Jak funguje (=fungoval..) dating market? Nefunguje.

Popíšu data, která jsem se dozvěděla z rozsáhlých výzkumů (prověřeno) od lidí, kteří se manipulací milostné energie zabývají celý svůj život (jak dosáhnout sexu/vztahu).
V dating marketu na sobě máte pracovat (to nikdy neuškodí = takže toto není špatně!!), myslím tedy hlavně na svém vzhledu a na tom, "co nabízíte" (např. umění vařit). Na základě toho, kam jste se vypracovali (svojí vůlí předčili konkurenci) = na základě náskoku nad odstatními máte skoro zaručeno nějaké minimální trvání vztahu (pouze teoreticky..), protože dostanete o tolik energie navíc (..čím víc energie, tím déle se spotřebovává..když s ní tedy šetříte a neprohrajete ji po vsazení jinam..), o kolik máte "náskok" před ostatními lidmi stejného pohlaví.

Takže abych byla konkrétní: Jako muž cvičíte tělo (pro případný boj, abyste dokázali ženu ochránit) a na základě vaší vysportovanosti jsou k vám ženy přitahovány. Samozřejmě si můžete pořídit i nějaké prostředky obrany, ale i k tomu se hodí mít mrštné tělo.. Takže žena vidí pro sebe výhodu "když budu spát/ve vztahu s tímto mužem, on bude mít větší motivaci mě chránit = je menší šance, že se mi něco stane a budu mít dobrý pocit bezpečí". Takže ženy většinou vyměňují (=prostituce) svoje tělo za něco, co můžou získat. Pokud žijí v relativně bezpečném prostředí, mohou toužit po něčem jiném než je ochrana (např. peníze/postavení/sociální okruh/láska=dobré pocity). Ženy si pravdu o sobě většinou neuvědomují (protože kdyby řekly okolí "já chci muže hlavně proto, aby mě chránil", většinová společnost by je mohla odsoudit..jelikož nyní se v MSM prosazuje archetyp silné ženy, která se o sebe umí postarat..). Ať už je okolí odsuzuje nebo neodsuzuje, muži mají rádi archetyp "hodné/dobré ženy" (pro vztah/manželství) a s archetypem "prostitutky" chtějí jen sex a nic více.. Takže když chce žena děti..logicky pravdu o sobě potlačí a vymyje svůj mozek do jakýcholi pocitů a myšlenek, které jí výsledek nejlépe zajistí = se kterými má nejvyšší procentuální šanci uspět (takže když je "v módě" pokora, bude pokorná - když chce muž, po kterém ona nejvíce touží, dračici v posteli, většinou "to s ním v sobě objeví"..tady záleží i na "nabídce vs. poptávce", tedy jak moc chce ona vztah vs. kolik má reálně možností vs. její osobní předpoklady+preference).

