Přeložila jsem (za pomoci google překladače) to nejzajímavější z tohoto článku (pokud se Vám můj překlad nezdá a uměli byste to přeložit lépe, otevřete si originál v angličtině a čtěte si ten článek přímo).

Programování "Monarch" je pokračováním projektu MK-ULTRA (program pro kontrolu mysli, který vyvinula CIA a který byl testovaný na armádě a civilistech). Je to metoda kontroly mysli, kterou využívají mnohé organizace. Metody jsou sadistické (jejich účelem je totiž traumatizovat oběť) a očekávané výsledky jsou děsivé: Vytvoření pomocí mysli řízeného otroka, který může být kdykoli spuštěn, aby vykonal jakoukoli činnost požadovanou manipulátorem. Zatímco masmédia tento problém ignorují, více než 2 miliony Američanů prošlo hrůzami tohoto programu. Tento článek se zabývá původem programování Monarch, některými jeho metodami a symbolismem.

UPOZORNĚNÍ: Tento článek obsahuje znepokojivé elementy a mohl by spustit přeživší programu Monarch.

Programování Monarch je technikou kontroly mysli zahrnující prvky satanistického rituálního zneužívání a mnohočetné poruchy osobnosti. Využívá kombinaci psychologie, neurovědy a okultních rituálů k vytvoření změn osobnosti, které mohou být spuštěny a programovány manipulátory. Monarchští otroci jsou využíváni různými organizacemi spojenými se světovou elitou, v oblastech jako jsou armáda, sexuální otroctví a zábavní průmysl.

HISTORIE
Jeden z prvních spisů, který odkazuje na použití okultismu k manipulaci s myslí, lze nalézt v Egyptské knize mrtvých. Jedná se o kompilaci rituálů, tvrdě studovaných dnešními tajnými společnostmi, které popisují metody mučení a zastrašování (aby se vytvořilo trauma), používání lektvarů (drog) a odříkávání kouzel (hypnotismus), které nakonec vyústí k zahájení úplného zotročení. Jiné události připisované černé magii, čarodějnictví a posedlosti démonem jsou také předky programování Monarch. Nicméně v průběhu 20. století se stala kontrola mysli vědou, která byla na tisících obětech testována, oběti byly systematicky pozorovány a dokumentovány. Jednu z prvních metodických studií o kontrole mysli založené na traumatu vedl Josef Mengele (přezdívaný "Anděl smrti"), lékař pracující v nacistických koncentračních táborech. Mengele je nechvalně proslulý svými hanebnými lidskými experimenty na vězních koncentračních táborů, zejména na dvojčatech. Část jeho práce, která je zřídka kdy zmíněna, je jeho výzkum v oblasti kontroly mysli. Většina jeho výzkumu v této oblasti byla zabavena Spojenci a je dodnes stále utajována. Dr. Joseph Mengele z Osvětimi byl hlavní vývojář projektu Monarch, založeného na traumě, a programů CIA MK-Ultra pro kontrolu mysli. Mengele a přibližně dalších 5000 vysoce postavených nacistů bylo tajně přesunuto do Spojených států a Jižní Ameriky v důsledku druhé světové války v operaci označené "Paperclip". Nacisté pokračovali ve své práci v rozvoji technologie kontroly mysli a raketové techniky v tajných podzemních vojenských základnách. Vrahové a mučitelé nevinných lidí byli drženi diskrétně z dohledu v amerických podzemních vojenských zařízeních, které se postupně staly domovem mnoha unesených amerických dětí z ulice (asi jeden milion ročně), které byly dány do klecí ze železa, které jsou v rámci "tréninku" stohovány z podlahy až ke stropu. Tyto děti budou využívány k dalšímu zdokonalování technologií pro řízení mysli. Některé vybrané děti (alespoň ty, které přežily "trénink") se stanou budoucími řízenými otroky, kteří mohou být použiti pro tisíce různých úkolů v jakémkoli rozsahu od sexuálního otroctví až po atentáty. Podstatná část těchto dětí, které byly považovány za spotřebované, byla úmyslně zabita (před, či) ostatními dětmi za účelem traumatizace vybraného praktikanta do úplného souhlasu a poddání se.

