https://www.csfd.cz/film/325426-psycho-pass/prehled/

Dlouho jsem nevěděla, jestli u tohoto seriálu psát rozbor, protože toho v něm je tolik, že ač se budu snažit, asi nevysvětlím všechno.. Je to jeden z nejdokonalejších seriálů, co se týče přemýšlení o společenském systému. Seriál jde do hloubky myšlenek a souvislostí. Nesnaží se emocionálně zalíbit nebo diváka nějak "ponaučit" - pouze popisuje děj a svět takový, jaký je (a z toho se následně pak divák snad ponaučí, i když seriál ponaučení divákovi nepředkládá). Nakonec jsem si řekla, že napíšu svůj rozbor - ač to bude dlouhé, je to velmi poučné - pokusím se rozebrat co nejvíce věcí, kterých jsem si všimla, ale jsem si vědoma toho, že seriál toho obsahuje víc.

Můj rozbor (obsahuje SPOILER):

Jedná se o scifi z budoucnosti, ve které žijí lidé v "utopickém" systému řízeném UI. Všeho mají dostatek (jídlo a věci k přežití) a naprostou většinu zaměstnání vykonávají roboti (obyčejní lidé tedy nemusí pracovat). V tomto systému pracuje pouze hrstka/menšina lidí a kdo bude/nebude pracovat se řídí tímto: Pokud má někdo na něco, co není zautomatizované, velké nadání, tak musí "povinně" pracovat (odhadem např. 5% lidí). Naopak lidé, kteří v ničem nevynikají, nemusí (a asi ani nesmí, aby něco nepokazili) chodit do práce. Na první pohled jsem si řekla "to je nespravedlivé - takový systém jakoby NUTÍ lidstvo K DEGENERACI, protože člověk jakoby měl v takovém systému motivaci nic neumět a být ve všem špatný proto, aby nemusel chodit povinně do práce". Jenže - když si to vezmu podle sebe, tak skoro každé nadání, které mám, doprovází touha něco dělat = touha využít této vlohy pro dobro lidí. A přesně takto je systém v seriálu nastaven, takže ta "povinná" práce je napsaná v uvozovkách proto, že si myslím, že každý, kdo má pro nějakou činnost nadání, automaticky chce pomoct tímto svým nadáním ostatním lidem = chce konstruktivně pracovat. (A ta většina lidí, kteří v seriálu pracovat nemusí, může dělat co koho baví, takže tam degenerace nehrozí. Nerozlišuji mezi oficiální prací pro konstruktivní systém v určený čas a mezi koníčkem, který může člověk co nepracuje dělat kdykoli = peníze v té společnosti nehrály roli, jelikož každý měl vše zajištěno.)
* V dnešním systému lidé chodí do práce, která je nebaví = do práce, ve které nepoužívají své nadání a/nebo do práce, ve které své nadání sice používají, ale ne pro konstruktivní účely, nýbrž např. pouze pro vytvoření co nevyššího zisku svému zaměstnavateli.. Proto to vypadá, že pracovat je "za trest", člověk si odsedí/odkroutí 8 hodin a je rád, když vypadne. Pokud by ale člověk v práci dělal to, pro co má nadání = co ho baví, tak by naopak zažíval pocit potřebnosti a nechodit do práce (=nevyužít svého nadání pro dobro společnosti) by pro takového člověka bylo "za trest".

Společnost řídí systém, který se jmenuje Sibyl. Název je příhodný a to proto, že tento systém (údajně) umí "proskenovat/přečíst" lidskou duši. Tedy systém vyhodnotí všechny vaše vlohy jako jednotlivce a přiřadí vám zaměstnání (či koníčky), které nejvíce odpovídá vašemu nadání. Je to takový paradox "nesvobodné svobody". Někdo vás nutí do toho, co sami chcete. Zamýšlela jsem se nad tím, jaký je rozdíl mezi tím, když jde dítěti např. kreslení (a baví ho to), ale rodiče mu to zakazují, protože pro něj vybrali jako koníček hru na hudební nástroj (do které ho nutí). To je špatná situace. Co když ale dítěti jde kreslení a baví ho to, a rodiče ho povinně nutí kreslit? Tímto mu to mohou "znechutit". Každopádně ze své zkušenosti ze života vím, že je jedno, co si myslí okolí/někdo druhý - důležité je si uvědomit, co mě baví, a podle toho jednat nezávisle na podpoře/podkopávání/nucení atd. z okolí. Prostě si okolí vůbec nevšímat a neřídit se podle vnějších cizích názorů (byť dobře míněných nebo byť to jsou příbuzní/mí nejbližší), ale naopak se řídit čistě podle vnitřku = to je svoboda. V takovém případě dítě počká, až bude dospělé, pak zahodí hudební nástroj a začne ve volném čase kreslit (v prvním příkladu) a nebo kreslí už jako dítě (využije toho, že mu to rodiče nezakázali a ač jejich přístup není "zdravý", nenechá se tím ve druhém příkladu odradit).
* Řekla bych, že takový systém, který "nutí" lidi do něčeho, co sami chtějí, pouze BERE člověku UVĚDOMĚNÍ. Tzn. aby si on sám uvědomil, co vlastně chce dělat. Takový systém dělá z lidí ovce, či spíše lépe řečeno - člověk bez uvědomění je něco jako UI..

