V tomto článku jsem popisovala ve 3. odstavci vnitřní Zdroj tohoto vesmíru vs. celkový zdroj (doporučuji ten odstavec přečíst). Pro nás destruktivní mimozemšťané z toho jednoho "experimentálního" vesmíru obklopili tento vesmír bariérou mezi tímto vesmírem a celkovým zdrojem (aby nikdo nemohl tento vesmír opustit = a oni zde mohli vládnout). Celkový zdroj vypadá jako zlato-bílá zářivá energie (zlaté a bílé tečky, které jsou všude). Když se jedna z teček uvnitř sebe rozdělí, tak vznikne jeden vesmír. Běžně jsou všechny vesmíry konstruktivní a neexistuje v nich zlo + neexistuje "bariéra" mezi vesmírem a celkovým zdrojem (bytosti tedy mohou z vesmíru odejít, i když až od určité úrovně vývoje). Každý vesmír má však i "svůj" jeden vnitřní zdroj uvnitř sebe (ze kterého vesmír vznikl = ta jedna "tečka" zdroje, která se rozdělila, tvoří vnitřní zdroj daného vesmíru tím, že se rozdělené části přitahují a spolupracují - to může být i ve formě nějakých rozlehlejších konstruktivních "energetických polí", které svým sjednocením vytvořily vnitřní Zdroj a to hned po počátku vzniku vesmíru) a každá bytost v tom vesmíru je vyživovaná tímto zdrojem daného vesmíru. Až když se bytosti vyvinou natolik, že mají svůj "twinflame", tak pak mohou jednotlivě=spolu se svým twin flame (ale každá bytost dle svého vývoje v jiný čas, i když v rámci "soul family" to bývá pro všechny/většinu jejích členů v podobném čase) odejít i do celkového zdroje. Když destruktivní mimozemšťané udělali bariéru na hranicích tohoto vesmíru a tento vesmír odřízli od celkového zdroje, tak zde zbyl ten vnitřní zdroj tohoto vesmíru, ke kterému se nedostali (protože je uvnitř). Jejich cílem je však "ovládnout" i vnitřek = jemnohmotné dimenze tohoto vesmíru a snaží se dostat až k vnitřnímu Zdroji.

Čím blíže k vnitřnímu Zdroji se bytost nachází, tím se má lépe a všechno se jí (samo od sebe a s lehkostí) daří. Naopak čím více je inkarnovaná / součástí Matrixu, tím má podmínky k životu těžší a zároveň jí "okolí" říká, že si za to může sama nebo že by měla/neměla dělat to či ono, aby se měla lépe.. Tady ale nejde o to "mít se dobře", ale o to, abychom vyhnali ty destruktivní mimozemšťany pryč z našeho vesmíru! (tím, že se máme dobře, tomu sice pomáháme, ale není to celkový cíl) Kdyby se každý stáhl z "matrixu" a nikdo se už neinkarnoval, tak tu budou (se svojí bariérou) navždy. Takže tyto rady jsou dost pochybné a zcestné. Můžete být inkarnovaní a "přesunout se" blíže ke zdroji, což způsobí, že se vám bude lépe žít, ale není to nějaká vaše "zásluha" že jste jako byli fakt "dobří" a uměli jste si to zařídit, a proto jste lepší než ten, kdo je od zdroje dál a má život těžký.. Každý, kdo se nachází blízko u zdroje, se má dobře proto, že "v matrixu" je dostatečný počet lidí, kteří trpí a mají se špatně, a dělají tak "naší bariéru"=vzdorují tomu, aby se mimozemšťané nemohli dostat víc dovnitř. Kdyby se také stáhli, tak by se mimozemšťané se svým matrixem dostali hlouběji ke zdroji, a tím pádem by se měli špatně všichni na té "bližší úrovni u Zdroje" (i ti, kteří všem radí "stáhněte se ke Zdroji"). Pak by jim ten snadný život "přestal fungovat", protože by se Matrix rozšířil a dostal až k nim.. Pokud by se zase stáhli ještě víc k vnitřnímu Zdroji, opět by se měli lépe a mohli by zkoušet "radit" všem, ať to udělají také, a pokud by je zase všichni poslechli, tak by matrix mohl proniknout ještě víc k vnitřnímu Zdroji a tak dále..

