Jednou jsem na dálku jednala s lidmi, kteří ovládají systém (ilumináti) a řekla jsem jim, ať udělají základní příjem. Mluvila jsem s nimi přes "nedobrovolné médium" (nedobrovolné médium = někdo/něco vstoupil do slabšího kolemjdoucího, který na mě začal mluvit, ale mluvil skrze něj někdo jiný než ten daný člověk), takže nevím, s kým jsem doopravdy mluvila - mohlo to být i jenom podvědomí iluminátů nebo něco, co se za ně pouze vydávalo, nebo to mohli být mimozemšťani nebo moje představa atd.). Ale dostala jsem odpověď takovou, že já chci pro lidi základní příjem, aby mohli být svobodní, a aby se každému plnilo jeho (konstruktivní) přání. Jenže to, co lidi "sami za sebe" chtějí, prý řídí oni (ilumináti), tzn. že lidi nemají (asi už ve své podstatě) svobodnou vůli (pouze si to o sobě myslí) a tím pádem je plnit jim přání (když jejich přání je pouze vnucená cizí vůle) bezpředmětné. Docela se tomu základnímu příjmu (nebo mě) zasmáli. (tím můžu vyloučit, že by to byla pouze moje představa, protože takovouto odpověď bych nevymyslela-něco takového bych totiž jako reakci vůbec nečekala)

Ta reakce "asi iluminátů" na základní příjem je zajímavá - buď si moc věří (že všechno ovládají, dokonce i vnitřní přání jednotlivce) a nebo? Je totiž docela možné, že všechno je vztah mezi "subjektem" (to, co je uvnitř) a "objektem" (to, co je vně - co nejsem já) a tudíž když subjekt touží po objektu, tak je to vždy vyvolané nějakou minulou zkušeností subjektu (=je to vyvolané vnějšími zkušenostmi/objekty a ne tím, co má uvnitř). Podle mě ale i přes to člověk má něco v sobě, co je jen jeho svobodná vůle, a to proto, že na stejnou životní zkušenost můžou reagovat lidé různě (mají pak např. odlišná přání, ač zažili nebo dostali na výběr to samé). Což si ilumináti asi nemyslí a myslí si, že když by byl jiný člověk naprosto "v mé kůži", tak by to cítil úplně stejně, což je asi pravda. Že když by měli dva lidé to samé tělo, ten samý mozek (=vyhodnocování a přemýšlení), ty samé pocity a ty samé zkušenosti, tak by pak asi chtěli/vybrali by si to samé. Podle mě když by měli i stejnou duši, tak by si vybrali to samé, pokud by měli každý jinou duši (s různými zkušenostmi), tak by si vybrali odlišně. Jenže duše si také vybírá na základě svých minulých zkušeností, jen to jsou zkušenosti, které si člověk vědomě nepamatuje. A tím mají pravdu zase ilumináti (v tom, že vnější objekty mohou za zkušenosti lidí, podle kterých se pak lidská duše vyvíjí, a kdo řídí vnější objekty/zkušenosti, řídí toho člověka ..i na duševní úrovni).

Já si myslím, že svobodná volba je v tom, že si subjekt vybírá co chce/nechce a to, jak si vybírá/co si vybírá, je on (je to jeho svobodná vůle). Ilumináti si ale myslí, že když někdo řídí všechny "objekty", tak subjekt má na výběr pouze z těch možností, které mu ilumináti, kteří řídí objekty, nabídnou, a nemá tudíž na výběr z nekonečně možností (a to, co nezná a neumí si to ani představit, protože představa = zážitek duše a zážitek duše k tomu, aby se stal, musel mít v minulosti přístupné ty objekty, které k představě potřebuje, a pokud by je řídili ilumináti, tak by to nedovolili, nebyl by ani minulý zážitek duše a tudíž ani nynější představa ..pokud by duše znala pouze jimi ovládaný svět). Tedy ilumináti si myslí, že když je subjekt, který má před sebou jen volbu A a B (např. jít do práce která ubližuje přírodě vs. nejít do práce a zemřít hlady) a tento subjekt nemá žádné představy (jak by to mohlo být jinak konstruktivně vyřešené - např. jít do práce, která pomáhá přírodě nebo nejít do práce a i tak dostat peníze/jídlo a tudíž nezemřít hlady), tak pokud je A i B stejně špatné, a on si z toho něco musí vybrat, tak se to stane jeho "svobodnou volbou", která vlastně tím pádem svobodná nebyla (protože byla zmanipulovaná). Jenže se tato zkušenost zapíše do jeho duše jako jeho volba (z nouze), která pak v budoucích životech ovlivňuje jeho podvědomí (=dává mu podvědomé pocity u jeho dalších voleb a můžou být vyvolány pouze ty představy, které zažil, tudíž si může představit "smrt bez práce" nebo "tvrdou práci pro přežití, která někomu ubližuje" - nic jiného si nebude umět představit, protože to nezažil/neznal = vnější objekty mu to nenabídly/neumožnily).