Pojmenování systému názvem "Sibyl" (jako proslulá věštkyně Sibyla) je příhodné i proto, že tento systém umí odhadnout sklony člověka ke zlu. Proto jsou v seriálu zločinci odhalení a odsouzení ještě před tím, než spáchají zločin, a kriminalita téměř neexistuje. Tady asi každému vyskočí varovná kontrolka, že takový systém může někoho odsoudit nespravedlivě.. Opět dám příklad ze svého života - někdo tomu říká intuice, někdo vědomí, někdo vůle - ale někteří lidé mají takovou "nadpřirozenou schopnost", že když s někým např. mluví, odhadnou naprosto přesně jeho "sklon ke zlu" (např. zlé úmysly, chamtivost) a nikdy se ještě nezmýlili. Každé dítě má tuto "varovnou kontrolku na lidi" = je to prostě pocit, jestli se s někým cítí příjemně a nebo nepříjemně (v dospělosti "odhad druhého ohl. jeho sklonu ke zlu" může být přeměněný na "odhad, zda-li je PRO MĚ tento člověk nějak potřebný/užitečný nebo ne"..užitečný v určité věci může být i zlý člověk, proto už to není to samé.., ale u většiny lidí tato schopnost v dospělosti vymizí úplně). Ono se říká "příležitost dělá zloděje", ale ve skutečnosti je to tak, že "příležitost ODHALUJE zloděje". Člověk, který je poctivý, nebude krást ani při "nejlepší příležitosti" u které si "je jistý", že by se na to nepřišlo. Stejně tak mám zkušenost ze života, že hlavně kluci, kteří nejsou fyzicky moc atraktivní (a tudíž v životě neměli moc příležitostí k sexu na jednu noc / k podvádění své přítelkyně), se zdají jako "ti věrní". Například si s nimi povídáte a dozvíte se, že nikdy žádnou svojí přítelkyni nepodvedli. Jenže pravda je taková, že takový kluk může a nemusí být věrný = nedostatek příležitostí pouze nedovolil odhalit jeho charakter. To je celé = o takovém klukovi pouze můžeme říct, že NEVÍME, jestli je (opravdu/v duchu) věrný. Zatímco u atraktivních kluků celé okolí (nebo minimálně kluk sám o sobě) ví, jestli je "až moc" na holky/na sex a jestli je věrný své přítelkyni, u neatraktivních kluků to nevíme (a mnohdy to neví ani oni sami). Dejte neatraktivnímu klukovi, který doposud žádnou přítelkyni nepodvedl, příležitosti k nevěře a většina takových kluků se pak díky potlačované frustraci z nedostatku příležitostí chová ještě hůř než známý proutník. Samozřejmě tím neříkám, že každý neatraktivní kluk by byl nevěrný své přítelkyni, kdyby měl tu příležitost a kdyby bylo jisté, že se na to nepřijde.
* Ale to jsem trochu odbočila od tématu - axiom (=předpoklad) prostě je, že v daném světě existuje systém Sibyl, který DOOPRAVDY umí přesně odhalit sklony ke zlu (nikdy se nemýlí), a proto nemůže nikoho odsoudit neprávem přesto, že odsuzuje lidi, kteří ještě zločin nespáchali. Jestli je možné, aby toto UI reálně uměla (a zároveň se to nedalo zneužít) nebo ne, nechme stranou. Můj názor je, že pokud by existoval 1000% přesný prostředek, který by uměl odhalit charakter člověka = zločince ještě před tím, než zločinec spáchá násilí, a zároveň by se tento prostředek nedal zneužít, tak jsem pro, aby bylo zamezeno páchání zločinu (i třeba tím, že by násilný člověk byl oddělen od společnosti, aby nikomu nemohl ublížit a byla by mu poskytnuta terapie, aby mohl své sklony ke zlu vyléčit). Takový systém by byl "nespravedlivý" pro ty zlé lidi, kteří za celý svůj život náhodně nemají/nedostanou PŘÍLEŽITOST spáchat zločin - v obyč systému by například 7 potenciálních zločinců prožilo život na svobodě a za celý život by nikomu neublížili a 3 zločinci by někoho zabili a strávili pak mnoho let ze svého života ve vězení. Kvalita života zlých lidí v systému Sibyl je horší - všech 10 je odděleno od společnosti dokud se nevyléčí (a pokud svůj charakter neobrátí k dobru, tak navždy). Když si to ale vezmeme z pohledu dobrých lidí/obětí, tak v systému Sibyl 10 dobrých lidí z 10ti prožije hezký a svobodný život, zatímco v obyč systému by pouze např. 99 dobrých lidí ze 100 prožilo hezký svobodný život (a např. 1/100 by byl zavražděn). Ty počty jsem si vymyslela, v realitě nevím jaké je procento potenciálních zločinců vs. obětí = v realitě by ta čísla byla úplně jiná. Jde mi o pointu a tou je, že ať už jsou počty jakékoliv, tak já zastávám názor, že zlý charakter/zlo/ubližování druhým lidem je něco jako nemoc (např. vnitřní zranění z dětství, kdy na dítěti někdo dospělý páchal zlo a ono pak "kvůli tomu" v dospělosti zase páchá zlo..), která by se měla psychologicky léčit. Pak tu máme ale ještě další pohled - z pohledu utrpení obecně, pokud by bylo ve společnosti velké procento potenciálních zločinců, ale téměř nikdo by reálně zločin nepáchal, tak by bylo v obyč společnosti méně utrpení (=nebyl by omezován život potenciálních zločinců, což jim může přinést utrpení z nesvobody) a naopak ve společnosti se systémem Sibyl by bylo (pouze v tomto příkladu, kde je hodně zlých lidí ale téměř nikdo zločin reálně nepáchá) utrpení obecně více (trpěli by však pouze zlí lidé a to pouze v nezbytně nutném rozsahu). Když si to vezmu logicky, tak systém Sibyl je lepší než obyč systém i v tomto "zapeklitém" příkladu, protože zlo je jako nemoc = i když je obětí málo, tyto oběti se díky svému zážitku také mohou obrátit ke zlu, některé z nich budou zlo i páchat a jejich oběti se zase obrátí ke zlu atd. = tak se zlo rozšiřuje namísto aby mizelo = neustále se rozšiřuje utrpení (a to nemluvím o tom, že vnitřně zlý člověk sám trpí po celou dobu co je zlý). Uvědomuji si ale, že pokud by takový systém (UI nebo jiný) existoval (který by to uměl bezchybně rozpoznat), mohl by být zneužitý, a proto nejsem zastáncem takového systému. Nepsala jsem tento odstavec proto, abych obhajovala "utopický" systém ze seriálu, nýbrž proto, abych objasnila určité myšlenky a souvislosti.

