"Mnoho lidí si myslí, že emoce jsou jeho vlastní momentální stav, do kterého se člověk sám dostane svou vlastní pílí a vývojem. Realita je přesně obrácená. To emoce člověka dostávají do určité doby, se kterou se člověk sžije a přivlastní si jí za svou vlastní. To my se sžíváme se stavem, ve kterém sami a o své „svobodné“ vůli chceme žít. Není to však náš vlastní stav. Je to stav, který má svůj vlastní život a my ho též chceme jen prožívat. Právě tenhle fakt stojí za celou řadou přirozeně a spontánně stvořeného, ale i za stvořením uměle zkonstruovaným…"
(Zdroj.)

Telekineze: PSI-Wheel pod sklenicí„V budoucnu půjde o to najít způsob, jak zredukovat populaci. Začneme těmi starými. Jakmile člověk dosáhne věku 60 – 65 let, žije déle než produkuje a to stojí společnost moc. Poté budeme pokračovat těmi slabými a nepotřebnými, kteří společnosti nic nepřinášejí, protože jich neustále přibývá a pak především těmi hloupými.

Eutanázie se zaměřuje na tyto skupiny, eutanázie se každopádně musí stát nezbytným instrumentem našich budoucích společností. Samozřejmě nebudeme schopni zabíjet lidi a organizovat tábory. Zbavíme se jich tak, že je necháme, aby si mysleli, že je to pro jejich nejvyšší dobro. Příliš velká, a z velké části nepotřebná populace je něco, co je hospodářsky příliš drahé. Také společensky je pro lidský stroj lepší, když bude náhle zastaven, než kdyby stále více a více degeneroval.

Nebudeme schopni zvládat miliony testů inteligence milionů lidí, jen si to představte. Něco způsobíme, pandemii, která bude cílená na určité lidi, opravdovou hospodářskou krizi, nebo ne, nějaký virus, který bude napadat staré nebo starší, to nehraje roli. Slabí nebo vystrašení podlehnou. Hloupí tomu uvěří a budou prosit, aby byli ošetřeni. Postaráme se o to, abychom měli naplánovanou péči. Péči, která bude řešením. Takže výběr idiotů se vyřeší sám, sami půjdou na porážku.

(Zdroj.) - jedná se o překlad důležité části tohoto videamagnet drží na místě vpichu po covid vakcíně
„V neočkované skupině byl z 30 vyšetřených osob počet těch, které magnet přitahoval, 0 (slovy: nula). Pro tuto skupinu proto experiment skončil. Naproti tomu ve skupině očkovaných vykazovalo přitažlivost magnetu 29 z 30 zkoumaných osob. To znamená, že magnet bez problémů přilnul k jejich kůži.“ (Zdroj.)
mobil a klíč drží na hlavě
vakcinovaní lidé vydávají měřitelné elektromagnetické záření
vakcinovaný pán pípá v obchodě (opět místem vpichu)
vakcinovaní lidé svítí? (toto může být fake: sice vakcína obsahuje luciferázu, ale nejsem si jistá, jestli by to mohlo tak moc svítit..každý, kdo zná někoho vakcinovaného, si to může vyzokušet..co z takovýchto videí je fake a co ne..)
chlapík si rozsvítil žárovku na místě vpichu po vakcíně
držte se dál od očkovaných lidí (video bylo odstraněno)
v TV řekli, že vědci vyvinuli lék u kterého doufají, že zabrání úmrtí po covid vakcínách
jesara (rozhovor hrušovský)
výkladový slovník covidistické hatmatilkyKdyž chce tzv. "vláda", aby jí lidi poslouchali, tak v okamžiku, kdy např. víc jak 50% lidí přestane nosit roušky, musí je "povolit" (protože jinak by lidem vědomě došlo, že kdosi sice vydává jakési nesmyslné příkazy, ale nikdo je dodržovat nemusí..). Takže vláda musí zachovávat zdání, že žijeme v demokracii a zároveň že má autoritu = do určité míry (než se provalí její pravá podstata ovládání=tyranie*), tak tzv. hlas lidu poslouchá.. Když vláda nemůže vydat zákon, který by ohrožoval zdraví lidí (např. nošení roušek, které omezuje dýchání kyslíku) kvůli základním lidským právům, tak vydá pouze "nařízení", které když někdo neposlechne, tak (jelikož to není dané zákonem, nemůže to právně vymáhat) ho vláda milostivě "omilostní" (a tváří se u toho, jakože se slitovala nebo co) - viz tento článek.
*Mohla by existovat i vláda, která vládne a zároveň chce pro lidi to nejlepší, ale taková vláda zatím není asi v žádném státě na světě a jak rozeznat vládu, jejímž skrytým záměrem je tyranie (ať už se vydává za demokracii, komunismus, kapitalismus..), od vlády, která chce to nejlepší pro lidi - na to si každý musí přijít sám (inteligencí, zkušenostmi, intuicí atd.). Obecně by se dalo říct, že vláda, která chce to nejlepší pro lidi, by souhlasila se svým zánikem=rozpuštěním ve chvíli, kdy ji lidé nebudou potřebovat (např. budou všichni na tak vyspělé "duchovní" úrovni = spíš normální úrovni člověka, že nikdo nebude krást, všichni budou chtít mír atd.) A ZÁROVEŇ nevytváří žádné události a scénáře atd., které by ospravedlňovaly/vytvářely její opodstatnění/potřebu..


