Když jsem se dostala do hlubší úrovně reality, tak jsem jednou viděla, že vše je odněkud řízeno - každý pohyb lidí a to, co dělají, někdo skrytý řídí. Bylo to naprosto vidět - lidé buď spali a přitom chodili a plnili rozkazy a nebo si mysleli, že konají svou svobodnou vůli, přičemž byli ovládáni. Nešlo přijít na to, kdo to vše řídí (někdo řídil celé obrovské matrice reality - například v té době jsem viděla, že je naplánovaná migrace). Nemohla jsem s tím ale svou vůlí nic dělat.

Až po mnoha letech jsem se dostala ke zmínkám o Globálním prediktoru (=GP), přičemž tyto články mi dané téma nejvíce objasnily (a shoduje se to s tím, co jsem tenkrát viděla):
článek Globální prediktor (nejdůležitější článek)
Jméno a adresa GP
GP = parazit (toto snad každý ví, ale raději to sem dám)

Navíc v článku migrační krize Evropy je plně řízená se píše:

"Protože dnes je prvoplánový zánik USA, jako světového hegemona a následné jejich přetransformování. Ale Evropa je hned druhá v pořadí."
- už kdysi dávno se mi ve snu zdálo, že jsem byla v tajné podzemní základně a "elity" plánovali zničení lidstva - nejprve pomocí atomových bomb a koncentračních táborů vyhladili Ameriku a poté přešli na Evropu.. - no pokud bychom to brali obrazně, tak zánik USA jako světového vládce a poté duchovní zánik Evropy se shoduje s tím snem

"Jedno si musíme uvědomit, že afričanů a asiatů je prostě víc a po likvidací mužské, mladé populace, nebude problém Evropu naplnit jiným etnikem."
- a v dalším snu se mi pak zdálo, že nad světem převzali "stínovou" vládu mimozemšťané, kteří vyvraždili všechny muže v produktivním věku (tzn. všechny muže od 15-18 do 40-50 let)

..lze si všimnout, že v obou případech je "matrice" stejná, jen "kulisy" se trochu změnily

"A vychází, že tento projekt – “migrační vlny” je plně podporován Globálním prediktorem a zapadá do jeho dlouhodobých plánů. Jenže, jak říká Pjakin, v první fázi ta migrační vlna nebude zcela zničující pro evropské národy (počítá se se 7 až 8 miliony migranty), ale jakýsi předvoj pro budoucí dalekosáhlejší změny."
- v jiných snech (ty už jsem na web myslím nepsala) se mi nejprve zdálo, že migrace bude postupovat až do Rakouska a tam se zastaví - za 1-3 roky přišel ale jiný sen a v tom jsem viděla Prahu plnou migrantů (moje předpovědi budoucnosti se moc nemění, je divné, že se to změnilo, ale také to koresponduje s "plánem")
- navíc tento článek (sen) popisuje snové odahlení plánů pozastavení uprchlíků v západní Evropě před tím, než budou hromadně naplno vpuštěni do Slovanských Evropských zemí (poté, co budou ženy v těchto zemích za pomocí očkování sterilizovány)

A v komentáři u tohoto článku se píše:

"No bieložltých arabov-levitov, čo tisíce rokov zdarilo rozvracajú bielu rasu svojimi služobníkmi „židmi“, ktorým zachovali inteligenciu, ale v DNA im zostalo veľa spojov, ktoré im robia "osobné utrpenie" a tak niektorý ho podávajú ďalej, ale niektorí, čo majú viac slovjenstva-tomu vzdorujú-a to je kasta, ktorú chcú vyvraždiť, lebo dokáže GP vzdorovať inteligenciou."
- Když někdo dává utrpení, tak člověk, který ho dostane, ho buď může poslat dál nebo ho může odmítnout a nebo může trpět. Když odmítne, tak se to vrátí tomu, který mu to poslal - a ten to zase může buď poslat dál na někoho jiného, když u tohoto neuspěl, a nebo to odmítnout a nebo trpět. Když odmítne, tak se to zase dostane k jeho předchozímu člověku, přes kterého to utrpení šlo a tak dál.. ..a pokud by to všichni odmítli, tak se utrpení dostane k pravému původci na vrcholu pyramidy.

