Do tohoto článku budu psát vše, co souvisí s matrixem = umělou realitou.

Co to je matrix?

V článku Dvě mysli jsem popisovala, že jak naše mysl, tak i vědomí těla, je obojí "umělé". Matrix spočívá v tom, že kolem svobodné bytosti (skládající se z vědomé energie) je rozprostřený celý hmotný svět a navíc si tento hmotný svět "vytváří" vlastní vědomí, myšlenky atd., které vydává za Vaše vlastní!

Souvisí s tím tyto dva sny:
Konec reality
Smrt

A tento článek:
MATRICA V AKCII

V matrixu je tedy primární hmota. Tělo si vytvoří své vlastní vědomí, aby mu dávalo zpětnou vazbu a hlídalo tělesné procesy. Je to ale pouze vědomí těla, nejsme to my a toto vědomí nemá ani rozhodovací pravomoc viz tento článek. Když tělo zjistí, že někdy zemře, tak u něj vznikne touha se rozmnožit = hmota pokračuje dál a vytvoří další stejné "beztvaré vědomí těla", které je stejné jako beztvaré vědomí těla rodiče = v matrixu vše řídí hmota a vědomí je jen takový pozorovatel. Jelikož jsou všechna vědomí těla "jedno", tak ten, kdo ubližuje ostatním, se bude mít hůř než ten, kdo neubližuje.

Když si přečtete 5. kapitolu Tvůrců křídel, tak zjistíte, jak plus mínus tento matrix funguje. Já si myslím, že beztvaré vědomí těla je Anu, který "simuluje" každou původní bytost (každý ho má v těle jako vědomí těla a proto může Anu mluvit skrze kohokoli či ho nějak ovládat).


Narazila jsem na tento článek, vhodný spíše pro začátečníky v pochopení matrixu. K článku dodám dvě věci:

1.) V článku se píše: "Jeho neexistence (matrixu) by znamenala i naši neexistenci a neexistenci světa vůbec." - Toto není pravda (už z podstaty definice "matrixu" = je to něco, co máš před očima, ale nevidíš to, co mění tvé vnímání reality atd. = je to manipulace = bez manipulace se dá žít. Pokud je někdo na něčem závislý (ve smyslu závislosti např. tabák, alkohol atd.), tak ta závislost je o tom, že přehnaně užívá něco, bez čeho by se klidně obešel (bez čeho se dá žít, co nepotřebuje) – tzn. že ho ovládá něco, co na to „nemá právo“.

2.) Někdo však pod pojem "matrix" zahrnuje jakákoli pravidla (i pravidla života, zákony vesmíru, pravidla hmoty, fyzikální zákony apod.). Pokud by neexistovala žádná pravidla (uskupení hmoty), nemohlo by existovat hmotné či energetické tělo, nemohl by existovat tento svět atd. Takovýmto lidem je nutné vysvětlit, že bojovat proti jakýmkoli pravidlům obecně, neznamená bojovat proti matrixu. Například pravidlo, že když něco chci (např. chci se napít, tak natáhnu ruku a podám si skleničku), tak nasměřuji vědomí tak, aby se přání ve světě naplnilo - pokud by ani takováto pravidla neexistovala, byl by jenom chaos a život tak, jak ho známe, by neexistoval.


Ještě jsem narazila na tento krátký článek k tématu. A také na první odstavec (abstract: zkopírováno níže) tohoto článku (nemyslím si, že bychom žili v simulaci, protože: až se nám podaří vytvořit "dokonalou" simulaci reality tak zjistíme, že jsme vytvořili pravou/reálnou hmotu = což by sice mohlo znamenat, že už v simulaci žijeme, ale také by to mohlo znamenat, že prostě nelze vytvořit simulace hmoty/života, protože tím se rovnou vytvoří nový život = že je tedy jedno, jestli žijeme v "původní" realitě nebo v simulaci, protože obojí je nakonec stejně skutečné = asi jako "sen ve snu" může být úplně stejně reálný jako původní sen, který byl také jenom snem a můžeme si být jisti, že "realita", do které se probudíme, není také jenom sen? ..takhle nějak bych to viděla s těmi simulacemi.):

"Tento dokument tvrdí, že alespoň jedna z následujících tvrzení je pravdivá: (1) lidský druh je velmi pravděpodobný, že vyhyne, než dosáhne „posthumanního“ stádia; (2) jakákoli posthumánská civilizace je extrémně nepravděpodobná, že by vedla značné množství simulací jejich evoluční historie (nebo jejích variant); (3) téměř jistě žijeme v počítačové simulaci. Z toho vyplývá, že víra, že existuje velká šance, že se jednoho dne staneme posthumans, kteří běží simulace předků, je nepravdivá, ledaže bychom v současné době žili v simulaci. Diskutuje se také o řadě dalších důsledků tohoto výsledku."