Někde jsem psala, že 3D svět vznikl tím, že na jemnohmotnou energetickou kouli tlačila protichůdná energie pocházející z cizího (opačného) vesmíru. To znamená, že svět, který je dál od tohoto střetu energií, je např. 5D nebo další jemnohmotné dimenze a svět, který je přímo v tom střetu boje dobra se zlem, je 3D svět. S tím, že místo "blíž a dál" je to spíše "na povrchu a hlouběji". Hmotná těla už jsou z části ovládaná tím protichůdným vesmírem (jinak by se do nich duše nemusela inkarnovat a prostě by si tělo mohla kdykoli lehce "zhmotnit" a "odhmotnit" v konstruktivním vesmíru). Co jsem ale minule nenapsala je to, že se při tom zhmotňování 3D reality uvolňovala temná hmota, což jsou zjednodušeně emoce či napěchovaná nehmotná energie, kterou když prozkoumáme a vědomě uvolníme, může se přeměnit na něco jiného (např. když se uvolní napěchovaná energie zlosti, tak může být nakonec radostná). Temná hmota se ale může chovat i jako zlo (např. pomsta, i když ta nemusí být zlá - to záleží na konkrétních okolnostech) nebo jako "nechtění" / odmítání / chtíč / lenost / stárnutí / nemoc apod. Podle mě temná hmota ASI není zlá, ale záleží na pozorovateli, který se s ní setká (který ji pozoruje), protože tato energie ovlivňuje pozorovatele (může k poznání=dobru či ke zlu, to asi záleží na stavu toho pozorovatele a na tom, proč a za jakých okolností se s tou konkrétní temnou hmotou setkal).

Pokud někdo páchá zlo, tak tím vytváří (pomocí své oběti) více temné hmoty. I když jsem se setkala s názorem, že za takto vytvořenou temnou hmotu může oběť (protože jí přeci neměla vytvářet..), není to pravda. V některých situacích sice může oběť zmírnit závažnost trestného činu, celá vina ale vždy leží na tom, kdo trestný čin páchá (a taky je důležitý důvod proč to udělal - pokud ho k tomu někdo donutil, tak za to opět může ten původce/nutič/prvotní vysílač zlého záměru, který svůj záměr násilím přes další lidi šířil = asi aby se na něj nepřišlo..). Protože říkat oběti "neměl/a jsi to tak prožívat a nevytvořilo by se tolik temné hmoty, když ten zlý čin nebyl až tak zlý" může být v některých situacích pravda (oběti by neměly vytvářet víc temné hmoty než bylo nezbytně nutné, tzn. když jedno dítě ve školce rozmlátí jinému bábovičku na pískovišti, tak pokud by to ublížené dítě brečelo ještě další rok, asi by to nebylo v pořádku - ale tyto situace asi snad každý pozná, když si někdo hraje na oběť a přehání to). Takže kromě takto zřetelných případů není žádná vina na straně oběti, podle mě. Zároveň ale i když někdo někomu ubližuje, tak to oběti nedává právo ubližovat dalším lidem "aby si vybila zlost" (či tak něco) - takže sice je vina převážně na prvotním původci zlého záměru - pokud ale nějaká "oběť" ochotně poslouchá jeho zlý záměr (i když vyloženě nemusí) a "přidá se na jeho stranu" = začne páchat to zlo spolu s ním, tak už je z této původně možná oběti rázem "spolupachatel", který také nese (někdy i značnou) část viny. Protože žádné ublížení by u člověka nemělo způsobit to, že by on sám začal někomu nevinnému záměrně ubližovat (to není žádná výmluva, že mně někdo někdy ublížil, tak já ublížím někomu dalšímu..).


Černá energie obecně způsobuje především stárnutí, nemoci, špatné myšlenky/pocity či nutkání ke zlu/hříchu..
Děti ji odpuzují a dospělí lidé se dělí na dvě skupiny:

