Protože v podnikání a v obchodě jde pouze o zisk majitele nebo akcionářů, znamená eliminace soupeřů více peněz pro akcionáře. Proto je model kapitalistické společnosti, hnaný penězi, od základu špatný, protože jednoznačně vede k jediné obří korporaci, která nakonec vlastní všechno, neboť zlikvidovala a pohltila postupně všechny své soupeře. Dnes vidíme, jak se toto děje pod maskou globalizace, jejíž vlna se žene přes naši planetu od 80. let. Mnoho lidí věří, že jsme stále daleko od situace, kdy několik málo gigantických korporací vlastní celý svět – je smutné, že se mýlí.

Naše země se staly korporacemi, kterým náleží všechno včetně lidí. A používají veškerou svoji moc k ochraně vlastních zájmů skrze své zákony, svou policii a své armády, zatímco udržují otroky zaměstnané hloupými, bezduchými, administrativními zbytečnostmi a účetnictvím, takže lidé nemají dost času ani enegie na zjištění pravdy. Chamtivost světa obchodu se zdá být bez hranic. Hlad po penězích a moci stále narůstá a jakmile se jednou dostanete na vrchol, uděláte cokoliv, abyste tam zůstali, protože existuje miliarda lidí, kteří vás chtějí shodit dolů, aby se i oni dostali na chvíli na vrchol a mohli předstírat, že jsou králem na zámku.

Nyní už by mělo být naprosto jasné, že toto není trvanlivý model přežití, nicméně je to brilantní strategie k rozdělení a ovládání lidí. Jsme tak zhlouplí tímto peněžním podvodem, že naše rozdělení a porobení ani nevidíme. Vše, po čem toužíme, je více věcí a více peněz, abychom mohli "žít lépe" a nahromadili více hraček, udělali dojem na lidi a nafoukli svá ega, až z toho dostaneme infarkt, protože už nezvládáme stres z kontrolování nahromaděných břemen nebo prostě umřeme stářím. A potom naše děti pokračují v opakování stejného šíleného cyklu nebo stát převezme vlastnictví vašeho majetku, všechno prodá na aukci a "korporace/vláda" opět získala.

Nějak nikdy není dost peněz v oběhu. Pouze několik málo jedinců naakumulovalo peníze v nesmírném množství, zatímco masy mají stále méně a méně. V úsloví "bohatí se stávají bohatšími a chudí mají děti," je smutná pravda. A přesně takto je kontrola mas strukturována. Peníze jsou absolutním nástrojem kontroly lidstva – je téměř nemožné jim uniknout a žít smysluplný život v klidu, daleko od takového šílenství.
Ale přece existují ti, kteří klidu dosáhli. Měli bychom vyhledávat jednotlivce, kteří žijí šťastně uprostřed bláznovství a poznat jejich tajemství.

Peníze nebo život /duši/

Všechny tyto výroky jsou v naprostém konfliktu se základními lidskými hodnotami – milovat a tvořit. Namísto soutěže bychom měli naše děti učit spolupráci, konat věci k užitku všech a ne pouze k výhodě několika málo jedinců. V této honbě za penězi se vůbec neuvažuje o našich duších, naší lidskosti a o našem vědomí. To se odráží i v právním systému a v zákonech, které řídí naše životy, kde kousky papíru nazývané korporace mají více práv než lidé. S lidmi se zachází jako se "spotřebiteli" a ne jako s lidskými bytostmi.

Existují mnozí, kteří stráví svůj život ničením životů jiných lidí v rámci náplně práce nebo takzvané kariéry. My všichni jsme se tak někdy zachovali ve chvíli hněvu nebo žárlivosti nebo pod tlakem egoistických pohnutek, které v sobě nesou jeden ze skrytých motivů počítaných mezi "sedm smrtelných hříchů". Domnívám se, že pouze někteří se zamyslí nad vyhrocenými situacemi zpětně, v myšlenkách se k nim vrátí a uvažují, jak jsme ovlivnili život někoho jiného – někdy i s fatálním důsledkem.
Abychom se cítili lépe, kvůli tomu, co provádíme ostatním, jezdíme na exotickou dovolenou, vykonáváme dobrovolné práce, prozkoumáváme džungli, praktikujeme jógu a meditujeme. Jedinci, kteří si tohle všechno mohou dovolit, si vydělali spoustu peněz díky utrpení jiných a vždy si najdou ospravedlnění, proč to udělali. Stali jsme se sami sobě nejhorším nepřítelem připraveným jít do války proti svým bratrům, protože nám to někdo řekl.

