Když jsem byla malá, tak jsem občas pozorovala oblohu/mraky a pamatuji si, že (nevím už přesně, který rok to byl) cca od roku 1999 jsem vnímala, že je něco jinak a za letadly zůstávají dlouhé bílé čáry. Toho jsem si opravdu všimla a všimli si toho v naší rodině asi všichni, jenže ostatní spíš nevědomě. Po čase už to nikdo neřešil, že se ta letadla chovají jinak, lidi přistoupili na to, že to tak bylo odjakživa. (Já jsem si myslela, že třeba vyvinuli nový typ letadel, tak proto se chovají jinak, v letadlech se nevyznám a toto mi přišlo jako jediný logický důvod.) Ono to ale bylo jinak (v ČR přiznali chemtrails v televizi již v roce 2008):1:57-2:00 "a dnes se počasí běžně vylepšuje v Evropě i jinde"
2:00-2:09 "chceme buď vyvolat srážky nebo rozpustit oblačnost nebo také třeba potlačit vývoj krup v oblacích"
2:19-2:42 "do mraků, které je potřeba rozpustit nebo vypršet, se ze Země dopravují mikroskopické částice CHEMICKÝCH LÁTEK, které nastartují reakce se žádoucím účinkem. Ty částice tam dopravujeme buď LETECKY, to znamená NA KŘÍDLECH LETADEL JSOU GENERÁTORY, které se zapnou, hoří, produkují kouř a ten kouř to jsou ty mikroskopické částice" (moje pozn. ty generátory na křídlech letadel byly v dokumentu trochu jiné, než je známe dnes u chemtrails - v dokumentu generátory hořely, tzn. nebyly to duté trubky vypouštějící obsah chemické nádrže - ale to byl rok 2008, je možné, že mechanismus rozprašování byl od té doby vylepšen)
3:01-3:16 "mraky se infikují různými chemickými látkami s odlišnými účinky. Někdy se mraky z letadel jakoby PRÁŠKUJÍ jodidem stříbrným, díky němuž se v oblaku, který obsahuje pouze kapalnou vodu, začnou vytvářet ledové krystalky (=urychlovač deště)"
6:27-6:35 "co by se dalo udělat, když by se to oteplení vymklo z rukou, abychom to rychle mohli pozastavit, zvrátit / vrátit se k bodu nula?"
7:00-7:12 "pojďme teď ale uvažovat ve větších měřítkách: Co kdyby vědci vymysleli prášek, který by zastavil globální oteplování bez nutnosti snižovat emise skleníkových plynů - i takové úvahy se již objevily"
8:32-8:47 "právě příklady sopečných výbuchů z minulosti prokázaly jeden zvláštní efekt aerosolů*: částice, které se dostanou do horních vrstev atmosféry, odrážejí sluneční záření zpátky do vesmíru. Čím méně paprsků na zemský povrch pronikne, tím méně se planeta ohřívá" (*aerosoly=malinké pevné a kapalné částice, které zůstávají v atmosféře, tzn. neklesají dostatečně rychle k zemi, mohou být jak přírodní např. sopečný výbuch, tak dodané člověkem např. smog z aut)
8:47-8:57 "když vybuchne nějaká velká sopka, to se ví už z historie, tak následuje několik třeba let poté ochlazení, zima, hladomor, neúroda"

..Dále to pokračuje v duchu nápadu vypustit do atmosféry mnoho raket s aerosoly, které by tam vydržely 1-2 roky, a díky husté mlze, která by nad námi pokryla celou planetu, by se nepropouštělo sluneční záření, a tím by se (uměle) zastavilo globální oteplování. Také tam říkají, že když je aerosolu v atmosféře hodně, tak MÉNĚ PRŠÍ = sucho!! (chemtrails podle mě způsobuje sucho=nepřítomnost deště pouze rozplzlé/mlhovité mraky, toho jsem si všimla, a v dokumentu mé pozorování logicky potvrdili: když je aerosolu hodně, tak je hodně malých kapek, které ale zůstávají v atmosféře, teprve když je aerosolů míň, tak se kapky shlukují do větších kapek, které spadnou k zemi ..aerosol je něco jako jádro, kolem kterého se kapka shlukuje: hodně aerosolů = hodně malých kapek, které nemají dostatečnou gravitaci k tomu, aby začalo pršet, ale když je aerosolu méně, tak jelikož vody je v mraku furt stejně, vznikne méně kapek, které budou o to větší a začne pršet) Také řekli, že aerosoly mají vliv na zdraví lidí.


