Proč dochází po vakcíně k autoimunitní reakci? Zde to máte vysvětlené.


Globalisti – plánovači pandémie, cez WHO narýchlo zmenili definície pandémie, vakcín a kolektívnej imunity, aby mohli rozpútať teror

Mali ste niekedy minulý rok pocit, že žijete v nejakej zmenenej verzii reality, kde veci, o ktorých ste kedysi vedeli, že sú pravdou, ňou už nie sú?
Nie je to len vašou predstavivosťou. V posledných rokoch a mesiacoch sa zmenili dlho zaužívané definície všetkých troch slov, s nesmiernymi dopadmi na politiku verejného zdravotníctva uprostred ochorenia COVID-19.
Ešte väčším dopadom pre spoločnosť je, že uverejňovaním týchto klamných informácií sa pokúšajú zmeniť vaše vnímanie toho, čo je a čo nie je pravdivé a pritom prekrúcať vedu.

WHO zmenila definíciu pandémie
Čo presne pandémia je?

Pôvodná definícia pandémie podľa WHO z 1. mája 2009 konkrétne uvádzala simultánne epidémie v celosvetovom meradle „s enormnými počtami úmrtí a ochorení“:

„K chrípkovej pandémii dochádza vtedy, keď sa objaví nový chrípkový vírus, proti ktorému nemá ľudská populácia žiadnu imunitu, čo vedie k niekoľkým simultánne prebiehajúcim epidémiám v celosvetovom meradle, s enormnými počtami úmrtí a ochorení.“

Táto definícia bola zmenená len mesiac pred vypuknutím pandémie prasacej chrípky v roku 2009, čím boli odstránené kritériá závažnosti a vysokej smrtnosti a ponechaná definícia pandémie ako „celosvetovej epidémie nejakého ochorenia“.

Tento posun v definícii umožnil WHO vyhlásiť prasaciu chrípku za pandémiu už po tom, ako na infekciu zomrelo celosvetovo len 144 ľudí a preto sa ochorenie COVID-19 stále vyhlasuje za pandémiu, hoci množstvo dát naznačuje, že smrtnosť ochorenia COVID-19 je zhruba na úrovni sezónnej chrípky.

Zmenená definícia vakcíny
Zmieňovaním sa o vakcínach proti ochoreniu COVID-19 ako o „vakcínach“ a nie o génových terapiách porušuje vláda USA paragraf 41 svojho Zákona č. 15, ktorý reguluje zavádzajúce praktiky v medicínskych tvrdeniach. Podľa tohto zákona je nezákonné tvrdiť:

„… že nejaký produkt alebo služba dokážu predchádzať, liečiť alebo vyliečiť ľudské ochorenie, ak na to nemáte primeraný a spoľahlivý vedecký dôkaz, vrátane, ak sú potrebné, dobre kontrolovaných klinických štúdií na ľuďoch, dokazujúcich pravdivosť tvrdení v čase, kedy boli vykonané.“

Ba čo viac, nemôžete mať „vakcínu“, ktorá definíciu vakcíny nespĺňa. Až donedávna definoval Merriam-Websterov slovník vakcínu ako:

„Prípravok z mŕtvych mikroorganizmov, oslabených živých organizmov alebo živých, plne virulentných organizmov, ktorý sa podáva na vytvorenie alebo umelé zvýšenie imunity voči konkrétnemu ochoreniu“.

Vakcíny proti ochoreniu COVID-19 nie sú obvyklé vakcíny, vyrobené zo živých alebo oslabených vírusov. Sú to v skutočnosti génové terapie. Vakcíny spoločností Pfizer a Moderna sú vyrábané s lipidovými nanočasticami, obsahujúcimi polyetylénglykol (PEG) a mediátorovú RNA (mRNA).
mRNA sú útržky genetického kódu, nesúce bunkám pokyny vytvárať proteíny.

Definícia genetiky je „vzťahujúca sa ku génom“ a gény obsahujú inštruktážny kód, ktorý telu hovorí, aké proteíny má vyrábať. Terapia je medicínska liečba ochorenia, preto sú vakcíny mRNA celkom jasne génovou terapiou.

Ako uviedol David Martin, PhD., v podaní pre americkú Komisiu pre burzy a cenné papiere (SEC), spoločnosť Moderna špecifikuje a zdôrazňuje, že FDA považuje jej technológiu za „technológiu génovej terapie“, pôvodne zamýšľanú na liečbu rakoviny. To, že ide o génovú terapiu, potvrdzuje aj mechanizmus jej činnosti.

Génové terapie mRNA, v súčasnosti zavádzajúco označované za „vakcíny“, menia vaše bunky na bioreaktory, chrliace vírusové proteíny pre vyvolanie imunitnej reakcie. A nie je tam žiadny vypínač!

Keďže „vakcíny“ proti ochoreniu COVID-19 predošlej definícii vakcíny nevyhovujú, bola nedávno, bez toho, aby to niekomu prekážalo, zmenená definícia vakcíny v Merriam-Websterovom slovníku tak, aby obsahovala opis experimentálnych génových terapií na ochorenie COVID-19:

„Prípravok, ktorý je podávaný (injekčne) na vyvolanie imunitnej reakcie tela proti konkrétnemu infekčnému ochoreniu:
antigénový prípravok z obvyklým spôsobom deaktivovaného či oslabeného (pozri oslabeného, význam číslo 2) patogénneho pôvodcu (napríklad baktérie alebo vírusu), alebo jednej z jeho zložiek či produktov (ako sú proteín alebo toxín) prípravok z genetického materiálu (napríklad vlákna syntetizovanej mRNA), ktorý využívajú bunky tela na vytváranie antigénovej látky (napríklad fragmentu hrotového proteínu vírusu)“


Prečo nechcú, aby sa vakcíny proti ochoreniu COVID-19 nazývali génovou terapiou
Podania spoločnosti Moderna pre Komisiu pre burzy a cenné papiere (SEC), ktoré boli podľa Martinových tvrdení dôkladne posúdené, špecifikujú a zdôrazňujú, že jej technológia je „technológiou génovej terapie“.

