Se "stádními typy" lidí či lidmi, kteří jdou s davem atd., se asi každý setkává docela často. Nic proti takovým lidem nemám do té doby, dokud nepřekročí jistou hranici. Což se mi stalo cca 2x v životě:

1.) Kdysi jsem jela na dovolenou k moři s mými kamarádkami a jejich kamarádkami (které jsem neznala). Vše na cestě probíhalo dobře, akorát se v té době obecně ve společnosti řešily koncentrační tábory pro lidi, kteří nechtějí pracovat (na novinkách psala většina běžných lidí nenávistné komentáře ohledně lidí, kteří nechtějí pracovat např. v nějaké firmě nebo nechtějí pracovat obecně). V té době i dokonce vyšel článek na novinkách, že by se pro bezdomovce, kteří nechtějí pracovat, udělaly speciální "tábory", ve kterých by byly chatky, dostávali by tam jídlo..aby ti bezdomovci "nesmrděli" ve městech, protože jich bylo v Praze a dalších městech čím dál více (byla to doba po té finanční krizi, která začala v roce 2008). No a někdo si myslel, že takovéto tábory by byly 1. krokem ke koncentráku (že by ty "neproduktivní/pro systém zbytečné" lidi v těchto táborech nakonec hromadně zabili, "ať je nemusíme živit").
No a jedna z těch kamarádek mojí kamarádky (tzn. holka, kterou jsem neznala) mi byla nesympatická, ale neřešila jsem to. Jednou však začala mluvit a říkat své názory: Říkala, že pracuje na úřadě práce a že nenávidí lidi, kteří nepracují nebo nechtějí pracovat (že je nenávidí z toho důvodu, že ona sama dělá práci která ji nebaví z donucení = ona sama nechce pracovat ale potlačuje to aby přežila, si pravděpodobně vůbec neuvědomovala). No a tato holka se "rozparádila" tak, že začala sama od sebe říkat, že by všechny nepracující lidi nechala zabít v koncentračních táborech (protože jsou zbyteční pro společnost, ať je nemusíme živit atd.). Umím tyto názory jednoduše vyvrátit (že jsou úplně mimo), ale o tom tento článek není, takže se tím nebudeme zdržovat. Řekla jsem té holce jako jediná, že s ní nesouhlasím, ostatní mlčeli. Ona pak myslím i říkala, že by do toho koncentráku přihodila i ty pracující lidi, kteří by se zabíjením nepracujících nesouhlasili (=tedy i mě). A pak už jsem se s ní přestala úplně bavit, protože takovíto nevědomí stádní lidé jsou nebezpeční a zásadně se s takovími lidmi nebavím (emoce, potřeba zapadnout, potřeba lásky a další, musí jít stranou, to se nedá nic dělat viz vysvětlení níže).

2.) V poslední době jsem se bavila s někým, komu jsem pak řekla svůj názor, že si myslímm, že 5G síť je škodlivá. Mám k tomu argumenty a trošku mi vadí i 2G a ještě více 4G síť, ale např. 2G síť lidé obecně celkem potřebují, aby si např. starý člověk dokázal přivolat záchrannou službu (což mu může zachránit život), a z toho důvodu solidarity s ostatními lidmi, jsem nikdy nebojovala proti 2G síti a není mým záměrem ji zrušit (..dokud se nenajde vhodná neškodlivá alternativa). Co se týče 4G, tak tu zase potřebují lidé, kteří jsou v otrockém pracovním procesu, tak aby to psychicky nějak přežili a zabavili se po cestě do práce nebo třeba o pauze, tak potřebují mít na mobilu internet, při jehož prohlížení se odreagují. Toto už není život zachraňující a kdyby 4G nebyla, tak by se nic moc nestalo, ale opět ze solidarity k těmto lidem (a i k sobě, kdybych se někdy dostala do podobné situace), 4G síť přetrpím, byť se skřípáním zubů, protože je škodlivější než 2G síť, ale zase snad není natolik škodlivá, že by lidi ohrožovala na životě. 5G síť je však potřeba pouze při automatizaci výrobních procesů stroji, pro člověka je nebezpečná (takže by se měla vysílat pouze v nějaké automatické továrně, ve které pracují pouze roboti a není tam žádný člověk). Nikde jinde 5G síť není potřebná, protože na prohlížení internetu v mobilu stačí 4G a "výhoda" 5G, tedy že si film do mobilu stáhne člověk místo za 15 minut za pár vteřin.. No tak tato výhoda opravdu nestojí za zničené zdraví až smrt od 5G sítě či ovládání mysli. Kdo si chce stáhnout film do mobilu, aby se na něj mohl dívat např. při hodinové cestě vlakem do práce, si na to holt musí vzpomenout dřív a dát ho stahovat např. 15 minut před odchodem. Já se tedy na filmy v mobilu nedívám, protože to je extrémně malá obrazovka (bylo by to pro mě jako "dívat se na film na kalkulačce", takže ne).