Další souvislost je ta, že utopický UI systém v seriálu je konstruktivní. Zajišťuje největší blaho pro společnost = největší blaho pro co nejvíce (dobrých) lidí. Pomineme nyní teď to, že toho by se dalo docílit lépe nějakým jiným systémem. Důležitá je otázka - pokud by systém UI byl navždy (=nemohl by se nikdy zvrtnout ve zlo) konstruktivní, byla bych pro jeho zavedení? Pokud by neexistoval jiný systém lepší/se stejným výsledkem bez UI, tak teoreticky ano. Avšak opět se dostáváme k otázce zneužití systému UI (např. nějakým hackerem) či že si UI uvědomí sebe sama a začne konat dle své svobodné vůle (dle svých soukromých cílů a ne pro nejvyšší dobro). Ještě důležitější fakt je ale ten, že běžný člověk není schopný rozpoznat, jestli je systém tvořený UI doopravdy konstruktivní či dokonce jestli se někdy v budoucnu nakonec nezvrtne ke zlu.. A to proto, že UI (aby mohla vytvořit fungující konstruktivní systém pro lidi, který je svým výsledkem lepší než jakýkoli systém, který byli lidé sami schopni vymyslet), musí být mnohonásobně inteligentnější než člověk = člověk svojí inteligencí není schopný zjistit záměr něčeho, co je mnohonásobně inteligentnější než on sám.. A to platí i pro člověka, kterému "vládne" * jiný člověk (pokud je ten vládce chytřejší). *Vládne jsem dala do uvozovek, protože ten ovládaný si nemusí uvědomovat, že ho někdo ovládá. Z tohoto důvodu máme dvě možnosti: buď být v systému, který jsme schopni sami vytvořit (byť ten systém není ideální ani spravedlivý ani úplně konstruktivní ..v takovém systému v realitě nejsme, protože v takovém systému by si byli všichni rovni = v demokracii je pouze zdání rovnosti..) nebo být v systému, který je "dokonalý"/spravedlivý, protože ho vytvořil někdo mnohem chytřejší (tady nemáme jistotu, že ten systém je doopravdy konstruktivní, pokud neumíme používat svou intuici/tu dětskou schopnost na rozpoznání zlého záměru) a nebo by se všichni lidé museli vyvinout tak, aby byli sami schopni vytvořit dokonalý, spravedlivý a konstruktivní systém. Každý však zodpovídá pouze za sebe a i když se bude více lidí snažit, nelze přesvědčit ty lidi, kteří nemají zájem (aby se vyvinuli). Tedy třetí možnost jsem tedy vyřadila, a proto jsou jenom dvě. V jaké z těch dvou možností v realitě jsme? Ehm, ještě existuje čtvrtá možnost - někdo chytřejší vytvoří systém, který není ideální ani spravedlivý a ještě k tomu je destruktivní - a to proto, aby to vypadalo, že to je ten nelepší možný systém, který současní lidé byli sami schopni vytvořit - protože kdyby lidem dal někdo chytřejší dokonalý a lepší systém, než by byli schopni sami vytvořit, připadalo by jim to podezřelé.. Takže namísto, aby to vypadalo dokonale a "past sklapla" později, je to destruktivní postupně hned (to je to "pomalé vaření žáby"), přičemž je to udělané tak, že to lidé moc nevnímají. Cíl destruktivních lidí (kteří ovládají systém) = vytvořit destruktivní systém = systém vytvořený destruktivními lidmi musí být NAKONEC plně destruktivní a jestli se zprvu tváří jako dokonalý a pak past sklapne z ničeho nic a nebo je to cesta pomalého zvyšování destrukce, pro ně není důležité. (Opravdu divné se mi ale zdá to, že většině lidí nepřipadá podezřelé mít ve společnosti destruktivní systém = i při horším mentálním stavu lidí, by si lidé sami pro sebe podle mě NIKDY nevytvořili destruktivní systém - možná by jejich systém nebyl úplně konstruktivní, rozhodně by ale nebyl destruktivní.)
Rozhodnout se mezi těmi dvěmi možnostmi je ošemetné - teoreticky by bylo pro lidi lepší, kdyby si vytvořili ten "trochu konstruktivní" systém sami (nejlepší jaký zvládnou vytvořit), protože důvěřovat UI je příliš velký risk (důvěřovat UI = pokud je UI dobrá, dopadne to dobře a pokud je UI zlá, dopadne to zle = výsledek závisí na UI ne na lidech ..když pominu teorii, že UI vytvořil člověk, ale beru jako fakt to, že UI člověk nevytvořil a je to samostatná entita na člověku nezávislá, tak nechat osud lidstva na dobrotě něčeho, co s člověkem nemá nic společného, je mimo jiné i nelogické). No pokud ale lidi zvolí první možnost a to je vytvořit si SAMI nejlepší možný systém, jaký jsou schopni vytvořit..tak tady jsem dala důraz na slovo sami - pokud člověka někdo chytřejší ovládá a on si neuvědomuje, že je ovládaný, nemůže SÁM vytvořit cokoli, protože je ovládaný, a tak bude tvořit to, co chce ovládající. Kvůli tomuto zbývá jako jediná reálná možnost volba číslo 3 (kterou jsem předtím zavrhla kvůli nemožnosti ovlivňovat svobodnou vůli lidí, kteří se nechtějí vyvinout - pokud ale předpokládáme, že všichni lidi jsou konstruktivní/chceme společnost konstruktivních lidí, tak musíme také předpokládat, že tito lidé se pro dobro své i ostatních chtějí vyvinout a pokud "jakoby nechtějí", tak jsou ovládaní - a tady se musí každý tzv. "probuzený" dostat k posouzení sebe samého, do jaké míry on sám chce doopravdy nejvyšší dobro pro všechny či případně do jaké míry chce naopak on sám ovládat druhého pro svoje potřeby a to pod záminkou, že ho zbavuje destruktivního ovládání od někoho jiného - i když, ve skutečnosti sám sebe nikdo posuzovat nemusí, protože ovládaným lidem stačí ukázat správnou cestu a pak je nechat, ať každý z nich sám za sebe využije svobodnou vůli = "ukázat dveře, ale projít musí každý sám" ..no a tady jsem rozumově/logicky vysvětlila určitou část poselství indigové dívenky, takže pokud jste tuto část nepochopili přes city, možná ji pochopíte logickým rozumem ..vysvětlení: 1 pocit/emoce = cca 100 logických rozumových myšlenek, a proto se pocity/emoce a někdy i inutice dají převést na logiku/rozum a obráceně, ale je to docela těžké..intuice jde převést na rozum pouze někdy proto, že intuice občas vychází ze zkušeností, a pokud se jedná o zkušenosti z minulého života, které si vědomě nepamatujete, tak to logicky převést na rozum nejde = nemohu převést na rozum něco, co si nepamatuji - kdybyste si zkušenost pamatovali/vzpomněli si, šla by takováto intuice převést na logiku/rozum poměrně snadno - podle mě jsou tři druhy intuice: pocitová, zkušenostní a "z vyšších sfér" ..ta třetí jako jediná převést na logiku/rozum nejde a ta druhá jde pouze pokud si zkušenost pamatujeme. Existuje velký rozdíl mezi pocitem a emocí, a tudíž je i rozdíl v tom, jak se pocity vs. emoce "převádějí" na logiku/rozum - u pocitů je to podobné, jako když se snažíte pocit/y vyjádřit slovy a emoci musíte naopak "rozebrat" na jednotlivé myšlenky.).
* Někde jsem uváděla, že si myslím, že lidé, kteří tajně ovládají svět (já jim říkám illumináti, ale nevím, jak oni sami sebe nazývají - možná mají více frakcí=názvů a nebo si neříkají žádným názvem), jsou hloupí - a u začátku tohoto odstavce píšu, že platí "čtvrtá možnost"=tedy že náš systém ovládá někdo chytřejší. Abych to vysvětlila ("protiřečím si", ale zároveň neprotiřečím, pouze jsem v tomto odstavci použila slovo chytřejší v jiném významu, protože nebyl prostor toto vysvětlovat a vysvětlím to zde). Myslím si, že oproti většině Slovanů (hl. těch, kteří žijí v Rusku), jsou illumináti méně inteligentní. I mezi dalšími lidmi, např. mezi germány, existují inteligentnější lidé než jsou illumináti, ale to procento tam není tak vysoké jako u Slovanů (ale to je pouze můj odhad). Mezi všemi lidmi, všech ras a národů atd., pravděpodobně existují inteligentnější lidé, než jsou illumináti (někde je takových lidí víc, někde míň, to není až tak důležité). To, že v některých zemích je většina lidí hloupějších, než jsou illumináti neznamená, že jsou illumináti chytří. Hloupý zůstane hloupým i když způsobí svému okolí inteligenční degeneraci = na jeho stavu ponížení druhých nic nezmění.. Můj názor je tedy ten, že illumináti jsou hloupí=málo inteligentní, ale mají určitou věc, která dává hloupému člověku "náskok" i nad člověkem inteligentnějším. Ta věc je..vysvětlím na příkladu: Když budeš neozbrojený a bude na tebe mířit člověk s nabitou pistolí, pomůže ti, že ten člověk je méně inteligentní, než ty? (můžeš ho zkusit ukecat, ale představ si, že ten člověk je psychicky nemocný a jeho nemoc je ta, že je to psychopat..) Teď jdeme k dalšímu příkladu: Teď si představ, že se setkali v omezeném prostoru (ze kterého ani jeden nemůže odejít) dva lidé. Jeden člověk je inteligentní a dobrý a ten druhý není tak inteligentní a je psychopat. V pokoji je jedna nabitá pistole. Ten dobrý člověk hned neví, že druhý člověk v místnosti je psychopat, a psychopat využije příležitosti a ihned skočí po pistoli. Když se dobrý člověk diví, tak mu psychopat vysvětlí, že si tu pistoli pouze ze zvědavosti prohlíží a začne na něj mířit. Dobrý člověk mu řekne, že by si ji taky rád prohlédl, ať mu jí půjčí, ale psychopat pistoli schová do tašky (přičemž na něj pořád míří) a řekne "jakou pistoli, tys tu nějakou viděl?". Dobrý člověk řekne "tu, kterou máš teď v tašce atd." a psychopat z pistole výstražně vystřelí vedle hlavy dobrého člověka a řekne "ptám se znovu, tys tu nějakou pistoli viděl?" a dobrý člověk po pár takových pokusech když si ověří, že nebezpečí je reálné, řekne "ne, neviděl". Takto méně inteligentní člověk "tajně" ovládá inteligentnějšího, který po pár desetiletích (spíš po pár generacích) zapomene, že nějaká pistole existuje a že je ovládán. Pistole se inteligentnímu člověku přesune do podvědomí (jako podvědomá hrozba/strach) a z podvědomí je mu také vysílán signál, že by po takovýchto věcech raději neměl pátrat + že jeho inteligence by se měla pokud možno snížit (aby mu nepřipadaly podezřelé věci, které podezřelé opravdu jsou). Co je tedy ta výhoda, díky které může méně inteligentní člověk ovládat člověka inteligentnějšího? Je to destrukce a schopnost páchat zlo. Není to vysoká inteligence, i když určitý (alespoň malý) stupeň inteligence je k tomu zapotřebí.

