V tomto článku jsem psala o tom, že twinflame energii dostávaly tradiční rodiny (že to bylo "povolené"), ale teď už není - proč?

Děti by se měly rodit ideálně do prostředí (seřazeno podle ideálnosti):
1.) Přirozený způsob početí twinflame párem. DNA těla bude nejblíže duši = dítě nemá tolik těžkostí, kterými by si muselo projít v případě, že by se snažilo změnit DNA těla směrem k DNA duše. Takže pohodový život (skoro takový, jaký by měl být).
2.) V případě, že neexistují žádné twinflame páry: Duše se vtělí do uměle vytvořeného těla (např. v umělé děloze) s co nejlepším DNA (dle DNA duše) a je s láskou vychováváno jedním mužem a jednou ženou, kteří jsou kamarádi (=nic spolu nemají). Vychovávat spolu dítě si vybrali dobrovolně jako poslání (pomoc duši na svět).
3.) V případě, že neexistují žádné twinflame páry a zároveň pouze DS vlastní zařízení na vytvoření ideálních těl..hodní lidé tuto možnost nemají: Je povoleno, aby se spolu vyspali muž a žena jen za účelem početí (tak, jak to bylo popsáno v knize Anastazia od Vladimira Mergeho). Tedy existuje tradiční rodina, v níž si dva kamarádi dají za poselství pomoct svobodné duši na tento svět a spí spolu jen za účelem početí dítěte, protože je k tomuto extrémnímu řešení DS dohnal..tak to mají povoleno (a na sex si stejně ani nepamatují..to bylo popsáno v té knize). Jako odměnu (za to, že se obětovali) dostanou energii twinflame (dobrovolně darovanou).
4.) V případě, že neexistují žádné twinflame páry a zároveň pouze DS vlastní zařízení na vytvoření ideálních těl..hodní lidé tuto možnost nemají + zároveň DS týrá/zabíjí lidi a odebírá energii twinflame násilím: Muž a žena kamarádi založí rodinu a mají energii na pravidelný sex (která byla násilně odebrána twinflame, ale oni za to nemůžou). Když DS odebere energii twinflame, tak část jí "unikne do oběhu" = vznikne "dating market", ve kterém lidi dostávají ego energii podle vzhledu (=nejlepších genů) a jsou očíslováni od 1-10 dle jejich obecné přitažlivosti, takže většinou spolu založí rodinu dva lidé na podobné úrovni (přičemž celý partnerský vztah je fake, protože to není jejich energie, ale vypadalo to pravdivě). Jako lákadlo pro rozmnožování dostanou energii twinflame (nedobrovolně darovanou).

Když máme běžné rodiny v bodě 4, tak se stane, že dva lidé, kteří spolu být v partnerském vztahu nemají (protože jejich duše nejsou vzájemně twinflame), se "oblbnou hormony" (=sexuální přitažlivostí), aby splodili dítě. Takové dítě pak má "geny duše" = pravé vs. "geny těla" = nepravé. Duše přepisuje geny těla (když ji člověk následuje), ale při každé změně genů těla se mění i matrix. Takže čím víc se dítě stává samo sebou, tím více "narovnává" matrix (rozejdou se jeho rodiče či pokud se k sobě docela hodí, tak třeba jiný, např. vzdálený nepravý pár, který ani nezná). Jak plyne čas, tak při tomto vývoji se matrix stále více "napravuje", protože lidé si plánují inkarnace s co nejpodobnějšími partnery a jejich děti a děti jejich dětí (a tak dále) ještě k tomu stále více opravují matrix, takže se lidi rozvíjejí (jak duchovně tak materiálně).
No jo, ale co se stane, když máme dva nepravé rodiče, kteří mají dítě a chtějí se rozejít.. To dítě má samozřejmě trauma, když se rozejdou, protože díky tomu zjistí, že ono vzniklo z "falešného zdroje" (=spojením něčeho, co k sobě nepatří). Primárním instinktem rodičů je si říct "dítě za to nemůže, takže i když to bylo falešné, svojí tvorbou (duše) předěláme lež na pravdu". Aneb "my sice twinflame nejsme, ale přetvoříme matrix tak, abychom se my dva twinflame stali - kvůli našemu dítěti". Tak zaprvé to nejde.. Ale když se touto cestou vydají, tak oni místo aby dítě naučili, že má duši a tu má následovat - tak mu řeknou, že falešné programy matrixu jsou dobré a jeho duše je špatná (tu má potlačit/zapudit). Samozřejmě tento stav nejde udržet.. (proto to nejde) Ale můžou tím trvání matrixu prodloužit, protože takové dítě předá toto poselství dalším generacím a jsme tam, kde jsme. Naštěstí ale nejde předělat lež na pravdu (pravda se vždy navrátí a čím víc se ji snažíte potlačit, tím víc vás to bude bolet).

