V tomto hmotném světě to funguje tak, že aby tělo žilo, tak musí jíst = pojídat rostliny/zvířata=jiné bytosti.

Když bylo ještě málo lidí (podle oficiální historie), tak si lidé pěstovali na vesnicích rostliny, které pak sami jedli. Takto mohl svět v klidu a pohodě fungovat, ale někteří lidé měli vědomí braní si něčeho od druhých silnější (budu tomu říkat dobyvačné vědomí), a mysleli si, že jsou chytří/chytřejší a nebo že se jim víc vyplatí (že bude pro ně jednodušší) přepadnout nějakou vesnici, vyloupit ji, a jít dál (vyloupit další vesnici atd.). Že to je pro ně méně pracné/výhodnější než když si budou sami pěstovat svoje potraviny. (Podle mě je méně pracné si vypěstovat svoje potraviny než někoho přepadávat, ale tito lidé byli prostě úplně blbí. Pokud v sobě máte dobyvačné vědomí a divíte se "proč" byli podle mě blbí - no přeci proto, že člověk s alespoň normální inteligencí si uvědomuje, že když zaútočí na jiného člověka, bude ho omezovat nebo mu škodit, nikdy se mu to nevyplatí - to by bylo asi na delší vysvětlení pokud neumíte přemýšlet tak, že vidíte následky svých činů, ale pokusím se to zkrátit: např. znásilníte dívku ve vesnici a sice jste měli sex hned, ale ona to řekne svému nastávajícímu, který vás pak zabije; nebo znásilníte a zabijete dívku ve vesnici, takže to nemůže nikomu říct, ale její rodina začne pátrat a až to zjistí, tak vás zabije; nebo znásilníte dívku a vyvraždíte celou vesnici, a tak ve vesnici nezbyde nikdo, koho byste mohli znásilnit příště..sice existuje spousta vesnic, ale až vyvraždíte všechny vesnice, tak koho budete přepadávat=brát mu jídlo a znásilňovat?..je to tak jednoduchý..že nevím, co si mám myslet o lidech, kteří neumějí domyslet to, že špatný čin se jim vyplatí pouze zdánlivě a pouze po omezený čas, ale nakonec se to vždy nějakým způsobem obrátí i proti nim samým, chápeme?) Oni tedy napadli svůj vlastní druh, asi to bylo zapříčiněné tím, že v nich bylo vyšší dobyvačné vědomí než v ostatních (a nebo že toto vědomí je reptiliánské a pochází z jiného vesmíru a někteří méně vyvinutí lidé si mysleli, že to je jejich vlastní mysl, ve skutečnosti je ale na dálku ovládal nehmotný reptilián..).

Ještě mě napadlo, že v tom může být adrenalin = něco jako hazard, kdy si dotyčný člověk říká "přijde se na mě" / "vrátí se mi to"? "Přechytračím vesmírné zákony / budu chytřejší než konstruktivní síla vesmíru?"
Odpověď: Pokud vyšleš destruktivní energii, tak kolem tebe bude destruktivní energie. Tady na tom není co přechytračovat, je to naprosto jasné. Pokud se poliješ výkaly, budeš politý výkaly po kterých třeba i uklouzneš (co na tom chceš přechytračovat?).
Převedeno do logické řeči pro lidi, kteří neumí vnímat energie: Pokud zabiješ všechny, od kterých sis chtěl něco násilím vzít, tak nezbyde nikdo, od koho by sis mohl něco vzít v budoucnu = se svým braním od druhých lidí jsi skončil, jsi sám a musíš si vypěstovat svoje plodiny. Pokud nezabiješ všechny, tak se vždycky najde někdo, kdo se ti pomstí / kdo proti tobě bude bojovat / kdo se bude snažit systém "vykořisťování člověka člověkem" změnit. Když to bereme z hlediska velmi dlouhého času, tak vždy nakonec vyhraje ten, kdo je proti tobě a ne ty (proč, na to už si odpověz sám, když jsi tak "chytrý", nebudu neustále myslet za tebe).

