Myslím si, že když někdo dělá něco zlého nebo hloupého, tak pokud „druhá strana“ (=jiný člověk, který to vidí), se proti tomu nevymezí a nepojmenuje to pravým jménem (PRAVDOU), tak vznikne „prázdný slot“, který „temná strana“/nevědomí obsadí.

Například někdo dělá nátlak a nutí druhé do očkování. Lidi mlčí. A ten někdo, kdo doposud dělal pouze nátlak do očkování, využije nově vytvořeného „volného slotu“ a začne oběti svého nátlaku označovat „odpůrci očkování“, "odmítači", „antivaxeři“ apod. Kdyby však jeho = toho „nutiče“ nazvali lidi pravým jménem a vymezili se proti němu (např. „Co si to dovoluješ mě do něčeho nutit, ty nutiči!“, tak by mu tento volný prostor pro jeho další působení/nátlak nevznikl (nezbyla by mu na to energie a i kdyby jí měl dopředu nasbíraný dostatek, tak přijít s „odpůrci“ až poté, co byl označen jako nutič, by bylo trochu trapné..a ne tak účinné = nemohl by si tolik dovolovat!). Přijde mi absurdní, že někdo někoho do něčeho nutí např. „sněz tu svíčkovou“ – ale já nemám hlad/nejím maso, „no dojez to“ – a pak ten „agresor“ by přitvrdil „ty jsi odpůrce svíčkové/masa!“ "No, co máš proti svíčkové?!" "Jak si to představuješ jí opovrhovat?" atd. Zatímco když se člověk vymezí „tak hele, už 2x jsem řekla, že mám dost a když nemám hlad tak nejím/nejím maso – a pokud mě budeš dále nutit, tak ti dám novou přezdívku Nutička“ – a ten člověk si už tak dovolovat nemůže (i když to třeba myslí dobře: aby ses pořádně najedl a byl zdravý..).

Mám s tímto bohaté zkušenosti z osobního života, že to takto doopravdy funguje. Vždycky, pokud jsem nechtěla řešit konflikt nebo jsem byla tolerantní, tak ten, kdo byl „útočník“ využil proti mně toho, že jsem neukázala na pravdu (měl pak jakoby prostor pro větší útok/nátlak/manipulaci).


Navíc představte si, co by se stalo, kdyby nikdo nepojmenoval nebezpečnost očkovaných lidí roznášející spike proteiny:

Jelikož člověk, který si vybral žít v nevědomí, neustále projektuje svoje zlé vlastnosti na druhé (=obviňuje je ze svého zla), tak: Stejně jako "nutič očkování" nutí, manipuluje a tlačí na druhé lidi, aby se nechali očkovat =tzn. on je agresor. A pak když se oběť nebrání a neukáže na pravdu, tak si tento agresor začne promítat svoje vlastnosti (agresi) na druhé a začne je napadat/posmívat se jim a označovat je různými termíny jako "odmítači", "odpůrci" atd., aby vyvolal dojem, že to oni jsou ti zlí "agresoři". No a pokud by nikdo neukázal pravdu a neřekl by mu "hele, ty máš zmutovanou DNA a roznášíš spike proteiny na druhé" (tak se ti sice vysměje, ale když to neuděláš tak viz dále). Tak co si myslíš, že takový člověk udělá, až díky němu jeho okolí (např. jeho rodina) onemocní. Přizná si, že to byl on ten původce? Zamyslí se alespoň nad tím, že by to mohl být on? Ne. Bezhlavě označí toho, kdo si už na sebe nechal "naházet" jeho zlo z tohoto dalšího zla a bude tedy říkat, že to ti "odmítači" atd. za to můžou, že jeho rodina onemocněla. Zatímco pokud mu od začátku budeme říkat, že díky očkování je nebezpečný pro svoje okolí, tak už nemá takový prostor bezhlavě označit druhého člověka jako původce nákazy, za kterou může on.