V létě 2018 bylo velké sucho (a vedra). Když jsem se v dospělosti dozvěděla o chemtrails, tak jsem vnímala, že díky nim méně prší a za nějakou dobu vznikne sucho (takže mne to sucho sice nepřekvapilo, ale nebyla jsem nadšená z toho, že se moje prognóza vyplnila). Chemtrails podle mě vysušují vzduch (tam, kde jsou rozstříkané = tedy v různých vrstvách atmosféry) a mraky místo toho, aby se vypršely, zůstávají na obloze, cestují po planetě, až je vítr odvane nakonec na jednu hromadu (většinou nad moře), a vznikne hurikán. Když si ve videu poslechnete, co říká kolem času 11:20, tak zjistíte, že právě potvrdil to, že čím více "aerosolu" ve vzduchu (např. aerosol z továren, výfuků aut či záměrně vypouštěné aerosoly=CHEMTRAILS), tím méně prší! (a to, že někdy pomocí chemtrails rozprašovače rozstřikují i tzv. "suchý led" či něco, co déšť umí vyvolat, tak to je slabé oproti tomu, kolik "dešťuvzdorných" aerosolů již do různých vrstev atmosféry rozstříkali..). Když totiž chtějí, aby jimi rozstříkané aerosoly trvale "odrážely" sluneční svit a bránili tak globálnímu oteplování, tak ty aerosoly musí v atmosféře zůstávat=jsou to ty dešťuvzdorné!! (protože ty aerosoly, které vyvolávají déšť, spadnou společně s deštěm na zem...) Jako obrana před globálním oteplováním je nějaké chemtrails chabé, protože globální oteplování je přirozený proces, který přijde tak jako tak (nedá se tomu zabránit), a jediné, co můžeme udělat pro to, abychom díky globálnímu oteplování nežili v poušti, je PODPOROVAT CO NEJVÍCE (PŘIROZENÝ) DÉŠŤ (a tím podporovat rozhodně nemyslím něco do mraků stříkat/dávat, ale naopak mít co nejčistší životní prostředí a vysazovat rozmanitou zeleň). Přestat s chemtrails měli už před lety, dokud ještě nebylo pozdě = když by přestali teď, tak sucho potrvá ještě pár let, než se to srovná, což je asi lepší než s "ovládáním počasí" nepřestávat, ale jak znám "vědce", tak oni si raději vyberou to, že člověk začne lépe počasí "řídit" = tak, aby častěji pršelo). Takže pokud by tady normálně přirozeně pršelo, tak bychom díky globálnímu oteplování mohli začít pěstovat subtropické rostliny, měli bychom tu hodně zeleně a 4 roční období by vystřídalo něco jako "období Slunce" a "období dešťů", přičemž díky chemtrails nám hrozí jen "období suchého horka" a "období suchého mrazu". Já opravdu nevím, proč je tzv. "globální oteplování" takový problém a proč to někomu vadí - pokud by se planeta celkově oteplila, tak v oblastech, kde je nyní zima a nedá se tam žít, bude tepleji, a ti lidé z přímořských oblastí, ve kterých se zvedne hladina moře, se mohou odstěhovat tam, protože tam vznikne nově (obyvatelné) místo! Když by na tom lidi z přímořských oblastí pro jistotu začali pracovat už dopředu, ještě než se hladina moře zvedne, tak se pak jen přesunou do svého nově postaveného domu - určitě to není příjemné (nucené stěhování se), ale je to lepší, než ničit celou planetu pomocí chemtrails. Jo aha, lidi si vlastně vymysleli nějaké (imaginární) státy, které si vzájemně konkurují a někdy proti sobě i bojují a to nově vzniklé místo by bylo na území jiného státu (a ten přeci nemůže "jen tak" darovat půdu lidem, kteří do něj nepatří - ač má ten stát nově obyvatelné půdy hodně a tito lidé o svou půdu díky zvedání hladiny oceánu přišli..). Vlastně se tedy celou dobu jedná o to, udržet tento SYSTÉM (imaginární státy, imaginární přikazování lidem, že musejí chodit do práce či do války atd.) a o to, že někdo nechce, aby se např. systém států změnil a ty si začaly mezi sebou vzájemně pomáhat (vždyť by stačila jen nějaká smlouva o tom, že když v jednom státě někdo o půdu přijde a ve druhém bude půdy hodně, tak se ti lidé přesunou tam, kde je půdy dostatek, stanou se členy jiného státu, budou mu odvádět daně, takže to pro ten nový stát bude dobré, a ten původní stát by je stejně nemohl uživit, takže by o ty lidi přišel tak jako tak..).