Nejen že jsme dovolili soukromým bankám tvořit peníze ze vzduchu, ale nevědomky jsme jim dovolili hrát si s lidmi na BOHA. Když necháme bankstery rozhodovat, co lidé mohou a co nemohou, vykazujeme znaky nemocné společnosti. Bankéři, necitliví, hamižní ekonomičtí roboti, pak rozhodují o všem, co lidská rasa může a nemůže.

Celé naše životy se točí kolem shánění peněz.
Je to hnací síla v dnešním světě, která všechno kontroluje.

- Většina energie, kterou denně použijeme, padne na shánění peněz;
- Peníze jsou příčinou většiny zločinů;
- Peníze způsobují rozpad rodin;
- Peníze doženou lidi k sebevraždě a vraždění jejich rodin;
- Peníze jsou překážkou všemu pokroku;
- Peníze zastavují přirozený tok energie;
- Peníze způsobují velké rozdělení lidí a segregaci ve společnosti;
- Peníze jsou příčinou většiny utrpení na zemi;
- Peníze vedou k absolutní moci a kontrole;
- Proto jsou peníze příčinou většiny konfliktů a válek ve světě;
- Peníze krmí ego;
- Peníze nevytvářejí nic – všechno dělají lidé;
- Peníze jsou prvotní příčinou sedmi smrtelných hříchů: nenasytnost, chamtivost, závist, pýcha, touha, hněv, lenost. "Sedm smrtelných hříchů" vzniklo skutečně kvůli přítomnosti peněz ve světě.

Ospravedlnění peněz

Na vzdory všem odporným aspektům peněz stále existují ti, kteří se zoufale snaží najít výmluvy pro používání peněz a pokoušejí se ospravedlnit jejich existenci.
Říkají, že "peníze samy o sobě nejsou tak špatné, že je to forma směny a to my jsme je udělali špatnými".
Říkají, že to nejsou peníze, co je špatné, ale že problémem lidstva je LÁSKA k penězům. Říkají, že pouze potřebujeme najít "nové" nebo "zákonné peníze" a všechno bude v pořádku.

Není to LÁSKA k penězům, která způsobuje naše trápení...
Pravou příčinou všeho utrpení je samotná EXISTENCE PENĚZ.
Přesvědčení, že peníze nám přinesou štěstí, je stejné šílené jako prohlášení, že "boj za mír" nám přinese mír – což zjevně děláme bezvýsledně po celá tisíciletí.
Tak jako míru nelze dosáhnout násilím nebo konfliktem, peníze se nikdy nemohou stát prospěchem společnosti právě proto, čím jsou – nástrojem kontroly, rozdělujícím lidi.