Pôvodne bola navrhnutá na liečbu rakoviny, preto ide, konkrétnejšie, o technológiu chemoterapeutickej génovej terapie.

Ako uviedol Martin, kto by sa hlásil, že chce dostať profylaktickú chemoterapeutickú génovú terapiu na rakovinu, ktorú nemáte a ktorá vám možno nikdy nebude hroziť? S veľkou pravdepodobnosťou by takú ponuku využil len málokto. A je na to dobrý dôvod.

Štáty a zamestnávatelia by neboli schopní prikázať jednotlivcom prijať chemoterapeutickú génovú terapiu na rakovinu, ktorú nemajú, lebo by to jednoducho nedovoľoval zákon.

Napriek tomu ale navrhujú, aby k prijatiu génovej terapie na ochorenie COVID-19 bolo donútené celé ľudstvo. Keby ju naozaj nazývali tým, čím je, konkrétne „chemoterapeutickou génovou terapiou“, tak by ju väčšina ľudí – a múdro – prijať odmietla.

To je možno jeden z dôvodov ich nepravdivého zaradenia ako vakcín. Môžu však na to byť aj iné dôvody.

Martin sa uchyľuje k domnienke, pretože nemáme žiadny dôkaz o ich zámeroch, no uvažuje, že dôvodom, prečo túto experimentálnu technológiu génovej terapie nazývajú „vakcínou“, je to, že sa takto dokážu vyhnúť právnej zodpovednosti za poškodenia.

Keď sa štáty nachádzajú v núdzovom stave, vtedy sú veci ako PCR testy a „vakcíny“ proti ochoreniu COVID-19 povolené na základe povolenia na núdzové použitie.

A keď platí povolenie na núdzové použitie, nie sú výrobcovia týchto experimentálnych génových terapií finančne zodpovední za žiadne poškodenie, ku ktorému následkom ich použitia dôjde. Teda, za predpokladu, že ide o „vakcíny“.

Ak tieto injekcie vakcínami NIE SÚ, potom ochranný štít pred právnou zodpovednosťou padá, pretože pre medicínske núdzové protiopatrenie, ktoré je génovou terapiou, žiadna ochrana pred právnou zodpovednosťou nejestvuje.

WHO zmenila definíciu kolektívnej imunity
V júni 2020 bola definícia kolektívnej imunity podľa WHO uverejnená na jednej z jej stránok s otázkami a odpoveďami k ochoreniu COVID-19 a bola v súlade so široko akceptovaným konceptom, ktorý bol desaťročia štandardom pre infekčné ochorenia.

Takto sa definovala pôvodne:

„Kolektívna imunita je nepriamy dôsledok infekčného ochorenia, ku ktorému dochádza vtedy, keď je populácia imúnna buď prostredníctvom vakcinácie alebo imunity vytvorenej počas predošlej infekcie.“

Malo by sa poznamenať, že „imunita vytvorená počas predošlej infekcie“ je spôsob, ktorý funguje odvtedy, čo je tu ľudstvo.

Váš imunitný systém nie je stavaný na prijímanie vakcín. Je stavaný na to, aby fungoval v reakcii na vystavenie nejakému infekčnému agensu. Toto už, podľa WHO, očividne neplatí.

Toto je ich aktualizovaná definícia z októbra 2020, ktorá je teraz „konceptom používaným pre vakcináciu“:

„Kolektívna imunita, známa aj ako ´populačná imunita´, je koncept, ktorý sa používa pri vakcinácii a podľa ktorého môže byť populácia chránená pred určitým vírusom, ak sa dosiahne nejaký prah zaočkovanosti. Kolektívna imunita je dosahovaná ochranou ľudí pred vírusom, nie tým, že sú mu vystavení.“

Vakcíny trénujú naše imunitné systémy k vytváraniu proteínov bojujúcich s ochorením, známych ako ´protilátky´, práve tak, ako by sa dialo, keby sme boli vystavení nejakému ochoreniu, ale – čo je veľmi dôležité – vakcíny fungujú bez toho, aby sme z nich ochoreli.

Zaočkovaní ľudia sú chránení pred ochorením na dané ochorenie a jeho ďalším odovzdávaním, prerušujúc všetky reťazce prenosu.“

Výskumná analytička Heather Taylorová uverejnila na Twitteri snímku obrazovky s dvoma, jasne zmenenými, definíciami – jednou z 9. júna 2020 a druhou z 13. novembra 2020 –, aby naznačila, že kolektívna imunita sa v priebehu niekoľkých mesiacov náhle stala konceptom, ktorý sa vzťahuje len na vakcináciu.

„Toto ma stále ohromuje,“ napísala. Ide vlastne o nehoráznu deformáciu vedy.

V roku 2020 na pacientskej stránke časopisu Journal of American Medical Association (JAMA) o kolektívnej imunite Dr. Angel Desai, zástupca šéfredaktora JAMA Network Opena Maimuna Majumderová, PhD., z Bostonskej detskej nemocnice Harvardovej lekárskej fakulty jasne vysvetľujú, že kolektívna imunita sa dá dosiahnuť prirodzenou infekciou a zotavením, ako to bolo vždy:

„Kolektívna imunita sa dá dosiahnuť buď prostredníctvom infekcie a uzdravenia, alebo vakcináciou… Pre dosiahnutie kolektívnej imunity je potrebné, aby bolo ochorením nakazené dostatočné množstvo ľudí a aby sa z neho zotavilo, pričom si vyvinú protilátky proti budúcej infekcii.“

Rady WHO sa často menia
Možno si spomínate, že v prvých dňoch pandémie sa tvárové rúška neodporúčali bežnej verejnosti (hlavne v USA a Veľkej Británii).