1.) Člověk, který žije zdravě a podle zákonů vesmíru, tuto přicházející temnou hmotu vstřebává pouze v malém procentu (čím je konstruktivnější, tím méně jí přijme když k němu proudí). Část temné hmoty může přeměnit/uvolnit (pokud to umí) a zbytek odráží do okolí. Člověk, který není tak duchovně vyspělý/konstruktivní, tedy zase přijímá v určitém procentu tu temnou energii, která k němu proudí + ještě "navíc" temnou hmotu, která se odrazila od konstruktivnějších lidí z jeho okolí (takže jí přijímá víc než by jí přijímal pokud by např. žil někde na samotě a žádného konstruktivního člověka by u sebe neměl). Někteří "lidé na hraně" si toto uvědomují a myslím si, že to vidí jako důvod/omluvu k tomu, že začnou páchat zlo (asi si myslí, že díky konstruktivnímu člověku schytali více špatné energie než by měli, zatímco on se má dobře a nic se ho ani nedotklo = z toho jim někdy vznikne zlost na konstruktivní lidi a začnou si myslet, že mají "oprávnění" jim to "vrátit" = tedy dát jim tu destruktivní energii silou "aby to bylo spravedlivé" a aby jí všichni dostali stejně..) - což je jenom jejich rozumová výmluva, kterou si obhajují páchání zla (protože kdyby na sobě pracovali a začali být také vysoce konstruktivní, tak by se měli oba dobře, zatímco když začnou páchat zlo, tak se mají nyní oba špatně, ale až to destruktivnímu člověku "karma" po čase vrátí, tak konstruktivní člověk se bude mít dobře zatímco destruktivní ještě hůř, než se měl předtím než začal páchat zlo=než se naplno přidal na "zlou stranu"). Když člověk páchá zlo, tak se temné energie zbavuje tím, že jí násilně vloží do oběti. Konstruktivní lidé z bodu 1 ale zlo nepáchají (jinak by nebyli konstruktivní a temná hmota by se od nich neodrážela, nýbrž by ji z velké části absorbovali a zlem posílali dál..a stali se destruktivním člověkem, kterého popisuji v bodě 2).

(Taková vsuvka: Zajímavé je, že někteří lidé vidí komunismus jako to, že se všichni mají dobře, spolupracují a naplňují společné i jednotlivé cíle, zatímco kapitalismus vidí jako koloběh zla při kterém se všichni mají špatně do té doby, než to "karma" vyrovná a nastane pád systému - a někteří lidé naopak vidí komunismus jako systém, ve kterém se mají všichni špatně = všichni jsou chudí a nemají všechny výrobky, které potřebují, zatímco kapitalismus vidí tak, že každý sám za sebe odráží zlo a probojovává se světem a všichni společně se pak mají dobře.. Vysvětlení by bylo asi delší, a tak mi můžete věřit, že pravda je VÍCEMÉNĚ ten první pohled, ale illumináti to zmanipulovali/otočili tak, aby to vypadalo, že to je obráceně. Proto se někdy najdou i mezi zarytými kapitalisty lidé konstruktivní, kteří přemýšlejí tak, jak jsem naznačila v tom druhém pohledu, akorát nevidí celek = jinak by v tomhle vidění systémů přemýšleli stejně jako já si myslím..chápu, že v bodě 1 jsem popsala konstruktivní lidi tak, jakože každý sám za sebe odráží temnou energii a dohromady tvoří konstruktivní celek = tzv. "model kapitalismus"; jenže konstruktivní lidé musí především i spolupracovat a tu energii odráží především POUZE na nepřátele, tedy na lidi/bytosti destruktivní/zlé a o tom píšu až níže).

