Existuje to?

Jelikož na to věřím odmala (aniž bych o tom kdekoli četla nebo slyšela..pojmenovala jsem si to ale jinak - v tomto článku tomu budu říkat twin flame, protože to je v této době rozšířený název), tak si myslím, že twin flame existuje - ale ještě jsem se s tím v realitě nesetkala (tedy viděla jsem jeden pár, který mi připadá jako twin flame, ale jelikož to nezažívám přímo já, tak to nemůžu říct jistě - toto podle mě může posoudit pouze každý sám za sebe, jestli je jeho partner jeho twin flame, spřízněná duše, karmický partner, systémový/matrixový partner, partner na rozmnožení se..a tak podobně). Celý život věřím na to, že když jsem vstoupila do tohoto vesmíru, tak jelikož je zde dualita, automaticky jsem se rozdělila na dvě části = na dvě duše - mužskou a ženskou (já jsem ta ženská část). Tedy twin flame mají pouze lidé, kteří původně nepochází z tohoto vesmíru (+jsem někde četla, že i staré vyspělé duše pocházející z tohoto vesmíru od určité hranice vyspělosti začnou mít svůj twin flame, což mi zní logicky, takže by to mohla být pravda, ale úplně jistá si nejsem).
Reptiliáni (ve formě reptiliánského vědomí v některých lidech) tvrdí všem, že každý má twin flame, a falešně se za něj vydávají (aby čerpali energii). Někteří "alfa samci" illuminátů si zase vytvářejí (např. v klonovacích centrech) svoje "ženy". Jaké vztahy mají čistokrevní reptiliáni (jakým způsobem fungují vztahy mezi čistými reptiliány), to nevím.

Twin Flame = druhý člověk, který má stejnou duši jako ty, ale s opačnou polaritou muž/žena = jsi to ty v opačné mužské/ženské energii. Jelikož přitažlivost se spojit do jednoho celku (= ve hmotě je ekvivalentem sex) vzniká pouze u dvou částí stejné duše s opačnou polaritou, tak podle mě jako romantického a sexuálního partnera nemá smysl hledat nikoho jiného než twin flame. Lidi, kteří twin flame nemají, si mohou vybrat jakéhokoliv partnera (třeba toho "nejsilnějšího", "nejbohatšího", "nejkrásnější", "nejplodnější" a tak) a sex plní funkci rozmnožovací.

U jednovaječných dvojčat je stejná duše ve dvou tělech a ti NEJSOU twin flame, proč? Protože jedna duše jde do dvou těl = to není to samé jako když se Zdroj rozdělí na dvě duše (mužskou a ženskou). Jedna (např. ženská) duše může jít třeba i do třech těl.. A u jednovaječných trojčat může jít tedy jedna (např. mužská) duše do třech těl, přičemž např. dvě těla mohou být ženy a jedno muž.. Jednovaječná trojčata už se někdy někde narodila a je/byla to rarita spíš než že by to bylo něco "normálního", ale alespoň na tom mohu popsat ten princip. Tedy to, že se jedna duše narodí ve dvou (či více) tělech NEROVNÁ SE twin flame. To, že se jedna samostatná jednotka Zdroje v dualitním světě rozdělí na DVĚ SAMOSTATNÉ DUŠE (jedna má mužskou a druhá ženskou polaritu) = twin flame.

Tak, v odstavci výše jsem zdůraznila, že se jedna samostatná část zdroje rozdělí na dvě samostatné duše (s opačnou polaritou). Lidé, kteří twin flame nemají, jsou samostatné duše. Jsou "celí" sami o sobě, nepotřebují k tomu někoho druhého, aby je "doplňoval". A stejně tak duše, která má twin flame, JE SAMOSTATNÁ DUŠE. Člověk, který má twin flame, je celý sám o sobě, STEJNĚ JAKO JAKÁKOLIV JINÁ DUŠE. Duše (ať už má nebo nemá twin flame) = samostatná jednotka, která nepotřebuje nikoho jiného.
Tedy pro jistotu ještě jednou: To, že někdy existují "párové duše" (= dvě stejné samostatné duše s opačnou polaritou) neznamená, že by tyto duše nebyly kompletní samy o sobě a nemohly by žít např. samy (že by jim jako něco chybělo, nebyly by kompletní..). To, že člověk touží najít twin flame (pokud tato touha tedy nevznikla např. od kartářky, která člověka zmanipulovala - ale někdy se člověk může u kartářky naopak pravdivě rozpomenout, takže i toto je individuální), znamená, že jeho twin flame někde existuje. Neznamená to však, že by on sám nebyl samostatná kompletní bytost.