Mám dobrý návod na to, jak postupovat v případě napadení agresorem (abyste zjistili, jak se máte bránit / jaké volné sloty vzniknou, když se bránit nebudete):

Nejprve nechte agresora, aby se projevil. Tzn. řekněte pravdu bez emocí, klidně, s rozvahou a pevně. Pokud jste si tedy jistí, že máte pravdu. Pak počkejte a nechte agresora, aby se vyjádřil jakkoli uzná za vhodné (pokud vás fyzicky napadne, tak se braňte a zavolejte policii). Tedy v případě nutičů do očkování řekneme pravdu o tom, že očkování = pokus o depopulaci planety, vakcína obsahuje toxický grafen, očkovaní jsou nebezpeční, protože roznášení spike proteiny atd. Pravda (v klidu řečená) na manipulátory a útočníky působí jako červený prapor. Ale hlavně odkryje útočníkovy záměry. Ať už útočník věří lžím, které říká, a nebo ví, že lže, začne po řečení pravdy útočit ještě víc (aby ji zakryl/zmanipuloval). Může se vám vysmívat, ponižovat vás, naoko soucitně vás litovat jako blázna a snažit se vám "pomoct" (do blázince) - vždy projeví ještě větší útok, než předtím. Asi si myslí, že vás to zastraší, když ukáže svoji "sílu". My to ale použijeme proti němu - takže ho necháme mluvit a říct svůj názor, útok, posměšek - avšak to s námi ani nehne a dále trváme na pravdě. Útočník dále útočí víc a víc (a zkoumá, kde je naše hranice, při které se zalekneme..). To, co neví, je, že to my zkoumáme JEHO hranici, kam až je schopný zajít. Jistě se pak bude vymlouvat, že to tak nemyslel, že to řekl pouze v emocích (že ho k tomu strhlo jeho emoční rozpoložení). Ale když se zamyslíme nad historií, tak např. během druhé světové války bylo dejme tomu přes 80% lidí (pouze můj hrubý odhad, pokud jich bylo míň, tak jsem jedině ráda) v Německu zmanipulovaných Hitlerem (že ho "dobrovolně" následovali a útočili = vraždili by pro něj, i když neměli pravdu a nedávalo to logický smysl). Myslíte si, že ti lidi byli dobří a Hitler je chudáčky zmanipuloval a nebo to měli v sobě v podvědomí (to zlo) i předtím než režim nastoupil a potom, co režim padl?

Přesně tak, ti lidi to měli v sobě (vnitřní zranění, pocit méněcennosti, touhu po moci či ubližování druhým), jinak by se k němu nikdy doopravdy nepřidali (max pod hrozbou smrti pouze na oko). Možná tedy většina lidí to hrála jenom na oko, kdoví. Důležité je, že můžeme všechny hnutí a myšlenkové proudy a i jednotlivé lidi jednoduše odhalit, na základě jejich podvědomí - a tak zabránit jejich budoucím (byť nevědomým) cílům.
Takže řekneme v klidu a pevně pravdu, necháme agresora zareagovat (a pozorně ho posloucháme a vnímáme = přeci jsme to řekli proto, abychom zkoumali my jeho, ne on nás), jeho útoky/nepravdivé argumenty/emočnění na nás nemá žádný vliv (což ho překvapí/vyvede z rovnováhy), a pak se útočník většinou odhalí. Málokdo (snad jen psychopati a nově možná i očkovaní bioroboti) je tak vyrovnaný, aby na něj tato taktika neplatila. Agresor ve vzteku (nevědomě) řekne nahlas svoje skryté možnosti, kam až je schopný zajít (nevěřte mu, že pouze pod tíhou emocí přeháněl - kdyby to nebylo v jeho morálním poli možné, tak to ani nahlas nevysloví - pokud jste ale zrovna narazili na psychopata/očkovaného, tak je možné, že se touto taktikou nenechá vyvést z rovnováhy a nahlas to nevysloví, i když to v jeho nemorálním poli je..). Je možné, že na vás postupně začne křičet, že kdyby mohl, tak by tak hloupé lidi jako jste vy, upálil jako čarodějnici nebo by je nechal zavřít do koncentračního tábora (toto se mi fakt stalo). Očekávejte tedy to nejhorší, jinak vás jeho reakce může rozhodit a ublížit vám (pokud to je někdo, koho znáte a máte ho rádi).

