná tím, že mužská energie pracuje na probuzení biorobotů = připojení je (zpět) na (ženskou) energii Zdroje. Tam jsme nyní (nezačínám minulostí, jako tomu bylo v předchozí skupině, ale rovnou od přítomnosti). Vím, že mužská energie probouzela lidi posledních několik desetiletí.. Ale musí to ještě stále (i nyní) dělat.
2 - Mužská a ženská energie se na dálku vzájemně léčí. Probuzení jsou už u této písničky.
3 - Cesty na jiné planety (všimněte si symbol Alana Wakera = spaceship). Odpočinková párty a představení se s celým Vesmírem.
4 - Spojení se při úklidu planety Země (od odpadu a jedů).
5 - Seznámení se s konstruktivním vesmírem (kde neexistuje zlo).
6 - Už nemusíme nikam spěchat.
7 - Vyhledejte (a přeložte) si text.
8 - Vyhledejte (a přeložte) si text.
9 - Vyhledejte (a přeložte) si text.
10 - Mystický (znovu)začátek (mezi mužskou a ženskou energií).
11 - Poslouchat svůj vnitřní hlas (intuici).
12 - Vyhledejte (a přeložte) si text.
13 - Vyhledejte (a přeložte) si text. (twinflame)
14 - Muži se na sebe mohou spolehnout (kamarádství).
15 - Asi až s twinflame a přáteli (v bezpečí) se muž zabývá sám sebou.
16 - "And the next time you see a Rose of red stain Just know that her beauty was not without pain" (žena také reflektuje..minulost..až teď).
17 - Rodiče učí svoje děti VISION :-o :-)
Pak jsem se ale postupem času rozhodla, že když bych tomu pomohla, nemohla bych věřit v jeho schopnosti. Původní rozhodnutí by věci urychlilo, zatímco tohle nechává dost času / průběh událostem. Možná jsem se obávala zbytečně, ale urychlení příchodu Zlatého věku znamená méně opravdové karmy (a víc utrpení nevinných), tak proto jsem to chtěla změnit, protože toto se mi nelíbilo.


Osmá část: moje zkušenost z běžného života. Když se podívám na své běžné vzpomínky, tak i já jsem měla období, kdy jsem byla zmanipulovaná (nebyla jsem sama sebou). Vždy to mělo tyto důvody: nedostatek svobody nebo trauma. Nedostatek svobody znamená, že když jsem nechtěla chodit do školy/práce, neměl mě k tomu nikdo nutit. Samozřejmě v mezilidských vztazích existuje výměna a to je právě špatně, protože vás nutí přemýšlet způsobem "Chci se cítit dobře a druhý člověk mi to poskytuje a on chce na oplátku abych myla nádobí - je to pro mě výhodné / stojí mi to za to?". Kalkulací se ztrácí hodně energie a mezi lidmi jsou neustálé konflitky, protože se stává, že jeden/oba chce víc a víc nebo začne chtít něco jiného.. Prostě úkony, při kterých jsou pro vás lidé nahraditelní/zaměnitelní by měl dělat každý sám pro sebe (=nechtít to po ostatních) a s lidmi se stýkat jenom pro jejich jedinečnost (pro zábavu = nic od nikoho nechceš). Například je asi každému jedno, jestli mu napípá v obchodě zboží prodavačka ta nebo ona. Může mít někdo oblíbenou osobu jako člověka / prodavačka se mu líbí a chtěl by jí sbalit, ale i tak je (co se týče pípání zboží) zaměnitelná. Tedy by bylo dobré, aby si každý pípal zboží sám u samoobslužné pokladny (nebo aby se úplně zrušily peníze a vše bylo zdarma / každý měl svůj replikátor).