Toto jsem vyzkoušela jen z části (jen předposlední odstavec bez té přípravy) a svědila mě pak pokožka hlavy (a asi jsem to udělala i nějak jinak než je popsáno):

Aktivace skalárního štítu!

Archonská síť je součástí vašich životů. Od prvního nádechu je vám odebírána vaše životní síla. Celý systém této archonské sítě je velice důmyslný.

Ve vašem DNA je program,který umožńuje archonům napojit se na vaše životní funkce. Tento program je vám implantován hned při početí. Abys mohl zničit tento program ve svém DNA, bude zapotřebí provést tuto operaci.

Svým vědomím vejdi do své DNA, po nalezení tohoto programu svým vědomím vyšli světelný paprsek, který zničí tento program. Pak zahaj úplnou a nezvratnou rekonstrukci tvé DNA podle prastarého neovlivnitelného vzoru. Tento vzorec je uložen ve tvém vědomí. Tím dojde k obnovení prapůvodní DNA.

Tvé fyzické tělo je rovněž napadeno tekutými krystaly. Tyto tekuté krystaly jsou součástí tvé krve a tvých buněk. Tekuté krystaly vytvářejí v těle parazitické shluky energie, které doslova vysávají z vašich organismů důležitou energii. Je potřeba vaše fyz,tělo vyčistit od těchto tekutých krystalů. Jak na to ?

V 1 řadě bude potřeba vaše fyz. těla očistit od toxinů a jedů, které v sobě máte. Vám doporučujeme kromě známých prostředků využít sílu vašich myšlenek. Představte si, že do svých buněk vtahujete esenci zlatého světla, které na sebe naváže všechny jedy a toxiny. Pak tuto esenci svou myšlenkou vytlačíte ze svých buněk a přeměníte ve zlaté třpytivé světlo, které vyčistí tuto esenci od všech škodlivých látek. Tuto proceduru provedete několikrát za sebou, dokud nebudete úplně čistí.

V 2. fázi vdechujete do svých buněk(organismů) organické světlo bleděmodré barvy. Toto organické světlo obalí všechny buňky a začne rozpouštět všechny tekuté krystaly. Po rozpuštění všech krystalů si představíte jak vaše organické světlo opouští vaše tělo a je rozptýleno v čisté světlo.

Důležitou ochranou proti tekutým krystalům je vaše láska k svému tělu. Obalujte své tělo něžnou krystalickou esencí růžové barvy. Tekuté krystaly neunesou sílu lásky.

Po vyčištění od tekutých krystalů následuje další fáze. A to aktivace skalárních štítů. Skalární štíty jsou vysokofrekvenční energetické plazmatické energie. Tyto energie jsou součástí všech vesmírů a jsou využívány pro ochranu všech forem života.Nyní se naučíme jak aktivovat tyto štíty.

Do hlavy si vetkni vysoko vibrační plazmatický paprsek. Poté tento paprsek rovnoměrně rozložíš po celém tvém těle. tzn., že z něj upleteš pevnou neproniknutelnou síť modré barvy. Po pokrytí tvého celého těla aktivuješ tuto síť svým vědomím. Celá síť zazáří velmi silným výbojem modré barvy. Celé tvé tělo bude ve velké modré kouli. To ti zaručí, že nebudeš napaden žádnou neg. technologií.

Tento skalární štít je potřeba obnovovat 1x za měsíc. Můžeš ho posilovat myšlenkou každý den. Vibrace štítu zamezí jakémukoliv průniku nežádoucích vln a částic do vašich organismů.

(Zdroj.)