I když žijete v bezpečné zemi, kde ženy pracují a vydělávají stejně jako muži (a ani nepotřebují druhý plat, protože si krásně vystačí s tím, co mají).. Tak v takovém případě ženy touží po muži s hezkým vzhledem / dobrou povahou (dosaďte si to, co je u vás zrovna "žádoucí") proto, že o "ty nejlepší vlastnosti" s ostatními ženami soutěží. Tedy každá žena "vsadí" svojí energii (svojí touhou po vztahu ji vysílá do prostoru), tyto energie se smíchají a každá, která najde vztah, získá více energie, než kolik vsadila (takže se cítí na začátku vztahu dobře). Muži na tom bývají podobně (jenže někteří po vztahu netouží, ale touží např. jen po sexu - takže cítí "odměnu" za každý proběhlý sex, bez ohledu na to, jestli s ženou udržují vztah a nebo ne). Záleží hodně na prostředí (na "společenském konsenzu"), co je podle lidí "obecně žádoucí" - jestli společnost podporuje a odměňuje sex nebo vztahy nebo signle lidi nebo něco jiného. To, co většina lidí chce, je nejvíce odměněno (když to někdo získá). Ale proti působí "protimechanismus": Čím lehčí to je získat a čím více lidí to získá, tím méně energie dostanou za odměnu (ale pokud je založení rodiny obecně naopak až moc těžké, většina lidí "se na to vykašle" a začnou chtít=odměňovat něco jiného). Tedy pouze popisuji "tržní mechanismy" (kapitalistické..) - čím víc lidí něco chce a čím těžší je to získat, tím větší odměna (např. obdiv, závist okolí či respekt, všichni se s ní/m chtějí přátelit apod.) pro toho, kdo to získá - pokud je něco až moc nedosažitelné, tím víc lidí to přestane chtít (a např. se přeorientují na single život=tzv. "sigma males" či homosexualitu) - a čím je něco snadnější získat (=mají to / mohou to mít všichni), tím menší odměna za získání tohoto. Proto jsou někteří nedosažitelní "alfa samci" a panny, které se jen tak s někým nevyspí, více ceněny, ale čím víc lidí je "dostane", tím více jejich hodnota klesá (protože pak už ten, komu se to podařilo, není "výjimečný"). Tzv. vztah je jen tržní záležitost (=není to nic zázračného po čem byste měli toužit nebo si myslet, že kdo to má, je na tom líp..).

Takže malé shrnutí: "V oběhu" je energie ukradená twinflame a zároveň i další energie vyslaná těmi, kdo po něčem touží (byť si jen mylně představují, že to bude něco dobrého, ale realita je jiná; či mají pravdu a opravdu to může být dobré). Každým netwinflame sexem se část této energie spotřebuje=zničí (ale k zajišťění sexu ji musíte nejdříve získat/vybojovat/ukrást = nefunguje to na dluh). Kdo si chce "zažít lásku" (získat/vybojovat/propůjčit si energii na dobré pocity), ten musí splnit společenská pravidla, něco nabídnout, vypracovat se (pro každé pohlaví to je jiné). Samozřejmě člověk může cítit lásku i sám od sebe (mimo dating market), ale já v tomto článku popisuji fungování dating marketu. O twinflame je jiná série článků stejně jako je v jiném článku (v bodě 3) popsána bezpečná láska, kterou mohu cítit ke kamarádce/kamarádovi opačného pohlaví, se kterou/kterým se domluvím na založení rodiny a energii sexu/přitažlivosti si propůjčíme jen na oplodnění (=sex jen jednou za pár let). Oba tyto způsoby (jak twinflame, ve kterém může být sex tak často, jak to oběma vyhovuje; tak v kamarádské rodině téměř bez sexu..sexem byste si totiž energii pro udržení NEtwinflame vztahu spotřebovali) jsou přirozené a energie lásky je opravdová (není propůjčená - protože u bezpečné lásky cítíme obecnou/bezpodmínečnou lásku, kterou můžeme cítit ke všem lidem - či kamarádskou lásku, kterou cítíme ke spřízněným duševním přátelům). V článcích o twinflame jsem také popsala možnost, že oba twinflame jsou s ne-twinflame partnerem a svojí vzájemnou energii si mezi sebou vyměňují přes "prostředníky" (to jde víceméně také mimo dating market..byť se s nepravým partnerem seznámili na dating marketu.., protože na marketu se obchoduje povětšinou s energií ukradenou, "vsazenou" či obecně darovanou na podporu žádoucího egregoru).

