Zkopírovala jsem tento článek:

Matrice a egregory - na určitej úrovni chápanie je to jedno a to isté a v určitých konkrétnych prípadoch je egregor (ezoterické pomenovanie bioinformačného poľa) hierarchicky vyššie ako nejaké matrice parciálnych procesov - scenárov (objíma ich), ktoré môžu konceptuálne zdatní jedinci v egregoriálno-matricovom riadení vytvoriť a riadiť v danom egregore - tu by asi lepšie pomenovanie bolo - modulová matrica. Egregor je ale tiež len "objemná" a silne nabíjaná matrica možných stavov a vývojov procesov a riadi opatrovaných jedincov podľa energií, ktoré mu posielajú a tie majú určité frekvenčné charakteristiky a nesú určitú algoritmiku budúcich procesov.

Teda budúci vývoj udalostí závisí vždy od myšlienok "obhospodarovaných" jedincov, ktoré potom nadeľujú energiu a algoritmiku matricovým modulom a teda aj objímajúcemu egregoru (väčšej matrici). Proste nič nie je dogmatické a všetko sa neustále vyvíja v súlade s myslením ľudí = transformáciou hmoty v trojjedinom procese tvorenia MIM, keďže energia je len prechodný stav hmoty a hmota(matéria) má zas nejaké usporiadanie, mieru a je nosičom informácie.

Najvyššia Riadiaca Matrica podľa KSB = Celovesmírna Miera ("Matrica") Predurčenosti Bytia. Ide o plnú celovesmírnu Mieru, ktorá zahŕňa celé množstvo jedinečných mier. Bytie - nekonečné množstvo vzájomne vložených kmitavých procesov, ktoré majú periódu od "femtosekúnd" po milióny až miliardy rokov a ktoré majú nejakú predurčenosť - cieľ.

Preco sa tie egregory "zhutnuju" prave v noosfere?

Skúsim tak veľmi zjednodušene. Najprv si zadefinujme, čo je noosféra: Noosféra = z gréckych slov noös, čo znamená duša,rozum a sphaira = sféra, oblasť. Čo by sa v spojení dalo vyložiťako sféra rozumu, ale aj sféra duší ľudských.

Človek ako jedinec je oproti svetu, vesmíru so svojim mozgom inFormačne, kapacitne, pamäťovo, rýchlostne ai. takmer zanedbateľné nič. Preto ho Tvorca zo-stroj-il tak, že ho podvedomím napojil na kolektívne bioinformačné polia, ktoré sa v okultizme pomenovali egregory. Teda človek na učitej úrovni chápania nekončí hmotným telom, ale končí v nejakom "duchovi" = egregore (-och). Preto sa aj vcelku správne hovorí, že "telo a duch jedno jest".

Čiže v bežnom svete svojimi zmyslami dokážeš obsiahnúť tzv. hmotný svet, ale tvoje zmysly, pokiaľ si "bežný" človek nedokážu "pociťovať" svet duchovný na vedomej úrovni, len občas cez nejakú nevysvetliteľnú intuitívnu info. T.j. svet väčšiny fyzikálnych polí a svet "duchov" = bioinFormačných agregátnych polí, ktoré vytvorili a neustále ich energeticky nabíjajú samotní ľudia. Noosféru teda môžeme chápať ako svet "duchov", dimenzií "duchovna", ktorý je v interakcii s prírodou a ktorej súčasťou je aj človek.
Čiže u noosféry sa jedná o systém rôznych egregorov - bioinFormačných polí, ktoré sú nevyhnutné, aby človek vôbec prežil ako druh v "nepriateľskom" okolitom prostredí. To isté sa týka aj zvierat. A sú prípady, že pri určitej "viere" a morálke jedincov, najmä vo väčších mestách, dochádza k výmenám inFormácií medzi ľudskými a zvieracími egregormi a keďže v okolí panelákov býva veľa krys a potkanov, tak sa to prejavuje v algoritmike správania sa určitých "morálnych" jedincov, že vraj ľudského rodu..

Každý človek sa napája (a zároveň ich myšlienkami energeticky podporuje - nabíja) na viacero egregorov v noosfére podľa svojej viery-neviery, záujmov, profesie, národu, klanu, rodu..atď. A keďže myšlienka je hmotná, tak len zmení nosič - odchádza do egregoru a podľa podobných frekvenčných charakteristík vytvára v ňom určité "rezonančné" moduly podobne mysliacich jedincov, ktoré potom cez psychiku ovplyvňujú algoritmiku správania sa ľudí žijúcich na matičke Zemi.
A teda aj "mŕtvi" ľudia zo svojim inFormačným obsahom, ktorí "odišli" do určitého egregoru, ktorý za život preferovali, ovplyvňujú potom tých, čo sú na daný egregor napojení podvedomou úrovňou psychiky.To sa prejavuje najmä u rodových egregorov - niektorí "duchovní" liečitelia - nešarlatáni napr. dokážu z inFormačného poľa rodového egregoru, kde sa jedinec automaticky pripája "sčítať"- downloadovať mnohé zaujímavé inFormácie rodu, aj minulé a aj také, ktoré inFormačné bloky, chyby, nedostatky...predkov negatívne vplývajú na psychiku daného jedinca. Takto je ľudský jedinec pokračovaním nielen genetickej inFormácie rodu, ale aj biopoľovej - duchovnej. Odstránením určitých inFormačných blokov sa nasledne jedinec "zázračne" zbavuje niektorých chorôb, ktoré sú vo veľkej väčšine psychosomatického pôvodu (v dôsledku zlej práce psychiky ako celku, čo sa prejavuje v hmotnom svete ako nejaká nemoc hmotného tela).


Kurzívou píšu já:

Ještě než jsem narazila na tento článek, tak jsem zažila, že někdo zemřel a já jsem pak vnímala, že se "rozplynul" v egregoru. Podle mě to ale nebylo dobré, nemám ráda lidi, kteří jsou na egregor napojeni (jakýkoli egregor, i když krátkodobé napojení na dobré egregory MOŽNÁ tolik nevadí). (Kolektivní vědomí i vcítění se do druhých lidí je něco jiného než egregor.)

O egregorech jsem kdysi četla knihu Ovlivňování reality (kniha má 8 dílů, ten první se ale myslím nejvíce věnuje egregorům ..myslím proto, že jsem všech 8 dílů ještě nepřečetla). Také seriál American Gods se věnuje tématu "život egregorů". A dokonce už i vědci přišli na to, že egregory existují (i když to třeba pojmenovali jinak).
Aktualizace: Ještě jsem našla podrobný a výstižný článek zde a zde.