Tedy pokud člověk po twin flame touží, s největší pravděpodobností patří mezi lidi, kteří twin flame mají (jinak by ho ani "nenapadlo" po tom toužit, a když by o tom náhodou někde četl, tak by si řekl, že to je blbost). Dokud ale člověk nežije život jako plně samostatná jednotka (která by byla spokojená a naplněná, i kdyby svůj twin flame nikdy v budoucnosti nepotkala), tak se se svým twin flame pravděpodobně nesetká. (to je kvůli systému, který zde vládne - v konstruktivním světě by se setkali vždy) Když si navíc uvědomíme, že twin flame = já; tak sebe už znám, jsem se sebou každý den..když potkám twin flame, tak se potkám ještě znovu = není to úplně něco takového, co od toho mnozí lidé očekávají.
Tedy ono to může být převratné, skvělé, šokující, zamilované..teoreticky. Prakticky viz výše, protože to je vztah bez přetvářky. Taky ten vztah funguje úplně na jiném principu, než fungují běžné vztahy muž-žena v této realitě. Běžné vztahy fungují buď tak, že jsou duše jakoby "naproti sobě" a zrcadlí se = karmické vztahy, těm sice funguje chemie (kterou si pletou se zamilovaností), ale po čase se začnou hádat a rozejdou se, protože jsou každý úplně jiný a nehodí se k sobě. A nebo dvě duše "jdou vedle sebe" kus společné cesty = spřízněné duše, ti si sice rozumí a mají harmonický vztah, ale jsou to spíše kamarádi než že by tam byla zamilovanost (slabší chemie tam být může). Twin flame, jelikož jsou jedno, spolu nemají žádný vztah a "jdou za sebou" (ženská duše první a mužská za ní). Mohou pak po čase jít i vedle sebe a nakonec (když se chtějí sjednotit ve smyslu vrácení se do Zdroje*..ale pro vrácení se do Zdroje není nutně potřeba twin flame, protože duše s ženskou/mužskou polaritou v sobě může začít rozvíjet i mužskou/ženskou polaritu, tzn. opačnou polaritu, a může se vrátit do Zdroje jen tak sama, když chce..), tak mohou stát i naproti sobě. Veškerá zamilovanost pochází od twin flame a nemá smysl zamilovat se do nikoho jiného, než do twin flame. Jakmile je člověk zamilovaný do twin flame, tak má automaticky rád i všechny lidi, zvířata, rostliny, kameny (jinou láskou než zamilovaností).

