Našla jsem na internetu a je to zajímavé = kdybych měla víc času, tak bych k volbám s touto listinou zašla.

Takže lidi blíží se volby a nikdo z vás nemusí odevzdávat vládu nad sebou někomu jinému!!! Toto je třeba si uvědomit!
Nedobrovolnost tohoto počinu je dokonce zakázána v deklaraci lidských práv. Otroctví je totiž zakázáno v jakékoliv podobě! Tudíž právo někomu udělovat práva nedobrovolně je zakázáno! Výběr daní nedobrovolně je zakázán! Pokud máte už dost toho kam jdou vaše peníze ukončete vaši dobrovolnost. Pokud stále někdo bude trvat na tom, že vám bude rozkazovat a vybírat od vás daně už ho můžete obvinit ze zavádění otrokářství. Sice díky tomuto pánovi https://www.facebook.com/profile.php?id=100009467872340 jsou všechny volby od 98 roku neplatné a tudíž i zákony a také skupina OPPT https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=cs... u mezinárodního soudu dokázala, že systém je otrocký a byl zrušen, nicméně oni jen tak dobrovolně neodejdou a ani nečekejte, že vám to budou pouštět v nimi vlastněné TV.
Vždy tu byla vyšší jurisdikce nad jejich zákony (obecné právo), které říká nikoho nepoškozuj a dodržuj smlouvy. Veškeré placení daní a pokut je jen dohoda. Poslušnost údajné vládě je jen dohoda. Neuposlechnout příkaz, který vydal jiný člověk není zločin jelikož jsme si rovni. Pokud vás chtějí obvinit ze šíření viru musí nejprve dokázat, že ten virus máte. Zatím nedokázali ani jeho existenci a už to bylo i u soudů a izolovaný virus neexistuje. Povinnost poslouchat druhé neexistuje, povinnost platit pokuty aniž by byla způsobena škoda neexistuje, povinnost platit daně neexistuje!!!!
Ovšem jelikož cokoliv co sami nevydali jako zákon rádi označují za hoax, ukončete svou dobrovolnost a poslušnost vy sami. Nemají s námi žádnou platnou smlouvu, kde by nám jasně dali k podpisu podmínky. Donutili nás myslet si že jsme neživé osoby a tajně nás prohlásili za mrtvé ztracené na moři. Stačí se už neidentifikovat jako osoba ve vašem ID a uvědomit si že jste živí lidé. No a jelikož jediná zbraň na úředníka je papír tak můžete využít Mojmírovo průkaz nivoliče z czechaslavakia.cz nebo přísežné prohlášení od ovce https://t.me/ceskaovce/359 nebo oboje a pamatujte živý člověk se podepisuje autografem a otiskem palce který dle mezinárodních dohod má notářskou váhu. (Pokud jste mrtvá osoba tak jste nesvéprávní a nemůžete se ani podepsat, proto vymysleli notáře) Pořádně jsme naletěli a už si to nenechme líbit! Pamatujte na jejich triky: nemáte rádi migranty? volte Okamuru! Nemáte rádi coronašaškárnu? volte Volnýho! Každej z nich vás přivede zpět do otrocrví a bude vám určovat vaše práva! Oni moc dobře vědí, že část lidí bude proti nim a tak jim nachystají tyto pasti. Nikdo není pánem nad člověkem, kromě stvořitele!!!!

istina nivoliče

Nebo zjednodušená verze:
istina nivoliče

Oni nám to říkají také jenže tak, že tomu nerozumíme:

https://www.vipnoviny.cz/jak-lodni-pravo-zotrocuje-lidstvo-a-proc-je-dulezite-prejit-na-zdrojove-pravo
OPPT
UPIK - Unique Partner Identification Key

Vybírat daně a tvořit zákony není legální a aby to zlegalizovali tak nás prohlásili za mrtvé-ztracené na moři. Nazývají nás osobami a my jim to podepisujeme při převzetí dokladů. Na každého byl založen trust(účet) s přebytky co vyprodukujeme a máme nárok na jeho vrácení pokud doložíme že jsme živý. Common law je nad zákony co tu doteď byli. Stejně jako když dodržujete firemní předpisy a šéf se začne chovat protizákoně tak jdete o instanci výš a žalujete ho tak by jste se měli přesunout o instanci výš a žalovat stát, že vás zotročuje. No vlastně je tu malinkatý zádrhel a to ten že vy s tím souhlasíte. Takže doložte, že jste živý (live life claim nebo možná potvrdí doktor+notář) napište prohlášení že rušíte všechny dohody údajné vládě údajného státu a požádejte o navrácení veškerého majetku co vzali do úschovy v době kdy jste byl na moři. Také přestaňte platit daně a chovejte se jako lidi nikomu neubližujte neničte majetek a dodržujte smlouvy. Žádné zákony na vás neplatí, už žádné poplatky a žádné placení pokut. Podepisujte se malými písmeny CAPITIS DIMINUTIO MAXIMA
I důchodcům jsou vypláceny mrzké důchody na základě potvrzení, že jsou na živu FORMULÁŘ Potvrzení o žití pro vyplácení důchodu

Canon 2036
Cestui Que Vie Trust, známý také pod několika dalšími pseudonymy jako "Term of Life or Years" nebo "Pur Autre Vie" nebo "Fide Commissary Trust" nebo "Foreign Situs Trust" nebo "Secret Trust", je pseudotrust, který byl poprvé vytvořen v 16. století za vlády Jindřicha VIII. v Anglii na základě jednoho nebo více předpokladů, včetně (ale ne pouze) jedné nebo více osob, které jsou považovány za svěřence, nemluvňata, idioty, ztracené nebo opuštěné na "moři", a proto jsou po sedmi (7) letech považovány za "mrtvé". V pozdějších zákonech byly přidány další předpoklady, na jejichž základě lze takový svěřenský fond "legálně" založit, a to včetně úpadku, neschopnosti, hypoték a soukromých společností.