No a poté, co jste zjistili, kam až je agresor schopný zajít, víte, jaké protiopatření musíte udělat, abyste zamezili agresorovi, aby "zabral volné sloty". Tedy např. když vás agresor pouze obviní z toho, že jste odpůrci pokroku (=on tím myslí vakcín), tak ho přede všemi nazvěte "nutičem". Pokud vám řekne, že by vás zabil, tak řekněte, že váš názor je (máme svobodu slova a názorů), že by lidé píchající smrtelné injekce, které vydávají za pomáhající vakcíny, měli být popraveni za genocidu. Opět to řekněte v klidu a pevně, abyste zabrali "volné sloty", které on už pak nebude moci (minimálně ve velké míře) použít. Pokud si agresor myslí, že lidé, kteří nejsou očkovaní, by měli být odděleni do nějakého "apartheidu" a měli by nosit roušky, tak řekněte, že vy si myslíte, že očkovaní lidé roznášející spike protein, by měli nosit roušky a žít v odděleném prostoru. Nejde o to, abychom se po agresorovi trapně opičili a ani nejde o to, abychom opravdu očkované lidi např. oddělili do nějakého speciálního prostoru. Nejde totiž o to, říct to tomuto konkrétnímu agresorovi (na kterém provádíme test, kam jsou schopni LIDÉ JAKO ON dojít). Jemu toto říct můžeme/nemusíme. Jde o to, že až se KDYKOLI PŘÍŠTĚ setkáme s člověkem, který patří do stejné skupiny (názorů) = musíme to dobře vyhodnotit, tak už se ho nebudeme ptát na to, co by udělal atd. Nedáme mu vůbec prostor a rovnou jako první řekneme tento "svůj názor" (vytvořený na základě toho, kam jsou schopni agresoři, jako je on, zajít), a ten názor říkáme kvůli tomu, že když "volný slot" zabereme jako první, už ho nemůže zabrat on. Tím měníme i kolektivní realitu.

Představte si tedy tři modelové situace (abyste to lépe pochopili):

1.) Setkáte se se známým z práce, který vám řekne, že ho MSM přesvědčili o tom, že vakcína je dobrá, a že se nechá brzy očkovat. Vy mu to začnete vyvracet, poukážete na pravdu. On se naštve a obviní vás z toho, že na něj útočíte nebo mu berete svobodnou volbu. Pak vás obviní z toho, že jste ti konspirátoři/antivaxeři, kteří jsou zlí, protože chtějí, aby se virus šířil a zabil co nejvíce lidí. Že jste sobečtí a kvůli tomu, že zrovna vy jste zdraví/mladí/máte silnou imunitu, byste chtěli nechat onemocnět a zemřít staré důchodce. Vy se bráníte a vyvracíte tato lživá obvinění (to on vám bere svobodnou volbu když vás nutí do vakcíny = toto je pravda, to on chce nechat zavraždit důchodce vakcínou atd.). Jste zahnaní do kouta a už se jenom chabě bráníte. Pokud si to útočník může dovolit, tak začne zastávat názor, že tito konspirátoři/antivaxeři/extrémisti by se měli někam zavřít, popř. zabít/nuceně očkovat (to je to samé).

2.) Setkáte se se známým z práce, který vám řekne, že ho MSM přesvědčili o tom, že vakcína je dobrá, a že se nechá brzy očkovat. Vy mu neřeknete nic a jdete si každý svou cestou. Necháte ho, ať si dělá co chce, nevšímáte si ho. Je to docela dobrý nápad, až na to, že když se naočkuje hodně lidí, tak jakmile budou v "přesile", začnou si dovolovat. A i když se s nimi nebavíte a držíte se od nich dál, začnou prosazovat, aby bylo v zákonech pro všechny lidi to, co je napsáno v bodě 1. Rozdíl mezi bodem 2 a 1 je v tom, že v bodě 1 to říkají a prosazují hned (hned reagují na váš slabý "odpor"), zatímco v bodě 2 jsou v klidu a čekají, až budou mít převahu (a až teprve pak začnou útočit).

