Nejdříve napíšu shrnutí. Twin flame je takový "malý zdroj" (sám o sobě) ve světě, který má uvnitř vnitřní zdroj. Díky tomu, že zde existuje twin flame, mohli mimozemšťané z obráceného světa vytvořit "matrix v matrixu" (např. zde uvnitř Země). Udělali to tak, že twin flame ženě odebírali energii, kterou půjčovali twin flame muži na nepravé věci (jelikož byly tyto věci "falešné", tak muž pak vždy zklamáním tuto energii vrátil DS a nic mu nezůstalo). Twin flame ženě nezbylo nic jiného, než se naučit přežít (o samotě) v drsném světě, a jelikož k tomu byla "donucena", tak prací na sobě zajistila, aby jí již dále nikdo energii odebírat nemohl. Díky tomu muž přestal mít "uspokojení" (=energii) pro nepravé věci, ale většinou byl muž tak zmanipulovaný, že pokračoval po nesprávné cestě dál. Tím vytvořil ještě horší podmínky odebírání energie jeho ženě (a z této energie si začal "tvořit" nepravý "twin flame vztah" = po tom totiž ve skutečnosti toužil). Žena si mohla najít také "soulmate" (=někdo, kdo je vaší duši blízký/podobný, ale je opačného pohlaví a je to spíše kamarád), se kterým by byla v nepravém vztahu (což by teoreticky mohlo způsobit rozpad vztahu jejímu twin flame, ale zároveň pokud by pak nadále pokračovala zase ona po nesprávné cestě, tak by si její twin flame našel další nepravý vztah..protože ona by byla zadaná..a nakonec by oba zjisitli, že se vlastně prostituují v nepravém manželství - a nejen že se prostituují nyní, ale zároveň že se i vždy v minulosti prostituovali). Takže co má udělat? Když si nenajde jiný vztah, její twin flame jí může "donekonečna" odebírat energii, kterou bude dávat do nepravdivého života, a DS by nikdy nebyl poražen (protože by tato energie stejně vždy skončila u DS). A když si najde jiný vztah, tak se bude muset prostituovat, "aby za to něco získala", což jí odebere energii také. V minulých článcích jsem radila, že se má každý rozhodnout podle sebe (co mu vyhovuje). A myslela jsem tím samozřejmě (snad to tam bylo dostatečně sděleno), že když je někdo "donucený" najít si ne-twin flame vztah, tak by to neměl dělat kvůli tomu, aby přilákal konkrétního partnera (jiného, než se kterým je ve vztahu); ale pouze pokud v tom jiném vztahu doopravdy být chce, tedy pokud mu to vyhovuje (a v takovém případě se právě nerozejde když jeho twin flame začne být single, čímž utrpení pokračuje - proto je toto řešení velice OŠEMETNÉ. Je to pouze "nouzovka", když už nezbývá jiná možnost).

Neměla jsem na řešení takové situace univerzální metodu/postup, ale díky připomenutí článku jsem zkusila návod z tohoto článku (aby mi něco "velký duch" ukázal) a i když jsem nic nečekala, měla jsem jednu vizi. Velký Duch (=konstruktivní energie vesmíru) byl opravdu dobrý, pochopil moje problémy a snažil se co nejlépe poradit/odpovědět. Musela jsem však překonat překážku v podobě počáteční nedůvěry (vize začala tak, že jsem se skoro vyvedla z rovnováhy a nevěřila jsem, že to nakonec skončí dobře = takže jsem ji téměř přerušila). Díky tomu (že jsem jí naštěstí nepřerušila) jsem zjistila odpověď na toto zapeklité téma (co v takové situaci ideálně dělat). Já si totiž myslím, že "prostituování se" s nepravými partnery bylo na této planetě dost a dělat to dál není dobré (je to jen taková nouzovka "poslední záchrany"/posledního pokusu). Navíc si představte, že uděláte správně nějaký postup, který k vám doopravdy "přivede" vašeho (pravého) twin flame. Vy ale budete vědět, že to je debil, který by vám klidně donekonečna odebíral energii a dával ji do tvorby falešného (=ego) života.. Jak byste s takovým partnerem (byť byste věděli, že to je váš twin flame) byli spokojení? Věřili byste mu, že se na jeho "dobro" můžete spolehnout / že udělá (sám za sebe) správné rozhodnutí? Byla by to "výhra", která by byla vlastně prohrou..