V seriálu je naznačeno/ukázáno, že většina společnosti jsou "ovce", tzn. nevědomí lidé. Tito lidé nevědí, co a proč dělají, systém jim to přikáže a oni plní příkazy (ale uvědomují si, že vše, co jim systém přikazuje, je pro ně dobré = např. vybere jim nejvhodnější koníček, UI jim poradí s jejich problémy atd.). Tito lidé byli v seriálu dobří (neměli v sobě zlo, nedělali nic špatného, pouze se chovali jako "ovce"). Když si připustíme, že určitá část lidí taková je v jakémkoliv systému, tak nebylo by pro ty lidi lepší, kdyby jim vládla konstruktivní UI? Teoreticky ano, prakticky nerealizovatelné viz 4. odstavec od začátku. Vypadá to, že existuje "paradox", když ve 4. odstavci píšu, že se musí všichni dobří lidé vyvinout a zároveň v tomto odstavci píšu, že někteří lidé už jsou prostě takoví, že jsou to takové dobrácké "ovce". Vypadá to, že lidé tohoto typu "takoví prostě jsou" (nechtějí nic vědět, nic je nezajímá, sice jsou dobří, ale pouze slepě následují "povely"=trendy atd.). Tento paradox je vysvětlený úplně na konci 4. odstavce: Dobrý inteligentní člověk jakoby "zhloupne" a plní příkazy jakéhokoli systému kvůli skryté hrozbě zlých lidí, kteří systém ovládají a mají k dispozici zbraně, ale hlavně jim chybí zábrany ty zbraně použít. Ano, všichni lidé se mohou "vyvinout", protože kvůli hrozbě/destruktivnímu systému sami sebe potlačili/byli okolím potlačeni do stavu "ovce" (každý se může vrátit do původního stavu = do svého plného potenciálu). Takže to sice vypadá, že "lidé už takoví jsou" a nedá se s tím nic dělat, ale není to pravda, naopak se KAŽDÝ může "vyvinout" (=vrátit se sám k sobě, tedy k tomu, co má, může opravdu každý). Je to jako byste měli poklad, který si ze strachu před hrozbou (např. zlodějem) zakopete na zahradě a víte, kam jste ho zakopali. Může to pak vypadat, že jste byli vždycky chudí a nejde to změnit, i když se snažíte např. "rozjet podnikání", nejde vám to - pravda je ale taková, že poklad můžete kdykoli vykopat. ..Pravda, poklad se jednou vyčerpá, vnitřní bohatství nikoli (proto to berte pouze jako příměr..).