Když jsem tedy řekla svůj názor na 5G, tak začala hádka (ve které jsem byla obviňována, že jsem proti pokroku a vývoji, že se asi bojím změn nebo já nevím co = absolutní hlouposti, které jsem lehce logicky vyvrátila tím, že používám nejnovější techniku v domácnosti, třeba robotický vysavač bez wifi, robotické vytírání podlahy bez wifi a dalších šmírovacích věcí, myčku, automatické otevírání oken bez wifi..tzn. z toho asi logicky vyplývá, že nic proti vývoji a technice nemám..ale logické argumenty nepadly na úrodnou půdu, protože na ně nikdo nereagoval a stále si myslel, že jsem proti technickému vývoji). V této hádce ten člověk řekl, že si myslí, že jsem extrémně hloupá a že věřit na škodlivost 5G sítě je jako věřit na Ježíška (což jsem mu pak napsala, že naopak věřit na neškodnost 5G sítě aniž by četl studie a o téma se aspoň trochu zajímal, tzn. věřit něčemu jenom proto "že tomu věří všichni" je jako věřit na Ježíška, na což opět žádná reakce). Každopádně vyvrcholilo to tím, že řekl, že by všechny odpůrce 5G a všechny další lidi, kteří jsou podobně extrémně hloupí, poslal do koncentračního tábora (z toho tedy vyplývá, že by je zavraždil), že Hitler měl v něčem pravdu.. Já nemám nic proti jiným názorům (ať si myslí kdo chce, co chce = i s člověkem, který mi připadá hloupý, protože věří na bezpečnost 5G, bych se bavila), ale pokud chce někdo zavraždit nějakou skupinu lidí (tak i to je pouze názor, ale nemohu se s takovým člověkem bavit, protože by to pro mě mohlo být v budoucnosti nebezpečné - vysvětlení napíšu níže). Napsala jsem mu tedy, že se s ním nemohu dále bavit a (jelikož jsem dospěla k názoru, že to ten člověk nejspíše řekl proto, že mě asi nenávidí nebo je na mě naštvaný kvůli nějaké jiné věci) že když se se mnou chtěl přestat bavit, tak mi mohl jednoduše napsat/říct "už se s tebou nechci bavit" a je to (na co vytvářet takovéto drama).
Z pohledu toho člověka prý pouze nesouhlasil s mým názorem a on si myslí, že řekl "když si myslíš toto, tak jsi blbá a měla by ses zabít" (tuhle frázi říká běžně a u různých lidí, když s nějakým názorem nesouhlasí, nemyslí s to zle, a za toto bych se opravdu nenaštvala, protože vím, jak to myslí a že to nemyslí doslova). Zajímavé je, že jelikož hádka proběhla po internetu, tak vše bylo uložené a jak já, tak i on, se k tomu mohl zpětně vrátit a podívat se, co kdo psal/říkal. Já se na to zpětně podívala, jelikož po jeho tvrzení co si on myslí, že říkal, jsem si pamatovala něco jiného, a to mi připadalo divné - a samozřejmě reálně říkal to, co si pamatuju, a mohl se na to taky zpětně podívat (ale asi nepodíval?).