Kdysi (před mnoha lety) jsem četla nějaký postup (schválně ho nebudu uvádět, protože podle mě není dobré to dělat), který někdo provede s partnerem, kterého si vybral, což je spojí do "větší intimity". Jelikož ten rituál fungoval na principu ležaté osmičky, což je symbol pro twin flame, tak jsem si z toho vydedukovala, že by to mohl být postup, který se snaží spojit dva lidi (kteří pro sebe twin flamem nejsou) do twin flame spojení. Už tenkrát se mi to zdálo horší než BDSM vztah, ve kterém se provádí fekál (protože zahrávat si s twin flame spojením je hrozné). Ale řekla jsem si, že lidé mají různé úchylky, a jelikož se mě to netýká, tak to nemusím řešit. Sama jsem během života chodila s pár kluky, o kterých jsem si myslela, že to je určitě můj twin flame (a snažila jsem se o co nejintimnější vztah = nedělala jsem ten rituál, ale také jsem se spletla, takže nemám co vyčítat). Navíc nevím, co ten rituál reálně dělal (třeba i když to dělali lidé s nepravým partnerem, přivedlo to do jejich života opravdového twin flame; a nebo to naopak spojilo i jejich twin flame do intimnějšího svazku s někým jiným; kdoví*). To, o čem píšu v článcích o twin flame, ale nejsou rituály, nýbrž život. (takže to není škodlivé, protože každý vykonává pouze SVOJÍ svobodnou volbu, čož vždy upraví možnosti voleb ostatním; a toto se děje dnes a denně = neustále si všichni něco vybírají, což má dopad na celou existenci..byť "malý" jako "efekt motýlích křídel")
* Podle mě pokud ten rituál udělal někdo, kdo měl twin flame a chtěl se spojit do twin flame svazku s ne-twin flame, tak by to bylo zlé (protože chtěl sice udělat "vyšší dobro" že mu třeba připadalo, že pro výhru dobra má lepší schopnosti jiná ne-twin flame žena takže kdyby byl ve spojení s ní..; ale tím by naopak významně pomáhal zlu k výhře..pokud by jeho twin flame žena před ním žádný twin flame neměla..pokud by ale jeho twin flame měla kdysi/dříve jiný twin flame, který se přidal ke zlu, a její nový twin flame by udělal tento rituál, spojilo by jí to s předchozím twin flame opět do twin flame spojení. Její předchozí twin flame již byl na straně zla a ona ne, což by způsobilo to, že by rituál fungoval jinak = nepomohl by zlu k výhře, ale naopak by její bývalý twin flame získal možost pomoci výhře dobra). Jak jsem totiž psala v tomto článku o přidání se twin flame muže ke zlu kvůli tomu, aby zachránil twin flame ženu (a že se ve skutečnosti ke zlu přidal spíš kvůli jeho špatným vlastnostem/zasažení temnou energií, než z důvodu dobra) - tak pravda je taková, že i vysoce konstruktivní twin flame muž by kvůli své twin flame ženě přestal být vysoce konstruktivní (pokud by jí tím pomohl), ale ten by to udělal jenom a pouze z tohoto důvodu (pomoci), nikoli kvůli dalším destruktivním důvodům/svým chybám. To by také nebylo úplně dobré, ale opačná možnost (=nepřidání se ke zlu a udělání rituálu pro spojení se s ne-twinflame ženou do twin flame svazku by také vedla k destrukci; takže i ten rituál mohl mít za výjimečných okolností naopak dobrý důsledek).
Co tedy mohl twin flame muž při vydírání ublížením jeho twin flame ženě udělat správně/špatně?
dobré možnosti:
1.) nepřidat se ke zlu a nedělat žádný twin flame rituál s nepravou ženou
2.) nepřidat se ke zlu a udělat rituál s nepravou ženou, pouze pokud se minulý twin flame jeho pravé twin flame ženy přidal ke zlu (nedoporučuji, pokud se nemůžete spolehnout na to, že to bývalý twin flame vaší twin flame ženy využije k dobru - a na to se u někoho, kdo se přidal ke zlu nikdy spolehnout nemůžete..ale stát by se to reálně mohlo = je to takový hazard/risk) - o této možnosti (symbolicky: afroameričan je bývalý twin flame, který se přidal ke zlu, a ten druhý představuje nový twin flame) pojednávají videoklipy: 1, 2 a 3 (normálně takové zmatené "nic neříkající videoklipy" neumím vyložit, ale tyto z jednoho úhlu pohledu umím..a dvě z těchto písniček jsem dokonce před časem dala..díky nějakému=podobnému tomuto významu..do hudby)
špatné možnosti:
1.) vykašlat se na pomoc ostatním lidem, spojit se s twin flame ženou a odejít ze zlého světa (twin flame muž, který si neuvědomuje, že by kvůli své twin flame ženě "přestal být vysoce konstruktivní"=ale nepřidal by se ke zlu; a chce to potlačit, přejde do opačné polarity "přílišného dobra", které je ale taktéž zlem, a právě by naopak tento rituál udělal viz další bod)
2.) nepřidat se ke zlu a udělat rituál, i když vaše twin flame žena před vámi jiný twin flame, který se přidal ke zlu, neměla