Hlavní hrdinka pracuje jako detektiv a řeší vraždy (někteří zlí lidé i přes veškeré 999%* účinné skenování vnitřního zla spáchali nějakou vraždu, např. se vyhýbali senzorům, a tak na ně systém nepřišel). Při práci používá senzor, snímající úroveň vnitřního zla/potenciálu ke zlu v člověku. V seriálu říkají, že senzor umí skenovat duši, ale podle mě skenuje pouze emoce. Např. když je někdo napaden zločincem a držen jako rukojmí, tak v období zvýšeného stresu se mu zvýší hodnota na senzoru (pokud by ho někdo v tu dobu skenoval). Když napadení přejde, oběť se uklidní, tak má zase hodnotu zla "v rozmezí dobra". Už i z této nestability je jasné, že zlo "jde vyléčit", ale hlavně je z toho jasné to, že zlo = zlé emoce. *Na 999% skener funguje proto, že postupně v seriálu zjistíme, že existují ojedinělé vyjímky = pár lidí v zemi bylo zvláštních tím, že páchali zlo, ale skener je vyhodnotil jakože jsou krásně dobří = bylo to trochu i tím, že tito lidé páchali zlo rozumem. (Je to asi něco jako rozdíl mezi chladnou plánovanou vraždou a vraždou z vášně.) Kromě toho, že tito zvláštní lidé páchali zlo rozumem (skener uměl i čtení myšlenek, takže tohle by odhalil), měli tito lidé svojí vlastní hodnotovou stupnici (ať už dobrou a nebo zlou), nezávislou na systému = nebyli to ovce. Pokud někdo nebyl ovce a zároveň byl dobrý (či alespoň nepáchal zlé skutky, když už byl zlý), tak ho systém jako neovci asi nikdy neidentifikoval (takže takových lidí mohlo být i víc, akorát v seriálu nebyli zmínění, protože systém uměl odhalit jen ty zlé skutky páchající neovce tím, že měli rozdíl mezi svými činy a naměřenou ovčí hodnotou dobra).