Vo februári 2020 sa vo videu objavila Christine Francisová, poradkyňa ústredia WHO pre prevenciu a zvládanie infekcií, držiaca v ruke jednorazové tvárové rúško a povedala:

“Lekárske rúška, ako je toto, nemôže chrániť pred novým koronavírusom, keď sa používa samotné… Používanie rúšok odporúča WHO len v presne stanovených prípadoch.“

Medzi tieto presne stanovené prípady patrí, že máte kašeľ, horúčku, alebo dýchacie ťažkosti.

Povedané inak, keď ste aktívne chorí a prejavujete symptómy. „Ak tieto symptómy nemáte, rúška nosiť nemusíte, pretože neexistuje žiadny dôkaz, že chránia ľudí, ktorí chorí nie sú,“ pokračovala.

V marci 2020 hlavný lekár zdravotníckej služby USA verejne súhlasil, keď twítol odkaz: „Ľudia, vážne – PRESTAŇTE KUPOVAŤ RÚŠKA!“ a pokračoval tým, že nie sú účinné ako prevencia bežnej populácie pred nakazením sa koronavírusom.

Ešte 31. marca 2020 WHO stále radila nepoužívať tvárové rúška ľuďom bez symptómov, uvádzajúc, že „nie je žiadny dôkaz“ o tom, že také používanie rúšok bráni prenosu ochorenia COVID-19.

Dňa 6. júna 2020 sa už rétorika zmenila. Uvádzajúc „vyvíjajúce sa dôkazy“ WHO svoje odporúčania zmenila, keď generálny riaditeľ WHO (Svetovej zdravotníckej organizácie) Tedros Adhanom Ghebreyesus radil vládam nabádať bežnú verejnosť k noseniu rúšok tam, kde je rozsiahly prenos a náročné dodržiavať sociálny odstup.

K ďalšiemu príkladu toho, ako WHO podľa potreby mení predošlé pravdy tak, aby zapadali do jej agendy, došlo v júni 2020.

Počas tlačového brífingu sa veľmi jasne vyjadrila Maria Van Kerkhoveová, technická vedúca WHO pre pandémiu COVID-19, že ľudia, ktorí majú COVID-19 bez akýchkoľvek príznakov, len „zriedka“ prenesú ochorenie na iných. V dramatickom obrate o 180 stupňov potom WHO už na druhý deň vyhlásenie stiahla.

Dňa 9. júna 2020 Dr. Mike Ryan, výkonný riaditeľ WHO pre program núdzových situácií, od Van Kekhoveovej vyhlásenia rýchlo ustúpil, vyjadriac sa, že poznámky boli „zle interpretované, alebo sme na vysvetlenie toho možno nepoužili tie najelegantnejšie slová“.

Rozsiahle asymptomatické šírenie je jediný dôvod, prečo by dávali zmysel lockdowny a používanie rúšok zdravými ľuďmi.

Predstavitelia zdravotníctva tak celé mesiace udržiavali mýtus o asymptomatickom šírení, aby eskalovali strach. Medzná štúdia na 9 899 828 obyvateľoch čínskeho Wu-chanu, publikovaná v multidisciplinárnom časopise Nature Communications, však nezistila ani jeden prípad asymptomatického prenosu COVID-19.

Život v na hlavu postavenom svete
V posledných rokoch, a v niektorých prípadoch v posledných mesiacoch, boli drasticky zmenené dlho udržiavané definície pandémií, vakcín a kolektívnej imunity tak, aby sa hodili do nového naratívu, šíreného predstaviteľmi verejného zdravotníctva a mainstreamovými médiami.

V mnohých ohľadoch žijeme práve teraz, podľa Jeffreyho Tuckera, edičného riaditeľa Amerického inštitútu pre ekonomický výskum (AIER), v nejasnej situácii, akoby v hmle – v hmle covidovej vojny.

Počas takej hmly „je často nejasné, kto a prečo robí rozhodnutia a aké sú vzťahy medzi stratégiami a cieľmi. Keď jasnosť a racionálnosť nahradia frustrácia a dezorientácia, môžu sa stať ťažko pochopiteľnými ešte aj logické dôvody“.

Prvým krokom, ako z tejto vojny vyjsť nezranený, je vidieť cez hmlu.

(Zdroj.)


Člověk, který umí přemýšlet.
https://gab.com/QAnon211/posts/106708847377978627

Lidé mluví o vědě hloupě. Co je to věda? Lidé, kteří vyjdou z univerzity s magisterským nebo doktorským titulem, se dostanou do praxe a doslova nevěří ničemu, pokud to není recenzovaný článek, to je jediná věc, kterou akceptují. A vy jim řeknete: „Pozorujme, diskutujme, promysleme si to, a oni to neudělají.“ Pouze pokud je to v recenzovaném článku nebo ne.
To je jejich pohled na vědu.
Myslím, že je to ubohé. Přišli na univerzity jako chytří mladí lidé a vycházejí z nich s mrtvým mozkem a ani nevědí, co věda znamená. Myslí si, že to znamená recenzovaný článek atd. Ne, to je akademická půda, a pokud je článek recenzovaný, znamená to, že si všichni myslí totéž, a proto ho schválili. Nezamýšleným důsledkem je, že když se objeví nové znalosti, nové vědecké poznatky, nikdy nebudou recenzovány. Takže blokujeme všechny nové pokroky ve vědě, které jsou velkým pokrokem. Když se podíváte na průlomové objevy ve vědě, téměř vždy nepocházejí z centra dané profese, ale z jejího okraje. Nejlepší výrobci svíček na světě nemohli ani pomyslet na elektrická světla. Objevy nepřicházejí zevnitř, často přicházejí zvenčí. Pozabíjíme se kvůli vlastní hlouposti.

