Zlatý standard ano, ale pouze se změnou finančního systému.

Zvláštní je, že se někteří lidé bojí zneužití základního příjmu, a tak raději (rovnou) volí podmíněný příjem. Podmíněný příjem NEZARUČUJE přežití, takže sice nemůže být zneužit (protože když někdo nepřežije, toto bylo už v jeho definici = nejedná se o "zneužití"..). Tedy lidé se bojí zneužití něčeho s výsledkem smrti, a tak raději zvolí (téměř jistou) smrt rovnou. Takže je nemůže nikdo "napálit" a takto jim ublížit, protože si zvolili kapitalismus, který napálení/ublížení má jako normu svého fungování..

Přitom pokud by byl základní příjem a lidi by měli zbraně (plus by bylo povoleno, aby při změně/pokusu o změnu základního příjmu na podmíněný, zabili toho, kdo se o to začal snažit), tak by přeci ke zneužití dojít nemohlo. Byla by jasně daná definice základního příjmu jako "BEZ PODMÍNEK" a za pokus o změnu tohoto (na něco podmíněného) by následoval trest smrti. Takže by záleželo vlastně na lidech, jak dokážou udržet pořádek.

Navíc vy se bojíte sledování co si kupujete při zavedení digitálního základního příjmu (když někdo zjistí, co preferujete, může např. selektivně zvýšit ceny..) - ale vůbec si neuvědomujete, že dnes vlastní potravinové řetězce korporace (které mohou z kamerových záznamů vyhodnocovat, kdo co dal do košíku..) a i když nakupujete v malém bioobchodě, tak DS má přehled, kolik mouky/těstovin se dováží přes hranice, kolik pšenice se u nás vypěstuje apod., takže z toho si umí plošně odvodit/vypočítat, co lidé nakupují. Pokud by někdo věděl, co konkrétně vy nakupujete, tak by vám to zdražil jenom pokud by zrovna vás neměl rád. Když ale po zavedení základního příjmu nebude u moci DS, tak toho se bát nemusíte. Kdyby vám chtěl někdo konkrétní jídlo, které kupujete, nějak pozměnit, tak vás nechá sledovat, a může to udělat už teď (domluvit se s DS, která danou potravinu vyrábí, aby ji upravila). Nebo už nyní můžou všechny obchody, které patří DS, nabízet pouze brouky (bez možnosti jiného výběru). Už nyní může DS všechny potraviny plošně zdražit (což se už stalo) apod.