2.) Člověk, který nežije zdravě (nestará se o svoje tělo, vědomě konzumuje nezdravé potraviny atd.) či nežije podle vesmírných zákonů a/nebo je destruktivní či zlý - přitahuje více černé hmoty (než člověk konstruktivní). On se buď může rozhodnout, že se změní na konstruktivního fyzicky zdravého člověka s vyčištěným tělem a dobrou duší, nebo může díky přijímanému velkému množství temné hmoty rychle zestárnout/onemocnět a zemřít, a nebo může páchat zlo, aby svojí oběť nuceně donutil přijmout přebytek jeho temné energie. Když někdo např. někoho uhodí, tak tím fyzickým útokem a zraněním předá kromě viditelného zranění i část své destruktivní energie = temné hmoty. Když se oběť léčí, tak k vyléčení fyzických zranění potřebuje čas (a to je JEDINÝ DŮVOD existence času = až přestane existovat zlo, přestane existovat i čas) a díky času se i ta temná hmota uvolňuje z podvědomého zranění do přítomnosti, kde se od konstruktivního člověka (od té samé konstruktivní oběti, z jejíhož podvědomí to proudí) odrazí do okolí. Jelikož se lidé, kteří se dali na cestu zla vědomě a kteří znají tyto principy (já jim říkám illumináti), snaží vědomě zbavit temné energie, tak páchají jakékoli zlo jen z tohoto důvodu (aby se zbavili své temné energie = aby nezemřeli). Destruktivní lidé tuší, že děti tuto temnou energii odpuzují, a tak si z tohoto důvodu buď pořídí vlastní děti (to tedy dělají ti nevědomí destruktivní lidé, kteří se pak ohání "já mám děti tak musím dostat to a to" = používají děti jako štít proti temné hmotě či i nějak cítí, že děti jsou "čisté bytosti", které rodinu chrání před temnotou - proto je lidstvo celkem přemnožené..). No ale illumináti vědomě zjistili, že když ublíží dětem, tak to z illuminátů vyžene temnou hmotu mnohem lépe, než když páchají zlo na dospělých, a proto dokonce pijí dětskou krev či si vyrábí adrenochrom (nebo děti znásilňují, a takto jim na sílu ze sebe předávají temnou hmotu do dětského podvědomí - u temné hmoty předané do dětského podvědomí totiž trvá déle, než se uvolní a začne putovat "zpět").
Ti lidé, kteří mají děti převážně pouze z toho důvodu, aby od sebe odpudili destruktivní energie (a o ty děti se pak moc nestarají či jen na oko pro okolí a nebo jim sice zabezpečují základní potřeby a hračky, ale bez citu..), nevědomky spolupracují s illumináty, kterým rodí přehršel dětí, které pak illumináti mohou např. unést. Takové rodiče poznáte např. podle toho, že své děti nechali očkovat mRNA destruktivní vakcínou (většinou tedy nechali naočkovat nejdříve sebe = takže sami jsou oběťmi např. strachu, ale bohužel ty zlé "oběti", které pak páchají to zlo dál.. = a tedy už to jsou skoro/úplně; to záleží na konkrétním případu; spolupachatelé).

Lidé konstruktivní (když už k nim tedy temná hmota přichází) ji odrazí do okolí na lidi zlé/destruktivní/nezdravé, kteří ji zase dle svého fyzického i duchovního stavu buď alespoň částečně odrazí a nebo (i když to třeba nechtějí) automaticky přijmou. Proto ten, kdo žije zdravě, má vysoké vibrace atd. se má většinou dobře, protože ta temná hmota na něj nemůže (ale zase na něj mají někdy spadeno destruktivní lidé, kterým bezdůvodně "vadí" nebo mu chtějí ublížit, i když jim nic neudělal).
Proč ke konstruktivnímu člověku temná energie vůbec chodí, když on je tak konstruktivní? Pokud mu někdo v minulosti ublížil, tak to je takové pozdější "karmické vyrovnání" = jemu se emocionální ublížení uložilo do podvědomí, a pak (když už se má líp a není v přímém ohrožení = je to takový mechanismus přežití) proudí do vědomí ke zpracování. Je jedno (no jak kdy, záleží na konkrétním případu), jestli to ten konstruktivní člověk zpracuje (většinou je lepší to zpracovat, ale pokud mu někdo ublížil nesmyslně či pouze díky systému viz dále, tak někdy se naopak nemá smysl v tom patlat). Na konstruktivního člověka tedy jde temná hmota (ať už z jeho podvědomého zranění nebo od okolních destruktivních lidí) a on ji odrazí natolik, nakolik je on sám konstruktivní. Tato odražená temná hmota se vrací takovým postupným procesem (přes různé..někdy i nevinné..lidi a dřív i různé životy) zpátky k tomu, kdo zlo v minulosti vytvořil, čímž se mu jím vyslaná temná hmota nakonec vrátí (někdy to může trvat i velmi dlouho, jelikož illumináti na tom mají postavený celý systém, aby se jim temná hmota vrátila co nejpozději a je možné, že bytostem z druhého vesmíru bez těla se nevrátí nikdy - jedině když člověk svým záměrem vytvoří antihmotu*. Podle mě totiž temná hmota není to samé, co antihmota, a ta by mohla vyřešit i toto.. Ale úplně jistá si nejsem jestli je antihmota něco jiného a nebo to je to samé). Této časové prodlevě mezi zbavením se temné hmoty spácháním zla a vrácením se temné hmoty zpět k původci se běžně říká "karma", u které to někdy vypadá, že ne vždy funguje (ale to je jenom tím, že běžný člověk nerozumí tomu, jak se temná hmota přesouvá a neumí s tím pracovat..). Kdo tomuto dobře rozumí, tomu je naopak jasné, kdy se jaká temná energie komu vrátí a dá se díky temné hmotě i do jisté míry předpovědět, jaké události se v budoucnosti stanou. Budoucnost se dá díky tomu i ovlivnit a hlavně vrácení temné hmoty můžete vědomě nasměrovat k jejímu původci (stačí si myslet, když na mě odkudkoli temná energie proudí, "odrážím tuto temnou energii zpět k jejímu původci, ať už to je kdokoli/cokoli a ať už se vyskytuje kdekoli" - takže se pak temná hmota nerozprostře rovnoměrně po okolí, ale je nasměrovaná = vrací se ke svému původci; jestli a jak rychle k němu doputuje, je věc jiná, ale minimálně tímto zabezpečíte, že temná hmota putuje pouze mezi destruktivními lidmi/bytostmi, kteří/které jsou zapojení/é v "řetězci zla"). *Tímto vědomým nasměrováním temné hmoty k jejímu původci vytvoříte svým záměrem antihmotu v tom případě, kdy je původce zla nehmotná bytost bez těla z cizího vesmíru (a zároveň když už jsou všichni lidé a bytosti v tomto vesmíru konstruktivní a nikdo neslouží zlu). Temná hmota = směřuje do našeho vesmíru a bytostí z cizího vesmíru se ani nedotkne. Antihmota = temná hmota přesměrovaná na opačný směr (tedy směrovaná do toho cizího vesmíru = má vliv na bytosti z cizího vesmíru). Toto "temná hmota vs. antihmota" jsem tak vymyslela/pojmenovala sama (nevím úplně jistě, že je to pravda a že se to takto opravdu jmenuje a chová - ale nic lepšího se mi k tomu zjistit nepodařilo). Taky si myslím, že grafen je zhmotnělá temná hmota (temná hmota je energie v podvědomí zatímco grafen je ve fyzické realitě = vnímáme ho vědomím). To ale neznamená, že se grafen s temnou hmotou "překrývá" (grafen může být na jednom místě a temná hmota úplně někde jinde = jsou to dvě různé "entity").