3.) Setkáte se se známým z práce, který vám řekne, že ho MSM přesvědčili o tom, že vakcína je dobrá, a že se nechá brzy očkovat. Jelikož už jste si udělali průzkum o tom, kam tato skupina lidí chce zajít, tak mu řeknete, že mRNA vakcína vytváří v těle očkovaných lidí spike proteiny, které postupně zabijí jak toho očkovaného člověka, tak i jeho okolí. Nejde o to, jestli vám to on věří nebo jak šílená se mu pravda zdá (vy si stojíte za svým). Pak (pokud např. víte, že hrozí "apartheid" neočkovaných) mu např. řeknete, že si myslíte, že díky nebezpečnosti a toxicitě očkovaných lidí, by měli být někde zavření atd. No a on bude užasle koukat, jak moc jste "agresivní" a jeho maximální "volný slot" je obvinit vás z agresivity. Což pravděpodobně udělá, načež mu řeknete, že jste se nyní sice rozčílili a trochu vám to ujelo, ale jinak jste velice hodní a tolerantní lidé, a proto k praktickým krokům uskutečňování svých názorů nepřejdete, a raději se s očkovanými lidmi "usmíříte" (tzn. že necháváte všem svobodu, ať si dělá se svým tělem, co chce). Tento MSM člověk bude ze setkání odcházet rád s tím, že každý má svobodnou volbu (a ať už se nakonec rozhodne, že sám sebe očkovat nechá a nebo nenechá, ani by ho nenapadlo, brát vám tu vaši svobodnou volbu..když právě viděl, jak je to zlé..). Je rád, že jste si "své zlé plány a svojí agresivitu" nakonec rozmysleli a nechali ho napokoji (a ani by ho nenapadlo na vás útočit, někam vás zavírat atd.). Navíc si tento člověk může ponechat svoji (falešnou/lživou) víru o tom, jak je on sám tolerantní (že jeho by nic takového ani nenapadlo, zavírat nějakou skupinu lidí kvůli jejich odlišnému svobodnému názoru). Ano, ani by ho to nenapadlo, protože mu k tomu z vaší strany nebyl dán prostor (aby ho tato myšlenka vůbec mohla napadnout).

Když tuto "taktiku nejlepší obrana je útok" (i když v tomto kontextu to není správné pojmenování = toto pojmenování sedí, když tuto "taktiku" dělá temná strana - v našem podání je to "ukazování pravdy" či "boj za pravdu", aneb když dva dělají "totéž" není to totéž*) děláte, tak samozřejmě musíte použít logické a pravdivé argumenty, kterým věříte. I kdyby se vás někdo dodatečně zeptal, proč jste např. řekli, že by měli být vakcinovaní lidé někde zavření, musíte umět logicky vysvětlit. Takže v tomto příkladu bych řekla, že věřím tomu, že vakcinovaní lidé ze svého těla vypouštějí spike protein, který ohrožuje lidi v okolí, a na základě toho jsem došla k závěru, že by to bylo asi nejlepší řešení. Že to nemyslím špatně, ale dobrovolně (ze své svobodné vůle) se rozhodli dát si do těla něco, co ohrožuje okolí, a tak by také měli nést následky v zájmu ochrany zdraví lidí v jejich okolí. Můžou zůstat zavření klidně u sebe doma a stýkat se jen s dalšími vakcinovanými lidmi - pokud jsou zodpovědní a v tomto směru důvěryhodní, určitě by nebyl problém.

