Je neuvěřitelné, že když někdo (kdo "má moc") lidem řekne, ať se dusí, tak se někteří "dobrovolně" začnou dusit, a to jak sami sebe/svoje děti, tak to začnou i vyžadovat po svém okolí. Chápu, že když někdo potřebuje jet autobusem/vlakem do práce, aby přežil, a bez roušky/respirátoru ho tam nepustí, nebo když někdo potřebuje koupit jídlo a nepustili by ho bez toho do obchodu. Ostatní případy dušení se (kromě "donucení silou" / výhrůžkou smrtí) ale nechápu, protože nikdo neizoloval údajný vir Covid19 (=neví se tedy, jestli vůbec existuje, ale to málokomu dochází - ano, zemřeli lidé, ale ti mohli zemřít na něco jiného přeci a dokud nevíme jistě na co a jak se to přesně přenáší/chová, tak se nezačnu dobrovolně dusit..) a neví se, jestli roušky před "přenosem viru z člověka na člověka" opravdu chrání (to jenom ten, kdo "má moc" tvrdí/říká a lidi mu to věří, asi proto, že "má moc" - já nevěřím už od malička nikomu nic, nevěřila jsem jako dítě učitelkám, nevěřila jsem jako malé dítě rodičům - takže nade mnou nikdo takovouto moc nemá). A je zde spousta dalších nejasností jako např. že ten, "kdo má moc" jednou řekne, že roušky před přenosem viru nechrání, pak řekne, že určitě chrání a pak řekne, že chrání ze 30% a nakonec řekne, že všichni musí nosit respirátory - no WTF??
(to, o čem píšu, jsou pouze takové nejasnosti, které by měly být zřejmé průměrně inteligentnímu člověku, který neví, že existují illumináti)
(lehce přemýšlivějším lidem už by mohlo připadat divných věcí víc: 1, 2 a 3)

Každý člověk (jak vysokoškolsky vzdělaný..což není mimochodem vůbec zárukou ba dokonce ani známkou inteligence, tak podprůměrně inteligentní) ale může použít rozum, aby zjistil, že když si zakryje něčím ústa i nos a zároveň cítí, že se mu špatně dýchá, tak to asi zdravé nebude.. Abych napověděla, tak chápu, že naměřeným hodnotám ve studii níže mnozí lidé nerozumí - ty hodnoty jsou tak vysoké, že dle mého názoru, může delší nošení roušky/respirátoru poškodit mozek (je to jenom můj názor poté, co jsem se poprvé podívala na ty hodnoty - pro lepší porozumění naměřeným hodnotám přikládám tabulku - zdroj):

Účinky CO2 na lidský organismus
cca 350 ppm úroveň venkovního prostředí
do 1000 ppm doporučená úroveň CO2 ve vnitřních prostorách
1200-1500 ppm doporučená maximální úroveň CO2 ve vnitřních prostorách
1000-2000 ppm nastávají příznaky únavy a snižování koncentrace
2000-5000 ppm nastávají možné bolesti hlavy
5000 ppm maximální bezpečná koncentrace bez zdravotních rizik
> 5000 ppm nevolnost a zvýšený tep
> 15000 ppm dýchací potíže
> 40000 ppm možná ztráta vědomí