MK-ULTRA
Projekt MK-ULTRA probíhal od počátku roku 1940 přinejmenším až do roku 1950 a využíval amerických a kanadských občanů jako testovaných subjektů. Publikované důkazy naznačují, že projekt MK-ULTRA zahrnoval použití mnoha metodik k manipulaci s jednotlivými duševními stavy a změn funkcí mozku, včetně skryté administrace drog a jiných chemických látek, senzorické deprivace, izolace a verbálního a fyzického zneužívání. Nejvíce propagované experimenty prováděné společností MK-ULTRA zahrnovaly podávání LSD nic netušícím lidským subjektům, včetně zaměstnanců CIA, vojenského personálu, lékařů, dalších vládních agentů, prostitutek, duševně nemocných a členů široké veřejnosti, aby studovali jejich reakce. Nicméně rozsah MK-ULTRA se nezastavil. Pokusy zahrnující násilné elektrošoky, fyzické a duševní mučení a zneužívání byly použity systematicky na mnoha subjektech, včetně dětí. Přestože přiznaným cílem projektů bylo vyvinout mučení a vyšetřovací metody, které měly být používány na nepřátele země, někteří historici tvrdili, že projekt měl za cíl vytvořit "manchuriánské kandidáty", naprogramované k provádění různých akcí, jako jsou vraždy a jiné skryté mise. MK-ULTRA vyšlo najevo různými komisemi v sedmdesátých letech, včetně Rockefellerové komise z roku 1975. I když se tvrdí, že CIA tyto experimenty po těchto prověřeních zastavila, objevili se někteří informátoři, kteří prohlásili, že projekt prostě šel "pod zem" a tajným nástupcem MK-ULTRA se stalo programování Monarch.

PROGRAMOVÁNÍ MONARCH
Nejvíce obviňující prohlášení, které udělal vládní úředník o možné existenci projektu MONARCH, vymámil Antonín Chaitkin, pisatel pro publikaci The New Federalist. Když byl bývalý ředitel CIA William Colby přímo dotázán: "A co Monarch?", odpověděl rozzlobeně a nejednoznačně: "Zastavili jsme to mezi koncem šedesátých a počátkem sedmdesátých let." Ačkoli nikdy nebyl oficiální přístup k existenci programování Monarch, prominentní vědci zdokumentovali systematické použití traumatu na subjektech pro účely kontroly mysli. Někteří přeživší se byli schopni, s pomocí zanícených terapeutů, sami "deprogramovat", a potom šli do záznamu, aby zveřejnili děsivé detaily svého utrpení. Monarchští otroci jsou organizacemi využíváni hlavně k provádění operací s využitím "patchů" vycvičených k plnění konkrétních úkolů, kteří nezpochybňují příkazy, nepamatují si své činy a pokud jsou objeveni, tak automaticky spáchají sebevraždu. Jsou dokonalými obětními beránky pro vysoce profilované atentáty (viz Sirhan Sirhan), ideální kandidáti na prostituci, otroctví a soukromé filmové produkce. Jsou také perfektními loutkami pro zábavní průmysl.
Lidé se ptají: "Jaký to má cíl?" Můj nejlepší odhad je, že chtějí armádu Manchuriánských kandidátů, deset tisíc duševních robotů, kteří budou dělat prostituci, natáčet filmy, pašovat drogy, pašovat zbraně a všechny druhy velmi lukrativních věcí a plnění jejich rozkazů a megalomani na vrcholu věří, že nakonec vytvoří satanský řád, který bude vládnout světu.
Monarch programátoři způsobují intenzivní trauma subjektům pomocí elektrošoků, mučení, zneužívání a her mysli, aby je donutili oddělit se od skutečnosti - to je přirozená odezva některých lidí, když se potýkají s nesnesitelnou bolestí. Schopnost subjektu disociovat se je hlavním požadavkem a nejsnáze ji naleznou u dětí, které pocházejí z rodin s více generacemi zneužívání. Mentální disociace umožňuje manipulátorům vytvářet oddělené osobnosti v psychice subjektu, které pak mohou být naprogramovány a spouštěny podle přání.
Programování mysli založené na traumatu může být definováno jako systematické mučení, které blokuje schopnost oběti pro vědomé zpracování (skrze bolest, teror, drogy, iluze, smyslové deprivace nebo naopak nadměrnou smyslovou stimulaci, kyslíkovou deprivaci, horko nebo chlad, stimulaci mozku a časté zážitky blízkosti smrti), a pak používá sugesci a/nebo klasické a operativní úpravy (v souladu se zavedenými principy modifikace chování) k implantaci myšlenek, směrnic a vnímání nevědomé mysli, často v nově vzniklých trauma-indukovaných disociovaných identitách, které donutily oběť k tomu, aby udělala, cítila, myslela nebo vnímala věci pro účely programátora. Cílem je, aby oběť dodržovala cíle bez svého vědomí, včetně provádění činů, které jasně porušují morální zásady oběti, duchovní přesvědčení a vůli. Instalace programového řízení mysli se opírá o schopnost oběti oddělit se, což umožňuje vytváření nových "zazděných" osobností, které mají "udržovat" a "skrývat" programování. Děti, které již jsou disociativní, jsou hlavními "kandidáty" na programování. Monarch kontrola mysli je skrytě využívána různými skupinami a organizacemi pro různé účely. Podle Fritze Springmeiera jsou tyto skupiny známé jako "Síť" a tvoří páteř Nového světového řádu.