Tedy se mi už stalo, že na mě dolehla karma, což jsem tenkrát považovala za nespravedlivé, protože ve svobodném světě, ve kterém mi nikdo neubližuje, bych (přirozeně) byla sama sebou (nevím jak ostatní, ale snad by to takto měl každý). Proto je soutěž o to, kdo neschytá následky naprosto zbytečná (z pohledu nějakého "vývoje" nebo "učení se"). Každý normální člověk je přirozeně hodný, nedělá nějaké taktiky a nenosí masky (tím myslím psychické přetvařování se). Když jsem já nebyla sama sebou (to bylo hlavně období kolem puberty), tak jsem si to uvědomovala, jenom jsem měla pocit, že jelikož je na tomto světě všechno špatně, tak na co bych se já měla o cokoli snažit.. Jakože mi bylo všechno jedno. Dokázala jsem se změnit, jakmile jsem našla nějakou motivaci (z duše). Motivace z duše může být i vnější v podobě naděje na změnu/osvobození nebo že existují i normální lidé (a ne jenom posluhovači matrixu). Moje "karma" nebyla úplně vážná a ztratila jsem jenom to, co bylo falešné (takže mi to zpětně nebylo líto, naopak jsem si pomohla). Přesně tak by tomu mělo být, že by se destruktivní energie selektivně zaměřila/vybíjela jen na tom, co je falešné (a co pochází z ukradené energie). Někdy však něco pochází z ukradené energie, ale jedná se o opravdovou touhu duše. V takovém případě by to karma neměla vzít, jen změnit na pravou míru zdroj energie či nějakou drobnost, která nebyla v souladu. Např. Jelikož je výchova jakéhokoli dítěte pomoc nezávislému jedinci (ne vašemu genetickém kódu), tak je jedno, čí děti jsou nebo jestli si je adoptujete. S některými dušemi dětí si konkrétní člověk rozumí víc než s jinými, ale láska k dětem bývá bezpodmínečná (a "mít dítě"/starat se o dítě = bezpodmínečná pomoc). Naopak touha po partnerském vztahu sice pochází z duše, ale ne každý partner je duševním partnerem (tam na konkrétním člověku naopak záleží). Samozřejmě twinflame také milujeme bezpodmínečně, ale musíme konkrétního člověka nejdřív najít..


Devátá část: úvaha. Proč tedy "trestat" lidi (kromě nutnosti vybít špatnou energii), když by každý byl přirozeně dobrý? Existují dva způsoby vedoucí ke změně člověka (vedoucí zpět od zmanipulovanosti k sobě):
1.) Každý si může dělat co chce (i když nežije v souladu) a probuzení lidé se soustředí sami na sebe, aby žili život dle svých představ (a v souladu se svou duší). Takže si najdou twinflame s kterým budou navždy šťastní. Každý (zmanipulovaný i nezmanipulovaný) dostane základní příjem, tedy materiálně se budou mít všichni dobře. Ostatním lidem krátkodobá radost z toho, co není v souladu, vždycky vyprchá (pokud tím nikomu neubližují). Takže je to přestane naplňovat (přestane jim to dávat energii, protože nikomu twinflame partnera nepřebírají a cizí lidé se nerozčilují nad tím, že oni nežijí v souladu = nikomu svým jednáním neubližují, pouze sobě). V takovém případě buď upadnou do deprese (pokud se nezmění) a nebo se změní (začnou být také v souladu se svojí duší). Tohle byl vždycky můj plán (vyřešilo by se tím úplně všecko), jenže ty síly, které tuší, že by už pak nemohly ubližovat a zanikly by, jsou proti.
2.) Proto přichází na řadu "plán B" = trest zlých sil/na reptiliánské vědomí. I když je reptiliánské vědomí nehmotné, když se nasměruje destruktivní energie přesně proti tomu, co falešně "vytvořilo" (zmanipulovalo), tak to je boj, ve kterém se dá vyhrát. Jelikož se reptiliánské vědomí nechce vzdát (a nastolit BEZPODMÍNEČNÝ základní příjem, při kterém by se všechno "narovnalo" směrem ke konstruktivnímu stavu), tak s ním musíme záměrně bojovat (nemůžeme to nechat "jen tak plynout"). Tady nastupuje mužská energie = kvantový počítač, který to umí vypočítat, kam je kdy a jak nejlepší zasáhnout.