Co to je placebo efekt, asi všichni víte (pokud ne, tak si to můžete pomocí vyhledávače na internetu najít). O vysvětlení placebo efektu jsem psala v tomto článku v sekci "Závěr" (pokud jste to již četli, tak odstavec níže přeskočte):

Buď se někdo chce vyléčit/či má silný imunitní systém, a tak se sám "záhadně uzdraví" i bez léků (lékaři tomu říkají placebo), a nebo se uzdravit nechce/nemůže, a tak se u něj "placebo" neprojeví (část lidí je prý dle wikipedie vůči placebu "imunní" - jenže vysvětlení tkví v něčem jiném). Pokud bychom celé kontrolní skupině nepodávali žádný lék, tak vždy bude část lidí, která se prostě po čase uzdraví i bez léku. Imunitní systém těchto lidí si prostě díky času=získání zkušeností s touto nemocí nakonec poradí. Imunitní systém se učí, takže u nové nemoci nemusí hned vědět = člověk onemocní, ale pak se s tím imunitní systém vypořádá (naučí se to). Některý imunitní systém je slabší, a takový člověk bez léků (ale někdy i s léky) zemře. Vždy existuje část lidí, jejihž imunitní systém si BEZ LÉKŮ I BEZ "PLACEBA" I BEZ VÍRY ATD. s nemocí poradí, a tomuto lidé říkají "placebo efekt".
Přitom je to přesně naopak, než si lidé myslí: ten, kdo má silný a/nebo učenlivý/přizpůsobivý imunitní systém, se díky tělesným pochodům (jak se uzdravuje) bude cítit lépe (bude mít např. víru či prostě jen obecně dobré pocity = "optimistický náhled"). Lidé si myslí, že ovládají svoje pocity vůlí/vědomím, a že tedy stačí vyvolat dobré pocity/víru/podat placebo a tělo se pak uzdraví. Funguje to ale tak, že ti lidé, kteří prostě najednou mají dobré pocity, se uzdraví ne proto, že by si ty dobré pocity sami nějak vyvolali a nebo že by dobré pocity uměly člověka vyléčit.. Tito lidé pouze cítí = dobrý pocit, že jejich imunitní systém se začíná úspěšně učit a čím lepší pocit mají, tím lépe si jejich imunitní systém v aktuální situaci vede (i když to např. není na těle ještě vidět a člověk vypadá zuboženě, ale má "nepochopitelně" dobrou náladu). Není to jeho dobrá nálada, která ho "léčí" - je to jeho imunitní systém a dobrá nálada je "symptom"/vedlejší účinek toho, že se to imunitnímu systému daří. Samožřejmě záleží i na motivaci (např. někdo chce podvědomě zemřít a když se tělo samo úspěšně léčí, tak tento člověk má naopak pocity špatné). Vyléčit se vlastní vůlí/vědomím samozřejmě jde, nejedná se o placebo efekt a ani se nevyléčíte pomocí ovlivňování svých pocitů. Když se někdo chce vyléčit, tak prostě svou vůlí (a při tom mimovolně zapojuje i vědomí) působí na svoje tělo, aby se vyléčilo. Když se to začne dařit/když se to ihned daří, pak přijdou i dobré pocity/ihned má dobrý pocit. Někdy jsou "vedlejším produktem" pocity špatné, a přesto se člověk uzdravuje = tak je tomu ve chvíli, kdy tělo opouští zlé energie atd., které nemoc způsobily. Člověk vnímá špatné pocity těchto energií (než opustí jeho tělo), dokud je v těle ještě má (jim se nelíbí, že je např. někdo "vyhání" nebo "transformuje" na energie dobré).
Pokud máme kontrolní skupinu a celé této skupině nepodáváme žádný lék, ale polovinu skupiny necháme "jen tak" (i bez instrukcí a jakýchkoli "rad" a vměšování se) a druhé polovině podáme pouze placebo (např. cukr) a řekneme jí, že to je lék. Tak co jsme udělali? Té druhé polovině jsme řekli, že chceme, aby se vyléčili = že mají vědomě/nevědomě zapojit svoji vůli, aby se vyléčili. Část lidí z první skupiny se samovolně vyléčí (protože jejich imunitní systém si s nemocí přirozeně poradí). To samé u části lidí z druhé skupiny. Část lidí z první skupiny se vyléčit chce a správně k tomu zapojí svojí vůli - proto se vyléčí, ač by se jinak nevyléčila. To samé u druhé skupiny. U druhé skupiny se však NAVÍC najdou i lidé, kteří svojí vůli neumějí vědomě nějak moc používat, a tito se vyléčí navíc (oproti první skupině) díky tomu, že je někdo podpořil (řekl jim, že jim dává lék = že je léčí, a tím pádem z nich odpadl stres z toho, že to je jen na nich a nikdo jim nepomůže ..a oni se mohli uvolnit a začít lépe používat svojí vůli, ať už vědomě nebo nevědomě). Nebo by tyto lidi naopak ani nenapadlo svojí vůli zapojit, ale když už jsou "v proudu" léčení se = když už vidí a věří, že se léčí, tak svojí vůli nevědomě zapojí. Stejný účinek by ale mělo, kdyby za nimi přišel "kouč", který by je povzbuzoval a říkal jim "ty to dokážeš, zvládneš se vyléčit svojí vůlí" nebo "já ti s tím pomohu, vymyslel by si např. že je léčitelem a bude spolu s vůlí člověka na jeho tělo působit" a tak podobně. Neříkala bych tomu "placebo efekt", ale "psychická podpora" či "oklamání člověka, který na schopnosti své vůle nevěří, aby svou vůli bez problémů zapojil". Na co vymýšlet nové slovo pro něco, co už popsané je? Nic jako (nový/další) pojem placebo efekt neexistuje, existuje pouze vůle člověka (která funguje) a způsoby, jak ji povzbudit/oklamat k použití u těch lidí, kteří na tyto věci obecně/či pouze ve své schopnosti nevěří.