Kánon 2037
Pokud jde o důkazní historii vzniku svěřenských fondů Cestui Que Vie:
(i) První Cestui Que Vie Trusts vznikly na základě zákona anglického krále Jindřicha VIII. z roku 1540 (32Hen.8 c1) a později byly zcela zkorumpovány, podle něhož byl chudým Angličanům poté, co jim byly v roce 1535 (27Hen.8 c.28) pod "záminkou" malých církevních statků pod 200 liber zabaveny všechny jejich domy, majetek a jmění, přiznán sociální nebo "společný" prospěch Cestui Que Use nebo prostě "majetek", s nímž mohli žít, pracovat a odkázat prostřednictvím písemné závěti; a
(ii) v roce 1666 Westminster a vládnoucí vrstvy přijaly nechvalně známý "Proof of Life Act", nazývaný také Cestui Que Vie Act (19Car.2 c.6), podle něhož chudí a zbavení práv, kteří Westminsteru a soudům "neprokázali", že jsou naživu, měli být od nynějška prohlášeni za "právně mrtvé", a tudíž ztracené, opuštěné a jejich majetek měl být spravován v jejich nepřítomnosti. Tento vrcholně morálně odporný akt, který je v platnosti dodnes, stojí u zrodu Mundi a nechvalně proslulých okultních rituálů britských soudů spočívajících v nošení černých rouch a dalších atributů při uctívání "mrtvých"; a
(iii) V roce 1707 Westminster za vlády královny Anny (6. století c. 18) rozšířil ustanovení o "důkazu života" a Cestui Que Vie, čímž se používání těchto struktur nakonec rozšířilo i na korporativní a jiné franšízové účely. Tento hříšný, profánní a zcela svatokrádežný čin v přímém rozporu se všemi formami křesťanské morálky a právního státu zůstal základním kamenem globálního bankovnictví a finanční kontroly až do 21. století; a
(iv) V roce 1796 bylo poprvé uplatněno clo krále Jiřího III (36 Geo.3. c.52 §20) na Estates Pur Autre Vie; a
(v) v roce 1837 (1 Vict. c.26) a změny v povaze závětí, že pokud osoba v rámci Estate Pur Autre Vie (Cestui Que Vie) neučiní řádnou závěť, pak bude tento majetek přidělen vykonavatelům a správcům.

Kánon 2038
Pokud jde o důkazní historii fungování a jakoukoli formu úlevy nebo nápravy související s Cestui Que Vie Trusts, s přihlédnutím ke všem Statutům odkazujícím na Cestui Que Vie před rokem 1540 se jedná o úmyslný podvod a důkaz nelegitimity Westminsterských Statutů:
(i) "První" zákon, který nastiňuje Cestui Que (Vie) Trusts, je záměrně skryt pod tvrzenými zákony z doby vlády krále Richarda III. v roce 1483 (1Rich.3 c.1), přičemž tento zákon (stále platný) uvádí, že všechny převody a přechody a užívání majetku jsou dobré, i když si kupující nemusí být vědom, že je ve skutečnosti pod "cestui que use" (předmětem Cestui Que Vie Trust). Zákon rovněž poskytuje nejasnou a vyzývavou cestu úlevy, že pokud je člověk plně při smyslech, není nezletilý a není pod finančním nátlakem, pak je jakýkoli majetek pod Cestui Que Vie Trusts oprávněně jeho k užívání; a
(ii) "druhý" zákon, který nastiňuje Cestui Que (Vie) Trusts, je záměrně skrytý za vlády Jindřicha 7. v roce 1488 (4Hen.7 c.17) umožňoval pánům učinit jakýkoli pokus lidí klasifikovaných jako "wards" o prokázání svobody zbytečným a že tito páni mohou použít soudní příkazy a další prostředky, aby takové lidi "donutili" být opět poddajnými "wards" (chudými otroky). Jediným prostředkem nápravy podle tohoto zákona bylo, pokud svěřenec prokázal plýtvání lorda, pokud jde o majetek (a energii) zabavený chudým (nevědomým bílým otrokům), a
(iii) "třetí" zákon nastiňující fungování Cestui Que Vie skryté tentokrát pouze jako Estate Pur Autre Vie byl v roce 1741 podle 14Geo.2 c.20), podle kterého ten, kdo byl obeznámen s otrokářským systémem Cestui Que Vie, mohl ve věku 18 až 20 let usilovat o navrácení takového majetku podle Cestui Que Vie a přestat být otrokem. Tentýž zákon však uzákonil, že po uplynutí 20 let již není opravný prostředek pro takové navrácení k dispozici, a to navzdory skutečnosti, že existence Cestui Que Vie Trustu je popírána a Westminster a banky se zapřísahají, že budou lhát, bránit a za každou cenu skrývat existenci základů globálního bankovního otroctví.

Kánon 2039
Pokud jde o základní prvky týkající se Cestui Que Vie Trusts:
(i) Cestui Que (Vie) Trust může existovat pouze po dobu sedmdesáti (70) let, což je tradičně přijímaná očekávaná doba "života" majetku, a
(ii) beneficientem v rámci pozůstalosti může být buď beneficient, nebo svěřenský fond Cestui Que (Vie). Pokud Beneficient ztratí přímý prospěch z jakéhokoli majetku

(Zdroj a Zdroj.)