Pokud by tuto "taktiku" použil někdo, kdo nemá pravdu, např. vyznavač vakcíny, tak i k tomu popíšu návod, jak se bránit. Tedy nutič vakcíny řekne něco jako "věřím tomu, že neočkovaní lidé mohou covidem nakazit chronicky nemocné, a proto by měli být izolováni - dobrovolně se rozhodli nevzít si vakcínu, a tak by měli počítat s následky, když takto nezodpovědně ohrožují své okolí". Já bych na to odpověděla, že dobrovolně budu žít klidně celý život v izolaci od očkovaných lidí, malých dětí cizích lidí, cizích důchodců, chronicky nemocných a dále všech, kteří se mé nenaočkovanosti budou bát. Že si nákup nechám dovézt z eshopu až domů a pracovat budu z domova bez přímého kontaktu se spolupracovníky. Venku se budu pohybovat převážně v přírodě a pokud se budu chtít sejít s nějakými lidmi, tak si na schůzku vyberu zdravé nenaočkované lidi v dospělém věku (ale zase ne ohrožené důchodce, kteří by se mě báli), kteří se se mnou za těchto podmínek (že nejsem očkovaná) dobrovolně sejdou. Opravdu mi nevadí takto celý život žít, nebudu strádat a nic by mi nechybělo. Pokud je vědomou i nevědomou (skrytou) motivací nutiče vakcín obecné zdraví všech lidí, bude mít z mé odpovědi radost a snadno se dohodneme. Pokud je však jeho vědomou/nevědomou motivací něco jiného (např. mi ublížit, naočkovat mě nebo mě zabít), nebude spokojený - a pak můžu přejít k otázkám, proč s mou odpovědí není spokojený, co mu vadí apod. Kdyby řekl, že mi nevěří (že to budu dodržovat), tak můžu dokázat, že opravdu nemám motivaci stýkat se osobně s naočkovanými nebo ohroženými lidmi (dokážu to hravě vysvětlit).

Pokud by mně nějaký vakcinovaný člověk řekl, že souhlasí s tím, že v rámci obecného zdraví se nebude stýkat s neočkovanými lidmi (a už se bude stýkat pouze s vakcinovanými lidmi), tak jsem s jeho odpovědí spokojená. Pokud by proti sobě stáli dva lidé se stejným argumentem "věřím, že ten druhý očkovaný/neočkovaný ohrožuje zdraví, a proto by se měl vyhýbat ohroženým lidem", tak třetí nezávislá strana transparentními vědeckými pokusy prozkoumá, kde je pravda. Pokud by se ukázalo, že mám pravdu já, tak by se mi předpokládám napadající nutič vakcín pouze omluvil, že věřil nesmyslům, a pokud je očkovaný, tak by se dobrovolně přestal osobně stýkat s neočkovanými lidmi, ať jim neublíží spike proteiny. Pokud by se ukázalo, že měl pravdu nutič vakcín, tak bych se mu také pouze omluvila a přestala bych se stýkat s naočkovanými lidmi (což by mi nevadilo). Jinými slovy: I pokud by byla "nezávislá třetí strana" podplacená a "vyzkoumala by" (při transparentních vědeckých zkoumáních by se jí to nepodařilo, protože bych dohlížela na průběh i vyhodnocení experimentů) při netransparentních vědeckých výzkumech to, že má pravdu nutič vakcín, pořád by se nejvíce vyplatilo spolupracovat, protože pokud by to bylo opravdu podplacené a já bych dále věřila tomu, že spike proteiny od očkovaných mě ohrožují, je v mém nejlepším zájmu se s nimi přestat osobně stýkat, a tak i toto "prohrané" řešení by pro mě bylo "win". Zatímco pro toho, komu šlo o to, aby mi ublížil, by bylo toto řešení prohrou. Pokud šlo druhé straně pouze o veřejné zdraví (jeho motivace by byla dobrá) akorát on pouze uvěřil nesmyslům, bylo by pro nás pro oba toto řešení "win win".

* Pokud někdo, kdo je zlý, a nebo kdo nemá pravdu, používá taktiku "nejlepší obranou je útok", pak je to TAKTIKA jak vyhrát (taktika jak vyhrát, i když nemám pravdu). Ten, kdo má pravdu, nemusí používat taktiky (to, co tu píšu, možná vyznívá jako nějaká taktika, ale celé je to pouze pojmenování pravdy - protože pokud by člověk dělal to, co zastává, tak by dělal to, co popisuji, jen tak sám od sebe "i bez návodu" - až díky tomu, že se bojí, aby nebyl označen za agresivního / až moc konspiračního nebo aby agresor neobrátil jeho slova proti němu, se zdráhá říkat to, co je pravda, a proto vznikl tento popis, který vyznívá jako "taktika", i když to taktika není. Stačilo pouze napsat "říkejte pravdu za každou cenu" a vyšlo by to nastejno, ale díky tomu, že se člověk reálně nechá zastrašit, je lepší si trochu promyslet, co a proč říct a kam to povede). Opakuji, že ten, kdo má pravdu, potřebuje nějakou přípravu jenom proto, že agresor ho bude napadat a bude se vše snažit obrátit proti němu, pravdu překroutit na lež apod. Kdyby agresor "hrál fér", tak bychom si nepotřebovali nic promýšlet, protože bychom s druhou stranou pouze SPOLEČNĚ HLEDALI PRAVDU (ale kdyby agresor hrál fér, tak by přeci nebyl agresorem). Pokud se z druhé strany vyklube neagresor, paráda. Ale "nutič vakcín" přeci vakcínu nutí = takový člověk už agresorem je..

