Představte si, jak se asi v budoucnu (až vyjde najevo pravda o dětech v tunelech) budete koukat na lidi, kteří vám do očí tvrdili např. "Ty nemáš peníze proto, že si je neumíš navibrovat/přitáhnout do své reality - stačí jen pozitivně myslet, nesoustředit se na špatné věci, ale pouze na svoji hojnost, a pak se budeš mít dobře".

To, že tu máme otrocký systém, je fakt. Dalším faktem je, že když někdo SLOUŽÍ systému (např. i ve volném čase tím, že přehlíží špatné věci a soustředí se pouze na to dobré, je za to finančně odměněn). Co vám člověk v příkladu výše řekl? Že máte popírat realitu (že žijeme v otroctví), máte dělat, že se nic neděje, a za to dostanete víc peněz (než dostáváte nyní).

Jistěže to takovému člověku funguje - systém mu platí za to, že se on proti systému nebouří, že předstírá, že žijeme ve svobodné zemi a ještě svým příkladem "bohatství" ukazuje těm lidem, kteří jsou "zlobiví", "jak je to správně" (a že když budou také "hodní" tak jako on, budou se mít taky dobře..). Což tak tomu není, protože ve chvíli, kdy by se "pozitivně smýšlejícím" podařilo obrátit všechny lidi na jeji "víru", by se sami staly pro systém zbytečnými, a on by jim přestal vyplácet! (toto si však neuvědomují, že potřebují "pesimisty" kteří jsou jakoby "proti nim"/proti jejich víře a kteří jakoby svým smýšlením "realitu kazí" k tomu, aby systém tyto "sluníčkové obraceče na správnou víru" vůbec potřeboval a aby je vyplácel..).

Někteří lidé tomuto říkají VYSOKÉ VIBRACE a dokonce TVORBA REALITY!! Jakože si svým typem NAUČENÉHO/VNUCENÉHO/UMĚLE UDRŽOVANÉHO myšlení tvoří svojí realitu, ve které se mají jakože dobře (pouze si myslí, že se mají dobře, protože věci záměrně přehlíží!!). Takhle to přehlížení zhoršující se reality jde do té doby, než je pravda udeří do očí naplno (někteří si však vybrali přehlížet i za cenu smrti, takže ti raději zemřou než aby zjistili pravdu = možná ji zjistí až v posmrtném životě a nebo v dalších inkarnacích; jednoho dne totiž popírání reality přestane bavit každého..nebo mu dojde k tomu potřebná energie..).

Podle mě je tvorba reality na základě vibrací a zaměřování pozornosti DO URČITÉ MÍRY pravda, a proto je to tak zavádějící. Tak je to pravda nebo to není pravda? Funguje to a nebo to nefunguje?
1.) reálně to funguje tak, že když systém týrá např. děti v tunelech, tak může část energie poslat těmto poskokům a ti si pak doopravdy z části tvoří realitu - jelikož nyní systém padl, tak už jim to nepůjde (najednou to "z ničeho nic" přestane fungovat a oni nebudou vědět proč)
2.) také to funguje tak, že když existuje někdo, kdo se má hůře, a oni se s ním srovnávají, že se mají lépe - tak mu tímto srovnáváním také odebírají energii, kterou odevzdávají systému (když ještě navíc tvrdí, že dotyčný člověk musí udělat to nebo ono..např. změnit myšlení či cokoli jiného..aby se měl taky dobře, tak ho ještě k tomu vydírají a navíc mu vnucují "můžeš si za to sám" = to je jako oběti znásilnění/jakéhokoli jiného zločinu říct, že si za to mohla sama = chrání viníka zločinu a přenášejí vinu na oběť!!). Jistě, za něco si člověk může sám, ale v 999% případů toho, z čeho ho tito lidé obviňují, za to nemůže (a může za to systém či někdo kdo mu ublížil atd.)
3.) pokud člověk pozná pravdu a zpracuje si ji, tak pak může tvořit tím, že už na to PŘIROZENĚ nezaměřuje pozornost (když se s něčím vyrovnáme, tak už nás to téma pak moc neláká) - taky si myslím, že pokud je někdo zlý, tak si NEZASLOUŽÍ mojí přítomnost, energii a pozornost, protože on vytváří něco, co v realitě mít nechci (tzn. jdu od něho co nejdál a použiju ty nejlepší prostředky na obranu před ním) - jenže je rozdíl o nepříteli vědět, účinně se mu bránit a nekonat podle něj ale konat záměrně podle sebe vs. být hloupý a myslet si, že se nic neděje, přičemž se takový člověk nechá nepřítelem ovládat a nevědomě pak prosazuje jeho agendu
4.) pokud člověk pozná pravdu a zpracuje si ji, tak pak může nepřítele eliminovat (nepřítel už nebude reálně existovat a on se bude mít doopravdy dobře) - já si myslím, že paraziti by existovat neměli (zdejší systém bohužel říká paraziti lidem, kteří používají svojí svobodnou vůli a nechtějí se systému podřídit, což na mysli nemám - pokud je opravdu potřeba pracovat, tak rozumný člověk neparazit pracuje pro dobro své a pro dobro společnosti - pokud je ale dle systému potřeba nesmyslně otročit či vykonávat zlo a říkat tomu "práce", tak svobodný člověk takto pracovat nechce, což z něj nedělá parazita..tady někdo=systém záměrně plete pojmy s dojmy)