"Martin Luther, keď povedal (len on ešte nevedel, že spasiteľ má slovanské meno) "hlavou cirkvi môže byť len Ježiš, kto sa nad neho vyvyšuje môže byť len Antikrist"
- někde jsem četla, že křesťané věří, že pokud je někdo "proti Ježíši" tedy "proti Kristu že byl spasitelem" tak "proti-kristu" = "anti-krist" - pokud tedy někdo věří v nového/jiného spasitele, tak ten nový/jiný spasitel pokud by přišel, by byl antikrist

GP se také věnují tato tři videa (herci ztvárnili ve stylu "natočeno podle skutečné události", jak to řízení světa vypadá):
- Kardinál Judas 1
- Kardinál Judas 2
- Kardinál Judas 3


Po přečtení článků o GP se mi ulevilo, protože už mi bylo jasné, jakým způsobem je svět řízen. Není se čeho bát, pokud tohle víte. Jediný způsob, jak zničit lidstvo, je nechat lidi (či je v tom ještě povzbuzovat) ničit planetu. Proto je dobré třídit odpad atd. (i kdyby to bylo jenom symbolické vyjádření svobodné vůle neničit planetu a reálný dopad by to téměř nemělo, tak každé malé i velké rozhodnutí i případně nerozhodnutí člověka, totiž toho daného člověka osobně = jeho osud přiklání k té či oné matrici či verzi reality, dimenzi..).


Docela se mi líbí toto shrnutí:

GP je člověk z masa a kostí jako každá jiná lidská bytost na planetě Zemi. Je to vykonavatel cizí vůle, která mu nebyla vlastní, ale dostal se do pozice, kterou nyní zastává. Působil, kdysi dávno, jako probošta či kazatel v západním Německu ve městě Würzburg. Jmenoval se Michal Freedmann. Je úřadujícím kardinálem, který řídí, zde na planetě Zemi, momentálně veškeré procesy ovládání lidstva. Říká si kardinál Judas nebo tak byl jmenován.

Nachází se ve velkém městě, které je 3 kilometry pod Vatikánem. Žije tam asi v současné době se 40.000 lidmi bíle pleti. Byly převzaty zde z obyvatelstva nacházejícího se uvnitř duté Země, čili od nás. Po celá desetiletí nevysvětlitelná zmizení lidí a dětí v Evropě (velká část) je připisováno právě jim. Chce založit novou společnost na planetě Zemi, jen s těmi lidmi, kteří převzali jejich víru bezvýhradně.

Sezení dělá s 22 bratry, čili je jich celkově 23, a to každý měsíc. Možná v dnešní době i častěji? Po sezení se bratři rozejdou a poselství, která MUSEJÍ BÝT VYPLNĚNA, předávají na nižší stupně řízení. Na vlády.

V roce 2003 a to 06.01. bylo s 23 bratry rozhodnuto následující. Podotýkam význam symboliky

2003 = 2×3= 6

06.01= 6×1= 6

23 = 2×3 = 6

V tento den bylo rozhodnuto uspořádání 3 světové války v budoucnu a totálního vyhlazení lidstva? Založení nové odnože lidí, která bude „vypěstována“ právě v těchto podzemních městech. Za tímto účelem jsou zde lidé přijímáni.

Tvrdil v roce 2003, že světu nevládnou Illumináti, židé, USA, NATO, Rusko, Čína a mnohé jiné organizace, ale že jsou to jeho vykonavatelé, gerily, divize, jednotky tak jak je sám nazval. Dokonce do celého systému začlenil i lékaře a farmacii a potravinářský průmysl. Všichni poslouchají jeho rozkazy a činí tak proti jakékoliv jiné vůli. Vlády byly a nyní taky jenom jsou, teátr pro lidi. Je to ohromný teátr pro lidstvo.