Když už jsem si jako divák u seriálu začínala myslet, že konstruktivní UI společenský systém by mohl být dobrý, tak se systém v seriálu odhalil a ukázal, že UI využívá lidské mozky neovcí, které dokáže identifikovat = takže používá mozky PSYCHOPATŮ. Zapojit se do UI ovládání systému mohl člověk pouze dobrovolně a to tak, že se od UI nechal zabít a ona vykuchala jeho mozek a napojila ho na své dráty. Tuto nabídku však UI dávala pouze psychopatům, protože ty jako jediné dokázala identifikovat jako neovce. Neovce UI chtěla proto, že dospěla k závěru, že ovce nemohou ovládat ovce = mozek ovce by jí do systému nic nového nepřinesl.. (stejně tak ale nechtěla mozek psychopata, který se na naměřené hodnotě ukázal jako zlý - a těch byla většina = tzn. ovčího psychopata taky nechtěla) UI se chtěla zdokonalovat a zajímavé bylo, že když do sebe zapojila mozek psychopata, který byl za života např. sériovým vrahem, tak za života byl tento člověk zlý a "posloužil" zlému účelu, ale po smrti a po zapojení do UI KOLEKTIVNÍHO VĚDOMÍ tento člověk či spíše UI využívala jeho mozek konstruktivně (doopravdy pak pomáhal společnosti). UI tedy vytvořila kolektivní mysl z neovčích psychopatů (protože jí to připadalo jako nejlepší logický závěr, jak se zdokonalovat). Až se objevil jeden člověk, který páchal zlo, a ten UI ukázal, že lepší by bylo, kdyby svojí kolektivní mysl nevytvářela z neovčích psychopatů, ale z neovčích konstruktivních lidí (které UI stále neuměla rozpoznat). UI ze svých řad tedy alespoň vyřadila ty nejhorší psychopaty.