PŮVOD JMÉNA
Monarch kontrola mysli je pojmenována po motýlovi Monarch - hmyzu, který začíná svůj život jako červ (představující nevyvinutý potenciál) a po období kuklení (programování) je znovuzrozen jako krásný motýl (monarchův otrok). Některé vlastnosti specifické pro motýl Monarch jsou také použitelné pro kontrolu mysli. Motýl Monarch se učí, kde se narodil (své kořeny) a předává tyto znalosti prostřednictvím genetiky na své potomky (z generace na generaci). Tento motýl byl jedním z klíčových zvířat, které vědcům dokázaly, že znalosti mohou být předávány geneticky. Program Monarch je založen na cílech iluminátů a nacistů vytvořit nadřazenou rasu pomocí genetiky. Pokud může být poznání přeneseno geneticky (což je možné), pak je důležité, aby nalezení rodiče mohli předat správné znalosti těmto obětem vybraným pro kontrolu mysli Monarch.
Když člověk trpí traumatem vyvolaným elektrošokem, je zaznamenán pocit lehkosti, jako když se chvěje nebo vlaje jako motýl. Existuje také symbolické vyjádření týkající se transformace nebo metamorfózy tohoto krásného hmyzu: od housenky až po kokon (nečinnost), k (novému stvoření), který se vrátí do svého původního místa. Takový je migrační model, který činí tento druh jedinečným.

METODA
Oběť je programátorem nazývána "otrok" a programátor/manipulant je vnímán jako "pán" nebo "bůh". Asi 75% obětí tvoří ženy, protože mají vyšší toleranci k bolesti a mají tendenci se lépe oddělovat než muži. Monarchští manipulátoři se snaží za pomoci traumatu o rozdělení psychiky svého subjektu do několika oddělených alternativních osob.

Následuje částečný seznam těchto forem mučení:
1. Zneužívání a mučení
2. Zajištění v krabicích, klecích, rakvích atd. nebo zakopání (často s otvorem nebo vzduchovou trubkou pro kyslík)
3. Zajištění pomocí lan, řetězů, manžety atd.
4. Téměř utopení
5. Extrémní teplo a chlad, včetně ponoření do ledové vody a hoření chemikálií
6. Skrášlení (pouze horní vrstvy pokožky jsou odstraněny u obětí určených k přežití)
7. Rotace
8. Oslňující světlo
9. Úraz elektrickým proudem
10. Nucené požití odporných tělesných tekutin a látek, jako je krev, moč, výkaly, maso atd.
11. Zavěšení v bolestivých pozicích nebo hlavou dolů
12. Hlad a žízeň
13. Nedostatek spánku
14. Stlačení závažím a zařízeními
15. Senzorická deprivace
16. Léky k vytvoření iluze, zmatenosti a amnézie, často podávané injekčně nebo intravenózně
17. Požití nebo intravenózní toxické chemikálie k vytvoření bolesti nebo nemoci, včetně chemoterapeutických látek
18. Vytažené nebo vykloubené končetiny
19. Použití hadů, pavouků, červů, potkanů a dalších zvířat k vyvolání strachu a znechucení
20. Blízké zážitky smrti - běžné je zadušení udušením nebo utopením, s okamžitou resuscitací
22. Nucení vykonávat nebo být svědkem týrání, mučení a obětování lidí a zvířat, obvykle s noži
23. Nucená účast v otroctví
24. Zneužívání těhotenství; plod je potom potracen pro rituální použití, nebo dítě je přijato k obětování nebo zotročení
25. Duchovní zneužívání, které způsobuje, že se oběť cítí posedlá, obtěžována a vnitřně ovládána duchy nebo démony
26. Osvobození judeo-křesťanských vír a forem uctívání; věnování Satanovi nebo jiným božstvům
27. Zneužívání a iluzorní přesvědčení obětí, že Bůh je zlem, stejně jako přesvědčení dítěte, že to Bůh ho zneužil
28. Chirurgie k mučení, experimentování nebo způsobení vnímání fyzických nebo duchovních bomb nebo implantátů
29. Ublížení nebo hrozby ohledně poškození rodiny, přátel, milovaných, domácích mazlíčků a dalších obětí, aby se vynutila poddajnost
30. Použití iluze a virtuální reality ke zmatení a vytvoření nevěrohodného zveřejnění.