To, že si něco beru od druhé bytosti (vypěstuji si rostlinu nebo ukradnu úrodu jinému člověku), zůstává stejné - přeci je v tom ale rozdíl a to ten, že ani zvířata nenapadají svůj vlastní druh (ve smyslu, že by se navzájem zotročovali nebo zabíjeli - u zvířat si každý loví nebo okusuje trávu sám za sebe..a když nějaká zvířata loví ve skupinách, tak to není proto, že by jedno zvíře zotročovalo druhé). Vesničani, kteří si pěstovali pro sebe, se mohli bránit jedině tak, že vypěstovali jídla "jen tak tak" pro sebe, a pokud přišli nájezdníci, nebylo moc toho, co by jim mohli vzít. Nájezdníci stejně vždycky vzali vše a vesnici např. vypálili, obyvatele zabili..tak na co jim toho dávat hodně (ať si "kořist" odnesou co nejmenší). Někteří vesničani, kteří měli větší touhu žít, se však nevědomě dohodli s nájezdníky na tom, že toho naopak vypěstují co nejvíce a nájezdníkům toho dají co nejvíc unesou, a oni je "za to" nechají žít (a až vyplení vesnice v okolí, mohou se k nim zase vrátit až bude nová úroda..). Nakonec se tato dohoda stala vědomou ve smyslu že si promluvili a nájezdník řekl "jsem silnější a nechám tě žít, pokud mi odevzdáš každý měsíc 50% z úrody". Kdo na to nepřistoupil, toho zabili, kdo na to přistoupil, ten sice žil, ale odevzdával celý život toto výpalné.

Jelikož se ale čas od času někteří lidé ve vesnici vzbouřili, a svého uzurpátora zabili, tak se někteří z dobyvatelů cítili ohroženi - a proto vymysleli další lest. Přišli do vzdálené vesnice, kde je neznali, a řekli lidem "já se svojí skupinou jsem silný a dobrý bojovník, my vás ochráníme před vašimi uzurpátory, když nám dáte např. 10% nebo 30% úrody každý měsíc..všechna procenta si vymýšlím, nechce se mi domýšlet, kolik asi tak reálně mohli chtít, to je i vcelku jedno, protože pro pointu článku to není důležité. My jsme vaši přátelé a ochránci". A lidé jim zatleskali a byli rádi, že je někdo ochrání (a je přeci logické, že ten jejich ochránce musí něco jíst..nemůže se soustředit na okopávání pole když musí trénovat na boj proti nepříteli).

Jiní uzurpátoři si ale řekli "takže tady už půlku vesnic chrání konkurenční uzurpátoři, kteří se vydávají za hodné, a lidi je ve své vesnici ještě vítají, nehrozí jim vzpoura atd. Už mi moc vesnic k mé obživě nezbývá, takže musím změnit taktiku: taky se v jedné vesnici usadím, ale jelikož mě všichni znají a předstírat, že jsem hodný, by mi neprošlo, tak prostě obyvatelům řeknu, že kdo chce žít, bude mi odevzdávat všechno, co vypěstuje a ve všem mě poslouchat = otrok, a já ho za to nezabiju a ještě mu nechám trochu z jeho vypěstovaného jídla, aby mohl dál žít a otročit mi. Musí mi odevzdat téměř vše, co vypěstuje, protože já to jídlo použiju na posílení řad svých vojáků, kteří musí být natolik silní, aby sem nemohl přijít jiný cizí uzurpátor, který se bude vydávat za hodného, a který nabídne lidem ochranu výměnou za 10% jídla.. Musím být tak silný, abych expandoval i do dalších vesnic, protože čím víc "hraně hodných" uzurpátorů bude v ostatních vesnicích, tím víc se lidé dozvědí, že jinde se mají "lépe", a to by mohlo všechno zkazit.."

Jak vidíte, tak hraně dobrý uzurpátor potřebuje toho otevřeně zlého, protože pokud by např. zlého uzurpátora zabil, tak už by lidi nepotřebovali chránit, přestali by mu po čase dávat část úrody a musel by si pěstovat jídlo sám.. Proto ten dobrý uzurpátor toho zlého zatím po celou známou historii nikdy nadobro neporazil, pouze předstíral, že se snaží chránit lidi všemi možnými prostředky a že pomáhá.. Zlý uzurpátor by mohl hraně hodného zlikvidovat, jenže hraně hodný uzurpátor má výhodu v tom, že má podporu lidí, kteří jsou pro "své" (=falešně do hlavy jim vložené ideje..naoko dobrým uzurpátorem) ochotni třeba i zemřít (jít do války/bojovat při obraně vlasti).. Takže otevřeně zlému uzurpátorovi se nepodařilo toho hraně hodného porazit. Naučili se tedy vzájemně se tolerovat. Hraně hodný uzurpátor toho otevřeně zlého nezabije (nechce, pak by totiž jeho "ochrana před zlem" přestala být pro lidi potřebná..) a ten otevřeně zlý uzurpátor nemůže zabít jeho (už jenom proto, že by se z toho hraně hodného uzurpátora stal mučedník, jehož smrt by chtěli pomstít všichni lidé, kteří neprokoukli lest hraně hodného uzurpátora, a měli ho doopravdy rádi = zlý uzurpátor by byl v nenávisti a v neustálém ohrožení života).

