Tato kniha je psaná jednoduchým stylem, a přesto v sobě ukrývá mnoho různých věcí. Zabývá se prožitky ženy, která má DID, a je v ní popsáno, jak to chodí při satanském (a jiném) zneužívání (včetně kontroly mysli). Kniha byla velmi přínosná a doporučuji ji k přečtení (ke stažení zde). Jelikož v ní jsou popsány drsné věci, tak je čtení některých pasáží obtížné (a člověk si musí dát občas pauzu). Také může vyvolat PTSD u osob, které zažily nějaké (v něčem podobné) trauma.

Kniha se jmenuje: "Byla jsem otrokyní v satanské sektě"
Autorka: Ulla Fröhling


Fundamentalističtí křesťané, vycházející z ideologie Starého zákona, od sebe velmi ostře oddělují dobro a zlo. Zlo pro ně představují mnohé lidské pocity a potřeby – zvláště sexualita. Dobro tedy znamená její popření a potlačení – čili její odštěpení. Vše, co je vytěsněno a odštěpeno, má sklon k tomu, vytvořit si svůj vlastní tajný život. I to už lidstvo dlouho ví, počínaje Freudem dokážeme tyto psychické fenomény i pojmenovat: nevědomí, disociace a potlačení.
Odjakživa tady byli lidé, kteří se s tímto protipólem, takzvaným zlem, ztotožňovali. Jejich víra má své kořeny v křesťanství, vychází z přesvědčení o existenci Boha. Tito lidé však zároveň věří, že Bůh selhal, že lidi odvrhl a pohrdá jimi. Ten, kdo se cítí opovrhovaný, může se tímto opovržením nechat zničit, anebo je může proměnit v opak a uctívat to, čím ostatní pohrdají: zlo v člověku. Tím, že prohlásí zlo za nejvyšší hodnotu, obrátí křesťanský systém vzhůru nohama: dobro se stane zlem, zlo se stane dobrem, láska se stane nenávistí, nenávist se stane láskou. Bůh ztratil svět, protože od sebe odvrhl lidstvo. Pánem světa se stává Satan. Uctívat Satana znamená vzývat zlo.

(Tady v té ukázce z knihy je vysvětleno, jaký vztah má Křesťanství a Satanismus - že obojí slouží Satanovi - dobrý Bůh by nechtěl, aby člověk potlačoval něco normálního a jelikož se nic neděje náhodou, tak za tím byl určitě i záměr, tzn. že zlí lidé vytvořili Křesťanství právě proto, aby definovali dobro jako potlačování/odříkání, což podporuje Satanismus.)...