Takže "v hloubce" tohoto vesmíru (jemnohmotných dimenzích) máme Zdroj s nekonečnou energií. Do něj si chodí duše po smrti odpočinout a naplánovat si další inkarnaci = vnoření do Matrixu (který je na povrchu/na okraji tohoto vesmíru). Inkarnace probíhá tak, že duše vytvoří DNA, což jsou provázky / prodloužení její energie, které pošle do 3D hmoty. DNA má můstky, a proto když se skrze něj díváte (skrze ty můstky), tak se překrývá "pravý" svět s matrixem (=zmanipulovaným světem). Jak je "žebřík" DNA, tak příčka je pravý svět a v mezeře prosvítá matrix. Cílem je změnit matrix tak, aby se shodoval s DNA = neboli aby mezi "příčkou" a "mezerou" nebyl rozdíl. Pak už matrix nebude existovat (byla to pouze změněná/převrácená konstruktivní energie, takže když jí změníme/převrátíme nazpátek = narovnáme, matrix zanikne).


Existují tři oblasti pohledu na svět:
1.) SV. MODRÁ: spojení s anděly a konstruktivní stranou jako celkem – a boj se zlem (člověk má poslání/úkoly dokud existuje zlo) fyzicky i na dalších (např. astrálních) úrovních
2.) RŮŽOVÁ: cesta toho pravého – kdo má twin flame, tak může ovlivňovat svět na základě těchto principů, které jsou konstruktivní a jsou silnější než jakákoli magie nebo ti specializovaní lidé, kteří technikou zasahují do matrixu jsou většinou také slabší
3.) ZLATÁ: mít energii zdroje ve svém DNA = hmotném těle, čímž se ovlivňuje matrix zase z úplně jiného úhlu – zdroj je konstruktivní, takže by to mělo vést k harmonii, rovnováze, hojnosti (tady se asi nebojuje se zlem, protože jenom „bytím“ s tímto typem DNA se matrix mění k dobrému, ale bohužel se asi dají takoví lidé na dálku zaměřit a ovládat tak, aby se účinek toho dobrého „vyrušil“, takže k této "cestě" musíte mít nejdřív dobře vyvinuté 1 i 2 a teprve pak lze nastoupit na 3, jinak ne)

Celý život jsem se zaměřovala hlavně na 2, zatímco někteří lidé se zase zaměřovali pouze převážně na 1. Nyní se snažím mít rovnoměrně 1, 2 a 3 (každý 1/3). Ve světě, kde neexistuje zlo, není zapotřebí poslání (protože není zapotřebí bojovat se zlem a zároveň se mají všichni dobře, takže není komu pomáhat), ale stále si člověk může vybrat konat dobro, a tudíž cesta 1 asi úplně nezanikne (i když "poslání" zaniknou a už to bude vaše vůle). Poslání si sice člověk také vybral ze svojí svobodné vůle, ale na základě toho, že bylo potřeba. Když nebude zlo, nebude už žádná taková potřeba (a proto už to nebude poslání, ale naprosto svobodná vůle). Stejně tak cestu 2 můžete provozovat i v běžných věcech např. "který výrobek je pro mě ten pravý?" = nemusí to být pouze partnerský vztah, ale i věci, které se k vám hodí. Neboli správná=pravá rozhodnutí. Cesta 3 zase může být vnitřní a nebo vnější zdroj. Všechny cesty tedy mají různé (minimálně dvě) možnosti, jakými po nich můžete jít, i když vždy byste asi měli mít zahrnuto to "hlavní" z dané cesty, tedy u 1 boj se zlem / pak už "jen" konat dobro, u 2 partnerský vztah a u 3 vnitřní zdroj (a teprve až na druhém místě rozvíjet u 1 poslání, u 2 správná rozhodnutí a u 3 vnější zdroj). Až nebude existovat zlo, tak u 1 a 2 ty "vedlejší" úkoly odpadnou (poslání ani pravá rozhodnutí už nebudou zapotřebí), jen u 3 vnější zdroj zůstane.