Jak je ten či onen člověk hloupý/zmanipulovaný, si můžete ověřit podle kritérií:
1.) zamyslel se / pocítil, že se mu v roušce špatně dýchá a přišel na to sám
2.) sice uznal, že rouška/respirátor škodí zdraví, ale když mě to ochrání před hroznou nemocí, o které mi říkají média, tak to za to stojí.. (jinými slovy když si nasadím roušku, tak mám 100% šanci, že se sebepoškozuji, zatímco když si jí nenasadím, tak se MOŽNÁ nakazím nějakým virem, který má úmrtnost srovnatelnou s chřipkou - tak se raději poškodím/zabiju sám, že? Ať mám jistotu.. ..že zemřu)
3.) sice uznal, že MOŽNÁ by rouška/respirátor mohla škodit zdraví, ale vydýchaná místnost ve škole / některá zaměstnání požadující roušku či jiné zakrytí dýchacích cest byla přeci doteď "v pořádku", tak proč nezadusit hromadně všechny lidi? (moc nechápu tento myšlenkový pochod, protože já ODJAKŽIVA odsuzuji i nedobrovolnou=povinnou školní docházku jako mučení člověka a stejně tak i jakékoli nedobrovolné zaměstnání, takže tento argument u mě moc neuspěje..)
4.) uvěřil tomu, že nošení roušky/repirátoru poškozuje zdraví až po přečtení vědecké studie (neumí myslet sám za sebe = potřebuje vědecké studie k tomu, aby věděl, "co si má myslet")
5.) neuvěřil tomu ani po přečtení vědecké studie, protože by si musel přiznat, jak je hloupý (tzn. raději se udusí/poškodí svůj mozek až do stavu demence..no možná už ho tak poškozený má/měl, jelikož spadá to této poslední kategorie.., než aby zjistil, že se mýlil)Experimentální hodnocení obsahu oxidu uhličitého ve vdechovaném vzduchu s obličejovými maskami nebo bez nich u zdravých dětí Randomizovaná klinická studie

Mnoho vlád stanovilo povinné zakrytí nosu a úst nebo obličejových masek pro školáky. Důkazní základna je slabá. Otázka, zda zakrytí nosu a úst zvyšuje oxid uhličitý ve vdechovaném vzduchu, je zásadní. Rozsáhlý průzkum v Německu týkající se nežádoucích účinků na rodiče a děti využívající údaje od 25 930 dětí ukázal, že 68% zúčastněných dětí mělo problémy s nošením krytů nosu a úst.

Normální obsah oxidu uhličitého na otevřeném prostranství je asi 0,04% objemových (tj. 400 ppm). Úroveň 0,2% objemových nebo 2 000 ppm je limit pro uzavřené místnosti podle Německého federálního úřadu pro životní prostředí a vše mimo tuto úroveň je nepřijatelné.

Metody:
Měřili jsme obsah oxidu uhličitého ve vdechovaném vzduchu s 2 typy krytů nosu a úst a bez nich v dobře kontrolované, vyvážené, krátkodobé experimentální studii u zdravých dobrovolnických dětí (podrobnosti jsou v eMetodách v dodatku 1). Studie byla provedena v souladu s Helsinskou deklarací a předložena etické komisi univerzity Witten / Herdecke. Všechny děti poskytly písemný informovaný souhlas a rodiče také písemný informovaný souhlas pro děti mladší 16 let. Bylo provedeno 3minutové kontinuální měření pro základní hladinu oxidu uhličitého bez obličejové masky. Bylo povoleno 9minutové měření pro každý typ masky: 3 minuty pro měření obsahu oxidu uhličitého ve vdechovaném a vydechovaném vzduchu, 3 minuty pro měření obsahu oxidu uhličitého během inhalace a 3 minuty pro měření obsahu oxidu uhličitého během výdechu . Obsah oxidu uhličitého v okolním vzduchu byl vždy udržován pod 0,1% objemového pomocí vícenásobného větrání. Sekvence masek byla randomizována, a randomizace byla zaslepena a stratifikována podle věku dětí. Data jsme analyzovali pomocí lineárního modelu pro opakovaná měření sP <0,05 jako prahová hodnota významnosti. Protokol měření (zkušební protokol v dodatku 2 ) je k dispozici online. 5 Data byla shromážděna 9. a 10. dubna 2021 a analyzována pomocí Statistica verze 13.3 (TIBCO).