Nepočítal ale s tím, že Rusko a Čína, které také dříve ovládal a řídil, se mu vymkne z rukou. Vše bylo vystupňováno hlavně spojením semknutím Ruska a Číny s původními obyvateli planety Země a sice s Védy. Žijí na povrchu Země. My žijeme uvnitř. Stačí trochu logického myšlení – poznámka tm.

Veškerá církev a všechna náboženství jsou vedeny od 14. století „svatou inkvizicí“. (GP) Všechna náboženství podléhají této společnosti a jsou jenom jejich tiskovými mluvčími přes kazatele, probošty a jejich vůdce v jiných církvích a náboženstvích. (spadají pod ně všechna náboženství na planetě Zemi). Svatá inkvizice rozhodla na konci 19 století, že život na planetě Zemi je nutné z 99.9% vyhladit. V minulosti bylo zlikvidováno církví 70.000.000 žen, které nazvali čarodějnicemi. ( prosím přečtěte si knihu kladivo na čarodějnice). Ta nejhorší rasa, která se dle jejich vyjádření, na planetě Zemi nachází je dle svaté inkvizice a GP právě rasa Germánů. Germáni a jejich nejhorší odnož Němci nikdy nevzali svaté učení GP vážně. Učení svaté inkvizice bylo bráno Germány jenom pokrytecky, čili jsou pokrytci. Nic nebrali zásadně za pravdivé. Proto se katolická církev, kterou zastupuje GP, rozhodla přes společnosti cizích legií, které musejí před lidmi zůstat v naprostém utajení, jako jsou svobodní zednáři, sionisté veškeří politici, veškeré politické strany, diktátoři, všechny církve, tyto spolky jsou vedení svatou inkvizicí. A proto v prvé řadě musejí vyhladit tu nejhorší rasu, kterou jsou právě podle GP, Němci. Jsou velice úzce spjati s přírodou. A to jim vadí nejvíce.

tm: jako kdyby se to díky MADAMME MERKELOVÉ nedělo????? Že ano???? Ale to je přece jenom náhoda! Kdo by tomu mohl věřit?????

Celé schéma bylo naplánováno právě první a druhou světovou válkou, bohužel se jim to nepovedlo. Zlikvidovali díky bojům mnohem méně Němců, než předpokládali. Svatá inkvizice v čele s GP se snaží v poslední době na planetě Zemi rozpoutat 3. světovou válku, nikdo jiný za tím nestojí. Za tímto účelem ženou do Evropy spoustu azylantů s nízkým IQ a hlavně s velice nízkou morálkou, aby vznikly nepokoje, které vyústí v celé Evropě v WWIII. Nenechali vše, jak v minulosti na armádě, ale spolehli se (GP) právě na barevné obyvatelstvo, které má dílo zkázy dokonale vyřešit.

Co se týká osobně Kardinála Judase, je to člověk, který řídí skoro veškeré dění na planetě Zemi. Je řízen nehmotnými bytostmi, které se občas na požádáni při setkání 23 bratrů, vtěli do některých z nich, jak jsem psal v prvním díle, a pronesou přání, která musejí jimi být splněna. Tyto nehmotné bytosti jsou padlí andělé, je jich celkem šest a vlastní planetu M51, kde stvořili ANDROIDY, neboli rasu ANIMUS. Nemají duše a potřebují je získat od lidských bytostí. Za tímto účelem bylo také postaveno zařízení CERN, které zaplatili všechny státy na planetě Zemi a hlavně jejich daňoví poplatníci. Kdyby se jim to podařilo, jedním rázem by získaly všechny lidské duše z planety Země. Androidi nebo také rasa ANIMUS, jak se jim říká, jsou bioroboti bez duší. Právě o lidské bytosti je v poslední době velký boj. Kvůli jejich duším…..

(Zdroj - samozřejmě si uvědomuji, že zdroj je asi nějaká recese proti konspiračním teoriím, to ale nic nemění na tom, že tam někdo udělal dobrý a zajímavý "výtah" z původních článků k tématu. Původní články dnes již neexistují, ale díky této stránce, která si utahuje z konspirací, obsah článků přežil:)