Před nějakým časem jsem narazila na internetu na mužský kurz, jak sbalit (téměř jakoukoli) holku/holky tím, že kluk bude působit na její podvědomí. Kurz jsem si nezaplatila, ale z toho všeho, co jsem i tak zjistila, předpokládám, že funguje. Název kurzu ani nějaké bližší informace, podle kterých by se dal najít, poskytovat nebudu, jelikož si myslím, že by kurz mohl být nebezpečný v tom smyslu, že by se toho dalo zneužít.

V kurzu (neviděla jsem ho celý, pouze část, ale i tak jsem se dozvěděla dost na to, abych to mohla posoudit) byly popsány přesné techniky, jak vložit druhému člověku (zde konkrétně ženě/ženám) něco do podvědomí. Zrovna já si vybírám kluky podle svého podvědomí, takže mám své vlastní zkušenosti o tom, jak podvědomí cca zpracovává data, a o to více mne překvapilo, že info v kurzu bylo reálně použitelné a funkční.

Tento článek bude krátký, protože chci pouze varovat muže, kteří by to chtěli používat/použít:
V kurzu byli muži opakovaně nabádáni, aby si tímto "jednoduchým, osvědčeným a funkčním" způsobem sbalili jakoukoli ženu/ženy, po které/kterých touží, a uspokojili tak (jakékoli) svoje potřeby. Já říkám, že by muž měl balit pouze takovou holku, se kterou se shodne na základních věcech, které jsou důležité pro vztah. Jinými slovy, pokud chce žena monogamní vztah a muž si chce "jednorázově užít" nebo si chce vytvořit harém, tak i když by se mu pomocí lži a manipulace (a vkládání věcí do podvědomí) podařilo ženu sbalit, tak se mu to po čase ve zlém vrátí. Ta technika sama o sobě funguje a je dobrá v tom smyslu, že žena bude spokojená (tzn. že se jí to bude líbit, takový styl balení). Ale pokud se s někým neshodnete na základních věcech co se týče vztahu (a "vztahem" myslím i jednorázový sex, protože i to je "vzájemná interakce dvou lidí"), tak byste takového člověka především vůbec balit neměli! Pokud se lidi shodnou na tom, jaký typ vztahu chtějí, pak je tato metoda ok, protože funguje a většina žen má podobnou metodu (když je na ně použitá) ráda. Stejně jako mají kluci rádi, když se žena např. upraví a vezme si něco hezkého na sebe na rande, tak ženy mají zase rády (tzn. "fungují na ně") jiné věci (i když i ženy mají rády, když se muž na rande aspoň trochu upraví..). Proto metoda sama o sobě je neškodná a dobrá, kdyby toto uměli všichni muži, tak by ženy měly radost (v kurzu nebylo pouze vkládání věcí do podvědomí, ale i obecné rady, jak by se měli muži při seznamování chovat). Pokud se ale lidé vzájemně neshodnou ohledně toho, co od vztahu očekávají/chtějí, tak se účinná/funkční balící metoda stává nebezpečnou manipulační technikou.

Tedy: toto sice funguje, ale dávám to do falešných učení z toho důvodu, že kurz nabádal muže k tomu, ať si splní všechny svoje sny, že to nyní mají možnost dokázat, protože tahle metoda funguje (vůbec tam nebylo brané v potaz, co chtějí nebo nechtějí ostatní lidé..). Ve vztahu není pouze jeden člověk a muž, který tuto metodu použije například k tomu, aby se vyspal s co nejvíce ženami (některé ženy o jednorázový sex také stojí, jiné ne, a dle kurzu by se muž neměl namáhat s tím, aby ženy takto rozlišoval), tak takový člověk vůbec neví, s jakými silami si zahrává.. Opravdu se mu to ve špatném za (kratší či delší) čas vrátí!
(Samozřejmě v kurzu bylo i uvedeno, že "pokud muž chce celoživotní láskyplný vztah", tak tato metoda mu to také splní - ale opět zde nebylo bráno v potaz, co chce žena - prý si může vybrat jakoukoli ženu chce a sbalit jí do takového typu vztahu, který ON chce..co chce nebo nechce žena, to kurz absolutně nezajímalo. Ale takováto akce, kdy se poruší svobodná vůle druhé bytosti, má své následky.)