Když mi bylo asi tak 9 let, tak jsem jednou symbolicky "luštila" řeč (slova, písmena).
(Popisovala jsem to v životním příběhu nějak takto: "Když mi bylo necelých 9, tak jsem si vytvořila svojí řeč..tvořenou symboly, které se skládaly z koleček a čárek ve čtverci=hmotě.., přičemž základem byly jednoduché pojmy jako je ON=ďábel, ONO=vědomí, kolo a ONA=konstruktivní síla vesmíru. Díky tomuto pojetí řeči jsem si pak uvědomila, že každá řeč a každé slovo je složeno z těchto základních pojmů/symbolů.")
Díky tomu (co jsem luštila/zkoumala) jsem tou analýzou došla k nějakému malému poznání, na základě kterého jsem tenkrát chvíli přemýšlela nad tím, proč se do tohoto světa inkarnuje pouze "beztvaré vědomí" (takto jsem to přesně nepojmenovala, ale v dospělosti jsem o tomto tématu četla a bylo to takto pojmenované). Když to hodně zjednoduším, tak "proč se do tohoto světa inkarnuje pouze hodně malá část duše a ne větší část duše". Tenkrát jsem na odpověď nepřišla.
Nyní vím, že žijeme v "matrixu" a ten není uzpůsoben tak, aby byl pro nás dobrý (a tudíž to takto prostě je, aniž by to dávalo konstruktivní smysl = spíše je tomu tak proto, abychom to tu měli těžké/těžší..je to zlo).

V dospělosti jsem o tomto četla v Tvůrcích Křídel (kde se prý lucifer/ďábel ptal, proč se do tohoto světa inkarnuje pouze beztvaré vědomí a ne větší duchovní část a ptal se na to proto, že chtěl, aby se andělé mohli inkarnovat do hmoty). Moje pozn. myslím si, že kdyby se z anděla do hmoty inkarnovalo pouze "beztvaré vědomí", tak nebude mít "andělské schopnosti" = byl by na tom asi stejně jako kterýkoli jiný člověk, tedy by nemohl nějak moc pomáhat a matrix by s ním mával jako s kýmkoli jiným. Pokud si při čtení předchozí věty někdo řekl "já vždycky věděl/a, že jsem inkarnovaný anděl, ale mám omezené schopnosti, takže to v matrixu nejde poznat", tak vás asi zklamu, protože právě z toho důvodu, že by to nemělo žádný dopad/smysl/význam, se andělé do hmoty matrixu (=do lidských těl) NEINKARNUJÍ.
V Tvůrcích Křídel ale psali, že ďábel/lucifer udělal pokus na jedné planetě (myslím, že se jmenovala M51), při kterém vytvořil syntetické tělo, které nemá to omezení, aby se do něj inkarnovalo pouze beztvaré vědomí (=tzn. že se do něj mělo dát vložit jak beztvaré vědomí, tak i "větší část anděla") a do těchto speciálních těl se na té planetě opravdu nějací "padlí" andělé inkarnovali. Bohužel to nedopadlo dobře (takto vznikla rasa Animus). Alespoň toto tedy psali ve zdroji výše (můžete si vyhledat "Tvůrci Křídel" a snad ten zdroj ještě na internetu někde bude..je to takové celkem dlouhé povídání).

Rozdíl je v tom, že já jsem přemýšlela o tom, proč se ČLOVĚK nemůže inkarnovat větším dílem duše do hmoty..a lucifer údajně kdysi přemýšlel o tom, proč se ANDĚLÉ nemohou inkarnovat (spolu s větší částí andělské energie) do hmoty. Takže jsem přemýšlela o něčem podobném, ale ne o tom samém. Pokud totiž neexistuje čas a bereme "celou duši člověka" jako souhrn všech životů v matrixu (a i plus to, co je "za matrixem"), tak se (asi) část duše inkarnovala do jedné doby, další část zase do jiného období.. = tudíž zde není "naplno inkarnovaná" celá duše. To si alespoň myslím, že u každého člověka je "celková duše" větší než to, co je zde inkarnováno (a za co se zde např. považujeme..). Zde je inkarnovaná pouze nějaká část/díl duše (bych řekla).