V minulosti sem mohly přijít nové duše jen přes reinkarnaci (rozmnožovací proces). Takže lidé se museli rozmnožovat proto, aby někdo mohl DS porazit. Jenže nyní už sem zachvíli přiletí lidé v Vesmíru (takže nutnost rozmnožování na této planetě skončí, protože sem bude moci přijít dospělý člověk na návštěvu jen tak). Podle mě je pravda, že by se měly ty nejvyspělejší duše vtělovat co nejvíce do hmotného 3D světa (aby jich bylo ve 3D inkarnováno co nejvíc). Takže opravdu existuje "tlak" na rozmnožování. Jenže nikdo se nepotřebuje vtělovat do matrixu v matrixu (=dovnitř Země)!! Kromě boje proti DS se sem nikdo inkarnovat nemá. Tudíž se mají inkarnovat na svobodné ostatní planety, které jsou vhodné pro život lidí (protože tam mají normální systém a ne kapitalismus, nemoci, nedostatek..). Proto uvnitř Země už žádný tlak na to, aby se sem narodilo dítě, není.
Matrix v matrixu by měl být zničen/přetvořen/vyléčen poté, co lidé porazí DS. Takže "pro jistotu" sem můžeme ještě někoho inkarnovat, ale čím více se to blíží, tím menší potřeba inkarnace dalších duší sem existuje. Stačí, když sem přiletí lidé z jiných planet, kteří zdejší systém napraví. Ale aby se rozpustil 3D matrix hmoty, musí se inkarnovat co nejvíce lidí do hmoty, kteří ho životem podle své duše postupně (např. v reinkarnacích) opraví. Protože DNA duše bude měnit DNA těla, což mění hmotu. Tito lidé se ale inkarnují na planetu s vhodným prostředím, nikoli do vnitřku Země.. (tam to opravdu už nebude potřeba - i když pokud se to zde napraví a bude tu lidský systém, budou se moci inkarnovat i sem). To znamená, že i tady už začně platit pravidlo, že jen twinflame mají děti a kdo nemá twinflame, nemá ani sex (pracuje na sobě, aby twinflame začal mít).