Teď se dostáváme k tomu, proč je mnoho lidí zamilovaných postupně do více lidí v průběhu života a dokonce i lidi, kteří twin flame nemají, se zamilují.. Podle mě je to proto, že existují reptiliáni (=reptiliánské vědomí, které krade energii). Dám příklad: Člověk 1 je muž a ukradne energii člověku 2 ženě. Člověk 1 tedy má na sobě energii člověka 2, a jelikož je v těle opačného pohlaví, dodává této energii i ten náboj opačné polarity. Člověk 2 tedy vidí svou energii opačné polarity a okamžitě se aktivuje zamilovanost, jelikož to vypadá, že potkala svůj twin flame. Po čase ale vždy zamilovanost vyprchá (u skutečného twin flame nikdy nevyprchá, takto to lze rozlišit..) a člověk zjistí, že toto nebyl jeho twin flame, ale naopak že ten člověk, který krade energii, je i docela zlý. Pohlaví v tomto příkladu samozřejmě můžete i prohodit. Proto z takovéto zamilovanosti vznikají velká zklamání, emoční zranění..a někteří lidi si dokonce pak i myslí, že zamilovanost je špatná/že to je past, jelikož mají pouze takovéto zkušenosti (ono potkat na této planetě v tomto systému twin flame je hodně malá pravděpodobnost, takže člověk spíše zažívá jednu takovou zkušenost za druhou, než že by ho doopravdy potkal, a proto zamilovanost v tomto systému vypadá/používá se jako past). I lidi, kteří twin flame nemají, ale mohou mít trochu vyspělejší duši (=silnější energii duše než je v tomto systému normální), tak když jim někdo ukradne energii, tak také vidí svojí energii s opačným nábojem a taky se mohou zamilovat (i když twin flame nemají).
Stejně tak jsou někdy lidé, kteří twin flame nemají, zamilovaní proto, že druhý člověk je v určité vlastnosti přirozeně naprosto stejný jako oni (toto vyvolává zamilovanost, protože vidí něco, co vypadá jako část jejich duše, v někom druhém, který je opačného pohlaví). Nebo naopak systém rozvinutější duši "potlačí" a něco jí jakoby vezme (nějakou její vlastnost). A pak potká někoho, kdo tuto naprosto stejnou vlastnost má rozvinutou - to vzniká silnější zamilovanost, ač člověk twin flame mít nemusí (někdy ale když člověku systém něco potlačí a druhý to má, tak aniž by mu to třeba ukradl ale má to sám od sebe jen měl to štěstí, že jemu to systém nepotlačil, vzniká spíše závist nebo nenávist, než zamilovanost - to záleží na charakteru daného jedince). Z těchto důvodů se v tomto systému může (do někoho jiného než je jeho twin flame) zamilovat i ten, kdo twin flame má, aniž by mu ten člověk, do kterého se zamiloval, ukradl energii.
Někdy také člověk posílá druhému energii (dobrovolně), aby se do něho potom mohl zamilovat. Jednou jsem zachránila malé vyhladovělé kotě (kocourka) a posílala jsem mu energii, aby to zvládlo. Pak mělo víc neobyčejné vlastnosti než mají běžná koťata ale hlavně v jednu chvíli mi připadalo tak skvělé a úžasné, skoro bych se do něj zamilovala.. Samozřejmě bych se reálně nezamilovala do kočky, ale jak jsem zjistila, když dám energii do čehokoli vnějšího, co má mužské pohlaví, funguje to pak podobně jako můj odraz s přidanou mužskou energií.
Já jsem dřív měla ráda, když nějaký kluk odrážel (=nepřijímal) mojí energii, to jsem se do něho zamilovala, protože mi je moje energie příjemná. Zkuste však odrážet nazpátek energii destruktivním lidem (nebude jim to příjemné).

I když někdo nemá twin flame, tak se může zamilovat, protože vidět v někom něco, co mám (ať už potlačené či ukradené nebo ne) ve své duši, vyvolává obecně zamilovanost. Proto si myslím, že když se duše stává vyspělejší, tak od určitého bodu vyspělosti "vznikne" její twin flame, jelikož jinak by se ten člověk ani do nikoho nikdy nezamiloval (to zamilování v době, kdy člověk twin flame nemá = předzvěst budoucnosti, že twin flame určitě vznikne). A to, že "vznikl" twin flame zase znamená, že se člověk někdy v budoucnu (byť by to byla jakkoliv dlouhá doba) určitě dostane do vnějšího zdroje. Zase se dostávám k "paradoxu cestování časem" a nebo možná ne, protože ten, kdo přišel ze zroje, má twin flame hned a má ho konstantně po celou dobu pobytu v tomto vesmíru, zatímco ten, kdo vznikl v tomto vesmíru, twin flame zezačátku nemá. Tepve až když rozvinutostí své duše začne "překonávat hranice tohoto vesmíru" tak vyvolá paradox cestování časem a to jest, že je jisté, že se do Zdroje dostane (bez twin flame), a jakmile to je jisté, tak jakoby se to stalo = protože čas neexistuje. Takže i ten, kdo si pamatuje, že ve zdroji byl, může být rozvinutá duše z tohoto vesmíru, protože každý, kdo se rozvine natolik, že už je jisté, že se dostane do Zdroje v budoucnosti, tak jakoby tam už byl (přitom tam ale ještě nebyl = vrátil se zpět), tak tehdy (tímto způsobem) vznikne jeho twin flame.

* Pro odejití z tohoto vesmíru do Zdroje může duše využít dvě cesty:
1.) sjednotit se se svým twin flame (to trvá nějakou delší dobu např. několik životů..)
2.) sjednotit se s určitými zvířaty/rostlinami/věcmi/událostmi..ale pouze takovými, které jsou "moje" tzn. které chci a vycházejí jakoby ze mě/jsou v souladu se mnou (to trvá také nějaký delší čas např. několik životů..)


Tady jsem našla video k tématu:(Pokračování zde.)