Tento způsob učení se cizího jazyka/cizích jazyků jsem sama vymyslela (a nikde jinde jsem o něm zatím nečetla). Moc jsem ho nevyzkoušela, ale přesto věřím, že funguje.

Je to velmi jednoduché (a podle mě i velmi účinné). Když se chcete naučit cizí jazyk/jazyky, tak kdykoli budete o čemkoli přemýšlet, přemýšlejte nejprve v češtině a potom tu myšlenku přeložte do všech cizích jazků, které znáte a které se teprve učíte.

Např. jsem si pomyslela: "Musím napsat ten článek o učení se cizích jazyků."
A tedy to přeložím: "I have to write the article about learning foreign languages."
Další je jazyk, který jsem dlouho nepoužila: "Ich muss der Artikel über Fremdsprachenlernen schreiben."
Další jazyk, u kterého umím jen základy, tak jsem si pomohla překladačem: "Yo tengo escribir ese artículo sobre el aprendizaje de lenguas extranjeras."
Další jazyk, který jsem se týden až měsíc trošičku učila (pouze abecedu, počítání..): "Je dois écrire cet article sur l'apprentissage des langues étrangeres."
Nový jazyk, který se chci naučit: "YA dolzhen napisat' etu stat'yu ob izuchenii inostrannykh yazykov."

Všechno si samozřejmě přečtěte i se správnou výslovností a s porozumění každému slovíčku i gramatice a pokud něco nevíte, dohledejte ve slovníku či v internetovém překladači. Jak vidíte, začala jsem jazykem, který umím nejlépe (čeština) a pokračovala jsem tím, který umím na druhém místě (angličtina), pak tím, kterým si už moc jistá nejsem (němčina), dále tím, u kterého umím jen základy (španělština), pak je jazyk který jsem se chvilku učila a pak toho nechala (francouzština) a jako poslední je nový jazyk, který zatím neumím vůbec = nikdy předtím jsem se ho neučila (ruština).

Pokud nějaký jazyk už umět/učit se ho nepotřebujete/nechcete, tak ho můžete vynechat. Pokud jste v některém z mých překladů našli chyby, tak to je proto, že jsem je dělala s pomocí internetového překladače (u jazyků, ve kterých jsem si nebyla jistá). Někde stačilo přeložit jen jedno slovíčko a jinde je celá věta dílem překladače.

V novém jazyce, který se chcete naučit, se však ještě k tomu dívejte co nejčastěji na filmy (bez dabingu, s českými titulky). A můžete chodit i na internetové diskuze o tématech, která vás zajímají (a diskutovat v daném jazyce), číst např. zprávy ze světa v tom jazyce nebo navštěvovat internetové stránky vašich zájmů, které jsou psané v daném jazyce, či přečíst knihu, zahrát si počítačovou hru..

No a to by mělo stačit - když budete pár měsíců dodržovat výše uvedené, naučíte se nový jazyk. Kdo se chce naučit nový jazyk rychleji, ať přemýšlí přímo v tom jazyce (zpočátku za pomoci překladače/slovníku). Ať v tom jazyce přemýšlí více než v češtině, dívá se na filmy a diskutuje o tom, co ho baví atd. (tzn. ať dělá vše výše uvedené, ale vypustí všechny ostatní jazyky). Tento způsob má však jednu nevýhodu (že mozek nebude zvyklý "přeorientovat se" z jednoho jazyka na druhý). I když to vypadá, že to není žádný problém, tak pokud se pak začnete učit další cizí jazyk (a ten původně naučený přestanete používat), tak ten původně naučený jazyk začnete zapomínat. Vyplatí se učit se déle (všechny jazyky zároveň). Teprve až když umíte všechny jazyky tak nějak docela dobře, tak se můžete jeden den zaměřit na jeden (a ten procvičovat), jiný den na druhý atd. (abyste se také naučili zaměřovat mysl delší dobu pouze na ten jeden vybraný jazyk).