Asi se někdo zhrozil, proč je podle mě lepší umělá děloha než tradiční rodina? Duše je suverénní bytost, která potřebuje tělo, které je co nejpodobnější duši (a tedy nevzniklo spojením nepravých partnerů). Navíc v tradiční rodině mnohdy chtějí rodiče děti vlastnit, formovat dle svých mylných programů matrixu, neberou je jako samostatnou bytost (kterou přišli učit a doprovodit na tento svět nýbrž prodloužením/pokračováním sebe sama..). Ale i kdyby to byli ideální rodiče, kteří dělají vše správně, tak dítěti budou tvrdit, že se milují (partnerskou láskou) a to je lež (milují se pouze obecnou nebo duchovní či kamarádskou láskou - a pokud mají energii twinflame propůjčenou/ukradenou, tak je to ještě větší/hlubší/méně rozpoznatelná lež = tedy horší!!). To dítě bude mít vše skvělé, takže bude žít ve lži, kterou lze jen těžko odhalit (že ono samo vzniklo spojením něčeho, co k sobě nepatří). Jeho trauma bude velice hluboce uložené, takže nepůjde vyléčit (když ho neodhalí). Je tedy možné, že pokud ho povedou k následování své duše, tak půjde po správné cestě, ale když mu budou zároveň lhát, tak to pak je velice matoucí (něco jako když DS je na dítě jednou hodný a pak zlý). Samozřejmě rodiče většinou lžou i sami sobě (takže pravdu neznají) a to je pro dítě ještě horší. Učí ho to, že popírání pravdy je správné. Že život ve lžích je dobře, že nemůže věřit svému úsudku, protože by popíralo vzájemnou lásku rodičů a tak dále. Za mě je tohle jedno z nejhorších traumat (právě proto, že jedná o ideální rodinu - když je někdo v silně špatné rodině, tak ví, že je něco špatně = může s tím pracovat/léčit; zatímco když je vše doopravdy láskyplné, ale hodně skrytě je něco špatně, je to mnohem těžší).
Zatímco když by někdo uměl vytvořit ideální (přírodní) tělo, do kterého se duše bude chtít inkarnovat, a zároveň dítěti dají stejně lásky (ale řeknou mu, že jsou vychovatelé spolu jen kamarádi a ne manželé/milenci), tak když se bude dítě ptát, proč spolu nechodí, můžou mu říct, že jejich cílem je pomoci mu na svět (přičemž každý může/nemusí mít partnerský vztah s někým jiným = to se tohoto poslání netýká). Takové dítě bude vědět, že má následovat samo sebe (a ne vzájemnou lásku/vztah rodičů) a navíc nebude mít trauma z toho, že si rodič/e našel/i jiného partnera. Co dítěti po dobrém pravdivě vysvětlíte, to přijme (bez toho, aniž by trpělo). Když mu budete lhát, bude trpět. V některých zemích má například muž několik žen a dětem se to řekne jako fakt, že takhle to prostě chodí (=takhle u nich vypadá "láska") a děti to přijímají jako fakt, nemají z toho žádné trauma.. Sice jim opět lžou, takže hluboko v podvědomí trauma mají (a proto si to tam pak sem tam někdo vybíjí násilnými činy), ale děti nepotřebují, abyste jim tvrdili, že jste spolu, když se k sobě ve skutečnosti nehodíte. I kdybyste dítěti řekli, že máma s tátou se spolu kamarádí, ale kvůli přivedení dětí na svět (protože to chtějí mít jako poslání jim pomáhat), dělají sex jen jednou za pár let, děti to přijmou (téměř bez traumatu = resp. mnohem menší trauma než když se jim o tom lže).

Takže rada pro lidi je neudržovat na sílu nepravý vztah, a pokud to není potřebné (a zároveň nemáte twinflame vztah), tak nedělat do tohoto systému děti. Zatím ještě trochu funguje bod 3 (pro jistotu), ale bod 4 by se měl postupně zhroutit. Je to tak, že rodiny měly vyslat muže bojovat proti DS/zachraňovat děti z tunelů, a čím více lidí by bylo osvobozeno, tím více by netwinflame rodiny přestávaly fungovat (ale pokud by nikomu nepomáhali, zaniklo by celé lidstvo). Takže si měli lidi říct, že jsou spolu hlavně kvůli účelu vychovávání dětí, a jinak jsou jen kamarádi, kteří se kdykoli mohou jako partneři rozejít (a takto by se vyhnuli budoucímu utrpení při rochodu). Také neříkat ostatním, jak je skvělé mít vztah, ale mluvit před okolím pravdu (aby nikdo nezáviděl, protože není co..). Tak by téměř zanikl dating market a lidé by vyhráli mnohem dřív (protože tou manipulací, která měla asi motivovat k hledání partnera/založení rodiny, podporovali dating market). Zároveň je ale i možné, že pokud by každý řekl pravdu, nikdo by neměl motivaci do vztahu a aby měl děti, takže by lidi prohráli (protože by se málo rozmnožovali = měli by málo vojáků). Proto je možné, že i to vytváření falešného ega (a iluzí) k nějakému (konstruktivnímu) účelu sloužilo..