Já si samozřejmě ani u 1. ani u 2. zkušenosti nikdy nemyslela, že by mě takový člověk chtěl zabít, tzn. nebojím se, že by takový člověk vzal nějakou zbraň a začal mě mordovat.. Co si myslím (a proč se s takovými lidmi ze zásady nebavím) je to, že společnost si většinu času žije nějakým spořádaným životem, pak se objeví někdo jako Hitler a vznikne "nevysvětlitelná" davová psychóza, lidi se vyvražďují v koncentračních táborech, někdo se toho přímo účastní že pouští plyn, jiní pouze tleskají.. Je to pak pro všechny velké překvapení, co se to vůbec dělo, a asi za to mohla pouze jakási nevysvětlitelná davová psychóza, která ty "nevinné" spořádané občany ovládla - ne, já si právě myslím, že pokud se např. 80% lidí nechá v takové situaci "ovládnout" náladou ve společnosti/davem, tak to znamená, že těch 80% lidí to mělo latentně v sobě celou dobu (i před tím), jen se to neprojevovalo. Někdy se však latentní nenávist vůči ostatním lidem (byť třeba pouze vůči lidem s odlišným názorem nebo vůči nějaké skupině lidí obecně) popř. "pro zapadnutí do stáda bych i vraždil" (obrazně řečeno) projeví právě v takotýchto chvílích. Já si nemyslím, že by takový člověk chtěl vraždit a dokonce si ani nemyslím, že pokud by k moci nastoupil nějaký diktátor, který by to povolil, že by někoho tento typ lidí začal mordovat. Co si myslím je to, že když bych se já (nebo kdokoli jiný) bavila s takovýmto člověkem v době míru (a říkala bych mu své názory např. že jsem proti zavedení 5G sítě), tak pokud by pak někdy v době mého života nastoupil diktátor, který by byl např. proti lidem, kteří jsou proti zavedení 5G sítě, a došlo by k určité "davové psychóze", tak že takovíto lidé by na mě ukázali a řekli by "tato osoba je proti 5G" a na základě tobo by mě někdo např. odvlekl do koncentárku a zabil. Ano, je pouze malá šance, že se toto během mého života stane (že by se takový diktátor dostal k moci), ALE TA ŠANCE TAM JE. Proto bez ohledu na to, jestli mám nějakého člověka ráda, jestli se s ním chci bavit, jestli potřebuji kamarády nebo uznání ve společnosti nebo lásku nebo dobré emoce nebo sounáležitost = rozum mi prostě velí se s takovými lidmi nebavit pouze z důvodu vlastní bezpečnosti (když se "překročí určitá hranice", tak jde všechno ostatní stranou). Já nepotřebuji lásku/kamarády/ostatní lidi natolik, abych se kvůli této potřebě nechala zabít, to bych i raději žila celý život sama a měla bych ráda sama sebe / naučila bych se mít ráda sama sebe natolik, abych lásku ostatních vůbec nepotřebovala.


Myslíte si, že toto výjimečně není reakce na článek? Ale je: sepsat tuto reakci mě napadlo po přečtení tohoto článku, ve kterém si hezká mladá holka našla celkem hezkého mladého kluka, který je ale "stádní typ" / lehce ovlivnitelný / na peníze. A stálo ji to život. Je velmi nebezpečné mít určitý stádní nevědomý typ lidí jako blízké lidi ve svém životě, protože ten kluk toho sice (pravděpodobně) bude po celý život litovat (věřím tomu, že ji nechtěl zabít), možná se i doopravdy změní (že přestane být takovýmto ovlivnitelným typem), ale té holce ani jejich dítěti to život nevrátí.. Tento článek mě celkem šokoval, ale potvrdil mi, že to mám ve svém životě nastavené velice dobře (a dělám dobře, že se s určitými lidmi ze zásady nebavím, byť to je těžké odstranit ze života někoho, koho jste měli rádi, přináší to na nějakou dobu trápení - ale v celkovém výsledku to je pořád lepší, než pak na sobě nést následky cizí nevědomosti..).
...