Tuto knihu jsem také zatím celou nepřečetla (ale část ano), přesto ji sem dám, protože píšu článek o zapperu, a to s touto knihou úzce souvisí. Kniha popisuje, že každá živá i neživá bytost má určitou rezonanční frekvenci (=rádiové vlny) a dá se pomocí těchto frekvencí ovlivňovat. Autorka se zabývá hlavně zdravím a tím, jak tohoto principu můžeme využít při léčení různých nemocí. Výsledkem tohoto výzkumu jsou různé přístroje typu zapper, plasmový generátor apod..

Kniha se jmenuje: "Revoluce v léčení všech nemocí"
Autorka: Hulda Regehr Clark

Kniha mi připadá velmi zajímavá, ale nevím, jestli metody v ní uvedené, dokáží opravdu zabít jakéhokoli parazita (ptala jsem se na tuto otázku zahraničního výrobce a zároveň prodejce zapperů, který mi řekl, že žádný zapper ani plasma generátor nedokáže zabít velké parazity "červy", protože napětí k tomu potřebné by ohrozilo tělo člověka - to byl jediný výrobce zapperů vyrábějící přístroje na zabití velkých parazitů "červů apod." na světě, který nakonec musel stáhnout své produkty z prodeje. Dle tohoto výrobce+prodejce zapperů dokáže zapper, který svou sílou neohrožuje tělo člověka, zabít maximálně přemnožené kvasinky=kvasinková infekce a i na to musí být "speciální" zapper).

Přesto si ale myslím, že je kniha zajímavá a je dobré si ji přečíst, protože je v knize popsáno mnoho parazitů a nemocí (jsou tam cenné informace). Dokonce je tam i návod, jak sestavit vlastní zapper. Podle mě je v této knize mnoho pravdy. (Já jsem zdravá, a tak nemohu ověřit, jestli i ten jednoduchý zapper dokáže vyléčit všechny nemoci a parazity a nebo to žádný zapper nedokáže, ale kniha má v sobě "logiku", a proto jí věřím.)...