Až teď se dostávám k pointě tohoto článku - někdo si myslí, že lepší, než mít twinflame, je inkarnovat se do 3D světa spolu se svým twinflame v jednom těle (ne jako samostaná duše, ale jako samostatná jednotka zdroje). Normálně to není možné (částečka zdroje se automaticky při vstupu do hmoty rozdělí na dvě twinflame duše - mužskou a ženskou část). Tito spolu pak mají chodit (mají chodit jen spolu - s ostatními se jen kamarádí).
Ano, celé tohle rozdělování twinflame posloužilo k získání možnosti vtělit se do hmotného světa jako částečka zdroje (místo jako dvě duše). Tzn. že tělo bude mít zlatou DNA. Když někdo má twinflame a dělá to cvičení, o kterém jsem psala v nějakém jiném článku (představovat si, že moje DNA pravotočivě pokračuje do velké dálky, až překročí bariéru a dosáhne do vnějšího zdroje), tak z vyzářené energie vnějšího zdroje získá "odraz" svého twinflame, se kterým se spojí = bude mít např. jen na čas zlaté DNA. Je to dobrá a potřebná změna/dovednost, pokud jste od twinflame odděleni (DS vám tak nemůže odebírat twinflame energii). Ale jinak to ničemu neslouží (viz níže).

I když by to někdo mohl brát jako "nejvyšší metu" (inkarnovat se spolu se svým twinflame do jednoho těla a pak provozovat nezávazný sex s různými netwinflame partnery, který si užíváte oba zároveň..), tak netwinflame sex není tak dobrý.. (takže si nic moc neužíváte) Inkarnovat se do jednoho těla a věnovat se např. koníčkům (nebo pomáhání lidem = poslání), může být zajímavé (ale neberu to jako něco lepšího než mít twinflame jako svého partnera, který má oddělené tělo opačného pohlaví). Pouze kvůli zlu je tato "schopnost" potřebná (když zlo twinflame odděluje, krade jim energii..), jinak je v konstruktivním vesmíru lepší žít s twinflame partnerem (oba máte svoje vlastní tělo).
Nyní si mohou oba twinflame vypracovat "sjednocení se s odrazem svého twinflame uvnitř sebe" a zároveň i potkat svůj twinflame inkarnovaný ve hmotě, což je hodně zvláštní, ale ničemu to asi nevadí (maximálně budete mít nějaké super schopnosti:). Už jen inkarnování částečky zdroje namísto "jen" duše do těla dává nadpřirozené schopnosti, ale nevím, co se stane, když ještě k tomu budou fyzicky s twinflame ve vztahu ve hmotě. Možná se nebudou ani přitahovat, protože budou sami za sebe celiství. Logicky by měli být stejní, protože duše opačné polarity jsou rozdílné, zatímco když se sjednotí, tak celek je vždy totožný.. Tedy uvnitř by měli být naprosto ale úplně stejní. Zatímco běžně se twinflame doplňují (ale jsou si zároveň i podobní), tady by byli uvnitř stejní, jen by měli tělo opačného pohlaví (jejich "sjednocené" nitro by je ale mohlo vést směrem ke vzniku androgynní bytosti..). Proto já tuhle věc neberu jako něco "víc" než twinflame (naopak) ani jako "nejvyšší metu svobody" (nýbrž pouze jako adaptační mechanismus pro poražení zla).