(Zdroj.)


Proč trump uvolnil vakcíny?

Jak nyní víte, Deep State Cabal již dávno plánoval zabít miliardy lidí prostřednictvím pandemie, která byla plánována již dávno (můžete najít několik zdrojů prostřednictvím LOCKSTEP – plán ROCKEFELLERŮ a GATESe, několik rozhovorů a projevů ke snížení světové populace / GEORGIJSKÉ PORADNÍ KAMENY, FAUCIHO ujišťující projev, že pandemie přichází pro trumpovu administrativu, všechny patenty na Corona virus (SARS) atd.)

Když trump uvolnil vakcíny v rekordním čase, zcela narušil plány DSC. Jejich původním plánem bylo vyvraždit a zotročit lidstvo prostřednictvím 5 let trvajícího mučení, úplného uzavření, válečného stavu, psychologických operací , extrémních počtů zfalšovaných úmrtí po celém světě přes MSM, Mockingbird. Měli další plány jak učinit miliardy lidí závislých na opioidech a smrtících lécích (o kterých oni tvrdili, že budou bojovat s virem), které by způsobily úmrtí a přivedly lidi do těžké psychózy (už žádná produkce dopaminu, serotoninu, oxytocinu, endorfinů).

Během druhého roku uzavření: léky včetně metamfetaminů (Speed), NEBEZPEČNÉ prášky na spaní, léky proti bolesti a 15 dalších smrtících léků, aby přivedly miliardy do psychózy, smrtelné deprese, sebevražd a zastavili produkci epifýzy. Kombinace těchto samostatných léků by zastavily zotavení organismu, samouzdravení a přivedly by tělo do chaosu a snadno by onemocnělo z vnějších zdrojů, jako jsou rakovinotvorné produkty v potravinách a jedovaté přísady ve výrobcích, potravinách.

Po letech uzavření: v důsledku nuceného podávání léků, psychického mučení a odebírání nezbytného ovoce, masa, zeleniny a obilí, by zajistili nemoci a úmrtí.

Když trump uvolnil vakcíny, zničil satanistické plány DSC pro světové oběti Molochovi na mučení a zabíjení miliard lidí prostřednictvím systematické genocidní agendy. A děti by veřejně trpěly legálně závislé na VYNUCENÝCH smrtelných lécích a předávkování (mučení, které by podstoupily, by jim zajistilo hospitalizaci, která by vyvolala další mučení a výrobu bolesti – ADRENOCHROM – konečný plán).

Tím, že trump uvolnil vakcíny, se postavil proti plánům DSC. A ti byli nuceni vynaložit TRILIONY po celém světě na vytvoření vakcín. Velká část vakcín jsou FALEŠNÉ fyziologické roztoky. Ale také mnohé jsou skutečné, napuštěné mRNA a smrtícími sloučeninami. Proto po vás neustále chtějí, abyste si brali další a další vakcíny. Protože stále vyrábějí skutečnou mRNA (nano vedlejší produkty smrtících přísad), aby si zajistili nemoc a smrt a kontrolu biotechnologického inženýrství – v jeho prvních stádiích.

Když trump uvolnil vakcíny. Polovina trumpových příznivců měla také velký strach z COVID-19, věřila Faucimu a WHO a věřila falešné pandemii. trump nemohl tyto příznivce ztratit (později existuje plán na nápravu VAKCINOVÁNÍ2022).

Když trump uvolnil vakcíny, lékařská mafie propadla panice. Nebyli připraveni, přišli o TRILIONY dolarů a v únoru se svět dostal do ekonomické spirály. To vše bylo NAPLÁNOVÁNO. Vytvořilo to vlnový efekt přes DSC peněžní linky, vazby a skryté ZLATO, PENÍZE, KRYPTOMĚNY zasáhly trhy. Byla to Sting operace, která měla najít všechny spící agenty a zjistit, kde jsou peníze, které financovaly DSC v mnoha velkých zemích.

Když trump uvolnil vakcíny, DSC začal zmatkovat a panikařit a to vytvořilo tolik chyb, které ovlivnily lékařskou mafii a vědeckou ZAPLACENOU komunitu a dále pokračuje. Dochází k únikům informací a dokonce i MSM informuje o věcech, o kterých by loni nikdy neinformovala.

KDYŽ TRUMP UVOLNIL VAKCÍNY, BYLO TO PROTIOPATŘENÍ VE VÁLCE, VE KTERÉ SE NACHÁZÍTE!

TRUMP VÁM UŽ DÁVNO ŘEKL. „VOLBA JE NA VÁS.“

Vše, co nyní dělá, je jen optika. Není to pro vás! Je to pro ně! Hraje obě strany hry.

VŠECHNO TO MÁ SVŮJ DŮVOD!

VŠECHNO MÁ SVŮJ SMYSL.

MÁTE MNOHEM VÍC, NEŽ SI MYSLÍTE.

(Zdroj.)


Vakcíny nefungují (ani tak, jak bylo slibováno: nechrání ani před nákazou, ani před těžkým průběhem ani před smrtí)

viz. např. toto video a tento i tento článek
Aktualizace 17.10.21 a 21.10.21: už to píšou i v MSM: 1 a 2

Vytváranie dvojvrstvovej spoločnosti, v ktorej slobody a príležitosti závisia od toho, či ste dostali alebo nedostali nie plne otestovanú či licencovanú vakcínu a od nutnosti prezradiť tento fakt neznámym ľuďom, nebolo z pohľadu občianskych slobôd nikdy rozumným prístupom.

S pribúdaním dôkazov o tom, že vakcíny nechránia pred infekciou ani prenosom sa rozpadá aj odôvodnenie tohto nového medicínskeho aparteidu.