Základem úspěchu programování Monarchovy mysli je to, že mohou být vytvořeny různé osobnosti nebo části osobnosti, které se nazývají "alters", které se navzájem neznají, ale které mohou v různém čase převzít tělo. Amnézní stěny, které jsou vystavěny pomocí traumat, tvoří ochranný štít tajemství, které chrání zneužívajícího před odhalením, a zabraňuje předním osobnostem, které obývají tělo většinu času, aby věděly, jak je používaný systém "alters". Stín tajnosti umožňuje členům kultu žít a pracovat mezi ostatními lidmi a zůstávat zcela nezjistitelní. Přední osobnosti mohou být nádherní křesťané a hlubší "alters" mohou být nejhorším typem satanského monstra, které si dokážete představit - Dr. Jekyll / Mr. Hyde efekt. V sázce je spousta ohledně zachování tajnosti okultní skupiny, která ovládá otroka. Úspěšnost tohoto druhu programování je vysoká, ale když selže, selhání je zlikvidováno smrtí. Každé trauma a mučení slouží účelu. Velké množství experimentů a výzkumu šlo na zjištění, co může a nemůže být provedeno. Byly provedeny grafy ukazující, kolik mučení v daném věku může daná tělesná hmotnost zvládnout bez smrti. Dalších úprav mysli oběti je dosahováno hypnotismem, dvouvazebným nátlakem, převrácením potěšení a bolesti, deprivací jídla, vody, spánku a smyslů spolu s různými léky, které mění některé mozkové funkce.

Disociace je tak dosažena traumatizací subjektu, využíváním systematického zneužívání a použitím děsivých okultních rituálů. Jakmile nastane rozdělení na jádrovou osobnost, může být vytvořen "vnitřní svět", který může být naprogramován pomocí nástrojů jako hudba, filmy (zejména Disneyho produkce) a pohádky. Tyto vizuální a zvukové pomůcky zlepšují proces programování pomocí obrázků, symbolů, významů a konceptů. Vytvořené změny mohou být zpřístupněny spouštěcími slovy nebo symboly naprogramovanými manipulátorem. Některé z nejčastějších vnitřních obrazů viděných otroky řídící myslí jsou stromy, Kabalistický strom života, nekonečné smyčky, staré symboly a dopisy, pavučiny, zrcadla, rozbité sklo, masky, hrady, bludiště, démoni, motýli, hodinky, hodiny a roboti. Tyto symboly se běžně vkládají do populárních filmů a videí, a to ze dvou důvodů: zneužívání většiny obyvatelstva pomocí subliminálů a neuro-lingvistického programování a záměrné vytvoření specifických spouštěčů a klíčů pro základní programování vysoce vnímavých dětí MONARCH. Některé filmy používané v programování Monarch zahrnují Čaroděj ze země Oz, Alenka v říši divů, Pinokio a Šípková růženka. Například, otrok pozorující Čaroděje ze země Oz se učí, že "někde nad duhou" je "šťastné místo". Pomocí tohoto filmu programátoři povzbuzují otroky, aby šli "přes duhu" a účinně oddělovali svou mysl od těla.

Jak již bylo zmíněno, hypnotizérům se lépe programuje, když vědí, jak toho dosáhnout již u malých dětí. Jednou z metod, která je efektivní, je říci malým dětem: "Představte si, že se díváte na oblíbenou televizní show." Proto jsou Disney filmy a další pro programátory tak důležité. Jsou dokonalým hypnotickým nástrojem, jak přimět mysl dítěte, aby se oddělila správným směrem. Programátoři používají filmy již téměř od prvního dne, aby pomohly dětem naučit se hypnotické skripty. Pokud hypnotizér dovolí dítěti, aby vytvořil své vlastní snímky, hypnotické sugesce budou silnější. Pokud hypnotizér mluví s dítětem, musí přijmout zvláštní opatření, aby nezměnil tón svého hlasu a měl hladké přechody. Některé z Disney filmů jsou speciálně navrženy pro kontrolu mysli.