Naštěstí, když jste se neinkarnovali spolu s twinflame v jednom těle, nýbrž jste si jen (dočasně) vytvořili zlatou DNA, tak se kdykoli můžete rozhodnout to vrátit zpět. Takže se jedná pouze o dočasný stav, který pomine. Výjimečně se to někomu může vytvořit trvale (když na tom pracuje tak, aby to bylo trvalé), a pokud by jeden z twinflame páru měl v sobě čásečku zdroje zatímco druhý "jen" duši, tak by ho teoreticky měl přitahovat (ten se zlatou DNA toho s duší); ale ten s duší, když by udělal chybu, by ho nemohl zranit (protože jeho protějšek by byl naplněný sám o sobě). Takže ten s duší by se musel vyvinout tak (v rámci matrixu = být svým pravým já), aby se sjednotil s tou získanou energií jeho pohlaví z vnějšího zdroje, a pak by "zapadl" (spolu s touto energií) do twinflame vztahu. Takže by jen jeden toužil po twinflame vztahu a ten by na sobě pracoval (a nebo by si také vytvořil částečku zdroje uvnitř sebe). Podle mě to ničemu zas tak nevadí, když si twinflame pár vyvoří zlaté DNA, protože po sobě sice nebudou tak silně toužit (a trpět, když je zlo rozdělí), ale jakmile se matrix napraví, tak budou přirozeně spolu.

Díky tomu, že zlo nemůže v takovém případě odebírat energii twinflame, zanikne dating market i všechny netwinflame partnerské vztahy (a přivádění dětí na svět do matrixu). Nejdříve se lidi (bez motivace dělat něco pro to, aby "vydřeli" energii twinflame získanou externě) zaměří na svojí individualitu a rozbijou (nebo přetvoří) společenský systém. Přestanou dělat vztahy a sex (to už se děje, že nejmladší generace má nejméně sexu a zároveň i nejméně touží po sexu - a místo toho se zaměřují na svojí individualitu***). Vypadá to jako úpadek (a hrozné, že lidstvo vyhyne - ale pokud opravdu jsou lidé na jiných planetách, sem už se nyní nikdo inkarnovat moc nepotřebuje); ale naopak je to vývoj k tomu, aby každý měl svůj twinflame (nejdřív se musí stát sám sebou a teprv až pak si hledat partnera). Je to jako ve hře, kde si člověk nejprv zvolí svůj charakter a až pak navazuje vztah..* Takže až k tomu lidi dospějí, opět o partnerské vztahy začnou mít zájem. Kdo zůstává stále v tom starém (starých ego programech), ten buď upíše svojí duši a nebo za každé potěšení získá utrpení ("něco za něco"). Jen když upřímně hledá twinflame, tak je podporován (i když twinflame ještě nenašel). Pokud ale hledá twinflame, když ho ještě nemá, tak podporovaný samozřejmě není. Pokud je v nesprávných vztazích, i když by už měl vědět, že to není ono, taky podporovaný není. Tím zanikne i finanční systém, protože ten taktéž fungoval v synergii s dating marketem (aby žena vydělala peníze, musí chodit do práce, kde na ní doráží muži, se kterými by se jinak dobrovolně nebavila; snaží se jí oblbnout/zlomit = a za to ona dostává peníze..tedy ještě kromě toho, že jí někdo odebírá energii). Zastrašování smrtí (nedostatkem peněz) se používá i k vytvoření kontaktů mezi muži a ženami (v práci), protože ženy v zaměstnáních potřebné opravdu nejsou.. Tedy i peníze fungovaly na principu odebírání energie twinflame a její distribuci v rámci systému.
* V nějakém jiném článku o twinflame jsem psala, že twinflame nebyli vytvořeni "spolu" (=jako pár), nýbrž byla stvořena skupina duší, které se vývojem spárují. Pokud se ptáte proč, tak pravděpodobně proto, že každá duše musí najít (a hl. taky i vybrat si) svojí svobodnou vůlí svou vlastní individualitu. Až teprve pak se nejpodobnější/nejkompatibilnější duše spárují do twinflame páru a můžou být navždy spolu (kdyby sami sebe ještě neznali, tak by se v průběhu času až moc změnili a partnery střídali). Takže nejdřív si každý vytvoří pevný charakter sám za sebe a až pak si najde kompatibilního partnera (který si v minulosti, když se ještě neznali, sám od sebe vybral takový charakter, který se k němu hodí).

