V jednom dílu seriálu (myslím, že Hvězdná brána, ale už nevím, který díl to přesně byl) jsem viděla (SPOILER):

Vrátili se v čase a potkali nadřízeného, pomohli mu. Díky tomu, že nadřízený tyto lidi v minulosti poznal, tak zrovna je vybral jako tým, přičemž teprve PAK jako tým cestovali zpátky v čase, kde je nadřízený poprvé poznal..


No a to je ten paradox - jaká "síla" vybrala tyto lidi do týmu? (Odpověď: byla to svobodná volba těch lidí před narozením/jejich pravá svobodná vůle viz článek svobodná volba)

Vrátili se v čase a potkali nadřízeného - to byl okamžik prvního setkání. Nadřízený zažil (vědomě) tento okamžik jako první. Oni ho zažili až po něm (až když se v budoucnu vrátili v čase). Je to pouze "posun" mezi tím, kdy jedna strana ten okamžik vědomě zažila a kdy ho vědomě zažila druhá strana. "V tom okamžiku" zažily ten okamžik obě strany naráz, což také dokazuje, že čas neexistuje. (popisuji to v termínech, že jeden zažil "dříve" a druhý "později", tedy v časových termínech proto, že to jinak asi popsat nejde)

Myslím si, že vše v životě se skládá z takto propletených okamžiků, a když někdo brání tomuto proudu, tak vzniká utrpení. Svobodná vůle (tak, jak ji lidé běžně chápou) neexistuje, jinak by cestování časem/posun ve vědomém prožití toho stejného okamžiku nebylo možné.
- Svobodná volba existuje, ale je pro všechny jasně daná (a podobná) = svobodnou volbou každého je dobro (tzn. konstruktivní jednání atd.). Proto je to sice volba "svobodná", ale zároveň je díky tomu jasné, co si kdo "vybere". Tedy člověk si může zvolit zlo, ale pak jeho duše skončí (=on přestane navždy existovat jak tělesně, tak duchovně). Z věčného pohledu proto zlé bytosti jakoby neexistují (něco jako slepá větev vývoje, od které se upustilo - i když to ani nebyl vývoj, ale naopak degradace..). Byla to tedy v minulosti slepá větev degradace (která nikam nevedla, a proto vše zlé zaniklo).

(S tímto souvisí tento a tento článek.)