ÚROVNĚ PROGRAMOVÁNÍ MONARCH
Úrovně programování Monarch určují "funkce" otroka a jsou pojmenovány podle elektrických signálů elektroencefalografie (EEG) s nimi spojených.

ALFA (9-13 HZ):
Považuje se za "obecné" nebo běžné programování a je prováděno v rámci základní osobnosti. Vyznačuje se extrémně vyjádřenou pamětí (mimořádně užitečnou pro herce, když vzpomínají na své řádky) spolu s podstatně zvýšenou fyzickou silou a zrakovou ostrostí. Programování alfa se provádí záměrným rozdělením osobnosti oběti, které v podstatě způsobují fyzické rozdělení levé a pravé hemisféry, což umožňuje naprogramované spojení levé a pravé hemisféry prostřednictvím stimulace neuronové dráhy.

BETA (14-30 HZ):
Je označováno jako "sexuální" programování (otroci). Toto programování eliminuje veškeré naučené morální přesvědčení a stimuluje primitivní instinkt bez zábran. Známé jako programování koťat - je nejviditelnějším druhem programování, neboť některé celebrity, modelky, herečky a zpěvačky jsou předmětem tohoto druhu programování. V pop kultuře často oblečení s kočičími potisky označuje program Kitten.

DELTA (1-3 HZ):
Tento je program nazývaný "zabiják" a byl původně vyvinut pro výcvik speciálních agentů nebo elitních vojáků (např. Delta Force, první zemský prapor, Mossad atd.) v tajných operacích. Optimální adrenální výkon a kontrolovaná agrese jsou zřejmé. Subjekty jsou bez strachu a velmi systematické při provádění svých úkolů. Sebedestrukční nebo sebevražedné pokyny jsou na této úrovni navrženy.

THETA (4-8 HZ):
"Psychické" programování. Pokrevní linie (ti, kteří pocházejí z více generačních satanských rodin) vykazovali větší tendenci mít telepatické schopnosti než nepokrevní. Kvůli svým zjevným omezením však byly vyvinuty a zavedeny různé formy elektronických systémů pro řízení mysli, jmenovitě biomedicínské lidské telemetrické přístroje (mozkové implantáty), lasery s řízenou energií používající mikrovlny a/nebo elektromagnetické systémy. Uvádí se, že se používají ve spojení s vysoce pokročilými počítači a sofistikovanými satelitními systémy sledování.

DETEKCE MONARCH PROGRAMOVÁNÍ
Společný fyzický vedlejší účinek u obětí mučení elektrošokem je, že jedno z jejich očních víček projeví viditelné známky lehkého poklesu. Většina hvězd Hollywoodu, kteří prodělali tuto traumu, mají různé stupně vyčerpání očních víček jak u mužů, tak u žen. Některé oběti tento problém očních víček vůbec nevykazují, ale čím starší je oběť, tím výraznější je výsledek, pravděpodobně kvůli nedostatku elasticity v kůži. Pro Monarch otroky je běžnou praxí, že jejich programování bude znovu instalováno a aktualizováno, jakmile se stanou staršími, nebo když se jejich programování rozpadne (viz Britney Spears 2007 zhroucení). Několik návštěv elektrošokového mučení v průběhu let k vytvoření nových změn je pravděpodobnou příčinou tohoto problému víček.
Když je otrok odvezen do programovacího místa - vstříkne se mu hypnotický lék pro rychlou indukci, zatímco kolem hlavy dostane kovový pásek a proud 100 000 voltů proběhne po dobu asi 5 sekund do hlavy. To způsobí, že se tělo třese, oči se zavřou, člověk se zpotí apod. Ruce jsou svázány s omezovači. Někdy je v ústech roubík, takže jazyk nevyčnívá. Po vložení hypnotických příkazů hluboko do mysli mohou programátoři nastavit automatický časovač na zařízení a dát obeť další výbuch napětí na 10 sekund. Lidské tělo se chvíli třese. Nakonec bude člověk vyveden z hypnotického transu, bude instruován, aby si nic nepamatoval, aby se cítil šťastný, a takto bude poslán na cestu.