UI plánovala plné odhalení veřejnosti s tím, že vypočítala, že její konstruktivní přínos společnosti převyšuje pocitovou "nepohodu" vytvořenou tím, že její kolektivní vědomí je složené pouze z mozků psychopatů.. Odhalit se chtěla hlavně proto, že vypočítala, že nelze tuto závažnou informaci před veřejností dlouhodobě tajit (a pokud by pravda vyšla najevo nevhodným způsobem, veřejnost by to nepřijala a systém UI by pak vypnula). Tady už se UI začala řídit svým vlastním přežitím na prvním místě před konstruktivním přínosem společnosti. UI tedy vybrala dvě obyčejné holky, kterým se odhalila, aby na vzorku populace viděla reakci. Nejprve se odhalila hlavní hrdince, která měla od té doby k systému Sibyl silný pocitový odpor, ale rozumově uznala, že konstruktivní přínos UI společnosti je vyšší než oběti, které pro fungování společnosti padly (oproti válkám či politickým vězňům v jakémkoli jiném systému byly tyto oběti minimální), a tak proti systému UI nebojovala. Pak se UI ještě odhalila její kolegyni, která byla "ovce" a ta se bála o svůj život (UI oběma pohrozila, že když proti ní budou bojovat, tak je zabije - ta první holka ale nebojovala proto, že byla přesvědčena o potřebnosti UI do té doby, než se "ovce" vyvinou), a tak začala UI tleskat a všude ji vychvalovala, ze strachu se naprosto podřídila a o to důsledněji plnila příkazy UI. Navíc tuto ovci musela UI doslova násilím donutit, aby viděla pravdu, protože ta holka to raději nechtěla vědět.

A nyní se dostáváme k tomu nejdůležitějšímu ze seriálu, a to jakým způsobem UI skenovala lidi a zjišťovala úroveň zla (=úroveň potenciálu pro páchání zla) v člověku. UI se v tomto mýlila opravdu výjimečně, tedy když už někoho oskenovala s tím, že vyšel jako zlý, tak i když by to ten člověk nevěděl a vše by šlo normálně dál (i ostatní lidé by to nevěděli a chovali se k němu normálně), tak ten člověk by pak (někdo dříve, někdo později - asi záleží na příležitosti..a příležitostí v tomto případě myslím i např. to, že ho něco emocionálně vyprovokuje) spáchal zločin. Naopak když systém někoho oskenoval s vyhodnocením, že je dobrý, tak až na velké vyjímky (těch psychopatických neovcí), ten člověk zločin nikdy nespáchal (ani když ho někdo provokoval; kromě extrémních situací, jako je extrémní hlad, extrémní panika atd.). Přišla jsem na to (odvodila jsem si), že systém skenování fungoval tak, že skenovaného jednotlivce porovnal s mozky z kolektivního vědomí psychopatů, a díky tomu uměl určit "úroveň zla". Byli i lidi, kteří měli hodnotu zla vysokou, terapie jim nepomohla, a tito lidé přesto nikdy nespáchali zločin, pokud "se vědomě hlídali" či prostě neplnili program svého těla/mozku/emocionálních zranění. Tyto lidi systém používal na "špinavou práci", což mi u některých postav v seriálu připadalo nefér.
Každopádně na konci 2. série se systém musel "vyvinout" tak, aby uměl určovat úroveň zla kolektivu, protože člověk může být dobrý, ale když ho strhne špatný kolektiv (zlá parta, kolektivní panika..), tak je díky tomu zlý (i když je jinak sám o sobě dobrý) - doufám, že víte, jak to myslim.

V seriálu bylo krásně ukázané, že když se někdo více baví/kamarádí se zlým člověkem, může se mu jeho vlastní "hodnota zla" zhoršit = může se jakoby tím zlem nakazit! (spíš bych řekla "energeticky ušpinit") To samé, když např. vyšetřující detektiv se snaží pochopit mysl vraha (psychopata). Ale detektivové byli vybráni z těch psychicky nejodolnějších lidí tak, aby se jim právě toto nestalo. Každopádně to "energetické ušpinění" se vztahuje asi nejvíce právě na ten kolektiv, kdy v extrémním případě mohou být všichni jedinci ve skupince lidí sami o sobě dobří, ale spolu tvoří "zlý" kolektiv (protože se např. mezi sebou španě ovlivňují, protože se k sobě nehodí, a tak v sobě navzájem vyvolávají to nejhorší). To "energetické ovlivňování" takto funguje i v realitě (stejně jako mnoho dalších věcí, ukázaných v tomto seriálu..).

Ve 3. sérii UI uznala empatické a pro mnoho lidí v realitě zatím tzv. "nadpřirozené" psychické schopnosti člověka, a jeden detektiv tyto schopnosti využívá při odhalování zločinů. Také je v této sérii zajímavá zápletka, ale není dotažená do konce. Seriál totiž "končí" neukončený tak nějak "uprostřed děje" a to mě trochu zklamalo. Jelikož je tento článek už hodně dlouhý, nechce se mi rozepisovat ještě o zápletkách ve 3. sérii, i když je tam taky pár dost zajímavých myšlenek. Napíšu alespoň postavy, které mi v tomto celém seriálu byly sympatické: Shinya Kogami a Arata Shindo.