** (Žádný rituál samozřejmě twin flame rozdělit nemůže, ale teoreticky by mohl víc sblížit ne-twinflame partnery = a v takovém případě by buď pravému twin flame partnerovi matrix odebíral víc energie, která by byla "potřebná" pro to tzv. "větší sblížení" nepravého páru, který rituál provedl; a nebo twin flame protějšek víc sblíží s jeho ex-twin flame..pouze pokud nějakého má.., který se přidal ke zlu = z jiného důvodu by se totiž rozdělit nemohli.., a v takovém případě by energie potřebná pro sblížení dvou nesprávných párů byla odebraná cizím lidem žijícím v matrixu. To jsem vydedukovala i ze svých zkušeností, protože mě něco přivedlo k ex-twin flame: přidám mu do hudby jednu písničku. Ale to mohl být ještě pozůstatek starého pouta nebo illumináti. Zrovna dávám do nového článku hudby jednu písničku, která trochu vystihuje, proč lidé hledají svůj twin flame/jeho energii/spojení s ním v někom jiném poté, co se ve vyšších dimenzích rozdělí a ve 3D nejsou spolu. Kdyby nebylo zlo, tak by mohli žít v pohodě single od sebe, protože by se nikomu neodebírala energie, takže by netrpěl - ale když zlo odebere jednomu z twin flame energii, kterou předá skrze cizího člověka jeho protějšku, který si myslí, že potkal toho pravého; což není pravda, takže to nakonec zjistí, a to ho zraní; což zas dá energii jeho protějšku do nepravého vztahu/chybných vztahových přesvědčení a tak dále..někomu - a to i lidem, kteří twin flame nemají - totiž dokonce systém dává odebranou twin flame energii přes nezávazný sex, takže ho pak takový člověk vyhledává a je přesvědčený, že to je "přirozené a dobré" spát s kýmkoli, protože při tom cítí vyšší duchovní energii než jakou sám má..když sám twin flame úrovně ještě nedosáhl. Alespoň vidíte, jak vznikli různí "duchovní guruové", kteří mají harém - asi systém vypočítal, že chybnými přesvědčeními pravděpodobně nakazí dostatek lidí, a tak jim nezávazný sex opravdu dával "odebranou vyšší duchovní energii", takže tomu třeba i doopravdy věřili, že dělají dobro, když ho propagují atd. Ale matrix předává i energii odebranou z utrpení lidí do posilnění otrokářského systému a je i víc druhů manipulace s twin flame energií, takže já jsem popsala jen nejčastější případ/y. Z toho ale vyplývá, že příčinou je zlo, které s touto twin flame energií/vztahem manipuluje; a proto jsem se snažila vymyslet způsob, jak se z toho vymanit = postup je napsaný v tomto článku; a něco dost podobného radí i youtube twin flame kanály v tématu "jak se vymanit z runner/chaser fáze".)


To, co jsem se díky vizi dozvěděla, bylo, že když je twin flame žena utlačovaná/má trauma, tak by měla být "v mužské energii". Tím se vyřeší všechny její problémy (i to k ní přitáhne její twin flame).
Pokud nějaká žena trauma nemá, tak pro ní tento posup určený není (nevím, co má taková žena "dělat", protože jsem se ptala pouze na specifický případ situace žen). Tedy pro netraumatizované ženy, kterým nikdo energii neodebírá, v tomto článku radu nemám.
Vím, že tahle rada zní asi opačně než se běžně radí (netraumatizovaným) ženám, aby byly v ženské energii, což k nim "přitáhne" toho správného partnera, který je v mužské energii (já tohle netvrdím..). Já tvrdím, že když je žena v ženské energii, tak to k ní přitáhne partnera, jehož egu se zdá vhodná. Muž "jde na lov" a hledá ženu, která bude mít požadovaný vzhled, povahu, bude poddajná/přístupná/otevřená, bude ho obdivovat/podoporovat a tak dále. Takový muž ale je v traumatizované mužské energii a pouze hledá uzdravení nebo v tom horším případě ego boost/zářez na pažbě. Chcete získat trauma? Tak buďte v ženské energii. Chcete získat twin flame? Tak buďte v mužské energii a zaměřujte se na sebe a svůj život. Zajistěte si přežití, rozvíjejte mysl, své koníčky a věnujte se sobě (=dělejte věci, které dělá sobecký muž). To k vám přitáhne muže, který je nesobecký (a zároveň je vaším twin flame). Protože sobecká mužská energie přitáhne nesobeckou mužskou energii (=to, co sám v sobě nemá "v rovnováze"). Muž, který je příliš nesobecký, bude přitahován k sobecké mužské energii u ženy, protože to sám v sobě potřebuje víc rozvinout (a u ženy proto, že hledá ženu a ne muže pokud není homosexuál). Jestli to je twin flame, tak až se dostanete do fáze vztahu, kdy půjdete "vedle sebe", už budete mít oba sobeckost/nesobeckost "vyváženou" (tzn. nic nebude přehnané). A když by zrovna váš twin flame neměl nevyváženou nesobeckou energii (ale byl by např. sobecký), tak mu sobeckost přestane fungovat, protože fungovala na základě odebírání energie (na dálku) ženě, čemuž už vy nově zamezíte (takže u něj se špatná vlastnost změní, když přestane mít energetický podklad). Samozřejmě zdravá sobeckost k vám může přitáhnout i nesobeckého muže typu "spřízněná duše". Jak mezi nimi rozlišit?