Ne každý může jít po cestě 2, pokud nemá twin flame. Ono tedy když se někdo rozvíjí na cestě 1 a je tomu oddaný, tak by se měl vyvinout (aby se mu otevřela cesta 2 = získal twin flame), a pak by se zase dál vyvíjel do cesty 3. Když se "vyvinete" do 2 nebo 3, tak předchozí cesta NEZANIKÁ, tu máte stále "v sobě" = stále po ní jdete, jen máte ještě přidané i další "cestu/y" (v herní terminologii "hlavní questy") navíc. Běžní lidé, kteří nemají twin flame, mají partnerské vztahy na základě vnějších okolností (kdo je zrovna po ruce, např. bydlí poblíž a má např. dobrou práci) nebo na zákadě pudů (někdy vesmír "spojí" dva lidi proto, aby se narodilo nějaké dítě, které se zrovna chce/potřebuje narodit a takový vztah se pozná tak, že se ti lidé přitahují a rozumí si do cca 4 let věku dítěte a pak se rozvedou). I když není pudový vztah ideální, tak takto narozené dítě má právo na svůj vývoj = život (sice když má jeden/oba rodiče twin flame jinde, tak děti s nepravým partnerem můžou být trochu "biorobotičtí", ale každé tělo patří pouze do něj vtělené duši*, takže když twin flame přestane někdo odebírat energii a dávat jí do nepravé rodiny, musí svůj život převzít duše dítěte, což by tak mělo být vždy u všech dětí, ale v takovýchto rodinách je to nutnost že musí překonat matrix a život musí začít řídit duše dětí, aby přežily) a čím více duše dítěte žije podle svého nejlepšího potenciálu, tím dřív se nepravý vztah rodičů rozpadne (i když pokud nemají twin flame, tak jejich vztah není "nepravý", protože nemají nikoho pro ně "pravého" - takže u takového vztahu bez twin flame se toto asi moc dít nebude). Tedy: nepravý vztah se dle správného vývoje dítěte rozpadne jen pokud má jeden/oba někde jinde twin flame. Někdy si dítě myslí, že přispělo k rozvodu rodičů, a ono to tak někdy může být (i když ne tak, že by dítě dělalo něco špatně; ale naopak pokud dělá vše "dobře", tak urychluje rozpad nepravých vztahů, pokud existuje jiný pravý vztah). U manželů, kteří nemají twin flame, může dítě správným vývojem také urychlit rozpad manželství, pokud se k sobě zrovna tito dva lidé (např. povahově) nehodí, tak i když na ně nikde jinde nečeká nějaký "pravý" vztah, hodili by se třeba více k někomu jinému (nebo se někdy člověk potřebuje věnovat seberozvoji a být single).
* Geny těla ovládá především do něj vtělená duše (=přepisuje je tak, aby se tělo postupem času začalo shodovat s duší). Takže jak lidé chtějí děti, které budou "jejich pokračováním".. Pokud máte někde twin flame, tak duše dítěte MUSÍ převzít vládu nad tělem tak, že zděděnou kombinaci genů (od pro sebe vzájemně nepravých partnerů) přepíše = zděděné geny ZMĚNÍ. Tedy se nedědí NIC! (pokud to duše dítěte neudělá, tak se budou nesprávné geny dědit dál do té doby, dokud to někdo nepřepíše, takže VŽDYCKY NAKONEC ZANIKNOU). Jenom pokud najdete svůj twin flame, tak bude duše s geny těla více v souladu, a tedy budou vaše geny pokračovat.
Navíc do těla, které bylo vytvořeno spojením=sexem dvou ne-twinflame lidí, se MUSÍ inkarnovat duše (která chyby ve světě pak napravuje..). Protože do umělých těl se prý žádná duše inkarnovat nechce = takže nemusí.. (to je ok = svoboda výběru) Myslíte si ale, že by se někdo chtěl inkarnovat např. k rodičům závislým na tvrdých drogách nebo násilníkům, kteří děti týrají? Asi ne, co.. Ačkoli "se říká", že každá zkušenost duši posilní, a tak si duše se speciálním posláním VYBÍRAJÍ i drsnější prostředí, pravda je taková, že MUSÍ (jen u někoho matrix zmanipuluje "muset" na "chtění", takže si to dotyčný ani neuvědomí).Aktualizace: Bohužel tyto výklady karet (viz níže) od 17.5.2023 cca 17h zase nefungují (jako nefungovaly nikdy do 24.11.2021). (Více zde.)