Vakcíny mali pôvodne iný účel
Vakcíny na covid boli pôvodne určené na ochranu tých najzraniteľnejších skupín (starí, chorí, obézni) pred vážnym ochorením a smrťou, na čo by sa potom život mohol vrátiť do normálu.

V istom bode sa však objavil nový nápad: že zaočkovaní by mali byť všetci (vrátane detí). Nie preto, aby sa chránili oni (ich riziko úmrtia bolo extrémne nízke), ale aby poskytli ďalšiu ochranu tým zraniteľným.

Podobne sa objavil nápad, že by zaočkovaní mali mať slobody, ktoré nezaočkovaní nemajú, pretože už nie sú schopní vírus prenášať. Začína byť čoraz jasnejšie, že táto predstava je nesprávna a že vakcíny významne nezabraňujú infekcii ani prenosu, najmä nie u nových variantov.

Stránka Lockdown Sceptics nedávno referovala o nových dátach z Izraela, dokazujúcich, že účinnosť vakcíny Pfizer proti infekcii klesla počas súčasnej vlny covidu na 64% a najnovšie už len na 39%, oproti pôvodných 94%.

Na získanie podmienečného schválenia pre núdzové použitie musí vakcína dosahovať aspoň 50% účinnosť. Ak by sa vakcína Pfizer mala schvaľovať dnes na základe dát z Izraela, tak by už nezískala ani to podmienečné schválenie!

Väčšina nových prípadov covidu sa vyskytuje u plne zaočkovaných
Vládna agentúra Public Health England už hlásila, že účinnosť vakcíny AstraZeneca proti variantu delta klesla na 60%.

Ešte aj tieto nízke čísla môžu byť prehnanými odhadmi, lebo Izreal uvádza, že 55% nových prípadov je u plne zaočkovaných ľudí a keďže 60% krajiny je plne zaočkovanej, naznačuje to, že vakcíny zabraňujú nakazeniu len veľmi málo (odhad účinnosti vakcíny pri tých hrubých číslach vychádza len na 18,5%).

K veľkým epidémiám dochádza aj v silne zaočkovaných krajinách ako sú Bahrajn, Seychely, Maledivy a Čile.

Toto zdôraznil švajčiarsky lekár, ktorý upozornil na prípad, kedy „zaočkovaný Izraelčan dostal v Londýne indický variant, v Izraeli nakazil ďalšiu zaočkovanú osobu, ktorá nakazila ďalšiu zaočkovanú osobu a tá na stredoškolskom večierku nakazila asi 80 študentov.“

Pre niektorých nie je predstava, že vakcíny nechránia pred infekciou ani prenosom, žiadnym prekvapením. Ako napísal v októbri v časopise BMJ Peter Doshi, na dokázanie toho neboli testy určené.

Navyše, vakcíny nevyvárajú mukozálne IgA protilátky, o ktorých bolo dokázané, že hrajú dôležitú rolu v boji s infekciou v počiatočných štádiách.

Treba si priznať, že očkovanie zlyhalo Je načase, aby sa vlády vzdali predstavy, že očkovanie poskytuje významnú ochranu pred infekciou či prenosom.

Tiež hy sa mali vzdať akejkoľvek predstavy o očkovaní ľudí, aby chránili iných, alebo o udeľovaní privilégií zaočkovaným, napríklad na cestovanie do alebo zo zahraničia, akoby už vírus viac šíriť nemali.

Vlády by mali ujasniť, že očkovanie je len pre osobnú ochranu (aj to spornú). Čo sa týka osobného rizika, aj osobnou voľbou.

Nejestvuje žiadny spoločenský záväzok dať sa zaočkovať, aby sme chránili iných, žiadny prínos z očkovania detí a žiadne právo na obmedzovanie slobôd a príležitostí nezaočkovaných, ani na to, aby im nariaďovali extra výdavky, akými je, napríklad, karanténa.

Niektorí namietnu, že toto „zlyhanie“ vakcín znamená, že musíme v nejakej forme v reštrikciách pokračovať, možno donekonečna. Vlastne sa zdá, a to je nesmierne znepokojujúce, že tomu verí aj SAGE (Vedecká poradná skupina pre mimoriadne situácie).

V dokumente z apríla, uverejnenom tento týždeň, títo vedeckí poradcovia uvádzajú:

„Na potlačenie opätovného nárastu infekcií budú potrebné pokračujúce základné opatrenia a trvalá, dlhodobá zmena správania.“

Ako ďalej
Viaceré vlády už pripustili, že sa s novými variantmi, ktoré unikajú vakcínam, môžu vrátiť miestne lockdowny a že si z toho dôvodu ponechávajú právomoci núdzového stavu.

Toto je však nesprávny záver. Správnym záverom je, že zaočkovaním zraniteľných sme pre ich ochranu spravili, čo sa dalo (ak pripustíme, že vakcíny majú ochraný účinnok a opomenieme ich váźne riziká).

Vlastne, zavádzaním reštrikcií na celú spoločnosť po viac než rok sme už ďaleko prekročili to, čo je rozumné ukladať ľuďom v nádeji poskytnutia nejakej dodatočnej ochrany niektorým.

Teraz, keď sú zaočkovaní, sa musíme vrátiť do normálu a ukončiť stav núdze, ukončiť všetky reštrikcie, tak vo veci zákona, ako aj smerníc, všetky obmedzenia na cestovanie do zahraničia a prestať so všetkými vyhrážkami na znovuzavedenie celoštátnych či lokálnych obmedzení.

Keď je teraz jasné, že vakcíny významne nezabraňujú infekcii ani prenosu, musíme skončiť so všetkými návrhmi zvláštnych privilégií pre zaočkovaných a s celou povinnosťou očkovať sa kvôli ochrane iných.