Výsledek:
Průměrný věk (SD) dětí byl 10,7 (2,6) let (rozmezí 6-17 let) a bylo zde 20 dívek a 25 chlapců. Výsledky měření jsou uvedeny v tabulce. Zkontrolovali jsme potenciální asociace s výsledkem. Pouze věk byl spojen s obsahem oxidu uhličitého ve vdechovaném vzduchu (y = 1,9867 - 0,0555 × x; r = –0,39; P = 0,008; obrázek). Proto jsme do modelu přidali věk jako spojitou proměnnou. To odhalilo asociaci (parciální ? 2 = 0,43; P <0,001). Kontrasty ukázaly, že to lze připsat rozdílu mezi základní hodnotou a hodnotami obou masek společně. Kontrasty mezi 2 typy masek nebyly významné. Měřili jsme průměrné hodnoty (SD) mezi 13120 a 13910 ppm oxidu uhličitého ve vdechovaném vzduchu pod maskami chirurgické a filtrační lícnice 2 (FFP2), což je vyšší hodnota, než jaká je již považována za nepřijatelnou německou spolkovou agenturou pro životní prostředí Kancelář faktorem 6. To byla hodnota dosažená po 3 minutách měření. Děti za normálních podmínek ve školách nosí takové masky průměrně 270 minut. Obrázek ukazuje, že hodnota dítěte s nejnižší úrovní oxidu uhličitého se 3-krát větší, než mez 0,2% objemových. Nejvyšší hodnoty měly nejmladší děti, přičemž u jednoho sedmiletého dítěte byla hladina oxidu uhličitého naměřena na 25 000 ppm.

Diskuse:
Omezením studie byla její krátkodobá povaha v laboratorním prostředí a skutečnost, že děti nebyly během měření obsazeny a mohly mít obavy. Většinu stížností nahlášených dětmi lze chápat jako důsledky zvýšené hladiny oxidu uhličitého ve vdechovaném vzduchu. Důvodem je objem mrtvého prostoru masek, který po krátké době rychle sbírá vydechovaný oxid uhličitý. Tento oxid uhličitý se mísí s čerstvým vzduchem a zvyšuje obsah oxidu uhličitého ve vdechovaném vzduchu pod maskou, což bylo v této studii u mladších dětí výraznější.
To zase vede k poruchám způsobeným hyperkapnií. Nedávný přezkum dospěl k závěru, že existuje dostatek důkazů o nežádoucích účincích nošení těchto masek. Navrhujeme, aby osoby s rozhodovací pravomocí odpovídajícím způsobem zvážily důkazy získané těmito experimentálními měřeními, které naznačují, že děti by neměly být nuceny nosit obličejové masky.

(Zdroj.)

NĚMEČTÍ VĚDCI PUBLIKOVALI DALŠÍ ZÁVAŽNÁ VAROVÁNÍ K DLOUHODOBÉMU NOŠENÍ ROUŠEK A RESPIRÁTORŮ


Manipulace s lidským chováním, dle Dr. ALBERT D. BIDERMAN, z roku 1956 (2020)

13. září 1956 prezentoval doktor Albert Biderman studii na zasedání oboru neurologie a psychologie, Neurologické společnosti, akademie medicíny v New Yorku.
Tato studie byla založena na výpovědi bývalých zajatců, kteří prošli komunistickým vězením. Jaké metody používali komunističtí vůdci a věznitelé k ponížení, ztrátě lidské důstojnosti, manipulaci a následné poslušnosti?
Když si přečteš následující body, tak tě musí mrazit, protože přesně to teď vlády celého světa provádí obyvatelstvu vlastních zemí!

1. IZOLACE
Efekt: Izolace odstraní podporu společnosti a schopnost odporovat. Dojde k přílišnému zaobírání se sám sebou a vznikne strach z následků. Takový člověk se stane závislým na svém mučiteli.
Varianty: Samotka, Kompletní izolace, skupinová izolace

2. MONOPOLIZACE VNÍMÁNÍ
Efekt: Záměrné zaměření pozornosti pouze na vybrané náměty a odstranění všeho ostatního.
Varianty: Osobní izolace, Tma, nebo jasné světlo, sterilní prostředí, omezený pohyb, monotónní jídlo.