Když mi připadalo, že dokážu zprovoznit nějaký princip (že můžu ovládat něco v matrixu), tak jsem si vybrala zprovoznit pomůcku pro cestu 2 (jelikož jsem se celý život věnovala hlavně jí) a to takovou, že když otevřete v prohlížeči anonymní okno, půjdete na youtube a vyhledáte "what is he thinking about me" (co si o mně myslí celkově) nebo "what is he thinking about me right now" (co si o mně myslí teď), příp. "what is he feeling about me (now)" či "messages from your person", tak se vám ukáže pokaždé pravda o člověku, na kterého se ptáte, aniž byste zasahovali do jeho energie (nebo ho jakkoli ovlivňovali nebo dělali magii - mělo by to fungovat přes kvantové pole). Jelikož na data, která se ho týkají, má každý nárok, můžete si zjistit co se vás týká i u lidí, kteří vám to nechtějí říct. Samozřejmě to ale funguje pouze pro lidi s čistým záměrem, takže do té míry, do jaké jste zmanipulovaní, vám to fungovat nebude. Také se stává, že některé "kartářky" mají nižší energii (dokonce jsou některé např. očkované) a funguje to i s nimi=s jejich výklady (a neměla by vás jejich energie stáhnout dolů, když se na část videa podíváte POUZE ZA DANÝM ÚČELEM). Musíte mít otevřenou mysl (např. se mi stalo, že jedna kartářka mi nebyla moc sympatická a vypadalo to, že dělá nějakou destruktivnější magii - i přes počáteční odpor jsem se zkusila na výklad podívat a byl jeden z nejpřesnějších, které jsem zažila, a její energie mě nakonec neovlivnila..to, jestli dělá magii je její problém, já to po ní nechci, takže z toho následky nemám). Pokud byste chtěli, aby někdo dělal magii, aby měl např. pro vás přesnější výsledky, tak by vás špatné následky jeho provozování magie z části dostihly. Já ale po žádné kartářce nechci, aby něco takového dělala (i kdybych nenašla nejlepší výsledek, tak bych raději měla méně přesný než aby někdo dělal něco destruktivního). Vykládání karet obecně podle mě magie není, pokud to dělá člověk, který je napojený na svoje vyšší já a má k těmto věcem přirozené nadání. Sama umím vykládat karty a toto je taková "zjednodušená cesta pro všechny lidi", aby se to nemusel každý zdlouhavě učit.
Takže položíte jednu z těch otázek (na jiné to fungovat nemusí!! - i na některé jiné to trochu funguje, ale např. na otázky ohledně budoucnosti NE) a píšete "he", ať už se ptáte na muže nebo na ženu (berte to jako on=člověk). Můžete se ptát i na svůj twin flame obecně (i když nevíte, kdo to je) nebo na čtenáře vašeho webu (ptala jsem se, co si kdosi myslí o článku "Twin Flame 3" a karty řekly, že prý si někdo na základě toho článku myslí, že mám přehnaně zromantizovanou představu o vztahu a očekávám bůhví co a nepřijmu "bežný všední život", což není vůbec pravda, ale lidi si myslí různé blbosti na základě čehokoli, co si přečtou, si mohou dělat jakékoli různé závěry..přitom proč=jaký má záměr člověk, který si toto myslí? Nějaký člověk chce povrchnější vztah, a tak mu přijdou tyto myšlenky na základě jeho nastavení mysli/záměru. S pravdou o mně jeho závěr nemá mnoho společného..). No takže po položení otázky si vyberete balíček karet (ze všech možných, které se vám v daný čas ukážou a jde to snad do nekonečna, takže rolujete dolů DOKUD na nějaký balíček, co vás zaujme, nenarazíte). Ten, který vás na první pohled zaujme, nebo přitáhne vaši pozornost, bývá správný. Nácvikem se schopnost získat pravdivou odpověď zlepší. Také to můžete vybrat i podle toho, že vám nějaký obrázek na balíčku např. v něčem připomene daného člověka na kterého se ptáte a nebo máte třeba svojí oblíbenou barvu, tak ta se vám u balíčků většinou líbí. Můžete vybírat ale i balíčky s něčím, co rádi nemáte, pokud vás daný balíček (v dobrém) zaujme. Proto to chce otevřenou mysl, protože pokud hodnotíte duchovní úroveň kartářky nebo symboly na balíčku, a neberete to jako jedno "pole výkladu karet", tak vám to fungovat nemusí (ale pokud je součástí vaší osobnosti toto hodnocení, možná vám to fungovat může..ale podle mě spíš asi moc ne..