Záver
Vakcíny sú nedokonalé, dalo by sa povedať, že zlyhali. Musíme preto akceptovať, že sme dosiahli limit toho, čo sa dá rozumne urobiť pre ochranu ľudí.

Viac úsilia by sme určite mali vynakladať na hľadanie a schvaľovanie možností účinnej liečby, najmä lacných, iným spôsobom používaných liekov, ako sú ivermektín či fluvoxamín, práve tak, ako sme to mali robiť od začiatku.

Vyvíjanie následných očkovaní zacielených na nové varianty však pravdepodobne bude mať, podobne ako vakcíny proti chrípke, obmedzenú účinnosť a nie je rozumné pokračovať v reštrikciách, kým čakáme na ich príchod.

Je načase akceptovať, že sme vykonali všetko, ba aj viac, čo sme logicky vykonať mohli, na ochranu tých zraniteľných a znova sa vrátiť k životu slobodných ľudí.

(Zdroj.)


Lisabonský súd: „Na Covid-19 zomrelo len 0,9% z vládou uvádzaných 17 000 obetí“

Lisabonský súd rozhodol, že skutočne na Covid-19 zomrelo len 0,9% „potvrdených prípadov“ úmrtí, čo predstavuje dovedna 152 a nie 17 000, ako tvrdili lživé vládne štatistiky úmrtí na covid.

Po petícii, ktorú zahájil jeden občan, bol súd v Lisabone prinútený poskytnúť overené dáta o reálnej úmrtnosti na Covid-19.

Podobne ako rozhodnutie lisabonského súdu bude zaujímavé zistiť, čo svojimi súdnymi procesmi odhalí Dr. Fruellich so svojím tímom a tiež to, ako bol v skutočnosti tento covidový podvod rozšírený.

Dr. Fuellmich a jeho medzinárodný tím právnikov a lekárov upierajú zraky na nemeckého virológa Christiana Drostena, ktorý PCR test pre koronavírus navrhol, na Lothara Wielera, riaditeľa nemeckého inštitútu verejného zdravotníctva a na mnohých ďalších.

„Toto je horšie než to, čo sa dialo v Tretej ríši. Musíme niečo robiť, pretože ľudia, ktorí sú za toto zodpovední, nepoznajú žiadnu empatiu a sú extrémne nebezpeční. Zaujímajú ich len peniaze a moc. My ich dostaneme!“

(Zdroj.)


Mlčení prolomil další lékař zděšený účinky covidových vakcín

Zavádění vakcíny proti onemocnění Covid-19 je o využívání státní moci a nátlaku na maximalizaci korporátních zisků pro farmaceutické společnosti. Opět jednou tu máme situaci, kdy zisky zůstávají firmám, no náklady, například na vedlejší účinky vakcín, nesou daňoví poplatníci.

Etická vakcinační politika proti onemocnění Covid-19 by vypadala následovně - u všech pacientů by se udělal screening T-buněk ještě předtím, než by bylo člověku nabídnuto jakékoliv očkování.

To by však předpokládalo odpovědný medicínský systém, který není poháněn motivem zisku.

A pokud už přirozenou imunitu máte, pak vakcínu nepotřebujete.

Co je to křížová imunita
Začněme tím, že si něco řekneme o křížové imunitě. Miliony lidí mají křížovou reakční imunitu na SARS-CoV-2 z důvodu předchozích infekcí příbuznými koronavirus.

To dostává práh kolektivní imunity někam na úroveň 25 až 50%, protože je tolik lidí, kteří již nejsou schopni covid dostat.

Další miliony, které vakcínu nepotřebují, jsou ti, kteří covid překonali. Mají trvalé, dlouhodobé T-lymfocyty, protilátky, B-lymfocyty, CD4, CD8, imunitu kostní dřeně atd.

Vlastně se dokonce dokázalo, že očkování pacientů, kteří prodělali covid, snižuje jejich vrozenou imunitní odezvu a je proto kontraindikována. Proč pak nejsou žádné výjimky z důvodu přirozené imunity? Protože přirozená imunita nepřináší korporacím zisky.

U většiny mladých lidí není riziko, že na covid zemřou. S výjimkou lidí s již dříve existujícími stavy, rakovinou či narušenou imunitou.

V tomto ohledu jsou statistiky velmi jasné. Je proto obzvlášť šokující vnucovat jim experimentální lékařský zákrok. A to zejména, když vezmete v úvahu poškození a úmrtí po vakcínách proti onemocnění covid, které nyní začínáme zažívat.

Mějte na paměti, že do systémů na zaznamenávání nežádoucích účinků očkování se obecně hlásí jen něco mezi 1 až 10% nepříznivých reakcí.

Takže oficiální čísla následků očkování si můžete vynásobit číslem 10 až 100!

Lékař prolomil mlčení
Řešil jsem nepřijatelný počet nepříznivých reakcí na experimentální vakcíny proti onemocnění Covid-19.

Za poslední 4 měsíce jsem viděl více nežádoucích reakcí, než za posledních 15 let praktikování medicíny!

Kapitalismus ve očkovacích průmyslu a chybějící právní odpovědnost korporaci mě hluboce znepokojují. V úvahu se nebere bezpečnost a účinnost, ale jen zisk.

Zatím jsem byl osobně svědkem:
3 případů Bellové obrny
1 příušnic (příušnice)
1 trigeminálních neuralgie (bolest trojklaného nervu)
3 případů pásového oparu
1 mrtvice
2 případů Guillain-Barrého syndromu (ochrnutí)
1 prudkého zvýšení krevního tlaku
1 potratu
atd ...
No katastrofa!

Samozřejmě, všechny tyto nepříznivé reakce, které jsem viděl, byly akutní. A to se ještě vůbec nemluvíme o dlouhodobých následcích.

