Konečně jsem narazila na něco, co jsem nezažila: Mřížka/Šachovnice. Většinu "nadpřirozených" zážitků, o kterých se píše na internetu, znám z vlastní zkušenosti. Ale tuto mřížku ani černobílou šachovnici jsem nikdy neviděla - přesto si myslím, že to někde/na nějaké úrovni existuje, protože illuminátská propaganda v sobě šachovnici obsahuje a hojně ji všude cpou. Nevěděla jsem, co ta illuminátská šachovnice má znamenat a ona to asi bude "mřížka matrixu"!

Zažila jsem mevysvětlitelné praskání v bytě (to asi každý), o kterém jsem si myslela, že bylo způsobené tím, že se na mě chtěla napojit nějaká nesouladná energie a když jsem to nedovolila, tak bylo v tu chvíli slyšet to praskání. Nenapadlo by mne ale, že takto se může projevovat i "praskání mřížky matrixu".

Co jsem zažila já, je "kaleidoskop" - ve snu jsem uměla přecházet mezi různými "alternativními realitami" / měnit "alternativní reality" a vypadalo to jako kaleidoskop, který se přesýpal/měnil. V některých kostelech je v oknech kulatá mozaika, která vypadá jako kaleidoskop, takže to asi taky existuje jako nějaký symbolický význam (illuminátů..jinak by to do těch kostelů nedávali a dali by tam něco jiného). Jindy jsem, když jsem byla vzhůru, zažila "za realitou matrixu" ne mřížku, ale kulatou točící se spirálu. A jednou jsem zažila (to bylo zase ve snu) i to, že matrix je něco jako elektrická energie, která dává výboje do jemnohmotného těla a na základě toho vzruchu vnímáme fyzickou realitu "svými smysly". S touto výše popisovanou mřížkou jsem se však nikdy nesetkala a myslím si, že to je dobře (buď jsem se s ní nesetkala proto, že jsem "tam ještě nedospěla" a nebo proto, že nejsem tak pevně "zachycená v matrixu" = jelikož doufám v tu druhou možnost, tak si myslím, že je pro mě dobře, že to neznám). Jo ještě taky kdysi když jsem byla vzhůru a zvýšila jsem si vědomí, tak jsem vnímala zvuk (frekvenci) utlumující lidstvo a když se mi podařilo zvýšit vědomí "nad tento zvuk", tak už jsem ho zase neslyšela (=v utlumeném stavu to nevnímáte a když se z toho vymaníte, tak už to pak zase taky nevnímáte, ale už z jiného důvodu) a byla jsem pak taky jakoby mimo matrix - tato frekvence mi asi nejvíce připomíná tuto mřížku (takže možná jsem něco podobného taky vnímala, ale ne zrakově, nýbrž sluchově). V poslední době (možná to bude tím, že bydlím jinde než dříve = třeba to v jiných místech není, v jednom bydlišti byl ten omezující zvuk, v dalších dvou bydlištích jsem nevnímala nic takového) zase někdy v noci vnímám takovou utlumující bílou mlhu (vnímám to cca 1-3 dny v týdnu od té doby, co začal první lockdown kvůli Coronaviru). Když je tato divná mlha (připadá mi jiná než mlha normální), tak všichni lidi v okolí tvrdě spí = všude je naprosté ticho (nikdo v okolních bytech nemluví, nešramotí nádobí, neteče sprcha, nikdo nechodí po schodech na chodbě, ve vedlejším bytě si nehrají děti atd. = všechny normální zvuky okolních domácností utichnou), nikdo nechodí venku (v létě, když bylo povoleno chodit v noci ven, běžně venku lidi byli, při mlze nikdo) - jenom já jsem vzhůru, protože to na mě moc nepůsobí. No a včera zrovna byla ta mlha, šla jsem okolo 1-2h v noci na balkón (při mlze ale vše utichne už např. v 9-10h večer, zatímco běžně v tuto dobu lidi ještě hlasitěji "žijí") a všude hrobové ticho, ALE v protějším domě bylo pár mladých lidí=puberťáků, kteří taky nespali - to bylo poprvé, co jsem viděla někoho, na koho to taky nemá vliv - oni vyšli taky na balkón a něco si povídali, když v tom přijelo policejní auto, které tu při té mlze běžně pomalu a potichu projíždí od cca 21 hodin odhadem 1x za dvě hodiny ale může to být i častěji, protože se moc nekoukám ven, (tak všichni včetně mě zalezli z balkónu do bytu..a to je konec příběhu, ale to jsem odbočila).

Do falešných učení jsem článek zařadila ne proto, že by ta mřížka neexistovala (já ji neviděla, takže nevím), ale spíše proto, že "Matrix" je falešné učení = tzn. existuje, ale není to nic dobrého. Tím neříkám, že by hmotný svět nebyl dobrý, ale myslím spíš "omezující/zotročující matrix".