Pokud jste "sama sebou" nějakého muže zaujala, tak twin flame k vám nebude sexuálně přitahován, pokud ta přitažlivost není vzájemná. Zato spřízněná duše bude chtít sex, i když vy jste v mužské energii a nemáte zájem. Oba typy přitáhnete, protože budete mít podobné koníčky/náhled na život. Twin flame mezi sebou mají velkou přitažlivost, která je VZÁJEMNÁ (tedy ji cítí oba stejně). Zatímco při prostituování se se spřízněnou duší muž cítí přitažlivost (protože touží po twin flame a myslí si, že jí našel) a žena, která se zaměřuje na sebe, ne (nebo ne tak velkou). Pokud ale budete hodně v mužské energii, tak pravděpodobně nebudete v tu chvíli cítit přitažlivost k žádnému muži. Váš twin flame k vám v tu dobu také nebude cítit sexuální přitažlivost (bude to vzájemné). Zatímco soulmate ji cítí pořád (bez ohledu na to, jestli ji vy cítíte nebo necítíte také). Tím poznáte rozdíl a zjistíte, jestli jste už přitáhly twin flame a nebo zatím jen soulmate.

V jednom z článků seriálu o twin flame jsem totiž psala o "vývoji twin flame vztahu". Že zpočátku jdou "za sebou", pak "vedle sebe", a když se chtějí sjednotit, tak stojí "proti sobě". Zatímco soulmate jdou "vedle sebe" a karmické vztahy jen "stojí proti sobě". Soulmate vztahy můžou být i vyrovnané, kdy oba cítí stejně velkou (slabší) sexuální přitažlivost. Tehdy jdou hned "vedle sebe". Pokud ale budete v mužské energii, soulmate vedle vás půjde jako by šel vedle kamaráda, což je správně. Pokud se ale soulmate muž snaží o twin flame vztah (a zvolil si k tomu omylem soulmate ženu v mužské energii), tak půjde těsně "za vámi", přičemž přitažlivost nebude vzájemná, protože to je ve skutečnosti pouze kamarád, takže se nesoulad při "nesprávném" pokusu o jiný druh vztahu vždy projeví..). Když je žena v mužské energii, muž (který chce partnerský vztah) může jít pouze "za ní" (nemá jinou možost/volbu). Takže i když "přitáhnete" do partnerského vztahu soulmate, půjde "za vámi", ale bude už v energii, jako by byl ve vztahu "vedle vás" (bude vás dobývat, přemlouvat). Zatímco twin flame vám bude rozumět (=bude cítit to stejné, co vy, když půjde "za vámi").
Asi bych měla ještě vysvětlit, co znamená "za vámi". Žena na něco zaměří pozornost (např. že by to chtěla nebo o něčem přemýšlí) a muž ji v tom podpoří / udělá to stejné. Zatímco když "jdou vedle sebe", tak k sobě kromě zamilovanosti cítí i přátelství/bezpodmínečnou lásku jako dva kamarádi, kteří hrají stejnou pc hru a společně "levelují" (=zdokonalují se v dovednostech). A "proti sobě" znamená, že když žena nad něčím přemýšlí nebo něco chce, muž jí oponuje (pokud je to twin flame, tak do sebe přesně zapadají = tedy jí to nebude ubližovat/odebírat energii, ale pomůže jí to, protože to její náhled na věc doplní).
Když muž hledá (byť nevědomě) twin flame, tak z jeho pohledu má na výběr z několika žen. Vybírá si pouze z těch žen, které jsou v mužské energii (pokud vědomě/nevědomě hledá twin flame). Měl by si vybrat tu, ke které má největší sexuální přitažlivost, ale pouze pokud ji má ta žena k němu stejnou.