3. ZPŮSOBENÍ VYČERPÁNÍ, DEBILIZACE
Efekt: Oslabení fyzické i duchovní schopnosti odolávat. Díky strachu, nejistotě, obava co bude.
Varianty: vyhladovění, svícení, využívání zranění, VYVOLÁNÍ NEMOCI, nedostatek spánku, prodloužení omezení, prodloužený výslech, nebo vynucené psaní, přes námahu.

4. VÝHRŮŽKY A HROZBY
Efekt: Vytváří úzkost a zoufalství
Varianty: Strašení smrtí, hrozby, že už se nic nevrátí, hrozby nekonečné izolace a výslechů, další hrozby, které jsou nejasné, hrozby proti rodině, tajemné změny léčby.

5. DOČASNÉ UVOLNĚNÍ
Efekt: Je to motivace k dodržování nařízení, je to zvyknutí si na situaci, usednutí, příjmutí.
Varianty: zdánlivé laskavosti, změny postoje vyšetřovatelů, sliby, odměny za částečná dodržování nařízení, nalákání.

6. DEMONSTRACE VŠEMOCNOSTI VŠEVĚDOUCNOSTI
Efekt: ukazování marnosti odporu
Varianty: konfrontace, předvedení, že spolupráce je samozřejmá, ukázání, že mají úplnou kontrolu nad obětí, vězněm.

7. PONÍŽENÍ
Efekt: Díky tomu se odpor zdá být složitější, než kapitulace, ponižuje vězně, osobu na úroveň zvířete.
Varianty: přehnaná osobní hygiena, aby zabránila zamoření okolí, ponižující tresty za neuposlechnutí, urážky a zesměšňování, odepření soukromí

8. PROSAZOVÁNÍ NEDŮLEŽITÝCH A NESMYSLNÝCH POŽADAVKŮ
Efekt: Rozvíjí návyk dodržování všech nařízení
Varianty: prosazování nesmyslů

POKUD TO JEŠTĚ NĚKOMU NEDOCVAKLO DOTEĎ, POJĎME SI POROVNAT JEDNOTLIVÉ BODY STUDIE Z ROKU 1956 S ROKEM 2020:

1. IZOLACE
Vládou prováděné tzv. Lockdowny, uzavření obchodů, restaurací, kin, společenských aktivit. Zákaz scházení se, uzavření doma. Izolace starých a nemocných lidí, bez možnosti kontaktu s rodinou.
Varianta: skupinová izolace, kompletní izolace
Efekt: Odstranění odporu společnosti. Přílišné zaobírání se sám sebou, rodinné problémy a strach z následků. Demotivace, frustrace, strach z toho co bude

2. MONOPOLIZACE VNÍMÁNÍ
Varianty: Neustálé opakování nebezpečnosti viru, strašení v médiích, stálé opakování sterilního prostředí, omezený pohyb, desinfekce, náhubky, testování, strach.
Efekt: Záměrné poukazování pouze na určitou nemoc (kovid) a odstranění všeho ostatního. Neustálé opakování počtu nemocných a umřelých, na všech zpravodajských stanicích, v rádiu, v novinách, na internetu, ve vyhledávačích, všude.

3. ZPŮSOBENÍ VYČERPÁNÍ, DEBILIZACE
Varianty: VYVOLÁNÍ NEMOCI, nedostatek spánku (strach z toho co bude), prodloužení omezení, další lockdowny, další opatření
Efekt: Oslabení fyzické i duchovní schopnosti odolávat. Díky strachu, nejistotě, obava co bude. Strach, frustrace, bezmocnost

4. VÝHRŮŽKY A HROZBY
Varianty: Strašení smrtí, hrozby, že už se nic nevrátí, hrozby nekonečné izolace, další hrozby, které jsou nejasné, hrozby proti rodině, nemožnosti se stýkat, vyhrožování přitvrzení opatřeními, pokud se nebudou dodržovat současná opatření. Vyhrožování a sankce těm, co s tím nesouhlasí. Strašení lidí osobami v maskách a oblecích.
Efekt: Vytváří úzkost a zoufalství

5. DOČASNÉ UVOLNĚNÍ
Varianty: zdánlivé laskavosti ( něco otevřeme, náhubky jen uvnitř) změny postoje, sliby, odměny za částečná dodržování nařízení (kdo bude mít test, nebo injekci, může se pohybovat svobodně, bez omezení), nalákání na výhody za poslušnost.
Efekt: Je to motivace k dodržování nařízení, je to zvyknutí si na situaci, usednutí, přijmutí.