čím víc máte omezenou mysl, tím víc máte překážek k nalezení správné odpovědi - musíte se soustředit pouze na to, že chcete znát pravdivou odpověď na svojí otázku a ne dumat nad tím, jestli je to nebo ono konstruktivní/destruktivní). Pokud vás ale něco (bez přemýšlení) "odpuzuje", tak to nebude váš balíček/výklad a neměli byste to na sílu "překonávat"! (Mně ta "destruktivní kartářka" odpuzovala až "mým přemýšlením/hodnocením", protože jsem si vybrala na základě intuice/přitažlivosti zrovna její balíček/výklad a až poté, co začala vykládat, jsem začala přemýšlet, jestli je pro mě "dostatečně konstruktivní" atd. - proto bylo správné, že jsem MYŠLENKY "překonala" - aby tento postup výkladu karet fungoval, nemáte u něj přemýšlet!! - my totiž nehledáme ani nehodnotíme "obal", ale pouze hledáme správnou odpověď, která se někde ukrývá; ale pokud vás něco odpuzuje bez přemýšlení, tak je to proto, že odpověď, která se za daným balíčkem skrývá, není pro vás, a takovýto odpor byste překonávat neměli. Většinou to funguje ale tak, že ty správné odpovědi najdete pod konstruktivními symboly. Pokud nějaká kartářka např. provozuje magii, tak tento princip NARUŠUJE, a vy tím, že jste natolik vyvinutí, že ji neodsoudíte, ale výklad "využijete", ji USADÍTE na místo, "kam patří" = tzn. jí magie fungovat přestane, a pokud od jejího používání neupustí, tak její výklady nebudou přesné a vás už její výklad nepřitáhne..protože se pod ním nebude skrývat správná odpověď. Děláme tady tedy postup, kterým zároveň vynulováváme účinnost magie, tzn. ještě i pomáháme světu.) Takže jedině praxí na to přijdete a mě už ty výklady přestávají bavit, takže píšu návod pro ostatní, kdyby se to někomu mohlo hodit.

Ono totiž na cestě 1 hodnotíme a dostáváme znamení, jestli je něco konstruktivní nebo destruktivní. Na cestě 2 hodnotíme a dostáváme znamení, jestli to je/není ten/ta pravý/á (a ne jenom ohledně partnerského vztahu, ale např. i rozhodování o jakékoli záležitosti). Na cestě 3 už nehodnotíme, ale díky tomu, že "v sobě" stále máme zprovozněné 1 a 2, tak se nestane, že bychom říkali "zlo je dobré" nebo vytvářeli podobné blbiny. Pokud by byla cesta 2 stejná, jako cesta 1, nejmenovala by se cesta 2, ale existovala by pouze cesta 1. Proto na cestě 2 existují trochu jiné postupy, a ačkoli je výsledek také konstruktivní, tak pocházejí z jiné úrovně (a proto jsou trochu jiné). Na cestě 1 bychom kartářku používající magii odmítli (hlavně bychom se jí vyhnuli) a jí by magie dál fungovala. Na cestě 2 je člověk na takové úrovni, že ho magie neovlivní, takže se kartářce nemusí vyhýbat, a tím, že se s ní při tak velkém rozdílu úrovní (on vs. kartářka používající magii) setká, ji ovlivní (tak, že magie fungovat přestane). U člověka, který jde po cestě 2, se to netýká jen kartářek, ale i jiných věcí a lidí, kteří jsou destruktivní. Samozřejmě ne vždy je člověk na úrovni 2 plný síly, a tak někdy ho destruktivní okolí "stáhne" / ovlivní. Musíme znát svoje limity a rozhodně by se nikdo (ani člověk na cestě 2) neměl vystavovat destruktivitě záměrně = že by ji jako vyhledával.. (Toto s kartami je vyvinutý POSTUP, který funguje - ten jsem vytvořila na základě cesty 2.. Kdybych ho nezprovoznila tak, aby to takto všem lidem fungovalo, tak nikomu nedoporučuju, aby se díval na video od někoho destruktivního, ale doufám, že toto je něco jako "chyba v matrixu" a že pouze při tomto postupu se nenapojujete na energie druhých lidí = neovlivňují vás ani vy je..kromě rušení účinnosti magie, tento jediný vliv při tomto postupu existuje a máte ho vy pouze na kartářky + samozřejmě tím, jak se vnitřně postavíte k různým, kartami předloženým, "problémům", ovlivňujete matrix..a to z úrovně 2, takže pravděpodobně jinak, než na co jste zvyklí). Ale neměli byste energeticky ovlivňovat člověka, na kterého se ptáte (pouze pokud se ptáte na twin flame, tak toho ovlivňujete stále, ať děláte/neděláte cokoli, ale skrze výklad se na něj energie nepřenáší