(muži ale většinou neumí rozlišit ženy v mužské energii; pouze některé muže ženy v ženské energii odpuzují, ale i ty ženy, které je přitahují, považují za "ženy ve zdravé ženské energii"..zatímco ty odpudivé považovali za "ženy v nezdravé ženské energii" a údajně proto je odmítají; i když pravda je taková, že ty ženy, které je přitahují, jsou v energii mužské + ty, které je odpuzují, jsou v energii ženské - málokterý muž by si totiž přiznal, že ho přitahuje mužská energie a ženská odpuzuje..ale ti, kteří se u ženy v ženské energii vyděsí a "utíkají", zatímco když je nějaká žena moc neřeší, tak za ní běží, takoví jsou - myslela jsem si, že je to špatně, ale díky vizi jsem zjistila, že ve světě zla dělají dobře - já totiž vždy všechno porovnávala s konstruktivním světem bez zla, ale když je zlo, tak aby byl nakonec konstruktivní výsledek=zlo bylo poraženo, musí lidé dělat i jiné věci, než které by dělali, kdyby zlo neexistovalo)

Další (ve hmotě nejdelší) fází vztahu twin flame je, že jdou také "vedle sebe". To až se sblíží, tak mají i nadále vzájemnou přitažlivost a oboustrannou nekončící zamilovanost a už nejsou oba v mužské energii. Muž je více v mužské energii a žena je více v energii ženské. Pak když se chtějí sjednotit, tak se otočí "proti sobě" (muž je hodně v mužské energii a žena je hodně v ženské energii), přičemž se dokonale doplňují, takže v tomto stavu jsou "nekonečně dlouho" ve zdroji. Nemyslím si, že by vždy bylo cílem twin flame vztahu hned/co nejdříve sjednocení (i když z dlouhodobého hlediska mnoha životů to vždy konečným cílem je).

Pokud jste si přitáhli karmického partnera, tak ten stojí "proti vám" a zároveň se k vám nehodí = bojujete spolu a přímo váš partner vám (ženě) odebírá energii. Například něco řeknete a on téměř vždy oponuje/nesouhlasí. Nebo vás přehnaně kritizuje/shazuje/dělá něco, co vám ubližuje. Pokud jste potkali twin flame partnera a vy jste hned v ženské energii, nastupuje ta známá "chaser/runner" fáze, protože on si myslí, že se s ním chcete už teď sjednotit (což se mu zdá brzo). V konstruktivním světě by muž chápal, že můžete být jako žena v ženské energii a zároveň ke sjednocení nedojde, ale zmanipulovaného muže to vyděsí. Když budete v mužské energii, tak k tomu (vyděšení z předčasného sjednocení) nedojde. Navíc když jste v mužské energii, tak on nemá na výběr než jít za vámi (díky propojení twinflame na kvantové úrovni). Také při bytí v ženské energii obrátíte pozornost směrem na muže = odrazíte energii, kterou on vysílá, což mu nemusí být příjemné (pokud jí nemá úplně dobrou), takže to ho může přimět k "útěku". Stejně tak ale i vy, pokud jste v ženské energii a obracíte na něj svou pozornost, můžete k němu vysílat svou energii, která pokud máte trauma/zmanipulované DNA nebo mysl, tak mu to nemusí být příjemné z tohoto důvodu.. Proto se nejprve sjednotíte se svým tělem a životem (i na to je ideální být v mužské energii).
Navíc mi kdysi býv. illum říkal, že si muži vezmou za manželku (podvědomě schválně) ženu, která není jejich twin flame a ke které nic moc necítí proto, že DS může jejich ženu zabít (když proti němu bojují nebo jsou pro systém nějak nebezpeční). Jelikož hluboce milují svůj twin flame, tak ji chtějí ochránit (a proto s ní ve vztahu radši ani nejsou). DS to začal dělat podobně, že si za manželku vezmou někoho, kdo plní roli, a s milenkou prožívají to, co chtějí (jenom s tím rozdílem, že svojí manželku zabijou sami když si pro ně spravedlnost jde: jednou mi totiž řekl, že když by ho chtěl někdo zabít, tak jeho žena a dítě/děti zemřou vždy s ním a měli by to tak sami chtít; já jsem si v tu chvíli myslela, že to je magor) asi jako nějaký jejich "protitah", který jim tedy asi k něčemu byl. Všechny manželské svazky z rozumu (zatímco s milenkou prožívali muži lásku) byly inspirované/odvozené podle rozdělení twin flame. Toto je myšleno samozřejmě tak, že "ve vyšších dimenzích" jsou twin flame spolu, ale ve 3D jsou oddělení a muž má jinou ženu nejen proto, jak jsem psala na začátku, že by chtěl budovat nesprávný vztah; nýbrž hlavně proto, že tu pravou nechce ohrozit. Proto muž "bojuje" hlavně "sám proti sobě"/sám se sebou, když si "vybírá", jestli to je už dostatečně bezpečné, aby mohl být s twin flame nebo ještě není. V myšlenkách muže to vypadá nějak takto "tato žena je velice dobrá, máme krásný vztah, vezmu si jí za manželku" = překlad "tato žena je dobrá a zároveň to není můj twin flame, takže díky manželství s ní ochráním svůj twin flame" nebo naopak "tato žena mě příliš nahání/neváží si sama sebe/dělá/nedělá to či ono" = buď "tato žena není můj twin flame a já už bych ho doopravdy chtěl, takže ji pod nějakou záminkou odmítnu" nebo naopak "tato žena je můj twin flame, ale není bezpečné, abychom byli spolu". Myšlenky a pocity muže a lidí obecně v mnoha případech NIC NEZNAMENAJÍ (pokud se mění podle "aktuální situace", přičemž ten "vývoj myšlenek/pocitů" zpětně nedává logický smysl), resp. znamenají úplně něco jiného (a pouze pokud to umíte přeložit, tak to smysl dává). Takže "gratuluji" všem ženám, které jsou hrdé na to, že "vyhrály konkurenční boj" a získaly zabezpečovatele/manžela a "gratuluji" i sobě, pokud si mě vybere soulmate jako "ženu, kterou je lehčí ztratit" (já bych mu to ale samozřejmě odmítla, takže si opačně gratulovat nemusím).