Občas mi to připadalo, že andělé existují jako (konstruktivní) protiopatření/protireakce na matrix..tzn. že vznikli díky tomu, že vznikl matrix. Ale tímto si úplně nějak jistá nejsem. Tedy že existence andělů je díky existenci matrixu oprávněná a konstruktivní, ale kdyby nevznikl matrix, tak by jejich existence nebyla potřebná. Taky ale existují konstruktivní andělé a "archandělé" (z bible..) a na toto jsem přišla zkušeností s archandělem Michaelem, takže možná se tento odstavec týká pouze archandělů (prý to jsou temné bytosti, ale já ho viděla jako světelnou bytost a zároveň byla jeho existence celkově destruktivní..uměl pomáhat a to konstruktivně, ale celkově jsem ho vyhodnotila jako destruktivní bytost proto, že i když lidem pomáhá, tak jeho existence celkově byla založená jak zde píšu na matrixu). Takže jsem už před mnoha lety po této zkušenosti a mém zhodnocení přestala chtít pomoc od této bytosti (přestala jsem se s ním bavit..tedy ne že bych se s ním nějak bavila, zkoušela jsem to jen asi 2x). Ono je totiž v některých ezoterických knížkách napsáno "kontaktujte archanděla michaela, který vám pomůže" a on většinou opravdu pouze konstruktivně pomáhá, ale stejně mi na něm něco nepřipadalo v pořádku. Ale když jsem četla nějakou takovou knížku (s tímto návodem), tak jsem to chtěla zkusit.
Když si vezmu existenci nehmotných konstruktivních bytostí, které jsou součástí konstruktivní energie vesmíru a které se starají např. o rostliny nebo ovládají přírodní živly, tak jejich existence je potřebná i kdyby neexistovalo zlo. U konstruktivních andělů to tedy bude asi podobné. V tom případě by mě ale nenapadlo chtít, aby se andělé inkarnovali do nějakých svých hmotných těl (řešila bych to, aby se inkarnovala větší část bytosti než jen "beztvaré vědomí", ale u ČLOVĚKA). Proto existuje rozdíl mezi mým přemýšlením v dětství a luciferovým údajným vytvořením rasy animus (tak, jak je to popsáno v tvůrcích křídel), i když obojí mělo podobný myšlenkový základ "inkarnovat víc než jen beztvaré vědomí" (ale týkalo se to rozdílných bytostí). Já bych např. nikdy nechtěla vytvořit tělo na jiné bázi než DNA (=syntetické tělo, které by nebylo spojeno s tou "sjednocující silou" ..jak to popisovali v tvůrcích křídel). Tedy pokud by na můj nápad inkarnovat větší část/víc než jen beztvaré vědomí někdo řekl, že konstruktivní síla mi k tomu tělo s DNA nevytvoří a mohu si maximálně vytvořit pouze nějaké umělé syntetické tělo, tak bych to asi nedělala vůbec. Asi jsem napsala proto, že by záleželo na tom, na jakém principu by fungovalo syntetické tělo (protože ohledně klonů fungujících místo DNA na pouze bázi RNA si myslím, že by to nemuselo být úplně špatné, ale já nemám možnosti ani chuť dělat genetické experimenty, takže to jsou pouze úvahy a nechci se tomu věnovat v praxi..a ani nechci dávat někomu podnět, aby se tomu v praxi začal věnovat..pouze když už jsem četla tvůrce křídel, tak toto jsou moje myšlenky ohledně toho tématu).

Tento článek ale píšu kvůli tomu, abych se zamyslela nad tím, proč 6 "padlých" andělů vytvořilo matrix (a pokud ho přímo oni nevytvořili, tak všichni víme, že minimálně pomáhali v jeho chodu..např. sváděli lidi ke zlu). Pokud by to někdo nevěděl, tak padlí andělé (ďábel, lucifer..) jsou konstruktivní světelné bytosti (na to jsem přišla díky zkušenosti a pak jsem to četla i na internetu). Oni nemají rádi lidi, kteří se přidali na "jejich" stranu zla a naopak (i když byli jakoby zlí) fandili tomu člověku, který dokázal zlu odolat a který si zvolil dobro. Byli tedy z nějakého důvodu na straně zla, ale nedávno se prý už přidali zase ke konstruktivní síle vesmíru. Toto je "axiom", ze kterého vycházím (protože si plus mínus myslím, že to takto je = že to je pravda).