Jak z toho ven:
Všichni lidé by se měli snažit být co nejkonstruktivnější viz bod 1 (a vzájemně si mezi sebou pomáhat - když pomáháme druhým konstruktivním lidem, tak pomáháme tomu, aby se temná energie odrazila na destruktivní lidi/bytosti a pomohla ukončit zlo) a tím budou odrážet temnou hmotu, která všechna půjde (ve zvýšené míře) na destruktivní lidi - ti nebudou moct tak velkou nálož přehodit zlem na oběti, a tak se budou muset rychle rozhodnout, jestli se také přidají na konstruktivní stranu (změní se) a nebo jestli zemřou. Až zbydou pouze konstruktivní lidé, kteří temnou hmotu odráží, tak jim zlo (nehmotní mimozemšťané z jiného vesmíru) nebude moci ublížit, protože se ubližuje pouze předáváním temné hmoty, kterou tito konstruktivní lidé neumí přijmout. Zároveň tito konstruktivní lidé ale nesmí temnou hmotu ani vytvářet (když např. nedostanou něco, co by si přáli, protože jim v tom ti nehmotní mimozemšťané brání, aby jim ublížili, tak nezačnou být přehnaně smutní nebo naštvaní, protože tím by vytvářeli temnou hmotu, která by zase začala mezi lidmi kolovat, a pokud by byli všichni lidé konstruktivní a nehmotní zlí mimozemšťané nemají tělo, tak by se ta temná hmota "vybila" na přírodě = příroda by uvadala = něco jako inflace, kdy se po troškách ubližuje/ubírá všem. No a pak ti zbylí konstruktivní lidé mohou přesměrovat temnou hmotu na antihmotu (jak jsem o tom psala výše) a vyhnat cizí destruktivní mimozemšťany z tohoto vesmíru.

Když mají oběti v podvědomí temnou hmotu a zároveň existují konstruktivní lidé, kteří trestají zločince, tak se tím "karma" urychlí (a nemusí se ta uvolněná a odražená temná hmota protáčet skrze celý systém, při čemž by z velké části nasedla na cizí nevinné oběti, které mají např. "jen" zanesené tělo díky jedům, které illumináti přidávají do jídla..), protože se temná hmota "vybije" na pachateli zla rovnou. Proto je dobré, ba přímo nezbytně nutné, aby vytvořili konstruktivní lidé odboj proti zlu a aby bylo zlo trestáno.


Zde je odkaz na velmi zajímavé video, se kterým naprosto souhlasím.