Neřekla jsem to nejdůležitější, a to je, že pravda existuje a je jen jedna (tzn. když se dva lidé hádají, na 999,99% nemají oba pravdu). Oba mohou mít pravdu pouze v případě, že mluví o té samé věci jinými slovy a pouze je chyba v tom, že si vzájemně nerozumí. Pokud ale mají rozdílné názory, tak jeden může mít pravdu v tom a druhý v onom, v té stejné věci však může mít pravdu pouze jeden z nich (nebo žádný z nich = pravda může být úplně někde jinde). Jediná pravda tedy existuje a lidi by se měli snažit ji zjistit. Ten, kdo vidí pravdu, by ji měl ostatním ukázat. Pokud ji neukáže a nebo ji ani on sám nevidí, může toho využít nějaký agresor, který používá skoro vždy tu samou taktiku a to jest, že pravdu překroutí skoro vždycky tak, aby to bylo jakože obráceně. Například pravda je taková, že tzv. "viry" jsou pouze obalené odpadní toxické částice, kterých se organismus při přetížení toxiny ve velkém začne zbavovat a u toho má příznaky nemoci (aby se jich co nejrychleji zbavil: tělo začne být slabé, jelikož všechna energie je přesměrována na zbavení se toxinů, zvýší se teplota, aby byla co nejvhodnější pro vylučování toxinů, člověk začne smrkat = zbavuje se pomocí hlenu toxinů atd.), takže viry se nepřenáší z člověka na člověka, ale pokud má v sobě někdo hodně prionů (u očkovaných lidí se tomu říká uměle sestavený spike protein), tak při delším blízkém kontaktu s ním může zdravý člověk onemocnět (začít vykazovat příznaky nemoci, přičemž tyto příznaky nemoci = zbavování se těch toxinů, které nabral z tohoto blízkého kontaktu s toxickým člověkem / s člověkem, který byl přetížený toxiny a ve velké míře je zrovna vylučoval). Toto je tedy pravda, a pokud ji lidé neznají, co udělá agresor, jak toho využije? Obrátí to: Tedy řekne, že zdravý člověk je nakažlivý/nebezpečný pro okolí. K čemu by mu to bylo toto tvrdit? Každý agresor sleduje cíl, a jelikož je agresivní, jeho cíl má něco společného s tím, aby ublížil druhým lidem. Tedy agresor zároveň dodá, že zdraví lidé jsou nebezpeční pouze do té doby, dokud si nevezmou jeho "lék/vakcínu" (rozuměj jed = vše je opačně). Jelikož by mu nikdo nevěřil, pokud by to nazval takto pravým jménem (že ZDRAVÍ lidé jsou podle něj nebezpeční), začne zdravé lidi nazývat nemocnými = opět to obrátí (např. jim udělá nějaký test, který funguje tak, že i zdraví lidé v něm dokážou vyjít "pozitivně" jako nemocní = každý, kdo ví, na jakém principu fungue PCR test, ví, o čem mluvím).