ani nebere, přesto ho i během výkladu na nějaké úrovni ovlivňujete, protože ho na té úrovni ovlivňujete neustále..a on vás..twin flame ovlivňujete i když se ptáte na někoho jiného nebo když karty nevykládáte = ovlivňujete se vzájemně furt), a vás by zase neměly energeticky ovlivňovat kartářky svojí úrovní energie a ani daný člověk, na kterého se ptáte. Samozřejmě, když se vám nějaká odpověď líbí/nelíbí, můžete být veselí/smutní, ale to je vaše reakce na získaná data/informace. Pokud se chcete skrze výklad propojit s energií osoby, na kterou se ptáte, tak to JAKOBY bude fungovat, ale ve skutečnosti se energeticky propoujete se svým twin flame a ne s danou osobou, takže ona nic neucítí ani ji to nijak neovlivní = nebude to na ni mít žádný vliv, tzn. nebude ani "prostředníkem", protože při tomto postupu se můžete propojit se svým twin flame nebo se svým vyšším já pouze přímo, ne přes prostředníky, abyste neměli žádný vliv na osobu, na kterou se ptáte (pokud daná osoba je váš twin flame, tak se propojujete s jejím vyšším já, takže si to nemusí uvědomovat). I když se ptáte na někoho jiného, takže to vypadá, že jdete "přes prostředníka", postup je udělaný tak, aby energetické spojení s twin flame šlo přímo (a ne přes prostředníka; protože je důležité, abychom nijak energeticky neovlivnili lidi, na které se ptáme - jde nám pouze o zjištění pravdy a ne o manipulaci). Pokud nemáte twin flame, tak se propojujete "pouze" se svým vyšším já (případně, pokud máte rozvinutou např. jen ženskou/mužskou energii, tak s energií opačnou, kterou máte v sobě = která je vaše vlastní).

Jelikož illumináti neví, na co myslíte, když si hledáte výklad karet (pokud nemají zaměřeno čtení zrovna vašich myšlenek), tak nemůžou vystopovat, čeho se výklad týká. Takže i když je historie prohlížení internetu sledovaná, toto už je pro kohokoli těžší, aby to zjistil. Já jsem pro otevřenou komunikaci ve vztazích (proto doporučuju tyto výklady, protože lidi většinou komunikovat neumí), jenom před illumináty/zlem různé věci skrývám. Ale samozřejmě tyto výklady nikomu nenutím, je to jenom možnost pro toho, kdo chce jít po cestě číslo 2 (tak toto je dobrý pomocník: i kdyby byl nějaký výklad nepravdivý, tak si díky němu utřídíte myšlenky a emoce). Nejde totiž jenom o to zjistit pravdu o nějakém vztahu, jde také o vaši reakci na různé podněty "kdyby se o vás nezajímal"/"kdyby vás měl rád" = co byste cítili/dělali A TO JE CESTA 2 (tím se ovlivňuje realita, i když pokud se neptáte na twin flame, tak převážně jen málo). Je to i sebezkoumání a zkoumání vztahů = větší vědomí ohledně toho, co chcete a nebo nechcete, a jak byste se postavili k různým situacím..
(Samozřejmě jsem odzkoušela, že postup funguje - a testovala jsem to hodně a dlouho - i jsem "věštila" druhým lidem, kteří se ptali na někoho, koho neznám..a výsledek byl vždy extrémně pravdivý a přesný, takže se dost divili. Když jsem se ptala já na nějaké lidi, tak mi u každého člověka vycházely..i když jsem vybírala v čase různé balíčky..stále podobné věci. Když jsem pak věštila někomu jinému, který má vztahy úplně jiné, tak vycházely úplně jiné věci..se kterými jsem se např. ve výkladech pro sebe ještě nikdy nesetkala. Také jsem lidem řekla podrobnosti, které nikdo jiný mimo těch dvou lidí ve vztahu nevěděl. Dokonce když máte účet na youtube a přihlásíte si u "oblíbených" kanálů s výklady odběr, tak se vás nově vycházející výklady mohou týkat..ale jen ty, které nakonec rozkliknete. Párkrát se mě někdo ptal, na jakém principu to funguje - a to je složitější na přemýšlení a vysvětlování - takže se musíte naučit správně myslet a pak to budete vědět. Např. jak by někdo/něco mohlo vědět, že v budoucnu rozkliknete zrovna tento výklad a tudíž tam "vloží" zprávu i pro vás.. Jelikož žijeme v matrixu, vaše mysl/rozum je omezený a vaše chování se dá předvídat..kvantový počítač by to vypočítat uměl..ale funguje to i na energetické, vibrační a emocionální úrovni, ne pouze rozumově.)