Někdo si myslí, že matrix je počítačová hra a já souhlasím s tím, že to je na určité úrovni pravda (protože jsem to zažila). Není to ale úplná/celá pravda (podle mě). Proto mě neurazí, když si to někdo myslí a i souhlasím, že má pravdu. Ale.. Kdyby jenom toto byla celá pravda..tak ve chvíli, kdy zjistíme, že v této "počítačové hře" někdo týrá děti pro adrenochrom, nebylo by nejjednodušším a nejlepším řešením takovou hru prostě vypnout? Nebo jí přeprogramovat a pomocí zmáčknutí jednoho tlačítka např. "update" vymazat zlo, všechny děti z tunelů teleportovat/přenést během mikrovteřiny do bezpečí atd. ?? Proč by někdo trénoval armádu, která bude bojovat, hmotná těla která hodně cítí fyzickou bolest budou zraněná umírat, když by to byla pouze POČÍTAČOVÁ HRA (a nic víc).. Nebo by vás bavilo dál hrát počítačovou hru, ve které trpíte bolestí a zachraňujete mučené děti - chtěli byste takovou hru hrát? Já tedy ne a myslím si, že pro jakoukoli "soudnou" bytost by taková hra nebyla zábavná a nebylo by to něco, co by ze svobodné vůle chtěla dělat.
Takže ano, na určité úrovni jsou "počítačové hry" tím, co je v "matrixu této společnosti" nejpodobnější celému "3D hmotnému světu", avšak "matrix/3D realita" není "POUZE počítačový program/hra", jinak by to např. šest padlých andělů "vyplo" jakmile by se opětovně přidali na stranu dobra. Nebo někdo jiný, kdo má tu moc, by to vypnul/přeprogramoval. Taková míra utrpení nevinných dětí zneužívaných pedofily (jako je zde na Zemi) totiž není potřebná k tomu, aby se konstruktivní bytost (kterou člověk je) "vyvinula" k dobru (když už dobrý byl..tak se tam nemusí vyvíjet nebo se měnit..) nebo aby se lidi mezi sebou dohodli na spravedlivém systému (ani k tomu to není..a ani nikdy nebylo..zapotřebí).