A jinak - v oblastech, kde je (či hrozí) sucho, už měli dávno zavést přístroje, které umějí "kondenzovat" vodu ze vzduchu. Tou vodou by zalévali "poušť" (ideálně ještě předtím, než vznikla) a když je všude hodně zeleně (a ne jen monokulturní pole), tak to podporuje tvorbu mraků. Dokument o vysušování půdy lidskou činností (a o možných řešeních!!) zde.

Jak se bránit proti chemtrails? Tomu se věnuje tento web. Jak vyčistit plíce od jedů z chemtrails? Článek zde. Petice proti chemtrails zde.
Na stránkách tadesco.cz jsem v komentáři četla (bohužel už daný komentář nemohu dohledat, jinak bych sem dala odkaz), že je dobré dát do každé místnosti v domě/bytě mističku s kvasným octem lihovým (!ne s přírodním jablečným ani vinným octem apod.!). Ocet se bude pomaličku odpařovat do vzduchu v místnosti a zneutralizuje těžké kovy (vyzkoušela jsem a nesmrdí to = ocet není cítit). Díky tomu přestane být vzduch (alespoň v daném pokoji) jakousi "emulzí" a budete moci zase volněji dýchat (od určité doby jsem si totiž všimla, že vzduch už není to, co býval - místo normálního čistého vzduchu člověk dýchá jakousi "tekutou emulzi" a to mi nedělalo dobře. ..a všimlo si toho víc lidí, např. tento článek o tom pojednává ..daný článek pojednává o tom, čeho jsem si sama všimla, a teprve pak jsem narazila na článek o tom, že vzduch už není to, co býval, ale je to jakási "chemtrails plazma").

Ano, jak (nejen) z odkazovaného článku vyplývá, jsme v jakési tajné/skryté "válce". Lidé se nezměnili, odjakživa se bojovalo (o půdu, zdroje, nadvládu, moc..) zbraněmi, lidé se zabíjeli. Dnes lidé předstírají, že žijí v mírumilovné společnosti (otevřené zabíjení je nepřípustné), a tak se bojuje skrytě (aby nikdo pokud možno ani netušil, že se o boj jedná). Bojuje se informacemi (např. označení existence chemtrails pouze za konspirační teorii), bojuje se za pomoci "éček" (a dalších příměsí, např. nanotechnologie) v potravinách (včetně GMO potravin - pomocí nich se také bojuje, jako je tomu u chemtrails, na dvou frontách: přímý vliv zdraví a vydírání/závislost), a také se bojuje pomocí chemtrails, ať už jsou použité pro "výrobu" sucha na objednávku (a tím skrytého vydírání národů), či "pouze" na to, aby se lidem otrávil vzduch (určitě není zdravé dýchat malé částečky kovů..). Zemřít "přirozenou smrtí" na nějakou např. plicní nemoc je přeci legální a nikdo se nad tím nepozastaví.. Podívejte se na tento dokument, ve kterém se otevřeně mluví o tom, jak dnes vydírání a skrytý boj za pomoci chemtrails probíhá
(u videa lze zapnout slovenské titulky):Tady v tom videu níže je vysvětleno, že z běžného motoru letadla nemůže vzniknout kondenzační stopa, která by na obloze přetrvávala několik hodin a je tam vyvrácen jediný argument "zastánců contrails" o 2. světové válce a o tom, že už i tam za sebou letadla zanechávala stopu a tak je to tedy normální (ve 2. světové válce měla letadla úplně jiné motory, než dnes):A na závěr video, abyste viděli, jak je problém vážný a jak moc velké sucho chemtrails ve skutečnosti způsobují
(na videu lze zapnout cz titulky):Kde všude se chemtrails vypouští? Odpověď jsem našla v komentáři u tohoto článku:
"Vse najdes na geoengineeringwatch.org. Sypou vsude s vyjimkou vetsi casti Afriky a Indie. (Sarka)"

Jak je možné, že se toto (u nás) děje, že to vláda dovolí? Odpověď jsem se dozvěděla opět v komentáři, tentokrát u tohoto článku:
"V roce 2007 se vláda připojila k projektu „EU–US Open Skies Agreement“ (lze dohledat jako smlouvu o otevřeném nebi) tím se vzdala jakéhokoliv vlivu co se bude dít nad územím čezka. (jandera)"