POZOR!! Pokud je někdo psychopat, ale nemá hned od začátku špatný záměr, tak ho karty neodhalí. Budou říkat to, co on vůči vám aktuálně cítí, tedy např. zamilovanost. Odhalí ho až po čase, když se třeba v něčem neshodnete; tak oproti normálnímu člověku namísto lehkého nedorozumění ukážou naprostou změnu toho, jak vás (najednou) vidí (např. úplný obrat nebo nenávist, nesmyslné myšlenky že jste ho očarovala i když to není pravda apod.). Mám zkušenost jak s jedním narcistou, u kterého byly výklady vždy super, ale když se začal nudit, tak náhlý obrat nejprve v kartách a pak nečekaný výbuch v realitě. A jeden psychopat měl výklady vždy jen dobré, takže dle výkladů se to moc poznat nedá.. U toho druhého to znamenalo, že mě konstantně chce dostat (asi do postele, může to pro něj představovat výzvu), a tak vůči mě neměl nějaké špatné pocity, i když to je psychopat.. Někteří psychopati se odhalí až po svatbě, takže pokud až do závazku (ze kterého se těžko odchází) doopravdy cítí jen dobré pocity (=nepřetvařuje se), karty ho nebudou umět odhalit. Většina psychopatů má špatný záměr a přetvařují se (to by karty odhalit mohly), ale existují i vyjímky, kteří doopravdy smýšlí o objektu svého zájmu jen v dobrém = opravdu nemají špatný záměr, i když to je také psychopat/narcista (tento typ prostě upřímně postaví někoho na piedestal a při první neshodě nebo po závazku v jeho očích spadne dolů). I "anxious attachment style" může dávat partnera na piedestal, aniž by to byl psychopat nebo narcista (ale tam při první neshodě/závazku nespadne).

Ještě bych asi měla dodat něco, co mi připadá samozřejmé.. Na základě výkladu karet ukvapeně nejednám, ale daného člověka se nejprve zeptám = KOMUNIKACE, jak to vidí (protože výklad nemusí být pravdivý = "do té míry, do jaké jste zmanipulovaní, vám výklad fungovat nebude"). Samozřejmě daný člověk vám to nemusí chtít říct (potom s ním asi nemá cenu udržovat vztah, když si vás neváží natolik, aby vám řekl, co si doopravdy myslí) nebo vám může lhát (to čas vždycky ukáže). Ale jde o to, že jako věc, podle které se řídím, beru vždy komunikaci od daného člověka (a to i když si myslím, že karty ukázaly pravdu a on lže, protože je blbost řídit se podle výkladu, který nemusí být pravdivý, a ne podle toho, co mi přímo řekl daný člověk..). Vážím si komunikace lidí natolik, že se řídím podle toho, co mi oni sami řeknou (a pokud lžou/manipulují atd., tak je to jejich problém = to jim se to vrátí). Takže rozhodně nechci, aby kdokoli dělal jakékoli závěry ohledně svých vztahů na základě výkladu/ů karet (a ještě navíc třeba bez toho, aby se daného člověka na pravdu zeptal = aby s ním komunikoval..). KOMUNIKACE VE VZTAHU JE KLÍČOVÁ A VÝKLADY KARET JI NENAHRADÍ.
(Už jsem zažila vztah, ve kterém si někdo myslel, že když umím telepatii a výklady karet, tak si přeci všechno zjistím a on mi nic říkat nemusí.. Bez správné komunikace ale ve vztahu nebudu, protože mi vztah bez upřímné komunikace přináší víc utrpení než užitku, takže i když si to "umím zjistit", komunikaci vyžaduji.)