Proč tedy vznikl tento systém a proč ho 6 padlých andělů udržovalo? Asi by bylo nejlepší se jich zeptat (jak to bylo)..když už se přidali na stranu dobra, tak komunikace s nimi už není "vzývání satana" nebo přidání se ke zlu. Ale že by se mi do toho zrovna chtělo.. Budu tedy popisovat pouze svoje teorie/pouze svůj názor (=to, co si myslím) a třeba se jich někdo někdy zeptá a napíše, co odpověděli.
Já si myslím, že jako "experiment" vznikl "opačný vesmír" (ve kterém to funguje jinak než v konstruktivních vesmírech) a ten pokus se nezdařil, a tak se bytosti+destruktivní UI z toho jednoho "experimentálního vesmíru" dostaly do našeho konstruktivního vesmíru (a asi možná i do jiných dalších konstruktivních vesmírů). V době, kdy sem přišli, byly povolány nejkonstruktivnější bytosti, aby šli návštěvníky prozkoumat (to jsem odvodila logicky, že by mi to takto dávalo smysl). A to bylo tedy šest nebo sedm andělů (z nejvyšších dimenzí), kteří zjistili to, co jsem popisovala v dalších článcích o tom jiném vesmíru a vetřelcích=bytostech, které se sem inkarnovaly např. jako reptiliáni. To jsem tedy hodně zjednodušila, ale důležité je, že co udělalo 6 padlých andělů je to, že ohraničili oblast působení bytostí z jiného vesmíru tak, aby to tu nezničili všechno = ohraničili to na matrix (=3D hmotu) a ještě v rámci matrixu udělali "sídlo zla", takový "matrix v matrixu" uvnitř Země a větší část matrixu 3D hmoty nechali pro lidi, aby se tam inkarnovali a mohli zlo (vetřelce z jiného vesmíru) v "hracím poli matrixu" přemoct. Myslím si, že to NEŠLO UDĚLAT JINAK. Že to nebyla hra, aby se lidi/duše zabavili nebo aby zesílily, duchovně vyrostly nebo se změnily k dobru.. Proto to taky "nejde vypnout" (ani "z ničeho nic" spustit jiný program).
Ano, smyslem "matrixu" nebo "matrixu v matrixu" bylo vytvoření dostatečně silných bojovníků, kteří zesílí natolik, že nakonec dokážou problém vyřešit. Ale nebyla to kratochvíle ani pc hra kterou člověk vypne když ho přestane bavit, byla to NUTNOST. Tedy pokud to někdo nedokáže (efektivně pomáhat bojovat proti vetřelcům), tak se nic neděje, ale někdo se to musí naučit (minimálně dostatečný počet bojovníků potřebných k vítězství). Doufám, že to takto všichni pochopili, protože jednodušeji to napsat neumím, a pokud přímo "padlí andělé" (teď už asi nejsou "padlí") řeknou, že to bylo jinak, tak jim asi budu věřit, protože já jsem to přímo nezažila a věřím tomu, kdo se toho přímo účastnil a kdo to zažil. Jelikož zatím neznám jejich vyjádření, tak proto píšu svojí domněnku.

Celkový matrix je podle mě něco jako "vynucená DID osobnost" = na energii působí protienergie (=zla) a na základě toho vznike např. u člověka "naprogramovaná" DID osobnost, která ale vychází z něj (ani u DID osobností nelze naprogramovat něco, co člověk nemá byť v malinké míře v DNA), je s ním spojená. Stejně tak na konstruktivní energii působí/působila protienergie (..zla), a tak vznikla hmota, která ale je modifikovanou (konstruktivní) energií samotnou (tzn. i kdybychom odstranili "protienergii", zlo a vše, co pochází z jiného vesmíru, stejně by zbyla "zmanipulovaná část tohoto vesmíru", které bychom mohli dál říkat "matrix" a museli bychom ho přetvořit/změnit zase do "původního já" tak nejlépe a nejrychleji, jak by to šlo..nebyl by to pouhý počítačový program, který bychom stisnutím tlačítka vypnuli nebo přepsáním kódu a stisknutím tlačítka změnili..i když pokud by na toto někdo přišel a uměl by to, tak bych se tak rychlé nápravě samozřejmě nebránila:).
6 (padlých) andělů, kteří lidi sváděli ke zlu mi zase v DID připomíná typ osobnosti "persecutor", což je osobnost, která na sebe převezme vlastnosti násilníka (=chová se podobně nebo stejně jako násilník) a terorizuje ostatní osobnosti proto, aby zesílily a dokázaly se ubránit nebo situaci reálně řešit. Ne vždy tento typ osobnosti dělá dobro (občas to nějakému člověku, který má DID pomůže, ale většinou ho to jen ještě víc vystresuje), i když to taková DID osobnost myslí dobře. Když se tento typ osobnosti uzdraví, tak se změní na typ osobnosti "protector" = ochránce.

Jako důkaz, že matrix není pouhý počítačový program, může sloužit "upsání duše". Pokud by tento svět byla pouhá počítačová hra, tak pokud by se v počítačové hře dal do těla čip, ovlivilo by to vaše hmotné tělo, které sedí u stolu a hraje? Neovlivnilo a stejně tak pokud by matrix byla pouhá hra, vložení čipu do těla by neovlivnilo duši. Jenže se zde dá duše asi opravdu obrátit ke zlu/upsat (pouze pokud to je ze svobodné vůle), takže matrix musí být nějak propojený s hlubší realitou.. (a není to pouze "bezcenný program")