Aktualizace: Zjistila jsem, co symbolicky znamená šachovnice. Když průhledné/bezbarvé predátorské vědomí zaútočí na hmotu tohoto vesmíru, tak vznikne odpor = černá energie. Přirozeně v tomto vesmíru vše vyzařuje (bílé) SVĚTLO. Takže kromě světla vznikla i hmota=černá polarita (což je jen změněná=hodně stlačená světelná energie). Vznikli uctívači "temnoty" a světelní bojovníci, ale tenhle boj (mezi nimi) je jen manipulací na odvedení pozornosti od faktu, že skutečné ZLO je predátorské vědomí (které nemá černou barvu, nýbrž je průhledné). Uctívači temnoty dělají zlé skutky (nevím, jestli všichni - některé skupiny podle mě temnou energii jen "přijímají" a nic zlého nedělají), takže je dobře, že ty zlé (satanisty, kteří dělají zlé činy) bojovníci světla eliminují, ale proti původci zla = predátorskému vědomí se bojovat nedá (to je průhledný vědomý záměr), dá se jenom vyhnat. Když někdo zkoumá temnou energii, tak se většinou dá rozložit na emoce a myšlenky, které vznikly jako REAKCE na v minulosti spáchané zlo (tzn. není to zlo samotné, ale následek). Přičemž zlo samotné je průhledné vědomí se zlým záměrem (nikoli traumatizovaná černá energie). I dobro je průhledné vědomí zase s dobrým záměrem. Lidé tohle většinou neumí rozlišit a bojují s temnotou (přitom opravdový nepřítel je něco jiného, ale ten je pak nechává na pokoji, když jsou zmanipulovaní=pro něj neškodní). Když illuminátský interpret zpívá na šachovnici, tak tím dává najevo, že on se považuje za vědomí, které je mimo bílou/černou barvu (tzn. že on toto vědění má). To ale není celý význam, protože na šachovnici je bílá a černá barva rovnoměrně (čtvercově) rozložená, a to také něco značí. To je znakem systému/matrixu (čtverec), který trauma (vzniklou černou energii) rovnoměrně rozděluje mezi všechny (např. každý má pravidelně hlad, inflace se dotýká všech a je spousty dalších příkladů - a asi se z tohoto pravidla nedá vymanit). Proto ten, kdo je na straně dobra/nesobeckosti/empatie, chce zachránit lidi, kterým zlé vědomí ubližuje. A stejně tak ten, kdo je sobecký a chce se mít co nejlépe, také potřebuje zachránit všechny lidi, kterým zlé vědomí ubližuje (protože jejich trauma se na něj přenáší, takže i když mu jde pouze o sebe = z nějakého pohledu je na straně "zla", má s dobrem stejný cíl). I z toho se dá vyvodit, že světlo vs. temnota nerovná se dobro vs. zlo. Dalo by se polemizovat o tom, jestli matrix dělá "dobře", že trauma spravedlivě rozděluje mezi všechny (a nikdo se z toho pravidla nemůže vymanit) - protože kdyby to nedělal, tak bychom tu měli děti, které trpí v tunelech, zatímco ostatní si ničeho nevšímají, protože se mají dobře. Ano, to tu bylo, ale právě díky pravidlu matrixu o přerozdělení traumatu s tím MUSELI všichni (jak sobečtí/neempatičtí, tak nesobečtí/empatičtí) lidé něco dělat. Kdyby tu nebyla "mřížka matrixu" = šachovnice, která světlo a tmu rovnoměrně přerozdělí, tak by k zasáhnutí nikdo nucený nebyl, a nedělám si iluze o tom, že v takovém případě by ani nikdo nezasáhl.. Samozřejmě nesobečtí lidé by chtěli pomoct i tak, ale třeba by se o páchaném zlu ani nedozvěděli, když by se k nim trauma od utlačovaných lidí nedostalo. Šachovnice říká, že ten, kdo ovládá matrix, nechce, aby bylo traumatu moc, nýbrž se snaží udržovat "rovnováhu světla a tmy" (den a noc, apod.). Tedy když je traumatu málo, nějaké vytvoří, ale nechce, aby temnota převládla. To znamená, že manipuluje s VĚDOMÍM = zlé vědomí se nakonec spojí s černou energií/hmotou, zatímco dobré vědomí se inkarnuje do bojovníka světla. Tak dojde k výraznému rozlišení obou polarit, a pokud by se někdo nezúčastnil, nemohl by do matrixu zasahovat = byl by vyhnán. Díky rozlišení nakonec dojde k velkému boji mezi dobrem a zlem, přičemž dobro vyhraje a zlé vědomí půjde spolu s traumatem, které způsobili, do nižšího astrálu (pekla).

Když zlé vědomí zaútočí, tak vyvolá buď disociaci (=odpojení se od hmoty) nebo naopak větší spojení se s "hmotou" = útok (jako obrannou reakci). Ten, kdo má sklon k disociaci, je na straně "dobra" = je příliš hodný, takže by zlé vědomí vše zničilo. Ale ten, kdo má jako obrannou reakci to, že se sám stane zlým, je na tom ještě hůř (ten se rovnou přidal na stranu zlého vědomí = změnil se na podobné vědomí). Kdo se disocioval, má na šachovnici černou barvu (protože černou hmotu neprozařuje), zatímco ten, kdo se stal zlým, má barvu bílou, protože svými útoky odebírá energii. Pokud se ale disociovaní lidé spojí s hmotou, stanou se bílými políčky (protože ve skutečnosti vyzařují světlo) a zlé vědomí bude temné. Tedy mřížka matrixu může sloužit jak zlu (zpočátku), tak dobru (na konci ji použije k výhře).