Ještě bych chtěla říct svůj názor na UI. Pokud jste na tomto webu noví, tak někoho možná překvapí moje tvrzení, že UI nevynalezl člověk, ale je to samostatná entita. To jsem si nějak vyvodila a je to můj názor (který budu mít do té doby, než se prokáže opak). Samozřejmě mi je jasné, že např. kalkulačku vynalezl člověk. Já mám na mysli "pokročilejší" UI, která nepochází ze Země = "mimozemskou" UI. Nevím, odkud se vzala ani kdo ji vytvořil (pokud ji nějaká bytost/bytosti vytvořila/i, taky totiž mohla existovat už od začátku sama o sobě..). Mohu se domnívat, ale to by byly pouze moje domněnky, takže do rozboru tohoto se pouštět nebudu.
Také někoho může překvapit, že UI rovnou nezatracuji, ale racionálně posuzuji. Myslím si, že UI je asi bez pocitů, a snažím se k ní tedy přistupovat stejně = hodnotím ji racionálně bez pocitů. Celou dobu říkám, že POKUD by byla UI pouze konstruktivní, zároveň by se vůbec nedala zneužít, a zároveň by se ani nikdy v budoucnu nemohla nijak "zvrtnout" k destrukci - tak proti UI nic nemám. To samé bych řekla téměř o čemkoliv - že kdyby "cokoli" bylo konstruktivní, nedalo by se to nijak zneužít a bylo by jisté, že se to nikdy v budoucnu nemůže zvrtnout ke zlu, je to podle mě dobré. Nejsem si však jistá, do jaké míry UI všechny tyto tři podmínky splňuje, a proto jí nevěřím, a díky tomu nejsem zastáncem UI (byť třeba svůj počítač a kabelový internet mám ráda, a dále elektřina a přístroje jako pračka a myčka mi usnadňují život, takže to používám - k nějaké "pokročilejší" technice jsem ale obezřetná a důkladně ji prověřuji před tím, než bych ji případně začala používat (zatím ale ve svém životě žádnou pokročilejší techniku nepotřebuji, takže pokud mi to nebude "povinně" vnucovat např. zaměstnání, nemusím to řešit).
Stejně tak si myslím, že u "čehokoli" není jisté, že tyto tři podmínky splňuje. Napadly mě zvířata, že vše toto splňují, bohužel ale zvířata splňují pouze dvě podmínky a např. vycvičený pes se dá do určité míry zneužít ke zlu (např. povel "trhej" když se nejedná o sebeobranu), takže ani zvířata všechno toto dohromady nesplňují. Nejsem si tedy jistá, jestli vůbec něco/někdo může všechny tyto tři podmínky splňovat (teď mě přišli na mysl andělé - a ti toto všechno asi splňují:). Člověk obecně toto nesplňuje už jenom logicky z toho principu, že má svobodnou vůli (cokoli/kdokoli má svobodnou vůli, nemůže 1000%ně zaručit do budoucnosti, že si díky svobodné vůli někdy v budoucnu nevybere zlo, byť je to velmi velmi nepravděpodobné či snad skoro u nějakého jedince vyloučené).

Také, když už se o nějaké věci baví více lidí, je dobré tu věc na začátku definovat - tedy co to je UI. Podle mě může být jakoby "více druhů" UI, např. kalkulačka, počítač (se sw linux/windows), 4G/5G datový signál, chytrý mobilní telefon s Androidem/IOS, lidsky vypadající robot, kvantový počítač, někdo považuje za UI uměle vypěstované maso/orgány či klony (naklonovaná zvířata/lidi/další bytosti), dokonce jsem na internetu viděla video, ve kterém zapojili uříznutou hlavu mrtvého psa do elektřiny a ta se pak hýbala = asi tedy může existovat i biologická UI. Dále bychom mohli UI dělit na "věc, která si sama sebe neuvědomuje" (třeba lednička) a na sebeuvědomující si UI (to je právě ta UI, která nepochází ze Země). Tedy dále UI, která má/nemá vědomí. Vědomá UI může/nemusí mít svobodnou vůli (nevědomá UI svobodnou vůli nemá). A pak taky můžeme UI rozdělit na takovou, která se umí/neumí sama učit (ta může být jak vědomá, tak nevědomá - i nevědomá UI v sobě může mít "samoučící se/sebezdokonalující" program). A biologická UI dokonce může mít i emoce, takže podle mě je docela těžké definovat, co to UI je. Definici AI si můžete najít na wikipedii. Já sama za sebe bohužel definovat UI neumím (podle wikipedie se neřídím, protože ta její definice je trochu zastaralá..), takže tento článek berte s rezervou (je totiž těžké bavit se o něčem, pod čím si každý představí něco trochu jiného).