ZDRAVOTNÍ NÁSLEDKY REZONANCE (EMP)

1. Působením nadměrné rezonance dochází k oslabení až ztrátě imunitního systému, které probíhá v mezibuněčné hmotě. Rezonanční prvky s vyšším atomovým číslem a elektronovou hladinou blokují vstupy buněk pro ochranné látky, včetně očkovacích. Oslabený člověk je vystaven nejen novým super-virům, ale i nemocem již zapomenutým, jako je např. tuberkulosa. Mnohá onemocnění vznikají poškozením Golgyho aparátu v membránových buňkách.

2. Nejčastější jsou onemocnění kloubů a kostí - často mylně označovaných jako revma. Důvodem je, že jakmile se člověk stane aktivním rezonátorem (nachází se v rezonančně modulovaném geostatickém poli), dochází k molekulární separaci látek a stopových prvků. Ty jsou separovány podle své rezonanční schopnosti, atomové váhy a obsazení elektronů v jednotlivých orbitech. Silně rezonující prvky, např. železo nebo zinek vypuzují prvky s menší rezonanční schopností, jako je vápník, sodík, draslík apod., které se ukládají buď přímo na povrchu kloubů, nebo se spolu se solí lymfatickou cestou dostávají do výpotků. Proto v rezonančních polích dochází k mimořádnému pocení, hlavně dolních končetin. Další část uvedených látek se dostane do krevního oběhu a ukládá se v artériích, kde mohou způsobit aortální stenózu až mitrální insuficienci vedoucí k infarktu.

3. Při 80 resenech může dojít k trombóze i u mladší generace. Při 100 resenech jsou častá onemocnění páteře. Určitá směs rezonance moduluje hrudník a následně se rozpadají obratle. Ke strnutí nebo dokonce do dočasnému ochrnutí stačí 6 hodin intenzivního působení.

4. Dočasná arytmie srdce, (lékařská záhada), je následkem setrvávání hlavy v rezonančním poli o 50 resenech. Dojde-li k rezonanci mozku, podle profesora Ingo Wolfa, z univerzity v Minstru, dochází k mozkové bouři podobné epileptickému záchvatu, což doložil rentgenovými snímky. Bolesti hlavy popsané postiženými jako brnění, doprovází neschopnost se soustředit. Profesor dokázal, že 3-minutový hovor pomocí bezdrátového telefonu zanechává na mozkové struktuře po tři dny viditelné změny. Padesát procent výkonu jde do hlavy. Je to náhoda? - frekvence těchto zařízení je shodná s frekvencí mozku a dochází k interakci! Dvanáctiletý chlapec spící s hlavou v kolektoru o 60 resenech onemocněl za 2 roky epilepsií. Za další dva roky následoval mozkový nádor. Velmi zajímavá jsou měření tzv. virového onemocnění šílených krav. Trvale ustájené krávy se snaží dostat se z rezonujících železných ohrad tzv. pána tvorstva a chovají se podobně jako šílené krávy.

5. Modulované železo ztrácí valenci a stává se inertním, takže nepřispívá k tvorbě červených krvinek. Při rezonanci dochází k obsazení orbitů elektrony ve čtvrté a páté periodě. Hypochronická anémie vede k poškození jejich vývojové formy a k bujení nezralého předstupně bílých krvinek. Ty se neřízeně a nadměrně množí a tvoří jen nefunkční elementy. To samé platí pro diabetes, kde se netečným prvkem stává zinek (nezbytný pro tvorbu insulinu). Uvedená možnost ztráty valence platí také pro další prvky, jako jsou kobalt, měď, galium, brom a další. Z toho vyplývá, že dochází k poruchám minerálního metabolismu, takže je ohrožena funkce celého organismu, včetně složitých pochodů řízení a regulace.

6. Adreno-leuko-distrofie (ALD), astma, bronchitida, Hotchinsova nemoc a rakovina plic se vyskytuje mimořádně často v oblastech se silným RP. V místech, která jsou rezonována všemi druhy modulace, převyšuje rakovina kloubů průměr. Sedimentace krve stoupá až na dvojnásobek. Druhy onemocnění se v různých regionech často řídí podle druhu modulace v rezonančních polích. Ve všech případech dochází k blokádě imunitního systému a látkové výměny.

7. Leukémie - měření spektrálním resenometrem indikují, že vzniká tříštěním buněk mikrovlnami.

8. Nejčastější dětská onemocnění: leukémie, epilepsie, alergie, exemy, zástavy dechu či srdce, zrakové poruchy, zhoubné nádory, pomočování, špatný spánek, pocity strachu, psychické potíže mají souvislost s životním prostředím s výskytem rezonančních polí.

9. Těhotné ženy - bylo prokázáno, že při silné rezonanci dochází k lámání chromozómů, následkem bývá mongolismus, nebo jiné genetické poruchy.

Největší tragedií je, že i když člověk dbá na zdravou životosprávu, dává organismu vše potřebné, je to k ničemu. Syntéza buněčného metabolismu a všechny procesy látkové výměny jsou v rezonančním poli utlumeny. Dochází k pocení, k poklesu duševní i tělesné výkonnosti a u dětí navíc zpoždění celkového vývoje.

Rezonance se vlivem modulovaného GP šíří všemi vodivými materiály jako jsou rozvody ústředního topení, vody a pod. Lze však zamezit jejímu šíření po síťových rozvodech odpojováním těchto vedení, která nemusí být trvale zapnuta: pračka, myčka na nádobí, el. trouba, bojler atd. K tomuto účelu existují automatické odpojovače, které zbytečnému šíření resonance a tvoření elektromagnetického pole spolehlivě brání svým principem: Při vypnutí všech spotřebičů v připojeném okruhu sníží napětí na řídících 5V. Pokud vnoci rozsvítíme lampičku, odpojovač zareaguje na vzniklý odběr a ihned sepne do okruhu plných 230V, dokud zase spotřebiče a odběr proudu nevypneme.

Rozhlasové přijímače, televizory, počítače by neměly být nikdy v místech, kde spíme. Vzdálenost od televizní nebo počítačové obrazovky je kritická. Také blízkost noční lampičky a radiobudíku zvláště – vyvarujte se všech elektrických přístrojů, spotřebičů i přívodních kabelů nejlépe alespoň metr od okraje postelí!

Hlavní a naprosto spolehlivou ochranou zůstává indikátor resonance, který opticky i akusticky upozorňuje na místa a polohy, kde je naše tělo nejvíce ohroženo a můžeme se místu vyhnout.

Uvedené informace jsou výsledkem šestiletého intenzivního výzkumu v oblasti geofyziky, biologie, elektroniky a medicíny a jsou pečlivě dokumentovány.

- Dipl. tech. Vladimír Kubeš -

(Zdroj.)


Jak jsme řekli, lovci duchů často používají také měřiče. Ve světě lovu duchů jsou vysoké úrovně EMF často známkou toho, že se v oblasti nachází nějaká entita. Pomocí dalších nástrojů, které mají k dispozici, pak mohou lovci duchů určit, kde se duch nachází, a v některých případech se pokusit o komunikaci.

(Zdroj.)