https://www.csfd.cz/film/744850-the-i-land

Seriál by mohl obsahovat pro diváky na začátku hádanku "najděte alespoň jednu konstruktivní postavu". SPOILER Parta neznámých lidí se probudí na opuštěném ostrově a nic si nepamatují. Nějak přežívají, ale odkrývají se jejich pokřivené charaktery. Nakonec se zjistí, že všichni jsou vrazi/zločinci odsouzení na smrt, kteří se dobrovolně účastní experimentu o tom, jestli se můžou "změnit k dobrému" nebo "zlepšit" (když se jim vymaže paměť a dají se do složité situace, která by je mohla "napravit"). Takže v seriálové "realitě" tito zločinci leží v kádích, zatímco jejich mozek je napojený na pc a "ostrov" je pouze umělá realita v jejich mysli vytvořená počítačem. Přesto se tam vše zdá tak skutečné.. Nejenže se ale v průběhu seriálu zjistí, že většina (ne-li všichni) lidi na ostrově jsou destruktivní, ale úplně stejně špatný charakter má i bachař ve vězení spolu s jeho posluhovači, a dokonce i lidi z "projektu", kteří se zasazují o navrácení vězňů do společnosti / jejich obrácení k dobru, jsou jistým způsobem zkorumpovaní. V seriálu se těžko hledá konstruktivní postava (i když jeden tip bych možná měla - nejsem si ale jistá - možná totiž v seriálu ani jedna konstruktivní postava není). Ještě jsem neviděla seriál, kde by bylo tolik zlých postav - většinou je v seriálu nebo filmu většina postav konstruktivních, a pak jeden nebo pár záporáků). Tím je seriál výjimečný (není ale nějak extra dobrý) a nabízí i pár věcí k zamyšlení (protože někteří z těch lidí "na svobodě" se mi zdáli být horší něž někteří z těch vězňů na ostrově).

Film taky dodává jakoby podprahová data o tom, že máme bezhlavě následovat zákony a nařízení. Jedna z vězenkyň se do vězení dostala kvůli tomu, že byla doktorkou a podávala eutanázii trpícím umírajícím lidem, kteří ji prosili o to, ať je zabije (že už to chtějí ukončit). No a v seriálu byla odsouzená proto, že to v té zemi nebylo legální - stačí, aby někdo změnil "papíry" (=zákony) a byla by normálním občanem.. A toto se v seriálu prezentovalo jako norma (že by člověk něco měl dělat ne proto, že to cítí jako správné, ale proto, že mu to říká zákon/nařízení). Jo pokud je nemorální a zákony jsou morální, tak tomu tak je (ale pokud je morální a naopak zákony jsou nemorální, tak by tomu tak být nemělo). Můj názor se shoduje s tamními seriálovými zákony v tom, že i když jí o to pacient prosil, tak mu neměla dávat eutanázii, ale měla mu dát léky na bolest - ne proto, že to je v zákoně, ale protože je to podle mě správné. Tuto postavu považuji za destruktivní proto, že sice až moc soucítila s druhými lidmi, ale člověk, který je nemocný, má "bojovat" a snažit se o vyléčení (to je konstruktivní přístup) a ne to vzdát a zabít se (to je destruktivní přístup).. Kdyby neexistovaly léky na bolest a zároveň ani naděje na uzdravení pacienta a on by si přál to utrpení ukončit, tak by se o tom dalo polemizovat, ale když existují léky na bolest atd., tak by měl doktor podporovat pacienta v touze po uzdravení (do poslední chvíle/dokud to jde). Od toho tam ten doktor je, aby dodával naději a léčil (a ne proto, aby zabíjel).
Navíc si myslím, že seriál se snaží v některých lidech (kteří mají tendenci "rebelovat" proti nařízením a zákonům) vzbudit soucit s touto postavou, aby "vlastním rozumem" přišli na to, že je eutanázie vlastně dobrá - člověk má totiž tendenci hledat "dobrou postavu", a když v seriálu není žádná/je jich hodně málo, tak "podprahová data" jsou i ta, že "dobrou postavu" začne člověk vidět v "nejmenším zlu", tedy v této doktorce, a tím se mu změní názor na eutanázii. Proto bych si dávala pozor na seriály od Netflixu.

