Mám víru, že když člověk dělá to nejlepší, co v tu chvíli může/dokáže, tak i když to jsou malé věci, může tím velmi ovlivnit svět. Právě na základě tohoto efektu - a stejně tak pokud člověk dělá něco jiného než to, co chce, také to může mít dopad (právě z toho důvodu se matrix snaží každému člověku již hned od narození a s postupujícím věkem stále více omezovat svobodnou vůli).

Toto se samozřejmě netýká porušování svobodné vůle druhých (tzn. i když chci něco, co se týká druhého člověka, ale on nechce nebo chce něco jiného, tak není dobré jít si za tím svým a porušovat tak jeho svobodnou vůli).

Tedy dělat to nejlepší, co v danou chvíli dělat chci, ale pokud se to týká druhých lidí, tak s ohledem na jejich svobodnou vůli. (Stejně tak pokud už někdo, např. matrix, mojí svobodnou vůli omezil, tak dělat dál to nejlepší, co chci dělat, tam kde ještě stále mám tu možnost = např. ve volném čase.)