Ve Zdroji, ze kterého světy vznikají, byla bytost, která pomáhala světům dostat se do vyšších dimenzí (do 5D a dál). Tato bytost se chtěla naučit více milovat (aby to ona sama uměla tak, jako to umí Zdroj) a tak řekla Zdroji, ať ji někam pošle. Byla poslána do 3D světa. Tento svět byl ženský, takže se v něm vyvíjelo vědomí ve hmotě. Bytost na sebe brala vždy ženskou podobu/polaritu a tak chodila jen do "ženských" (=typ vývoje) světů (v takových světech si byly vyvíjející se bytosti podobné = vždy vypadali jako člověk/humanoid se dvěma pohlavími).

Po narození musel každý všechno zapomenout (aby si nepamatoval problémy z minulých životů, které by ho brzdily ve vývoji). Tedy tato bytost nevěděla, jak dlouho už na světě je, ani kolik minulých životů již prožila. Nejdříve šla žít k vyspělým lidem na planetu, která se vyvíjela přesně s vesmírnými zákony. Tito lidé se vyvinuli nejlépe, jak mohli, ale pak se jejich vývoj zpomaloval, až zcela ustrnul (ač neudělali nic špatně), což bylo nelogické (konstruktivní vývoj by měl být nekonečný). V této civilizaci nebylo zlo. Proto se tato bytost rozhodla, že vezme pár dalších lidí (kteří budou chtít) a přesunou se jinam, kde se zkusí vyvíjet pomocí kolektivního vědomí. Tedy si vybrali to nejlepší místo a založili nový svět, ve kterém byli všichni emocionálně propojeni natolik, že začalo vznikat kolektivní vědomí. Stále u nich neexistovalo zlo (to bylo přirozené, jelikož zlo běžně ve světech neexistuje). Tento svět byl jeden z nejlepších, který existoval, ač existovalo i hodně vyšších světů (=světů ve vyšších jemnohmotných dimenzích).

Další část lidí z toho světa, který se téměř přestal vyvíjet, se zkusila jít inspirovat (inkarnovat) na již existující 3D světy, které jsou ve vývoji o dost "pozadu", aby "v minulosti" (vývoje) našli chybu, která zavedla vývoj do slepé uličky. Nejvíce z nich se inkarnovalo na Zemi, protože vývoj na této planetě byl specifický tím, že nešel po cestě konstruktivní, ale byla zde i cesta destruktivní. Destruktivní znamená, že místo, aby lidé respektovali (a řídili se) zákony vesmíru, se jimi neřídili. V tomto byla planeta Země specifická a bylo to snad jediné místo, na kterém se vydali lidé destruktivní cestou.

Mezitím zaútočila zlá rasa "mimozemšťanů" (=nelidí) na ten svět, ve kterém byli lidé emocionálně propojeni a měli téměř kolektivní vědomí (a neznali zlo). Mimozemšťané ten svět zničili a té holce, která ho zakládala, se jako jediné podařilo uprchnout teleportační bránou tam, kde problém vznikl (což bylo na Zemi). Teleport však vedl na povrch Země, protože tam žila vyspělejší civilizace než uvnitř Země, a proto uvnitř Země teleport neměli (ač právě civilizace uvnitř Země problém způsobila).