Co se týče nocebo efektu, tak ten je vysvětlen (co to je) v tomto videu. Nocebo efekt je něco jiného než placebo efekt (funguje to na jiném principu i když to na první pohled vypadá, že to je stejné..). Nocebo efekt je to, že vám někdo (komu uvěříte) řekne, že je něco škodlivé, a vy pak prožíváte boj mezi tím, že to škodlivé ve svém životě nechcete a zároveň to v něm je (ať už jako falešně blikající kontrolky na maketě wifi routeru či opravdu zapnutá blikající wifi například). To, že si rozumově myslíte (ať už to je pravda či není), že je něco škodlivé, vs. to, že vás to (ať už to je pravda či není) nyní reálně ohrožuje, vyvolává nepříjemné tělesné reakce. To není žádná záhada (např. děti se rozbrečí když si myslí, že jim něco ubližuje - dospělý pláč potlačí, ale tělo může svou reakci projevit jinak) ani to neznamená, že bychom si o všem měli naivně myslet, že je to bezpečné a pak nám to neublíží = to je hodně velký nesmysl, který by si někteří chybně smýšlející lidé mohli odnést po shlédnutí videa (když si někdo falešně myslí, že stačí vyzařovat lásku a být ve vysokých vibracích a pak mu nic neublíží, tak může podcenit/přehlédnout rizika, která se kolem něj reálně vyskytují, a na základě toho mu naopak může něco ublížit - když např. nebude opatrný v situaci, ve které by být opatrný měl, nebo když na sebe nechá působit něco, co mu ubližuje, s tím, že jeho víra v to, že je to neškodné, ho přece ochrání!!). I když i ve videu na konci říkají, že co je doopravdy nebezpečné, to člověku ublíží, ať už věří čemukoli chce.. Takže video v tomto nelže, lže však v něčem jiném: citlivost na wifi či jiné elektromagnetické záření není žádné nocebo!! Video je v několika věcech zavádějící - předpokládám však, že kdo čte tento web a dokáže porozumět a pochopit články, které píšu, snad dokáže už tyto věci odlišit aniž bych to tu musela vysvětlovat - přesto jsem pravdu raději alespoň zmínila pro ty ostatní čtenáře (kteří by na to sami od sebe nepřišli, že ve videu o nocebu elektromagnetického/wifi záření lžou - někteří lidé jsou citliví a opravdu mohou vnímat negativní účinky toho, co jim skrytě/pomalu/trochu ubližuje, zatímco jiní lidé si raději vybrali "lásku" kolektivu / peníze, a tak svou citlivost potlačili a nebo ji nikdy neměli..).

Věřili jste tomu, když ve videu říkali, že je v pozadí zvuk, který může vyvolat bolest hlavy? Pokud ano, bolela vás hlava?
Já jsem narazila na různé zvuky nahrané na internetu, které mohou ovlivnit vědomí nebo vyvolat různé stavy, takže jsem tomu věřila. Ty zvuky jsem neměla čas vyzkoušet, ale někdo mi kdysi říkal, že opravdu fungují (že je to možné) - akorát to musí být puštěné přes sluchátka a ne přes repráky. Měla jsem sluchátka a věřila jsem tomu, že v tomto videu pouští zvuk/frekvenci, který může vyvolat bolest hlavy a zároveň že to je možné, aby mě bolela hlava díky slyšitelnému/neslyšitelnému zvuku/frekvenci, který je přidaný na pozadí nějakého videa. Přesto mě hlava bolet nezačala (sama jsem se tomu divila, že nic necítím - divila jsem se tomu samozřejmě jen do té doby, než ve videu odhalili, že to byl fake). Proč mě nezačala bolet? Protože i když něčemu věřím/nevěřím, tak mě zajímá pravda. Takže to je ochrana před "nocebo efektem" (když i přes to, že něčemu věříte nebo nevěříte nebo máte utvořený nějaký názor, chcete znát pravdu, tak pravdu vnímáte a netrpíte žádnými "efekty").