Jednou jsem mluvila s ukrajinským mafiánem a ptala jsem se ho, jestli se má žena nepřátelské mafie manžela bát, když dojde k bitce. Řekl mi, že "ctí" mafiánů je, že ženu znepřáteleného mafiána nezabijou (=že zabijou jenom muže). DS je ale horší než mafie a ta mužům zabíjí ženy/děti. Viz např. toto video, ve kterém říká, cituji: "zabít vám ženu, dítě, podříznout.." (samozřejmě to bylo řečeno v kontextu; ale zároveň na rovinu přiznal, co DS dělá/jak přemýšlí). Muž si pamatuje, co dělá DS (z minulých životů), takže podvědomě volí ne-twin flame vztah, a i proto "utíká", když potká svůj twin flame (protože ji nechce ohrozit). Jelikož reptiliáni mají přístup i do vyšších dimenzí, tak samozřejmě můžou zjistit, kdo je čí twin flame = takže tato "taktika" je mužům pouze k tomu, že když ve hmotě twin flame neznají, tak je ztráta nepravé manželky velmi zarmoutí, ale mohou dál fungovat (v boji proti DS). Zatímco kdyby viděli smrt twin flame, mohlo by je to úplně ochromit. Proto někteří muži volí "méně intenzivní vztahy" / povrchní vztahy (na to jsem si v jednom článku rozhořčeně stěžovala, ale je lepší povrchní/žádný vztah než velké fyzické utrpení, takže z tohoto pohledu se s muži shodnu). Když twin flame nejsou spolu, tak DS nemá takovou motivaci jí zprovodit ze světa, protože jí muž nezná, a tak by o tom ani nevěděl (a ona by se stejně narodila znovu = reinkarnace). Takže motivace muže (proč si vybral ne-twin flame ženu) byla dobrá, a tudíž není správné jít do vztahu s ne-twin flame mužem za účelem "přitáhnutí" twin flame muže. Toto se mi ukázalo ve vizi (že není správné dělat něco, co nechci, za účelem získání něčeho, co chci) a něco z principu twin flame vztahů se shoduje např. s filmovou trilogií: 1, 2 a 3. (Tam si tedy muž zpočátku vybral ne-twin flame ženu, protože se dozvěděl, že s twin flame mají společné poslání, takže vybíral ženu podle schopností pro dané poslání, namísto aby vybíral podle sebe. Ale to, že když byl muž zmanipulovaný, tak jeho myšlenky/hodnocení ženy o ničem nevypovídaly, se shoduje.)
Oproti tomu (toto se také shoduje s tou filmovou trilogií) někdy když si žena myslí, jak muže miluje, může za tím být strach (ona ví, že on o ní nemá zájem, a jelikož jí to připomíná dětské trauma, tak proto ho chce).