Ti zlí mimozemšťané se jmenovali Animus a vznikli asi proto, že někdo zkusil vyvinout ve 3D lepší rasu, než je člověk (což nejde) a tato rasa byla zlá/destruktivní (toto jsem se dozvěděla na internetu). Do té doby zlo v tomto světě neexistovalo a v jiných světech vzniklých ze Zdroje žádné takové experimenty nejsou a tudíž tam zlo vůbec neexistuje = existence zla není běžná, ale je to "unikát". Tedy lidi uvnitř Země zjistili, že se na ně rasa Animus chystá zaútočit, a vyvinuli "zbraň", která je dostane do minulosti do mysli těch bytostí, a tento záměr zaútočit na Zemi jim z mysli vymaže (taky z internetu). Jenže tím porušili zákony vesmíru (oni měli dvě možnosti: buď zareagovat na zlo zlem a zachránit si život a nebo se nechat zničit, ale zůstat konstruktivní). Fyzicky bojovat zbraněmi (bránit se) by mohli a bylo by to konstruktivní, ale ti mimozemšťané měli mnohem vyspělejší techniku, takže by to lidé s téměř jistotou prohráli. Díky tomu, že lidé ze Země vymazali myšlenku/záměr rase Animus (která má kolektivní vědomí) zaútočit na vnitřní Zemi=nejméně vyspělý 3D svět, tak bytosti Animus zaútočili na nejvíce vyspělý 3D-4D svět a zničili ho. Tímto se otevřel v ten čas (=v minulosti) portál, kterým na vnitřní Zemi mohli přijít bytosti z úplně jiného světa (z úplně jiného světa jinde ve Zdroji). Tento jiný svět byl "mužský" (=tzn. vyvíjela se v něm hmota ve vědomí).

Hmota ve vědomí se vyvíjí tak, že "bytost" nemá žádné tělo, je to pouze čisté vědomí. Jelikož to ale musí být "samostatná" bytost, tak tu samostatnost určuje tak, že hromadí hmotu, ovládá hmotu, požírá hmotu. V takovém světě uvnitř hmoty není vědomí, takže to nikomu nevadí = není tam utrpení. Zatímco když se vyvíjí vědomí ve hmotě (jako je tomu tady), tak je vědomí uvnitř hmoty=těla a vyvíjí se pomocí rozhodování. Takové vědomí prostě čeká, jak se situace vyvine, a když nastane správný čas na rozhodnutí, tak ho učiní. Například někam jde, zasadí ve správný čas strom atd. V takovém světě zásadně bytosti nikomu neubližují, protože vědí, že v každé hmotě je vědomí se svobodnou vůlí, které se samo za sebe rozhoduje, a tudíž nemohou nikoho zabíjet/jíst/hromadit hmotu. Jelikož tyto bytosti neurčuje hmota, kterou dokázali nahromadit/sníst, ale jejich nitro se odráží v jejich přirozeném vzhledu (=jejich "já" určuje jejich tělo a ne to, kolik "hmoty" mohou ovládat).

Na Zemi tedy přišly bytosti ze světa, který se vyvíjel tak, že v něm vědomí ovládá hmotu (a ve kterém bytosti také ještě nebyly dostatečně vyspělé). Tyto bytosti neměly hmotné tělo a oproti bytostem vyvíjejícím se ve hmotě měly bytosti ovládající hmotu jasnou "převahu" (měly přirozeně navrch, proti takovým bytostem nemůže bytost vyvíjející se ve hmotě nijak bojovat, nic proti nim nezmůže). Nemůžete zaútočit na bytost bez těla jakoukoli zbraní.. Aby zde tyto bytosti mohly působit (a "ovládat i zde hmotu", jak jsou zvyklé), musely si (alespoň nakrátko) vytvořit tělo. Jelikož na jejich planetě probíhalo "spalování" hmoty uvnitř jejich vědomí="těla" na "oheň" (při jejich pozdějším vývoji by to byl Zdroj), tak zde v tomto světě na sebe vzali podobu draků, jelikož to se nejvíce podobá tomu, jak fungují. V pozdějším vývoji (kdy spalování uvnitř těla už nebylo tak mohutné a místo ohně hmotu spalovali na Zdroj) vstupovali do těla plazů. Tyto bytosti nejsou zlé v tom slova smyslu, že by někomu chtěly ubližovat, jenom se prostě vyvíjeli úplně jinak a je pro ně přirozené vyvíjet se tak, jak to v tomto vesmíru bytostem ubližuje. Protože když zde začnou požírat "hmotu" = vědomé bytosti/lidi, tak to bytosti zabíjí a ony se pak nemohou vyvíjet když jsou mrtvé. Tyto dva světy se k sobě absolutně nehodily (až od určité úrovně vývoje by do sebe jako opačně vyvíjející se polarity "zapadly", ale ve 3-4D ne, to by bylo až od 7D výš).