Teď popíšu, na jakém principu přitažlivost v rámci dating marketu funguje. Mimo "základní level" vzhledu a toho, co nabízíte; jsou zde poměrně ustálená pravidla (která se liší pro ženy a muže). Začneme ženami - jakmile jedna žena začne toužit po konkrétním muži, ostatní ženy v jeho okolí po něm začnou toužit také (skoro všechny..). Jednak proto, že první žena muže "prověří" (že je bezpečný = že to není sériový vrah, který nenávidí ženy nebo narcista apod.), a ostatní ženy, které nechtěly riskovat, si počkaly na výsledek (a až pak se o muže začnou zajímat). Bezpečí ale není jediným důvodem pro natolik zvýšený zájem, nýbrž je v tom i soutěž (čím víc žen muže chce, tím více energie je "v jeho potenciálním balíčku" = o tím větší výhru se "hraje"/soutěží). Ženy pak čekají, kterou si muž vybere (ty odmítnuté povětšinou trpí = odebere se jim další energie, kterou získává jeho vyvolená). Jenže muži mají většinou strategii pro hledání vztahu takovou, že si nevyberou žádnou ženu (nad ostatními), nýbrž spí se všemi (které o daného jedince projevily zájem), a tak energii (na ně vsazenou) nedají žádné ženě, nýbrž odeberou energii všem ženám a dají ji sobě!! I tak se ale po čase pro nějakou ženu (či pár žen, které např. omylem oplodní) rozhodnou (protože jim "jejich balíček" dojde/začne docházet..takže dalším nejvýhodnějším krokem pro něj, aby energii získal, protože s pověstí proutníka by toho už dál moc nezískal..je zavázat se vztahem). Ne všichni muži mají tuto "strategii" (někteří se zamilují, vyberou si jednu ženu a ostatní hned rovnou odmítnou). Ale většina mužů to neuspěchá, ale scházejí se (se sexem/bez sexu) s více ženami (v počátku hledání vztahu), z nichž si pak na základě vzájemné kompatibility (a i žena si vybírá = může např. v průběhu seznamování změnit názor a přestat muže chtít) vyberou, se kterou budou mít oficiální vztah.

Jakmile muž a žena vstoupí do oficiálního vztahu (nebo manželství), ostatní ženy daného muže buď přestanou (hromadně) chtít, takže manželská "láska" (=získaná energie na dating marketu) časem vyprchá. A nebo je muž v kontaktu se ženami (stane se z něj něco jako idol), nemluví o svém vztahu ale dává pozornost/naději jiným ženám, které po něm začnou toužit, a tuto energii dává do udržování nepravého vztahu. Takže musí stále něco dělat (např. pracovat v zaměstnání, kde se setkává se ženami nebo pomáhat komunitě), aby energii pro udržování nesprávného vztahu neustále získával (proto muži musí/chtějí pracovat/neustále pomáhat když už to není zapotřebí, i když už by mohl být dávno zavedený základní příjem). Někteří muži mohou mít dobrý charakter a představují pouze "naději"/motivaci pro ostatní ženy (že když existuje tento zadaný muž, který je věrný a dobrý, tak i když jeho zrovna nechci, protože je zadaný, podpořím ho trochou energie; protože to znamená, že mohou existovat i jiní nezadaní muži s dobrým charakterem = dal mi motivaci do práce na sobě a reálného většího hledání vztahu). Většina žen touží po tom, aby si muž svobodně vybral jednu ženu PODLE SEBE/PODLE SVÉHO NEJLEPŠÍHO VÝBĚRU (i když to nebudou ony), které bude věrný (a "za to" dostává nějakou základní obecnou energii pro udržování vztahu od kolektivu = která vystačí na vztah bez sexu..). Jakmile podvádí, má špatný charakter, předvádí iluzi zájmu o jiné ženy (kterým pouze krade energii, kterou dává do nepravého vztahu..protože chce sex), tuto obecnou energii na podporu vztahu (od obecného kolektivu) nedostává.