Shrneme si tedy fakta vs. lži agresora:
- Očkovaný člověk je nebezpečný pro okolí a zdravý člověk nikoho viry nakazit nemůže. Agresor tvrdí, že očkovaný člověk je bezpečný a zdravý člověk, který vyšel jeho fake testem jako pozitivní, může nakazit okolí.
- Očkovaní lidé jsou hrozbou pro společnost, ale agresor tvrdí, že to neočkovaní lidé společnost ohrožují (prý ohrožují dokonce i očkované, kteří by přeci díky vakcíně už měli být v bezpečí, no ne?). Agresor nazývá zdravé lidi nemocnými a snaží se obrátit i to, že zdravý člověk bez příznaků by měl dokázat, že není nemocný, a až pak mu budeme věřit (že není nakažlivý). A pokud to zdravý člověk nechce neustále dokola dokazovat (musí pravidelně každý týden či nekolikrát za týden..), tak si musí vzít vakcínu (jed), a pak už mu prý budeme věřit - pak ale agresor řekne, že se spletl a ani pak mu nevěří a že si tento člověk musí si vzít další a další vakcínu (jed) = asi dokud nezemře..
- Viry se v těle člověka nemnoží a nemohou se přenášet z člověka na člověka. Zatímco mRNA očkování se může např. líbáním přenést z člověka na člověka. Agresor tvrdí opak, tedy že viry se v těle člověka množí a mohou se přenášet z člověka na člověka, zatímco vakcína se podle něj v těle nemnoží/nerozrůstá a přenášet se nemůže.
- Vakcína je toxická a člověku ublíží a agresor tvrdí, že vakcína je bezpečná a že je to lék, který lidem pomůže.
- Nemoc je ve většině případů pouze přetížení toxiny (které nám podává agresor např. pomocí toxických "aditiv" v potravinách, ale seznam různých způsobů podávání toxinů by byl opravdu dlouhý, takže nechám jen tento jeden příklad), kterých se tělo ve zvýšené míře začne zbavovat, zatímco agresor nám říká, že nemoc je pouze náhodné nakažení, a že bychom ji měli potlačit/zahnat (asi aby se tělo těch toxinů, které nám předtím podal, nezbavilo).
- Agresor neřekne, jakým způsobem přesně funguje jeho test (jaké sekvence přesně vyhodnocuje a co znamenají), na základě kterého tvrdí, že máš určitou nemoc (např. covid) - ale zároveň tvrdí, že když ti jeho test vyjde pozitivně, tak jsi nemocný a nakažlivý (a to i když nemáš žádné příznaky nemoci). Pravda je, že jeho test je udělaný tak, že může u téměř jakéhokoli člověka vyjít pozitivní.
- Agresor začne nenápadným/nečekaným způsobem (aby ho lidi neodhalili) populaci podávat zvýšené množství nějakých svých uměle vytvořených toxinů, a když více lidí začne vykazovat příznaky nemoci (mají tělo přetížené toxiny, a tak se tělo ve zvýšené míře toxinů zbavuje), začne agresor říkat, že řádí nějaká pandemie a že musíme udělat lockdown (a že musíme dodržovat další jakékoli blbosti si on vymyslí, např. se dusit zakrýváním dýchacích cest či si nechat strkat špejli pomalu až do mozku).
- Agresor tato opatření udělal naschvál nepříjemná a zdraví poškozující proto, aby pak mohl milostivě povolit opratě, ale pouze pokud si dostatečné množství lidí vezme jeho jed. Pokud si ho lidé nechtějí vzít, tak jim vyhrožuje zpřísněním opatření nebo nárůstem počtu nemocných (tzn. vyhrožuje, že do světa vypustí více toxinů způsobujících příznaky nemoci).
- Agresor většinou nemá moc fantazie a pouze tu pravdu, kterou lidé neznají, obrátí tak, aby to bylo jakože opačně. Jakmile umíte identifikovat agresora (či lidi, kteří jsou pod jeho vlivem), stačí si říct, že pravda bude ASI opačná než to, co hlásají oni, a většinou ji takto pravdu zjistíte. Ne vždy, jelikož agresoři mohou mít různé taktiky, ale ti jednodušší bez promyšlených taktik opravdu fungují takto jednoduše a stačí dělat opak toho, co hlásají, a můžete se tak před nimi ochránit. Pokud doporučují vakcínu, tak si ji neberte. Tento poslední bod ale opravdu s rozmyslem (sice funguje, ale kdyby náhodou změnili taktiku, tak je lepší přemýšlet sám za sebe a dle toho se rozhodovat, než jen tupě dělat opak toho, co chce agresor).