Pod pojmem racionální myšlení mám na mysli takové to naučené myšlení (např. ve škole) či lidi, kteří jakože "racionálně přemýšlejí", ale jsou úplně mimo. Většina těch lidí jakože "debatuje", ale jakmile jim podáte logické argumenty (které jasně vyvrací jejich argument), tak přejdou do náhlého emočního útoku (nevidí, neslyší, a myslí si, že mají pravdu asi proto, že cítí tak silné destruktivní emoce..). Do tohoto článku budu dávat příklady nesprávného "racionálního uvažování":

HLINÍK VE VAKCÍNÁCH

Mnoho lidí tvrdí, že množství hliníku, které přijímáme z jiných zdrojů, je větší, než je množství hliníku přijaté vakcínami, ale neuvědomují si, že hliník, který přijímáme do těla vakcínami, bychom přijmout vůbec nemuseli, ale hlavně, že vstřikovaný hliník neprochází stejnými metodami vylučování z těla jako hliník, který přijímáme například z potravy. Když vstřikujeme hliník, zůstává v těle, může procházet hematoencefalickou bariérou, vstupovat do buněk a různých orgánů v těle.

"Když vstříknete hliník, dostane se do jiné části těla. Nepřichází do stejného mechanismu vylučování. A samozřejmě ani nemůže, protože to je celá myšlenka hliníkových adjuvancií - hliníkové adjuvanty jsou určeny k tomu, aby se držely a umožňovaly, aby byl tento antigen prezentován znovu a znovu a znovu, jinak by se do vakcín ajuvands vůbec nedávali.. Nemůže to být inertní, protože kdyby to bylo inertní, nemohlo by dělat věci, které dělá. Nelze jej vyloučit, protože by nemohl zajistit dlouhodobou expozici antigenu vašemu imunitnímu systému."
Dr. Christopher Shaw, kanadský neurolog a profesor oftalmologie na University of British Columbia

(Zdroj.)