Když někdo zabrání odebírání energie twinflame, celý systém by se měl zhroutit/změnit. A sjednocení se (uvnitř) s twinflame / s odrazem twinflame z vnějšího zdroje odebírání twinflame energie zabraňuje. Karma mezi twinflame funguje tak, že když nemají zlatou DNA a jeden z twinflame se "odtáhne" (chce být např. jen single), tak mu to přináší dobrou energii = "funguje" mu to. Protože druhý trpí, on získává tu energii (z toho utrpení). Jakmile se ale i ten druhý taky rozhodne "dobře, tak nebudeme spolu" (taky bude jen single), tak tomu druhému to bude fungovat, zatímco ten první se začne cítit prázdný / začne toužit po vztahu (začne trpět = fungovat mu to přestane). Stejně tak existuje karma na dating marketu a to podle toho, kdo dělá věci víc "správně". I když dva lidi na dating marketu nejsou twinflame, mají mezi sebou (když jsou na stejné úrovni nebo se z jiného důvodu přitahují) vazbu. Ten, který dělá věci správně "vyhraje" a bere vše, zatímco ten, kdo dělal něco špatně, o energii twinflame přijde (ten, kdo dělal věci správně, je pak tedy ještě více přitažlivý/jeho hodnota roste, zatímco ten druhý je pak obecně méně přitažlivý). I když se jeden z twinflame odchýlí od správné cesty, tak jeho protějšek bere vše a jemu nezůstává nic. Proto nedoporučuju odchylovat se od twinflame cesty (pokud se na tom s twinflame vzájemně nedomluvíte).

Proto pokud twinflame nemáte, máte být zatím single (a bez sexu). Pokud twinflame máte, máte být ve vztahu se svým twinflame**. Tady není prostor pro svobodnou vůli, protože už ta skutečnost, jestli máte/nemáte twinflame JE vaše svobodná vůle. (pokud twinflame nemáte ale toužíte po něm, pak je nyní vaší svobodnou volbou se vyvíjet - většinou ale kdo po twinflame sám od sebe touží, i když to třeba nazývá jinak, po něm touží proto, že už ho má - pokud ho ale fakt nemá a touží po tom, měl by na sobě začít pracovat = ta touha je motivace do práce na změně)
** Pouze pokud vám vnější okolnosti brání být spolu nebo jste se oba dohodli, že spolu nyní být ve vztahu nechcete, a nebo je váš twinflame mimo (on/a vztah nechce ale vy ano), tak spolu být zatím nemáte.


*** Pokud si myslíte, že nejmladší generace, která zažívá individualizaci namísto touhy po sexu/vztahu, degeneruje; tak se mýlíte (proto, že k tomu, aby spolu mohli vytvořit pár dva ne-twinflame lidé opačného pohlaví, musí každý z nich obětovat část svojí vlastní individuality kvůli tomu, aby se "stal/a archetypální/m mužem/ženou").. = aby vznikla falešná sexuální přitažlivost na základě obecné (neboli archetypální) mužsko-ženské polarity. Aneb HRANÍ rolí.. (předstírání a POTLAČOVÁNÍ SE) Tato individualizace bývá taktéž (od DS) zmanipulovaná (viz LGBTQ+), ale tento proces sám o sobě (bez té manipulace) je konstruktivní.