Já v seriálu viděla 1-2 MOŽNÁ konstruktivní postavy, ale abych to mohla říct jistě, tak by tam jejich původní život (a jejich charakter) musel být ukázaný víc (nebylo tam o nich dostatek info k tomu, abych mohla s jistotou říct, jestli to je konstruktivní a nebo destruktivní postava). Např. tam byla vražedkyně, která zabíjela muže, kteří znásilňovali ženy. Nebylo tam řečené, co konkrétně ten muž, kterého zavraždila, udělal (kolika ženám ublížil, jak zlé činy spáchal a co ho k jeho činům vedlo = tzn. jestli si to "zasloužil" a nebo jestli byla jeho smrt "nepřiměřeně vysokým trestem"). Také tam byl muž, který poznal prohnilost tamního společenského systému, začal proti němu bojovat, a omylem zabil několik lidí (to se stalo tak, že někde, kde si myslel, že nikdo nebude, nechal vybuchnout bombu). Toho považuju spíše za destruktivního, a to proto, že si myslím, že to, že omylem zemřeli díky jeho činu lidé, bylo pravděpodobně způsobeno nějakou jeho špatnou povahovou vlastností (ale opět to v seriálu ukázáno nebylo, takže si to pouze domýšlím - kdyby tam byly detaily té události, mohla bych říct přesně co byla příčina jakého následku, a jestli je destruktivní a nebo konstruktivní postavou). Pak tam byla ta chybně odsouzená (jediná nevinná mezi vězni), která tedy nikoho nezabila, ale na ostrově se chovala tak, že např. schovala léky "kdyby je někdy potřebovala pro sebe", i když tam byl zraněný člověk, který je akutně potřeboval (který ale zase nezachránil jednu jinou holku, když byli oba v nebezpečí). Takže byla sobecká a nespolupracovala - když si to vezmeme tak, že byla sama mezi vrahy, tak dělala vlastně dobře - ale pokud by tam byla nějaká konstruktivní postava, tak to, že s ní tato mylně odsouzená postava nespolupracovala, by vypovídalo o tom, že je destruktivní. Jelikož nevíme, jestli tam nějaká konstruktivní postava mezi vězni byla, nevíme ani, jestli tato mylně odsouzená, je konstruktivní nebo destruktivní postavou (já bych řekla, že spíše destruktivní, a to proto, že její zatajování nalezených věcí bylo spíše pouze sobecké = pravděpodobně by dělala to samé, i kdyby byla s konstruktivními lidmi). Na druhou stranu, když se chtěla o něco podělit (např. ta cedule), tak ji ostatní neposlouchali - takže to jí zase dává body "k dobru". No a pak byla v seriálovém "reálném" světě psycholožka, která poslala do vězení toho bachaře, který se pokusil vraždit - ta vypadala jako jasně konstruktivní postava, ale mám dojem, že byla zkorumpovaná ohl. něčeho, co mělo souvislost s tím "projektem UI ostrov" nápravy vězňů (to jsem zrovna nedávala moc pozor). Ten bachař se mi zdál destruktivní, ale zastával názor, že lidi od určitého zla (např. vrazi) se nemůžou napravit, a na tom by mohlo něco být. Navíc např. ti lidi z projektu se snažili napravit vězně jenom proto, že zlých lidí bylo ve společnosti moc, a kdyby všechny zavřeli, tak by nezbyl skoro nikdo, věznice by byly přeplněné atd. = tedy dělali to s "pragmatickým záměrem" a ne proto, že by chtěli lidstvu pomoct. Tedy oni chtěli lidstvu svým způsobem pomoct, ale jejich záměr nebyl upřímně dobrý (proto nemohl být dobrý ani výsledek; resp. je dost dobře možné, že se snažili o něco, co nebylo reálné). I ten bachař mohl mít upřímnější záměr než lidi z "projektu" (to už si moc nepamatuju, jestli to dělal pro sebe, aby neměl "práci navíc" s nesmyslným projektem a nebo proto, že mu projekt připadal zbytečný = že není správný), ale sám o sobě byl zlý, když by byl ochotný zavraždit nevinného člověka kvůli "vyššímu dobru".. Všichni ostatní v seriálu (včetně bachaře) byli jasně destruktivní, takže kladné postavy se v seriálu opravdu těžce hledají (pokud tam nějaké vůbec jsou..).

V seriálu bylo také naťuknuté téma, nakolik dohnalo okolí k destruktivním činům tyto odsouzené lidi a nakolik to zlo bylo v nich. Dle těch pár příběhů, které tam byly ukázané, měli tito lidé sami těžký život A ZÁROVEŇ byli zlí (protože reagovali na svůj těžký život přehnaně tím, že začali vraždit nevinné lidi - k tomu není žádný důvod dost dobrý..). Jeden díl jsem omylem přeskočila (a všimla jsem si toho až po shlédnutí posledního dílu, takže jsem pak ten přeskočený díl už jen rychle "proklikala"), takže je možné, že mi některé věci unikly. Taky si sice myslím, že od určitého zla už člověk nejde napravit, takže dělat nějaké nápravné centrum je zbytečné; ale v seriálu toto nápravné UI centrum pomohlo odhalit chybně odsouzenou vězenkyni (a pak také některé postavy se na ostrově nechovaly vyloženě destruktivně; a některé z nich nemusely být zlé). Tím jsem chtěla říct, že stavět takovéto nápravné centrum pro těžké zločince je zbytečné, ale pro ty, kteří nejsou uvnitř zlí, by to fungovat mohlo (minimálně by to fungovalo jako jejich odhalení).
...