Citáty z Židovského talmudu
Sanhedrin 59a: „Vraždit Goyima je jako zabít divoké zvíře“.
Abodah Zara 26b: „I ti nejlepší z pohanů by měli být zabiti.“
Sanhedrin 59a: „Goj (pohan), který proniká do Zákona (Talmud), je vinen smrtí.“
Libbre David 37: „Sdělit Goyovi cokoli o našich náboženských vztazích by se rovnalo zabíjení všech Židů, protože kdyby Goyimové věděli, co o nich učíme, otevřeně by nás zabili.“
Libbre David 37: „Bude -li Žid povolán vysvětlit jakoukoli část rabínských knih, měl by podat pouze falešné vysvětlení. Kdo by tento řád porušil, bude usmrcen.“
Yebhamoth 11b: „Sexuální styk s malou dívkou je povolen, pokud jsou jí tři roky.“
Schabouth Hag. 6d: „Židé mohou falešně nadávat, když používají lstivé formulace.“
Hilkkoth Akum X1: „Nezachraňujte Goyima v nebezpečí smrti.“
Hilkkoth Akum X1: „Nevykazuj milosrdenství Goyimům.“
Choschen Hamm 388, 15: „Pokud lze prokázat, že někdo dal peníze Izraelitů Goyimům, musí se po uvážlivém zvážení najít způsob, jak ho setřít z povrchu země.“
Choschen Hamm 266,1: „Žid si může ponechat cokoli, co najde, co patří Akumovi (pohanům). Neboť ten, kdo vrací ztracený majetek (pohanům), hřeší proti Zákonu zvýšením moci přestupníků Zákona. Je však chvályhodné vrátit ztracený majetek, je -li to provedeno na počest jména Božího, totiž pokud tím křesťané budou chválit Židy a pohlížet na ně jako na čestné lidi. “
Szaaloth-Utszabot, Kniha Jore Dia 17: „Žid by měl a musí složit falešnou přísahu, když se Goyim zeptá, jestli naše knihy obsahují něco proti nim.“
Baba Necia 114, 6: „Židé jsou lidské bytosti, ale národy světa nejsou lidské bytosti, ale zvířata.“
Simeon Haddarsen, fol. 56-D: „Až přijde Mesiáš, každý Žid bude mít 2800 otroků.“
Nidrasch Talpioth, s. 225-L: "Jehova stvořil nežida v lidské podobě, aby Židovi nemusela sloužit zvířata. Nežid je tedy zvíře v lidské podobě a odsouzen, aby sloužil Židovi dnem i nocí."
Aboda Sarah 37a: „Pohanská dívka, které jsou tři roky, může být porušena.“
Gad. Shas. 2: „Žid může porušovat, ale neoženit se s nežidovskou dívkou.“
Tosefta. Abode Zara B, 5: „Pokud goy zabije goy nebo Žida, je zodpovědný; ale pokud Žid zabije goy, NENÍ zodpovědný.“
Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 388: "Je povoleno zabíjet židovského udavače všude. Je dovoleno ho zabít ještě dříve, než ho odsoudí."
Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 348: „Veškerý majetek jiných národů patří židovskému národu, který je tedy oprávněn zmocnit se ho bez jakýchkoli zábran.“

(Zdroj.)