Proč toto funguje
Když je žena v mužské energii, tak jí její twin flame (ani žádný jiný muž) nemůže odebrat energii, protože energie se odebírá twin flame ŽENĚ. Ne, že by žena v mužské energii přestala být ženou, ale odebírání energie se děje na energetické úrovni, a tam to takto je.. Jelikož twin flame ženě v mužské energii nikdo energii už nekrade, tak se twin flame muži rozpadne uměle udržovaný ego život (a to i kdyby se ho snažil udržet). Každý má právo na to, aby mu nebylo ubližováno, takže v tomto případě je v právu žena před udržováním falešného životního stylu (muže). Pokud by muž chtěl udržet svůj falešný život za každou cenu, musel by se (sám) přidat ke zlu. Ale žena tím, že si již nadále nenechá energii odebírat, získala (zpět) pouze to, na co má každý člověk přirozeně právo. I kdyby byla navždy sama (bez muže), tak se bude mít dobře, protože bude mít hezký naplněný život. To, co dělá/nedělá muž jí může být jedno. Pokud k ní muž díky tomu přijde, klidně ho může odmítnout (ale proč by to někdo dělal, pokud jim twin flame vztah klape). Muž tedy "nemá na výběr", protože ho nepravé vztahy přestaly uspokojovat. Opět jsme se dostali do fáze, kdy muž k ženě přijde, protože "musí", ale díky tomu, že největší podíl VINY na nesprávném fungování twin flame vztahů má DS, tak pokud by to bylo zlo poraženo, muž by přišel přirozeně a ne proto, že musí. On "musí" pouze pokud zde ještě existuje DS (ale když víme, že pokud by DS neexistoval, přišel by dobrovolně, tak se nikdo nemusí bát porušení svobodné vůle). Se skutečně svobodnou vůlí je to jinak, než se běžně myslí. Pokud někdo nabízí "volbu" mezi dobrem a zlem, tak to není žádná volba (protože každý chce dobro = tam není Z ČEHO vybírat). To samé pokud někdo nabízí volbu mezi ne-twinflame a twinflame vztahem nebo single životem a twin flame vztahem.. ("nepravé" věci si někdo může správně vybrat v určitých životních obdobích; ale ne napořád; a je to pouze reakce pro zbavení se zla) Svobodná volba je pouze mezi KONSTRUKTIVNÍMI možnostmi (např. chceš bílé/žluté/růžové tričko?) nikoli mezi dobrem a zlem = neboli správnou/nesprávnou volbou. Vždyť už jen slovo NESPRÁVNÁ VOLBA značí, že tato volba byla špatně = nebyla to některá z možností svobodné volby. Zlo svobodnou vůli porušuje (jinak by nebylo zlem..). Tento postup svobodnou volbu druhých neporušuje, protože ovládáme pouze SVOJÍ svobodnou volbu (a na to má každý právo).
Navíc, pokud je zde ještě DS, možná vás bude chtít twin flame podvědomě ochránit a nebude s vámi ve vztahu (nepřijde za vámi, i když "musí"). Takže nemáme takovou moc, abychom ho "donutily", a tudíž se porušení svobodné volby bát vůbec nemusíme. Když twin flame (u postupů v článcích o twin flame) přijde, tak proto, že chce.

Viděla jsem video na youtube "když je váš twin flame s jinou ženou" o tom, jak máte truchlit a posunout se dál. Když ale víte, že je váš twin flame se ženou proto, že mu na ní záleží MÍŇ (ve zlém světě je toto logická volba), tak můžete tu ženu spíše litovat, než že byste jí něco záviděly (vždyť si také můžete najít ne-twin flame manžela, pro kterého budete znamenat míň než jeho twin flame žena, kterou si díky vám nevybere - a dalo by vám to něco? No tak vidíte, jak se asi cítí ta žena..). Samozřejmě můžete truchlit, že nejste spolu (bez ohledu na to, jestli vy/on je/není s někým jiným), ale lepší je být v mužské energii, což zlo napraví.
Už jsem se setkala i s tím, že si muž přál, aby nebyla žena (která byla dříve v ženské energii) najednou už jenom v mužské energii (protože potom by mohl pokračovat tak, jako doposud - energii do vztahu s nepravou ženou by dál získával z kamarádského spojení s twin flame = nemusel by nic měnit; ale když je twin flame kamarádka v mužské energii, tak kamarádovi energii odebrat nemůže). Jak jsem ale psala, myšlenky zmanipulovaného muže (co chce/nechce, co dělá/nedělá, co si o něčem/někom myslí) jsou irelevantní = je dobré si toho nevšímat. Žena v ženské energii má napojení, takže by si toho všímala a muž by jí mohl ublížit. Ale mužskému kamarádovi je jedno, s kým co má/nemá jeho mužský kamarád. To, že si muž myslí/říká "teď kdyby byla kamarádka twin flame v ženské energii, tak bych s ní byl, ale jelikož už je v mužské, tak to nejde.." si klidně několikrát vyzkoušejte (změnit se do ženské energie) a uvidíte (že vám jen odebere energii ale s nepravou ženou se nerozejde), že to je lež (jak si lživé myšlenky sám pro sebe "omlouvá" muž by mě zajímalo, ale bezcharakterní muži si to pro sebe asi vždy nějak