Globalisté nás ovládají, zotročují a programují nejmocnější pastí - strachem.
Žijeme ve světě, kde strach je primární silou ovlivňující naše rozhodnutí a je to jedna z nejtěžších překážek, kterou musíme překonat, jestliže chceme uniknout ekonomickému zotročení.
Zdá se, že se bojíme všeho – strach ze smrti, z choroby, ze ztráty zaměstnání, strach z Boha, strach ze sousedů, z okradení, z autonehody, strach z autority, ze zatčení, udušení, utopení, strach z neúspěchu...
Bojíme se tolik, že se zapomeneme radovat ze života a vážit si ho. Tato strategie strachu je velmi zkušeně využívána světovými médii ke kontrole mas a brání jedincům vybočit z řady. Banky, pojišťovny a zdravotnický průmysl používají strach nesmírně úspěšně jako součást svých marketingových kampaní. Co když budete mít nehodu... jak to zaplatíte? Máte dost pojištění na ošetření v nemocnici? Našetřili jste dost na váš důchod? Jak budou vaše děti platit za studia? Musíte se nechat očkovat. Vymývání mozků je nekonečné.
Strach je chytře vtištěn do našeho podvědomí a neustále je nám vnucován denními zprávami spolu s nepřetržitým naším vystavením válce, násilí, vraždám, nemocem, chudobě, bezdomovectví, hladu, nedostatku, finanční nejistotě atd. V televizi nejsou žádné dobré zprávy, a přesto jsme k ní přitahováni jako mouchy a stále kňouráme a stěžujeme si na mizerný život.
Pamatujte si – tomu se říká "programování". Dokonce i televizní programy mají tyto podtóny na "reality shows" a během herních pořadů, které naplňují účastníky nadějí, ale zároveň je paralyzují strachem ze ztráty.

Existuje však mnohem vážnější vedlejší účinek bombardování lidstva strachem, jelikož sledujeme a absorbujeme denně zprávy přinášející směs nejrůznější temné negativní energie a kousíčků nadlehčených hloupostí, naše podvědomí hluboko ukládá tuto směs a tam se stane naší realitou, skrze kterou pak nahlížíme na svět stejným způsobem. Svět se nám jeví násilný, temný a nebezpečný. Nevědomky se stáváme obětí univerzálního zákona přitažlivosti a začneme si sami sobě projektovat takovou realitu. Jestliže nerozumíte těmto základním zákonům přírody a poznatkům, které jsme získali v oblasti kvantové fyziky za posledních 100 let, vyzývám vás k provedení osobního vzdělávání v těchto oblastech, abyste si potvrdili to, co zde s vámi sdílím.
My všichni potřebujeme porozumět, abychom se mohli posunout vpřed jako sjednocená komunita vědomých bytostí, které nedovolí temným nebo negativním energiím zatáhnout nás do nicoty nekonečného "zombie" stavu mysli – chodící mrtvoly. Z lidí se stávají nevědomé chodící biologické masy buněk, bohužel i tak je možné popsat dnešního člověka. Bez kontaktu se světem okolo nás, bez kontaktu s matkou přírodou, který je odpojený od pravého účelu života, živých, dýchajících, lidských bytostí a bez kontaktu se svým vyšším vědomím.

Ale toto všechno můžeme změnit mrknutím oka. Můžeme použít zákon přitažlivosti a představit si pro sebe nádhernou budoucnost, pomocí projekce pozitivních myšlenek a představ, svět, ve kterém chceme žít, svět sjednocené komunity plné lásky ke každému a kde žijí lidé v harmonii s každým, s planetou a s absolutním dostatkem v každé oblasti lidské činnosti. Tak vidím já svůj svět a doufám, že se připojíte a rozbijeme společně systém kontroly mysli, který nás drží ve službě skrze naše vlastní činy. Naším přirozeným základním přáním je milovat a tvořit, a to bychom měli konat na této planetě k prospěchu celého lidstva. Všichni mistři a učitelé starověku nám říkali vždy to samé, že jsme jedno s Bohem a Bůh je v nás a víra může hory přenášet a konat zázraky.

My všichni máme takovou moc a společně můžeme vykonat daleko více. Nepotřebujeme žádný strach, právě "sám strach" potřebuje ty, kteří se bojí, aby sám mohl "existovat".
Tak se přestaňte bát a žijte život naplno. Na základě těchto filozofických a duchovních zákonů, hnutí UBUNTU přispívání nechce lidi ovládat, ale spíše je vést, aby řídili sami sebe v jednotlivých a soběstačných komunitách.
Nikdo není bez domova, nikdo nemá hlad, má dostatek všeho důležitého a každý přispívá svou "milovanou prací" k prospěchu všech v jeho komunitě.

Prosím, podívejte se na internetovou stránku www.ubuntuparty.org.za, kde jsem začal publikovat více dokumentů a informací o tom jak se přechod bude odehrávat.

M. Tellinger

(Zdroj.)