Carrie-Anne Mossová (Trinity z Matrix Trilogy) je jedním příkladem hollywoodské hvězdy, u které je jasně vidět povadlé levé víčko. Je smutné, že se to potvrdilo v kombinaci se symbolikou projektu Monarch spojenou s jejím charakterem v Matrix a The Matrix Reloaded (rozbíjející se hlava při více příležitostech - nejprve skrze sklo), ale tato nádherná herečka nepochybně prošla tou hroznou formou mučení s viditelnými jizvami: poklesem jejího levého víčka. Pečlivé pozorování jednotlivých očních víček je potenciální metodou pro určení, zda osoba prošla touto formou rozdělení mysli založené na trauma. Budete překvapeni, jak rozšířená epidemie "droopy eye" nebo "Lazy Eye" je ve skutečnosti v moderní společnosti.
(fotky celebrit např. zde1, zde2, zde3, zde4, zde5, zde6, zde7 a zde8)

Je obtížné zůstat objektivní při popisu hrůz, které monarchští otroci utrpěli. Extrémní násilí, zneužívání, duševní mučení a sadistické hry způsobené obětem "významnými vědci" a vysoce postavenými úředníky dokazují existenci "temné strany" v daných pravomocích. Navzdory odhalení, dokumentům a informátorům toto téma většina obyvatel ignoruje, zcela odmítá nebo se mu vyhýbá. Filmy, jako je The Manchurian Candidate, se přímo odvolávaly na téma, dokonce zobrazují skutečné techniky, jako je elektrošok, spouštěcí slova a implementaci mikročipů. Několik veřejných osobností, které vidíme na televizních a filmových obrazovkách, jsou otroci ovládaní mysli. Slavní lidé, jako jsou Candy Jones, Celia Imrie a Sirhan Sirhan, zaznamenali své zkušenosti s kontrolou mysli ... a přesto veřejnost tvrdí, že to "nemůže existovat".

Výzkum a finanční prostředky investované do projektu Monarch se však nevztahují pouze na pomocí mysli řízené otroky. Mnoho z programovacích technik, zdokonalených v těchto experimentech, je aplikováno v masovém měřítku prostřednictvím masmédií. Hlavní zprávy, filmy, hudební videa, reklamy a televizní pořady jsou koncipovány pomocí nejpokročilejších dat o lidském chování, které kdy byly zpracovány. Mnoho z těchto dat pochází z programu Monarch.

Následuje seznam filmů, známých obětí (např. herců a hereček) a symbolů, zapojených do programování (viz odkazovaný článek).

Sortiment látek měnících mysl (MK-ULTRA):
- Látky, které podporují nelogické myšlení a impulzivnost až do okamžiku, kdy by příjemce byl na veřejnosti zdiskreditován.
- Látky, které zvyšují účinnost mentace a vnímání.
- Materiály, které způsobí, že oběť stárne rychleji / pomaleji.
- Materiály, které podporují intoxikační účinek alkoholu.
- Materiály, které způsobí známky a symptomy uznaných onemocnění vratným způsobem tak, aby mohly být použity ke zkreslení, atd.
- Materiály, které způsobí dočasné / trvalé poškození mozku a ztrátu paměti.
- Látky, které zvýší schopnost jedinců odolat zneužívání, mučení a nátlaku během výslechu a tzv. "vymývání mozků".
- Materiály a fyzikální metody, které vyvolávají amnézii u událostí, které předcházejí (a během) užívání.
- Fyzikální metody produkce šoku a zmatku po delší dobu a schopné skrytého užívání.
- Látky, které způsobují fyzické postižení, jako je paralýza nohou, akutní anémie apod.
- Látky, které budou produkovat chemickou látku, která může způsobit puchýře.
- Látky, které mění strukturu osobnosti takovým způsobem, že se zvyšuje tendence příjemce, aby se stala závislou na jiné osobě.
- Materiál, který způsobí duševní zmatek takového typu, že jednotlivec pod jeho vlivem bude mít obtížné udržet stavbu pod pochybnostmi.
- Látky, které snižují ambice a obecnou pracovní účinnost mužů, pokud jsou podávány v nedetekovatelných množstvích.
- Látky, které podporují slabost nebo zkreslení zraku nebo sluchových schopností, nejlépe bez trvalých účinků.
- Vylučovací pilulka, kterou lze tajně podávat v nápojích, v potravinách, v cigaretách, ve formě aerosolu apod., která bude bezpečná pro použití, poskytne maximální množství amnézie a bude vhodná pro použití podle typů činidel ad hoc.
- Materiál, který může být tajně podáván výše uvedenými cestami a který ve velmi malých množstvích znemožní fyzické aktivitě osoby.


Pokud Vás toto téma zajímá do hloubky, přečtěte si knihu The Illuminati Formula Used to Create an Undetectable Total Mind Controlled Slave.