Čím víc jde "vývoj" dopředu, tím je manipulace skrytější a věci nejsou tak otevřeně vidět. Stát vybírá daně, aby za ně platil policii, která má "pomáhat a chránit". Jelikož daně nejsou dobrovolné, tak použije tu samou policii k tomu, aby zavřela toho, kdo daně odmítne platit, do vězení. Na druhé straně tu máme kapitalistické korporace, které pro zisk ničí cokoli jim přijde do cesty (přírodu, lidi..). Dnes lidi chodí do práce za výplatu, která stačí na nájem + jídlo + oblečení a jinak musí 8h v práci dělat cokoli jim řekne zaměstnavatel=jelikož to nemusí dělat veškerý čas mimo spánek a času na jídlo atd., tak je to takový kompromis, kdy se lidé nebouří, protože mají i trochu svého volného času (cca 2-4h času pro sebe denně mimo spánek, vaření atd.), a tak si ani naplno neuvědomí, že jsou v otroctví. Je to taková nevědomá dohoda "já ti dám 2-4h volného času denně za to, že v sobě potlačíš uvědomění si toho, že jsi otrokem, a budeš věřit tomu, že jsi svobodný".

Jelikož čím více "modernější" doba, tím víc se snaží být to dobyvačné vědomí skryté, tak např. stát neřekne "vybírám daně za ochranu", ale místo toho řekne třeba "na údržbu silnic" (jelikož každý uzurpátor je zlý, tak to zlé vědomí si vymyslí cokoli..např. když je "pandemie", u které mohou zlí uzurpátoři ty vysoké statistiky pouze předstírat/umělý vir sami vytvořili a vypustili, tak řeknou, že je to na "boj proti pandemii", prostě cokoli se jim hodí do krámu použijí jako ospravedlnění pro lidi, kterým peníze odebírají = použijí jakýkoli důvod, který jsou lidé ochotní akceptovat, aby mohli peníze vybírat dál..vymyslí jakýkoli důvod/ospravedlnění, či přímo vytvoří např. nějakého vnějšího nepřítele/hrozbu, před kterou pak budou za vybrané peníze jakože chránit..přitom většinu peněz si strčí do kapsy/rozdělí s domnělým nepřítelem a malou část peněz použijí na nahrání fake reportáže do médií o tom, jak pomohli..).
Korporace oproti tomu mají trochu jinou taktiku: vymyslí nějakou službu (mnohdy tato "služba" zabíjí slabé jedince ve společnosti, např. slabé/nemocné lidi a důchodce, aby se neplýtvalo potravinami a místem na ty, kteří nemohou pracovat=otročit pro dobyvačné vědomí) a tento svůj výrobek lidem vnutí jako potřebnou/technologickou novinku/"in"..lidi jim pak za jejich služby "dobrovolně" platí, ale mnohdy je to nastavené tak, že např. bez mobilu v dnešní době člověk těžko sežene práci/zaměstnání=otroctví; tzn. pro lidi to vypadá, že mobil jakože "doopravdy k životu potřebují", přičemž mobil vysílá vlny, které člověka ohlupují (aby si neuvědomoval všechno to, co v tomto článku píšu..) a v nějaké míře (která zabije pouze ty slabé, nemocné a důchodce; silné otroky v produktivním věku ponechá žít, ale třeba s nějakou nemocí..) poškozují zdraví = díky tomu zase vydělají farmaceutické společnosti za "léky", které mají vedlejší účinky, kvůli kterým lidé budou kupovat více "léků".. = tzn. že různí dobyvační lidé mezi sebou i vzájemně spolupracují, protože se jim to vyplatí (příklad: k doktorovi se objednáš díky mobilu a doktor ti s výsledky vyšetření volá na mobil=podporuje potřebnost mobilu a mobil naoplátku ničí zdraví=posílá tě k doktorovi).