U očkovaných rozhodne již nyní vidíme od protilátek závislé zesílení a patogenní primovanie (horší průběh nemoci po nakažení živým vírusum oproti neočkovanými osobami).

Neuvidíme ty rakoviny, autoimunitní onemocnění či zánětlivé stavy, ke kterým dojde týdny, měsíce či roky po očkování, protože buňce chvíli trvá, než signalizuje začínající zánětlivou odezvu.

Největší obavou jsou dlouhodobé neurodegenerativní problémy, jako je prionovým onemocnění (podobné nemoci šílených krav). To ukáže jen čas. Jsem si však jist, že následný vakcíny a lékový trh bude připraven zhrabúvať astonomické zisky. Řádově mnohem vyšší než z přímého prodeje vakcín.

Dále se zamysleme nad varováními nositele Nobelovy ceny, imunologa Luca Montagniera, že hromadné očkování způsobuje od protilátek závislé zesílení, podporující mutace imunitního úniku a vytváření variant.

Tato strategie hromadného očkování by mohla být prospěšná pro Big PHARE v tom, že bude pohánět trh s navazujícím očkováním a prodejem léků na způsobené vedlejší účinky vakcín. Pandemii však neukončí.

Nejznepokojující částí tohoto fiaska zanedbání lékařské péče je poslední studie z Lancetu, která ukazuje, že vakcína Pfizer absolutně snižuje riziko onemocnění o 0,84%, Moderna o 1,2%, Johnson & Johnson o 1,2%.

Jaké zbytečné!

závěr
Lidé si musí přestat plést marketingovou kampaň se zdravotní kampaní.

A nakonec je důležité mít na paměti, že používání vládního násilí k prosazování ziskové korporátní agendy je fašismus.

(Zdroj.)


Americký Žid varuje: "Vakcíny jsou nové plynové komory a médii živený strach do nich vhání miliony lidí"

Židé v Německu před druhou světovou válkou si nemysleli, že když byli nejprve požádáni o "zaregistrování" jejich zbraní, že jim ty zbraně zakrátko seberou.

Titíž nevinní Židé, kteří byli německými občany, neměli tušení, že jim po konfiskačních zbraní přikáží "přestěhovat se" do pro ně vyhrazených get, spolu s dalšími "jim podobnými" lidmi.

Covidová a nacistická propaganda jsou si v mnohém podobné
Nenávidění Židů byla oficiální nacistická politika. Mediální propagandou (letáky, plakáty a filmy) byli mnoha způsoby ostrakizováni jako břemeno společnosti.

Německý lid byl veden nenávidět konkrétní skupinu lidí (vzpomeňte si na neočkovaných dnes). Hitler jim dal obětního beránka - "špinavých zrádcovských Židů". A obyvatelstvo na návnadu skočilo.

Potom ty miliony Židů poslali vlakem z get do koncentračních táborů. Ty se staly místem posledního odpočinku.

Hitlerova farmaceutická "pravá ruka" vytvářela toxické vakcíny, vyrobené z chemických směsí a pak tyto chemické látky vpichovali do rukou židovských dětí (obvykle dvojčat), jen aby zjistili, co se stane. Ty samozřejmě zemřeli, když byli předtím mučeny a zneužity.

Židé nebyli hloupí, jen si zprvu neuvědomili, co registrace zbraní znamená, a nakonec museli všichni kráčet do plynových komor, naplněných jedovatými insekticidy, z nichž některé se ještě dnes používají v chemoterapii.

Židům řekli, že se jdou hromadně sprchovat, a když do těch budov vešli, nacisté jim místo horké vody pustili plyn. Právě tam zemřela asi šestina z celkového počtu 6 milionů Židů zabitých v holocaustu.

Jiné Židy po vystoupení z vlaku střelili dvakrát do hlavy. Nebo, pokud měli nějaké užitečné dovednosti, které mohly pomoci Hitlerovým ozbrojeným silám, byla jim přidělena práce. Pak byli všichni pomalu vyhladověni k smrti.

Hitler současnosti
Hitler dal do vody přidávat fluor, který Židy oslaboval, aby se nemohli bouřit či utéci (poznámka redakce: Dnes se fluor do vody stále přidává hlavně v anglicky mluvících zemích - USA, Kanada, Irsko, Velká Británie, Austrálie a Nový Zéland. Zřejmě proto, aby populace byla poslušná a poddajná.)

Když se čpavek (amoniak) smíchá s bělidlem, stává se směs toxická jako yperit. Směs čpavku s bělidlem naleznete v běžně prodávaných cigaretách.

Bělených je i většina bílých potravin. Většina červeného masa je ošetřena čpavkem, aby se zabily bakterie E.coli.

Pesticidy, kterými se postřikují téměř všechny běžné plodiny a produkty, vyrábí společnost Bayer (Monsanto). TENTÝŽ odporný Bayer, který se postavil do čela farmaceutického konglomerátu, známého v nacistickém Německu jako IGFarben, který vyráběl jedovatý plyn Cyklon B používán v koncentračních táborech na vraždění vězňů.

Vakcíny obsahují děsivé znečišťující látky z celé planety, které by NIKDY neměly být vpichované do lidských těl. Neexistuje žádné bezpečné množství rtuti, které lze vpíchnout, ať už jde o etylortuť nebo methylrtuť.

Žádný člověk, zejména poté, co se stalo Židům v nacistickém Německu, by neměl být nucen přijímat vakcíny, měnící vaše geny tak, aby vytvářely proteiny a priony (části hrotových proteinů), napodobující smrtící viry.

Na chvíli se nad tím zamyslete. Ať vám to dojde. Farmaceutický průmysl. Nacisté. Chemoterapie. Hitler. Chemické pesticidy. Bayer. Plynové komory. Geneticky modifikované organismy. Covid-19. Pfizer. Moderna. Proteinová nálož a ??vakcíny mRNA.

