Zde najdete články, které mohou být zařazené i v jiných rubrikách. Zvláštní rubriku jsem pro tyto články udělala, jelikož se mě v reálu často lidi ptali
"proč děláš/neděláš to či ono?". Tak zde budou odpovědi přehledně na jednom místě:.. Proč jím zdravě .

.. Proč jsem přestala pít alkohol .

.. Proč jsem přestala kouřit .

.. Proč jsem začala kouřit

.. Proč jsem si přestala barvit vlasy .

.. Proč nemám ráda návykové látky

.. Proč mě nebaví komunikace s lidmi .

.. Proč hledám pravdu? .

.. Proč nic netajím .Po přečtení článku/ů: Kdybyste byly na mém místě, no co byste těm zvědavým lidem odpovídali? Když to někomu začnu celé vysvětlovat, tak i s jeho dotazy je to rozhovor např. na hodinu a mě to vyčerpává tohle celé neustále dokola jednotlivým lidem opakovat ..oni to slyší poprvé, ale já to říkám např. už podesáté, podvacáté.. (přičemž většinou zjistím, že toho člověka odpověď na jeho dotaz ve skutečnosti nezajímala, on chtěl pouze prudit). Odpověď na takovýto dotaz zkrátit (shrnout do několika vět) většinou nejde (když odpověď do několika vět zkrátím, tak se ten člověk vyptává o to víc a rozhovor se protáhne na dvojnásobný čas, než kdybych mu to začala rovnou celé postupně vysvětlovat, protože rozhovor "řídí" dotazující se a odbíhá hromadou dotazů od hlavního tématu). Takže sepsání článků je ten nejlepší nápad, protože na ně dám dotyčnému prostě odkaz a kdo se ptal jenom proto, aby prudil či aby řeč nestála, ten dlouhý článek číst nebude, ale to mi je jedno, protože já jsem to psala pouze jednou (to mě bavilo) a nemusím to neustále dokola někomu vysvětlovat či se před někým "obhajovat".

(jinak samozřejmě, že jsem pak už lidem na tyto dotazy neodpovídala, přešla jsem to mávnutím ruky nebo jsem řekla "pro slepičí kvoč" či "proto, aby ses měl/a na co ptát" - ale ve skutečnosti - když se mě někdo na něco takového zeptá, tak já mu chci odpovědět, protože si myslím, že můj postoj/názor ho může obohatit a být pro něj zajímavým, pokud o něj tedy opravdu stojí. Jenom mě nebaví něco dlouhého opakovat stále dokola, takže proto jsem ráda, že se to dá vyřešit takto pomocí článků)