I žena může mít kamarády nebo známé opačného pohlaví (kteří skrytě touží po sexu s ní..nemyslím ty "nevinné"=opravdové přátele), a těm se odebírá energie, kterou ona může přinášet do udržování svého nepravého vztahu. K tomu mnohdy slouží odhalené fotky na instagramu (hodně sledovatelů opačného pohlaví po ní sexuálně touží, ale jen její přítel ji může reálně "mít", takže jemu plyne energie z jakoby nadřazenosti nad nimi). Obecný mužský kolektiv chce pro vztah ženu, která měla (před nimi) co nejméně partnerů, takže cudné ženy dostávají obecnou energii za to, že jsou těžko sbalitelné (i když jsou single). Představují pak "výzvu"/status pro jakoby ty nejsilnější muže (či nejbohatší / s nějvětší mocí..), kteří o těžce dostupnou ženu bojují podobně jako mnoho žen skrytě bojuje o "alfasamce". Ženy bojují skrytě, takže když vidíte ženu či menší kolektiv žen pomlouvat jinou ženu, většinou ji chtějí společensky vyřadit (=znemožnit, aby bylo jakoby "nepřípustné", že by si ji "alfasamec" mohl vybrat) - jenže když "alfasamec" poslechne drby žen, tím momentem přestal být "alfasamcem" (ztratí energii minimálně pár žen, které přejdou k jeho "konkurenci" = konkurenčnímu "alfasamci", a tím se balíček jeho energie odměny výhry pro vybranou ženu do vztahu sníží, takže tím víc žen se odpojí..). Ano, muži to mají většinou tak, že je chtějí buď skoro všechny ženy (najednou) a nebo skoro žádná. Zatímco ženy mají nápadníků vždy dost (jelikož muži chtějí sexuálně plošně téměř všechny ženy, které jsou pro ně dosažitelné, takže jeden muž může psát 10ti či více ženám). Pokud jste žena a něčí partnerka se s vámi chce přehnaně/bezdůvodně (=i když nemáte moc společného..) kamarádit, většinou to dělá kvůli žárlivosti (aneb spřátel se se svým nepřítelem - protože ona potřebuje vaši energii/touhu/závist pro udržování svého nepravého vztahu, ale zároveň nechce, aby si s vámi její přítel/manžel něco reálně začal = být kamarádky je pro ni ideálním řešením, protože pak by byla v pozici oběti, kdybyste "vyjela" po muži svojí kamarádky..to se nedělá). Takže lidé mají motivy za vším co dělají a říkají, je jednoduché "číst jejich myšlenky" = odhalovat jejich motivace. Ne všichni jsou takoví, ale cca 999% populace ano.. Všechny jejich činy (a dokonce i myšlenky) se dají dopředu předvídat, protože dating market je ukradená energie, která má svoje pravidla (a která překrývá jejich pravé fungování). Pro aktivací svého autentického fungování se musíte vykašlat na to, co si o vás myslí okolí. Také překonávat strach ze smrti či jiných špatných věcí pojících se s nedostatkem zabezpečení (od muže). No a ještě k tomu musíte zahodit falešné ego (což je opět jedním z mechanismů přežití..), které vám říká, že to, co mají ostatní, chcete taky (a nebo že chcete to, co "se má chtít") a podobné. Nebo "KRÁTKÁ CESTA": Stačí být "ve svém středu/srdci" = pravém já, kdy umíte falešnou energii vycítit (jak se na vás snaží napojovat / prochází skrze vás bez jakékoli vaší reakce = odevzdávání/ukradnutí vaší energie). Takže pak se do těchto energií nezapojujete, ale umíte "přečíst" tyto ego energie = čtete ostatní lidi, kteří jsou do nich "napojeni" (identifikují sami sebe s tím falešným, co je "překrývá"). Můžete je vnímat jako bioroboty, ale pravda je taková, že jak biorobot, tak normální člověk obsahuje tuto "biorobotickou mysl" (rozdíl je v tom, že vědomý člověk se do toho nezapojuje ANI NETVOŘÍ SILOU VŮLE NEPRAVDU!!). Rozhodně se normální člověk nestává tím, co předstírá.. (protože nic nepředstírá; a pokud je k tomu pod výhrůžkou smrtí donucen, tak si je pravdy vědomý či se k ní dokáže alespoň po opětovném získání bezpečí navrátit, např. následováním svého vyššího já)