V dnešní době se ten, kdo má hrát "hodného" dobyvatele a ten, kdo je otevřeně zlý dobyvatel, střídá. Jednou je stát hodný, když např. sníží daně, zvýší důchody.. A jindy je hodná velká korporace, která přispěla na charitu/zaměstnala=zotročila více lidí.. Někdy velká korporace hromadně propouští, a tak je zlá, zatímco stát dá těmto lidem dávky a ochrání je.. Je to furt dokola. Lidi, kteří v sobě nemají moc dobyvačného vědomí, tomu stále věří (i když je to očividné, protože se střídají role "hodný/zlý" často, a ještě se to stále opakuje..takže párkrát si toho nevšimnout, ok, ale při 10-100 opakováních..?) asi proto, že nechtějí vidět pravdu, v jakém světě žijí (raději si vybrali sladkou nevědomost než krutou pravdu). A tak jsme tam, kde jsme = proto je svět/společenský systém takový, jaký je.. Jó, kdybychom byli svobodní, děti by se přeci ve škole učili tohle! (pokud by byly nějaké školy; školský systém totiž vymysleli hraně hodní uzurpátoři k tomu, aby mohli vymývat lidem hlavy už od dětství a aby rodiče, kteří by náhodou na něco takovéhoto přišli, nemohli svým dětem předat toto své vědění, protože dítě by názor rodičů porovnávalo s tím, co se učí ve škole a hl. co říkají spolužáci: mladá generace je vždycky "in" zatímco rodiče a starší lidi jsou "out" + dítě by se rodičů zeptalo na logickou otázku: Proč lidé žijící v takovémto světě vůbec dítě měli? A na to se těžko odpovídá..)

Otázky:

Když si člověk, který nemá rozvinuté dobyvačné vědomí, uvědomí, v jakém světě žije (a je jeden z mála = nestalo se nějaké hromadné probuzení), co by měl dělat?
Snažit se v sobě to dobyvačné vědomí nepodporovat a pozorovat, co se stane. Samozřejmě se distancovat i od všech lidí, kteří v sobě toto vědomí mají silné. Nepodporovat korporace ani cokoli, co z dobyvačného vědomí vzešlo. Prostě žít dle svého nejlepšího vědomí/svědomí. Já se ale třeba ještě neodhodlala přestat platit daně/zdravotní pojištění/nepracovat a žít na ulici, protože je možné, že by mě stát zavřel do vězení / nebo bych měla po čase velký dluh, takže bych se dostala do exekuce a osobního bankrotu = neměla bych žádný majetek a pokud bych pracovala, tak by mi nezbylo z výplaty vůbec nic..a pokud bych nepracovala, tak je možné, že bych na ulici nepřežila.. Možná je to dobyvačné vědomí, že chci mít vhodné kvalitní jídlo (což není to nejlevnější, které se prodává..) a vhodné podmínky pro život (např. teplo), možná je to ale pud sebezáchovy (přežití těla). Myslím si, že pokud člověk chce žít a zároveň nechce něco brát ostatním lidem, zotročovat je atd., tak to není dobyvačné vědomí, ale je to pud sebezáchovy. Takže "nepodporovat" cokoli, co z dobyvačného vědomí vzešlo, ale tak, aby mě to nezabilo (pokud chci žít) = chytře.

Proč si člověk, který si toto vše uvědomuje (a nemá rozvinuté dobyvačné vědomí), pořídí dítě?
Touha mít dítě je touhou "pokračovat" dál / aby po mně něco zůstalo = když už mě dobyvačné vědomí zabilo, tak po sobě aspoň něco zanechám. Někdo zanechá nějaké svoje např. umělecké dílo a někdo pokračování rodu.. Já si myslím, že "žít" má samo o sobě nějaký záměr. Tomu se říká životní poslání.. Nevím, proč má někdo v tomto systému děti, ale asi to bude stejný pud jako je pud sebezáchovy, tak existuje i rozmnožovací pud. Stejně jako si člověk odpoví na otázku "proč chci žít?" = např. chci ještě udělat/zažít tohle.. Tak si může odpovědět i na otázku "proč chci mít dítě?" (já nevím proč to někdo chce, protože teď mít dítě nechci - až/pokud ho někdy budu chtít, tak to budu vědět, proč)