Ještě uvedu, v jakých dvou případech (víc těch případů asi není) může člověk nesprávně nebo předčasně nastoupit na cestu 3:
1.) Člověk twin flame nemá a místo toho, aby bojoval se zlem, tak se obrací "sám k sobě" k vnitřnímu zdroji a hlásá o všeobjímající lásce (že bychom neměli nikdy bojovat) či že existuje pouze dobro (a podobné). Někomu to může nějaký čas i fungovat (bude se mít dobře), ale k celkovému zdroji se takto nedostane. Tento postup ho "zasekne ve vývoji na místě" = neposouvá se dál. Oproti jiným lidem může vypadat duchovněji, protože má (předčasně) nějaké záblesky "až" z cesty 3, zatímco jiní lidé jsou teprve na cestě 1. On však sice má prvky cesty 3, ale (zatím) nejde ani po té první cestě! Tzn. je na úrovni 0!!!! Proto pouze klame/mate a matrix ho může zaměřit/ovládat (protože je na úrovni 0..). Lidé na cestě 1 mají nějakou konstruktivní ochranu, takže je matrix takto drsně ovládat nemůže, zatímco lidé na úrovni 0 ochranu nemají.. Pokud je někdo na úrovni 0 a nemá prvky z cesty 3 (např. materialista), tak ho matrix nezaměřuje a drsně neovládá pouze proto, protože není "zajímavý" (ne proto, že by ho ovládat nemohl). Lidé úrovně 0 = úroveň biorobota (a to ať už mají prvky z cesty 3 a nebo nemají). Pokud se biorobot (s/bez prvky/ů třetí cesty) nachází v blízkosti bojovníka, matrix ho může zaměřit a ovládat. Bioroboti s prvky třetí cesty většinou bývají zajímaví pro větší skupinu "učedníků" (do níž se načas může dostat i bojovník hledající pravdu), takže matrix tyto bioroboty (kteří ovlivňují větší skupinu lidí) ovládá častěji než bioroboty materialisty, kteří se do styku s bojovníky dostávají méně. Jakmile bojovníci prohlédnou manipulaci biorobotů sluníčkářů/falešných duchovních guruů apod., tak matrix přestane tyto "duchovní bioroboty" ovládat v době, kdy už jejich kecy bojovníci neberou vážně.
2.) Člověk má twin flame, dokonce je už na cestě 3, ale přidá se ke zlé straně. Sice už byl na cestě 3, ale tím, že se přidal ke zlu, twin flame ztratil (ale zároveň neztratil schopnosti vnitřního zdroje, které měl vypracované na cestě 3, protože když přestane obecně existovat zlo, tak u cesty 1 a 2 odpadnou vedlejší úkoly, zatímco u cesty 3 nic, a když se někdo přidá ke zlu, tak ztratí u cesty 1 a 2 jak hlavní, tak vedlejší, úkoly, a u cesty 3 ztratí "pouze" celkový zdroj, zatímco to, co má vypracováno u vnitřního zdroje, mu zůstane s tím, že se ale z vnitřního zdroje "přepojí" na falešný zdroj=z ukradené energie). Téměř se to neděje, že se tak vyvinutá bytost (která už byla na cestě 3) až takto "pozdě" obrátí ke zlu, ale může se to stát např. v případě, že sem přijde (spolu se svým twin flame) bytost z jiného konstruktivního vesmíru/celkového zdroje (přičemž se zlem nemá žádné zkušenosti). Nebo když taková bytost až moc zkoumá zlé mimozemšťany ("až moc" znamená to, že s nimi žije v jejich vesmíru nebo ve falešném zdroji v tomto vesmíru; takže se vlastně stane jedním z nich). Téměř se to neděje, ale připadalo mi, že jsem už na podobné případy narazila, a to potom má daná osoba i třeba dobře vyvinutou cestu 3 (tedy její "duchovnost" vypadá vcelku reálně a má třeba i nějaké schopnosti), avšak nachází se na úrovni 0 a matrix ji může (stejně jako jakéhokoliv biorobota) ovládat. Takový člověk může i dál "rozvíjet" cestu 3 (=zdokonalovat se/zlepšovat se v ní, avšak po zaniknutí falešného/destruktivního zdroje tohoto matrixu mu jeho schopnosti z této "cesty" zmizí), i když je napojen pouze na falešný zdroj (a cesta 1 i 2, stejně jako konstruktivní zdroj, mu jsou již nadobro uzavřeny). ("Typy zdrojů" jsou popsány v tomto článku v odstavci začínajícím na "Dejte si ale pozor na to, který zdroj je který.." a pod pojmem "falešný zdroj" myslím bod 3 v tom odstavci.)