Běžně se stává, že když do světa přijde bytost ze Zdroje, tak tímto aktem vznikne 4D (tedy stačí pouze přijít a to samo o sobě vyvine 3D svět na vyšší úroveň*). No a když se následně svět dostatečně vyvine (6D), tak do něj mohou přijít bytosti ze stejně vyvinutého jiného světa ve Zdroji, a tím vznikne 7D. (vývoj dimenzí popisuji v článku vznik světa) Jenže na Zemi se stalo to, že bytosti z jiného světa přišly, když na to tento svět nebyl připraven (a ty bytosti také asi nebyly vyvinuté na dostatečnou úroveň). To se stalo proto, že lidé ve vnitřní Zemi změnili rase Animus v minulosti myšlenku (pravděpodobně pomocí nějakého přístroje). Díky tomu se už od dávné minulosti lidé na Zemi vyvíjeli společně s "plazi" (je to podobné jako paradox cestování časem).
* Tím se vyřešila záhada, proč se ta vyspělá 3D civilizace přestávala vyvíjet (vývoj ve 3D byl vyčerpán) a proč zrovna do této civilizace někdo přišel ze Zdroje.

Mezitím do tohoto světa přišlo hodně bytostí ze Zdroje i se na Zemi (protože ta se stala vyhledávaným "centrem" na prozkoumání destrukce) začaly inkarnovat bytosti z různých civilizací/planet, přičemž dění na Zemi řídily bytosti z úplně jiného světa = reptiliáni. Oni totiž sami sebe považují za vědomí, které řídí hmotu, zatímco tady se lidé považují za hmotu (která je řízena vědomím = Bohem). Reptiliáni tedy řekli, že jsou Bůh a začali (skrytě) řídit světové události. Někteří lidé se vydali stejnou cestou, jako reptiliáni (začali toužit po moci, začali hromadit a ovládat hmotu). Díky tomu na této planetě vznikl podivný systém, ve kterém se zvířata navzájem loví. Konstruktivní cesta se promíchala s destruktivní a "vyvíjeli" se tak nějak společně (lidi s reptiliány).

Reptiliáni nerozuměli rase Animus, neuměli se s nimi dohodnout (jelikož Animus bylo vědomí ve hmotě, které se chová jako vědomí, které ostatní hmotu ničí = zlo je nelogické). A tak reptiliáni "chránili" území, které ovládají, před rasou Animus. Bytostem z jiného světa říkám reptiliáni, protože ač nemají tělo a tudíž to nejsou plazi, tak jejich "vliv" se projevuje "plazími/reptiliánskými zorničkami", a proto jsem se rozhodla říkat jim Reptiliáni. Rasa Animus prý vznikla proto, že do humanoidního vědomí se může inkarnovat pouze beztvaré vědomí a ne andělská forma. Lucifer tedy chtěl vytvořit tělo, do kterého by se mohla andělská forma inkarnovat. "Zlí" začali být kvůli tomu, že nemají DNA a tudíž necítí sounáležitost s ostatními živými bytostmi. (vznik rasy Animus - Zdroj.)

Každý svět vznikl rozdělením jednoty na hmotu a vědomí. V tomto světě je vědomí ve hmotě a to vědomí "ze sebe" dává do okolí lásku a radost. V opačném světě je hmota uvnitř vědomí a vědomí do sebe "dává" hmotu a tak získává lásku a radost. Reptiliáni fungují tak, že je vědomí, které do sebe akumuluje hmotu, kterou uvnitř sebe "spaluje". Uvnitř jsou tedy horcí a "láskyplní" = že láskyplně touží do sebe vstřebat další hmotu, zatímco navenek jsou krutí a "zlí". Člověk, který začal jíst vařenou stravu, v sobě také "v malém" hmotu spaluje a získává tak energii.