6. DEMONSTRACE VŠEMOCNOSTI VŠEVĚDOUCNOSTI
Varianty: konfrontace, předvedení, že spolupráce je samozřejmá, ukázání, že mají úplnou kontrolu nad situací, že přesně vědí, co zabere, co pomáhá.
Efekt: ukazování marnosti odporu-zesměšnění všech odpůrců, prosazování jediné pravdy, blokace jiných názorů, cenzura. Popírání vědeckých a lékařských důkazů.

7. PONÍŽENÍ
Varianty: přehnaná osobní hygiena, aby zabránila zamoření okolí, ponižující tresty za neuposlechnutí, urážky a zesměšňování, odepření soukromí.
To vše se děje díky povinnosti nosit náhubek, neustálé opakování nutnosti umývat si ruce, neustálé opakování, že můžeš někomu ublížit svojí nezodpovědností, urážky a zesměšňování těch, co mají jiný názor, odepření soukromí v tzv. zájmu vyšších zájmů.
Efekt: Díky tomu se odpor zdá být složitější, než kapitulace, ponižuje vězně, osobu na úroveň zvířete. Je snadnější přijmout nesmyslná nařízení a mít klid, než se vyčerpávat neustálým bojem s mocí a lidmi, kteří to podporují.

8. PROSAZOVÁNÍ NEDŮLEŽITÝCH A NESMYSLNÝCH POŽADAVKŮ
Varianty: prosazování nesmyslů
Jeden nesmysl za druhým: Všichni musí nosit povinně náhubky, ale na jídlo si je můžou sundat. Otevřeny mohou být narvaná obchodní centra, ale malé provozy musí být uzavřeny. Testování testem s 90% nespolehlivostí, otevřené provozy, ale nesmí tam lidé, náhubek nezabraňuje nákaze, ale je povinný. Dodržování rozestupů, které nemají žádný vědecký základ. Uzavřené školy a školky. Nemožnost navštívit umírající příbuzné. Odebírání dětí údajně nakažené matce...atd.
Efekt: Rozvíjí návyk dodržování všech nařízení

(Zdroj.)


Americká lieková agentúra FDA neodporúča testy na protilátky pre tých, ktorí sa nechali zaočkovať. Vraj by sa mohli nesprávne interpretovať. Zato odporúča očkovanie pre všetkých pre dosiahnutie mýtickej kolektívnej imunity, aby sa vraj žiaden očkovaný už nemohol nakaziť… O čo tu ide?

V čase moderného vedeckého poznania a rozmachu testov je zaočkovanému odmietané poznať svoje hladiny protilátok. FDA v máji vyhlásila, že ich neodporúča, lebo vraj „v súčasnosti autorizované testy na protilátky proti SARS-CoV-2 neboli vyhodnotené na stanovenie hladiny ochrany imunitnej reakcie po očkovaní proti covid-19.“

No ak chce zaočkovaný poznať hladinu svojich protilátok, aby vedel, či vakcína uňho zaúčinkovala, vtedy to americká vládna agentúra neodporúča lekárom a zdravotníckym zariadeniam. Hoci to je práve to, čo má vakcína garantovať podľa údajov výrobcu, že na 6 mesiacov zaočkovaný bude mať dosť protilátok. A keďže účinnosť nie je 100 %, je logické, že si zaočkovaný potrebuje overiť tvorbu protilátok, len nemôže. Jednoducho musí iba veriť.

(Zdroj.)


Odkaz na video, jak se (mimo jiné) tvoří fake news: https://videopress.com/v/F6qyhUtg