To, co si někdo vybere před narozením, že by chtěl udělat, vychází z toho, co doposud zažil. Je to jeho svobodná volba, ovlivněná vnějšími objekty (jinak by ho to vůbec nenapadlo). Tedy pokud někdo žil ve "vyšším" světě, a pak se vrátil pomáhat do nějakého nižšího, tak má vzpomínku na systém, který je spravedlivý, dobrotivý, pomáhá lidem.. Ale pokud někdo zná jen toto a nic jiného, tak si nic jiného asi nebude umět představit.

Vycházím z toho, že: na začátku bylo kulaté průhledné vědomí, ke kterému přišel láskyplný Bůh, který řídil vnější objekty a zeptal se ho, co by si přálo. Toto vědomí ale neznalo vůbec nic (ani žádný tvar). Co si představilo, aby řeklo, co by si přálo? ... Když mu dobrý Bůh ukázal různé možnosti, tak to vědomí říkalo "ano to se mi líbí" nebo "ne to nechci" a tím se sebeurčilo (jaké je, co má a nemá rádo). Pokud by ale místo dobrotivého Boha nastoupil reptilián bez těla, který ovládá vnější objekty takovéhoto subjektu, a dal by mu na výběr pouze mezi "zlou možností" a "špatnou možností", jak by se toto vědomí asi vyvinulo? Buď by bylo samo "zlé" a nebo by si samo o sobě myslelo, že je nějaké, ale to, co by si o sobě myslelo, by bylo zmanipulované.. Nebyla by to pravda že má rádo to a to nebo že chce to a to, pouze by do té doby nikdy nedostalo na výběr nic dobrého a proto by to neznalo a tudíž by ho to ani nenapadlo to chtít.

Tedy když někomu, kdo takto manipulativně ovládá objekty, někdo řekne, aby lidem ukázal i tu "dobrou" možnost, tak on se tomu vysměje, ale zároveň tvrdí, že to, co nyní lidé chtějí, je zmanipulované (a proto jim nemůže dát to, co chtějí, protože to nemusí být oni a nemusí to být konstruktivní). Podle mě taková bytost lže a pouze se nechce pustit moci, protože právě tím, že lidi dostanou na výběr i to dobré/konstruktivní/víc možností, tak POTOM ti lidé budou moci určit, co jsou a nejsou oni, mnohem lépe, než kdyby jejich možnosti byly pouze omezené na "špatné" věci a tudíž jejich svobodná volba zmanipulovaná. Můj názor je, že ilumináti v tomto lhali, že plnit přání lidí = plnit přání iluminátů, protože teď tomu tak možná je, ale jenom kvůli tomu, že lidi jako "své" možnosti volby nedostali doposud nic jiného, než přání iluminátů = pokud by dostali víc možností, naopak by se od nich mohli osvobodit a proto ilumináti na obranu svého systému použili tuto "pravdu", která je pravdou pouze proto, že tak byla zmanipulována/vytvořena, ale kdyby její vývoj nebyl řízen, tak by toto pravda nebyla.

Lidi základní příjem na kolektivní úrovni asi stále nechtějí.

Pokud někdo umí ovládat všechny vnější zkušenosti bytosti a pokud představy, co je možné a co ne, vychází především ze zkušeností, pak si to lidé neumí ani představit a přání/touha po svobodě/základním příjmu apod. u nich nemůže ani vzniknout! (pokud byli zotročeni od samého počátku)
..proto si lidi ani nemohou přát něco, co si neumí představit, a ilumináti řeknou, že když si to nepřejí, nemohou to zavést! Chápete, jak je ta manipulace velká? A přitom "neporušuje" zákony vesmíru..
- já jsem mnohokrát přemýšlela, že to přeci musí být tak, že když je někdo zotročen (ač je to jeho první život a nic jiného nezná), tak právě z toho zotročení vznikne touha po svobodě ..jenže jsem přišla na to, že ta touha po svobodě přijde jen pokud svobodu bytost někdy dříve zažila - pak si začne představovat, jaké by to bylo, být svobodná =jaké dřív bylo to, co ztratila - a to i když si na to vědomě nepamatuje že to někdy zažila, duše to ví a právě z toho vzniká ta touha - ze zkušenosti duše, jenže co když duše tuto zkušenost nikdy neměla?). A pokud svobodu někdo nikdy nezažil.. nevím, jestli vědomí umí toužit po něčem, co nezná, co nikdy nebylo, nikdy to nezažilo a co neumí vymyslet z logických kombinací minulých zážitků jako "nový nápad" vycházející z určité koncepce (kterou zažil)

Podle mě každý zažil konstruktivní sílu vesmíru, minimálně když vznikla jeho duše = a tím pádem zažil svobodu. Ilumináti si to ale asi nemyslí (myslí si, že dokáží stát při zrodu nových duší ve svém systému a tudíž by taková duše svobodu nikdy nezažila). Tedy já si myslím, že oni si tohle myslí, dle toho, co mi říkali (že svobodná vůle člověka je pouze jejich zmanipulovanou vůlí - to by totiž bylo možné pouze tehdy, když by ta duše/vědomí člověka nezažila zrod v konstruktivní síle vesmíru, ale v iluminátsky řízeném prostředí).

To je sice trochu depresivní, ale je z toho lehká cesta ven: zrušit "subjekt vs. objekt".