Tedy ta holka, o které jsem na začátku psala, se teleportovala bránou na povrch planety Země (poté, co byl její svět zničen rasou Animus), a pak se spřátelila s lidmi z povrchu Země. Na povrchu planety žila vyspělejší civilizace lidí, kteří žijí v souladu s vesmírnými zákony. Tím, že se minimálně jeden člověk z té zničené civilizace zachránil a teleportoval se, tak v místě, kam se teleportoval, automaticky vznikla ochrana proti rase Animus (ten teleportovaný přeživší byl tou ochranou). Je tomu tak proto, že když někdo někomu něco udělá, tak až se oběť "vzchopí" a pokračuje ve svém vývoji, automaticky se začne dařit hůře tomu bývalému agresorovi, protože se tak vyrovnávají energie. A co je ještě důležitější - pokud je oběť od agresora dostatečně daleko, a pokud je před ním v bezpečí a má možnost se vyvíjet, tak se jí vždy začne dařit lépe (protože se jí předtím dařilo špatně, tak aby se to vyrovnalo). Tím "teče" energie od agresora směrem k oběti, dokud se rovnováha energie nevyrovná (jelikož zlým činem agresor předtím odebral oběti energii). Což znamená, že pokud byl spáchán velký čin zla (zničení jedné planety) a někdo přežil/utekl, tak je celé místo, kde nově oběť žije, posilněno, proti útoku toho stejného agresora. S tímto umí pracovat Reptiliáni, ale Animus to podle mě asi neumí (i když kdo-ví, zase bych je nerada podcenila). Jelikož ta holka chtěla přijít na to, proč byl její svět zničen, tak se inkarnovala dovnitř planety Země (předpokládám, že planeta Země je dutá). Jelikož si na povrchu planety našla kluka (kluka bez těla - viz tento sen), tak ten se inkarnoval s ní a inkarnoval se rovnou do iluminátské rodiny. Ilumináti pracují pro Reptiliány a všechny děti, které se dovnitř duté Země inkarnují "zvenčí", jsou od mala sledovány a dokonce snad všechny prošly "výcvikem" vymývání mozků jako mimina/děti (=do 3 let věku). Proto v určitých státech bují obchod s dětmi (a i když se k tomu ta země "nehodí", tak je to obchod s dětmi se světlou pletí, protože to je organizovaná "převýchova" dětí inkarnovaných "odjinud" tak, aby nenarušovaly systém - není to obchod s dětmi pro pedofily, i když se to tak navenek tváří - pedofilové jsou v tomto případě jen zástěrka, čímž netvrdím, že neexistují a že nejsou světovým problémem). Reptiliáni totiž nemůžou zabíjet děti z jiných světů, mohou je pouze převychovat/vymýt jim mozek, což se nejlépe dělá v mládí - proto se lidé rodí v porodnicích.. (neosobní prostředí, děti jsou od matky na chvíli odebrány, matce jsou při porodu dána sedativa která mimo jiné mohou změnit její vnímání)

Na Zemi se inkarnovaly i bytosti z vyšších dimenzí (např. někde daleko byla civilizace nehmotných bytostí, shluků energie, která se blížila ke Zdroji=blížila se k tomu stát se Zdrojem. Neexistovala tam duální sexualita, protože neměli těla a už ani neměli dvě pohlaví. Mohli se všichni vzájemně "objímat". Z nějakého důvodu se inkarnovali na pomoc méně vyvinutým planetám, tedy i na Zemi). Na Zemi ještě prý působní "šedí" mimozemšťané, ale o těch moc nevím a ani mě moc nezajímají. Na internetu jsem se dočetla, že Reptiliáni vytvořili šedé mimozemšťany, podobně jako Lucifer vytvořil Animus (tedy že Šedí nemají duši a množí se klonováním). Šedí dělají pokusy s DNA (unášejí lidi) v podzemních základnách a pracují pro Reptiliány. A další mimozemšťany už neznám (tedy podle mě by mohli existovat nějací modří podobní filmu Avatar a pak ještě mimozemšťani s ptačím zobákem).