Zde jsou sepsány vymyšlené příběhy, které jsem stáhla z morfogenetických polí.

.. Vesmírný příběh .