Muž tedy "musí" pro udržení vztahu oblbovat co největší počet cizích žen (když se ale nikdy s žádnou jinou nevyspí = nedá cizím ženám šanci/naději, že by ho teoreticky mohla některá z nich opravdu "dostat"; tak jeho přitažlivost u všech žen hromadně klesne, proto muži i častěji podvádí), jinak se mu vztah díky nedostatku energie rozpadne. Pak si najde další vztah, který se ale také (po počátečním opojení) rozpadne a tak dále. Zatímco ženě stačí být těžko dostupná (ale některé, které už jsou "projeté", získávají energii do nepravého vztahu podobným způsobem jako muži; tedy zvýšením touhy opačného pohlaví po nich, např. sexualizovanými/odhalenými obrázky ..na vzbuzení touhy mužů funguje tělesná sexualita - zatímco na vzbuzení touhy žen funguje sdílení emocionálního povídání (=stimulace mysli a fantazie) a/nebo již udělená velká emocionální investice do tohoto muže od jiných žen = tedy čím více žen po muži už touží, tím více žen by ho bralo). Proto lidé vyprávějí, jak je úžasné mít vztah (ať už lžou a nebo mluví o svém vztahu pravdu), protože i ze závisti (či "pouhého" vzbuzení touhy po SVÉM VLASTNÍM vztahu, který dotyčný/á nemá..) získávají pro nepravý vztah energii. Když víte všechny tyto věci (ale je toho trochu víc - tady jsem popsala jen základy), je pro vás velice jednoduché "sestřelit" dating market. Stačí se usmívat a kývat, ale ničemu nevěřit (co druzí říkají nebo jak co vypadá = pokud je to pravé, tak to přečká váš skepticismus..a nejen váš skepticismus, ale i nekonečný čas..protože někdo může po "projití zkoušky jeho nevíry" začít vztah schvalovat = energii jim poslat, i když se ve skutečnosti nejedná o twinflame pár - jen měli víc energie "ušetřené" ve společném vztahovém balíku, takže díky ní přečkávají horší časy..a na základě přečkání=výdrže jejich vztahu získají další energii od lidí, kteří podporují dlouhodobé vztahy..a tak můžou ušetřit ještě více..). Když má muž prstýnek / nedělá reálné kroky směrem k vám / je zadaný ač není přímo ženatý / je až moc mysteriózní, takže nevíte, jestli je zadaný = stáhněte od něj pryč svojí energii (=žádnou mu nedávejte). Touhu (např. po vztahu s ním) vytvořte jen na základě jeho snahy konkrétně k vám SPOLU S VĚRNOSTÍ (takže ne na základě pouhých náznaků nebo obecných vyjádření k mnoha ženám). Když ale chcete otestovat jeho charakter, tak mu můžete poskytnout energii (nebo přímo sex) "jen tak" a uvidíte, jestli s vámi bude chtít vztah, i když vše dostává "zdarma" (=jestli má pouze "obchodního ducha" a nebo vás má doopravdy rád). To, že někdo (kvůli vám) poruší pravidla dating marketu, ale automaticky neznamená, že to je váš twinflame (pouze může být "alternativní" / jít svou vlastní cestou = mít jinou strategii pro hledání partnera než je běžné).