Předcházení panice a zabíjení nejprve těch "oslabených"
Všimněte si, že Covid-19 útočí hlavně na "oslabené" lidi, kteří mají dysfunkční a slabý imunitní systém z důvodu předepisovaných léků, fluorizované vody, rtuti v injekcích proti chřipce a geneticky modifikovaných, silně zpracovaných, na živiny chudých potravin plných pesticidů (téměř všech běžných potravin, které nejsou organické).

Těla těchto jistých lidí jsou v ohrožení při boji s rakovinou, cukrovkou, chorobou srdeční, demencí a dalšími civilizačními chorobami.

Takto fašisté a neomarxisti (Biden režim ve stylu čínské komunistické strany, EU totéž) vakcínami napadají a často i zabijí nejprve ty slabé, chudé a "hendikepované" (vzpomeňte si zde také na úmrtí na covid v domovech důchodců po celém světě).

Toto je Covid-19, virus vytvořen v laboratoři tak, aby si vzal ty slabé, ty "zbytečné" (poznámka redakce: Teorie laboratorního původu koronavirus časem stále nabírá na síle).

Na postupné odstranění těch slabých, ale jen v období několika let, ne desetiletí, měl být vytvořen nejen virus, ale i vakcíny.

Toto je další důkladný pomalý pochod vězňů do plynových komor, tentokrát však míří do očkovacích center kvůli převýchově vašich buněk, které nyní mohou dělat vaše tělo rakovinným, a přitom vám pomalu zhušťovat krev.

Nakonec se buď zblázníte, nebo zemřete na infarkt či mrtvici. A pokaždé se to svalí na obětního beránka, kterým je poslední varianta covidu s číslem příslušného roku (případně písmenem řecké abecedy).

Tehdy, když Židé během holocaustu dorazili do center zabíjení, vybrali na okamžitou popravu všechny nemluvňata, děti, hendikepované lidi, staré a těhotné ženy, protože nemohli pomoci posílit Hitlerovu armádu.

Pokud nechcete, aby se historie opakovala, jako další holocaust, tak se nevzdávejte svých zbraní, nejezte pesticidmi zamořené potraviny, nepijte vodu z kohoutku (v zemích, kde se voda fluorizuje), nedávejte se opakovaně očkovat v rámci extrémně nebezpečného "medicínského experimentu", vedeného Big Pharmou.

Jed na krysy, obsahující některé stejné ingredience jako dnešní léky na ředění krve, se používal v plynových komorách holocaustu. "Cyklon B" byl název granulátu chemického insekticidu, který nacistické stráže sypali do vzduchových šachet plynových komor.

Používal se i na hubení hmyzu a potkanů, co se shodou okolností stalo přezdívkou všech Židů, ponižujíce je tak, aby uvěřili, že nemají vůbec žádnou cenu (dehumanizace). K podobnému jsou dnes povzbuzováni dělat očkováni tím "neočkovaných".

Jsme novým břemenem společnosti, ačkoli jsme provědečtí. Jsme noví "malomocní" - neočkovaní, kteří vědí, co tyto vakcíny ve skutečnosti znamenají. Chopte se jich! Německy je to Ergreife sí!

Jak říkají někteří militantní vakcinátoři:

"Pošlete je (neočkované) do táborů FEMA (Úřadu pro zvládání krizových situací v USA), aby byly ... násilím očkováni pro vyšší dobro."

Vakcíny proti covidu způsobují na celém světě krevní sraženiny a záněty srdce. Masmédia, podobně jako Hitlerova propaganda, to vše utajují.

Mezitím jsou lidé, kteří se neočkují, novými obětními beránky, kteří jsou obviňováni za všechno šíření smrtícího onemocnění. Toho, které bylo vyrobeno v laboratoři a které zabíjí slabých. Už vidíte ten model?

Jste "nehodní života"?
Vakcinační průmysl je o tom přesvědčen, a proto ho nemůžete žalovat za zanedbání povinné péče, poškození ani smrt v důsledku očkování jejich vakcínou proti Covid-19.

Ani ne před sto lety, v říjnu 1939, začal Hitler popravovat všechny oslabené (tělesně a mentálně hendikepované), neboť je považoval za "nehodné života".

Hitler měl "poradce", kteří po návštěvách nemocnic a domovů důchodců rozhodovali o tom, kdo má být popraven.

Na smrt byly určeny děti s autismem, byť lehkým. Na smrt vybrali člověka s chybějícím prstem, rukou nebo nohou. Šlo o program eutanazie pomocí oxidu dusnatého a cyklonu B - pesticidu s obsahem kyanidů.

Kdyby si Hitler své zbraně hromadného ničení mohl vybírat dnes, byly by jimi biologické zbraně, vydávané za očkování.

závěr
Jste už "označení na smrt"? Máte z nacistických vakcín nemoc šílených krav či jiné zdravotní problémy?

Pokud jste již jedno či dvě toxické očkování proti covidu dostali a pociťujete nežádoucí účinky, máte krevní sraženiny nebo jiné nežádoucí účinky, navštivte stránku CovidVaccineReactions.com .

Potom si kvůli aktuálním informacím o těchto zločinech proti lidskosti, prováděných pod záminkou očkování, nalaďte svou internetovou frekvenci na Pandemic.news .

Pro další informace a ověřené statistiky o tragédiích alopatického "vlaku", ve kterém se veze už přes 2 miliardy lidí naší planety, navštivte i stránky PharmaDeathClock .

(Zdroj.)

(moje poznámka: Pokud jsou očkovaní lidé..kteří už to mají téměř "spočítané"..nabádáni, aby útočili na ty neočkované..a vytvářeli na ně nátlak, aby se taky nechali očkovat..tak, narozdíl od doby Hitlera, nemá přežít nikdo..ani silní, ani žádná vyvolená rasa atd.)