vysvětlí/omluví/na myšlenku, která nevyšla, prostě zapomenou). Takže je dobré nechat twin flame muže "jít" (svou cestou), ať se klidně v nepravém vztahu unudí. Twin flame se vzájemně přitahují, ať už jsou v jakékoli energii/povaze (kromě destruktivní energie/povahy = když se někdo přidá ke zlu nebo má jen zlé sklony/zlé povahové vady, tak to samozřejmě ODPUZUJE; a to jak v twin flame vztahu, tak v ne-twin flame vztahu). Proto u twin flame vztahů nevadí, když je žena v mužské energii, zatímco u ne-twin flame vztahů když není žena taková nebo onaká (=nesplňuje podmínky), tak se s ní muž rozejde/přestane ho přitahovat. Proto existují tisíce návodů, jak si i po porodu udržet hezký vzhled a mnohé ubrečené stížnosti žen o tom, že s nimi manžel přestal spát a začal je podvádět jen proto, že ztloustly. Buď s vámi je muž proto, že něco na vás vyhovuje jeho egu (=pokud byste taková, jaká jste byla, když vás potkal, tenkrát nebyla, VYBRAL BY SI NĚKOHO JINÉHO, kdo by býval do jeho scénáře/ega zapadal lépe.. - viz ta filmová trilogie, na kterou jsem v tomto článku dala odkazy) a nebo k vám je muž přitahován za různých okolností (i když se podle názoru jeho ega k sobě "nehodíte" nebo jsou mezi vámi nějaké překážky, které klade zlo..). Když běžný muž žije v matrixu, tak dokud mu něco vychází podle jeho "ego plánu", získává mnoho chybných myšlenek a přesvědčení. Pokud během života potká svůj twin flame, tak mu všechna lživá přesvědčení přestanou dávat smysl, protože ho přitahuje něco, co by ho přitahovat nemělo (takto vznikají "pověry" o "ďáblovu svádění" = mě se tedy ještě nestalo, že by mě lákalo něco, co by mě lákat nemělo; tedy jsem nevěřila, že by to ďábel dělal..ale jelikož je o tomto mnoho pohádek, tak z toho se dá vyvodit, že nevědomé lidi ďábel opravdu svádí, protože to na ně asi funguje. Z mé zkušenosti radím: prozkoumejte svoje podvědomí a uvědomte si o sobě co nejvíc věcí; pak vás zlo nebude moci "svádět" - ale twin flame vás bude přitahovat vždy; takže až získáte odolnost proti svádění zla, dokážete rozeznat twin flame..tohle byla rada asi hlavně pro muže: jak rozeznat twin flame od svádění zla).

Napsání tohoto článku jsem vymyslela už včera a dnes vyšlo synchronicitně toto video:Samozřejmě se při čtení tohoto článku mohly objevit otázky typu "Jak má přitáhnout svůj twin flame žena, která je v ženské energii?" nebo "Musí být VŽDY tři fáze vývoje twin flame vztahu? Co když se potkají až když jsou vzájemně v ženské vs. mužské polaritě, tak skočí rovnou do fáze 2 nebo 3?" a "Musí žena kvůli získání twin flame vztahu přejít do mužské energie, i když nechce (i když jí to nevyhovuje být v mužské energii)?".
Odpověď na tyto otázky je, že až nebude existovat zlo, tak to bude jiné (žena nebude muset být v mužské energii, muž nebude zmanipulovaný), takže pak bude několik možností, jak může začátek twin flame vztahu vypadat (v konstruktivním světě mohou opravdu začít rovnou fází 2 nebo 3). Ve zlém matrixu je ale bohužel možnost jenom jedna (také se mi to nelíbilo). Když se ve zlém světě nějaké ženě (která má twin flame) podaří být jen v ženské energii a zároveň jí nikdo nezpůsobí trauma (=nějakým zázrakem se nikdy nepotká se zlem), tak bude spokojeně žít a za nějakou dobu by teoreticky mohla potkat svůj twin flame (za nějakou dobu = až si její twin flame bez její pomoci vyřeší svou zmanipulovanost; což mu bude trvat bez ženského zásahu cca 4x déle; takže se potkají až zadlouho). Pravděpodobnost toho, že žena v ženské energii přežije ve zlém světě bez pomoci od svého twin flame (a zároveň bez prostituování se s nepravým mužem), je docela malá (ale stát by se to mohlo). Jenže pravděpodobnost toho, že jí ve zlém světě nikdo nikdy nezpůsobí trauma, je téměř nulová. Takže proto se o této možnosti článek nezmínil.
Každá žena, která žije v mužské konkurenční společnosti (otroctví), i ta která třeba žádný twin flame nehledá, MUSÍ být většinou v mužské energii (jenom z podstaty společenského systému). Tedy nemá na výběr (ať už twin flame chce/hledá a nebo nehledá). Vyjímky žen, které nebyly okolím do mužské energie donuceny (a ani v ní být nechtějí), si musí vybrat, jestli chtějí twin flame vztah dříve (a jsou kvůli tomu ochotny přejít do mužské energie = do něčeho, co jim nevyhovuje) a nebo později (=raději zůstanou v ženské energii a budou žít single). Ono to vychází (sečtení/odečtení plusů a mínusů) asi tak nastejno, takže si konkrétní žena vybere, co jí osobně vyhovuje víc (z těchto dvou neúplných možností, které jí matrix "nabízí").(Pokračování zde.)