Takže energie získaná v dating marketu obvykle nevydrží dlouho a vztah se vždy nakonec rozpadne. Pokud už jste se "zavázali", ale energie vyprchala, má nějaký smysl udržovat vztah "na sílu"? Tedy např. nic moc k partnerovi už nyní necítím, ale energii lásky ze sebe silou vůle svobodně vytvořím (či na sílu vymáčknu..). Tím, že budete ve vztahu delší dobu a budete působit stále šťastně (např. proto, že jste na tom spolu pracovali / vybudovali to), začnete získávat chválu/obdiv okolí = energii kolektivu, který podporuje dlouhodobé vztahy / tradiční rodinu. I přesto se takový vztah ale vždycky nakonec rozpadne (pokud se nejedná o twinflame pár) či jsou spolu "až do smrti" (=aby mohlo dojít k nápravě u velmi tvrdohlavého "tvoření proti pravdě", musí dojít k reinkarnaci s vymazáním paměti na špatné programy matrixu..tedy např. na vztah s nepravým partnerem z minulého života). Když někdo silou vůle tvoří nepravý vztah (=spojuje něco, co nemá být spolu), tak tím vlastně vyměňuje budoucí život za budoucí smrt = vyměňuje svůj život za přibližování se smrti; a za to získá dlouhodobé trvání svojeho falešného vztahu. Takže já bych "na sílu" netlačila na pilu, ALE někeré ženy musí dotovat nepravé vztahy svou energií proto, že DS vytvořil nebezpečí (takže je to pro ně výhodnější..z hlediska přežití..než žádnou energii nedávat a čekat na twinflame). To si určuje každý sám, jak chce žít (a každý sám za to nese následky). Pokud jste si mysleli, že padne finanční systém, ale dating market s nepravými vztahy zůstane (takže zachráníte týrané děti ze spárů DS, a pak se pohodlně vrátíte do nepravých vztahů), tak jste se velmi mýlili. Padne totiž všechno falešné. Ale změna nastává postupně (=matrix "dojíždí") - tzn. pomalu se hroutí finanční systém (a přechází se na nový), stejně jako pomalu vyprchávají/postupně se rozpadají nepravé vztahy (od nejhorších = psychopatických se začalo a až nakonec se rozpadnou ty nejkompatibilnější netwinflame páry = tzv. spřízněné duše).

Na závěr napíšu nejdůležitější věc. Co je hnacím motorem pro udržování dating marketu - kdo dělá nějvětší chybu? Jsou to muži a obrovská (hlavní chyba mezi všemi chybami mužů i žen dohromady) chyba je v tom, že nejsou ochotní dávat energii a čas do vztahu se ženami, které jsou pouze kamarádky (když by věděli 1000% jistě, že se s nimi tato žena nikdy nevyspí). Že prostě neumějí vypnout sexuální pud / přepnout do módu kamarádství (tak, jako to umějí ženy). Ženy umějí brát muže pouze jako člověka (i když pokud je přitažlivý a zároveň umí triky dating marketu a nechce být ve "friendzone", tak je to těžké až nemožné). Ale obecně to ženy umí (když jim v tom muž vyloženě nebrání..). Proč by bylo dobré, kdyby to uměli (a dělali) i muži? Protože potom by se spolu lidé bavili na základě opravdové kompatibility (namísto sexuální přitažlivosti, kterou určuje falešný dating market..). Tedy jeden člověk by se bavil s mnoha lidmi opačného i stejného pohlaví (jako s kamarády). A pak by si vybíral partnera z těch jedinců opačného pohlaví, se kterými cítí největší kompatibilitu (a zároveň k nim má=dokáže zapnout i sexuální přitažlivost). Jelikož ale všichni známe jen úzký okruh lidí, lidé by se bavili i během vztahu s jakoby nekonečným počtem nově potkaných lidí (bez sexuální přitažlivosti). A pokud by se v budoucnu objevil (minimálně u jednoho z partnerů) někdo pro něj kompatibilnější/vhodnější, tak by k němu "přešel" = s původním partnerem by se rozešli (až by se tímto způsobem vždy nakonec spároval opravdový twinflame pár, který by spolu už zůstal). Lepší rešení (jak najít twinflame) mě zatím nenapadlo, ale někdo si nechává vyložit karty / vyvěštit např. automatickou kresbou svůj twinflame, takže toto by asi mohlo být také řešením. I tak by se ale muži měli naučit vnímat ženy především jako lidské bytosti a ne jako sexuální objekt (a pak by se to samé měly naučit i ženy u "alfasamců" - protože ženy to umí obecně, ale pokud je "pokušení" = případná energie výhry příliš velká, tak to také většinou neumí / jakoby to u tohoto konkrétního muže přestanou umět..). Když se tohle lidé naučí, tak přestanou podporovat dating market (ale i když se to nenaučí, tak dating market zanikne).