A dostáváme se k tomu, že lidé se diví, proč to tak dlouho trvá nebo proč se nic velkého neděje - já se divím, jak je možné, že jsme se do současného stavu vůbec dostali.. Pokud by se muži domluvili a udělali by dobrovolnou policii, která by zločince chytla, zavřela do vězení/popravili. Tak by se přeci nikdy žádný Rothschild/FED k moci nedostal.. Jak je to možné, že když bylo lidí méně a ještě všichni bydleli převážně na vesnicích, že se nedomluvili (i ženy by rády pomáhaly). Jediné vysvětlení je, že zde byl předtím jiný matrix a po jeho skončení, když bylo lidí málo, měl DS vyspělé zbraně (a to, že lidi nechal žít a rozmnožit se, sám DS "povolil"/umožnil tím, že tyto zbraně hromadného ničení nepoužil). Protože v jiném případě (pokud by DS vyspělé zbraně neměl) by to znamenalo, že běžní lidé nejsou schopni se domluvit a raději proti sobě bojují (než aby zamezili zločinu) = sami mají velmi špatný charakter.
Lidé, kteří se bojí "zneužití" základního příjmu, věří, že se lidé nejsou schopni mezi sebou domluvit (na jasném pravidlu nepodmíněnosti základního příjmu a kdo+jak potrestá viníka/y při porušení/pokusu o porušení tohoto pravidla) + dále že lidé budou raději bojovat mezi sebou (=každý se bude snažit mít co nejvíce dětí a aby se měli co nejlépe klidně na úkor ostatních). Takže otázka je, zda-li je opravdu problém jen v DS a nebo i v charakteru jednotlivých lidí (protože když se podíváme na nesprávné volby mužů, tak zjistíme, že mezi illumináty a běžným mužem není tak velký rozdíl). Ano illumináti jsou horší, protože mučí, zabíjí a znásilňují děti - běžný muž se ale ani není schopný domluvit (s dalšími muži) na odstranění psychopatů - není schopný zavést základní příjem, protože není schopný čelit tomu, že jeho žena s ním byla převážně pro peníze, a když by měla základní příjem, vybrala by si někoho jiného - není schopný čelit tomu, že se sám v kapitalismu snažil mít co nejvyšší příjem proto, aby "nalákal" (v překladu nátlakem donutil) nějakou ženu, aby s ním byla (a ještě k tomu si vybíral nesprávné ženy buď podle vzhledu a povahy = tedy ty ženy, které se měly dobře = které se nejvíc podřídily či vyměňovaly sex za výhody; a nebo podle jiného rozumového kritéria např. která si to dobrým srdcem "zaslouží" ..a vůbec mu nedocházelo, že když zabezpečí NESPRÁVNOU ženu, tak JEHO žena buď musí hledat zabezpečení u jiného muže a nebo se má špatně). Chápu, že teď má DS vyspělé zbraně a všechno začalo být (díky nárůstu populace a hroznému systému řízení společnosti) zamotané/složité, ale i tak když jsem prozkoumala povahu běžných kluků, byla to katastrofa (jediná "omluva" pro ně je, že DS je mnohem horší, ale od DS člověk čeká zlo, takže mu to emocionálně tolik neublíží jako menší zlo od někoho, o kom si myslí, že to je ta dobrá strana). Samozřejmě nesoudím/nehodnotím muže, kterým DS způsobil v dětství trauma (takoví muži bývají homosexuální/transvestiti a tyto naopak "běžní" chlapi odsuzují - pokud je někdo homosexuál/transvestita bez traumatu jenom kvůli propagandě, tak je ještě horší než bezcharakterní běžní chlapi; ale pokud je někdo takový kvůli traumatu, měli by mu lidi nabídnout léčbu; a jen pár procent to má "vrozené" = není to propaganda ani trauma, takové lidi bychom měli nechat být sami sebou). Takže shrnuto: Kdyby měli lidé dobrý charakter a vysokou inteligenci, tak by psychopaty odstranili hned v zárodku při jejich prvních pokusech o cokoli. Tím pádem je tu každý sám za sebe (a počet psychopatů neustále narůstá).
Příklad bezcharakterních chlapů/psychopatů: 1 a 2.


Pokud by zůstal současný systém a zároveň se zavedl zlatý standard, tak by to vedlo k extrémní chudobě běžných lidí (bylo by to horší než když „se žije na dluh a peníze se tisknou z ničeho“). Protože 99% všech financí by „leželo“ u korporací a DS – a zároveň by nebylo možné vytisknout další peníze, které by se mohly dát pracujícím lidem, protože by bylo limitované množství peněz v oběhu.
Někteří lidé se „bojí“ základního příjmu, protože co kdyby ho pak někdo změnil na podmíněný = zneužil. Ale to by si měli lidé ohlídat, že když to někdo začne měnit, tak ho někdo zavře do vězení (a tím je tato hrozba zneužití vyřešena). DS manipulace jde ale podle mě jinou cestou a tou je odkrýt tisknutí peněz z ničeho/FED, lidé začnou požadovat zlatý standard A ZÁROVEŇ se budou bát základního příjmu/změny fin. systému, takže systém zůstane jak je (pouze bude zaveden zlatý standard), DS bude stále vlastnit vše, přestaly by se tisknout peníze na dluh, takže pokud by DS neuvolnil do oběhu jím vlastněné peníze (což by asi ze svobodné vůle dostatečné množství neuvolnil..), tak by v oběhu téměř žádné peníze reálně nebyly a lidi by se „kapitalisticky“ prali o to málo, co v oběhu je, aby se mohli vůbec najíst (a jelikož by bylo v oběhu stále méně pěněz, tak by umřelo hlady tak těch 90% populace a DS by dosáhl svého cíle). Proto jsem na to raději upozornila/varuji, že právě strach ze základního příjmu/změny fin. systému na lepší A ZÁROVEŇ touha zavést zlatý standard, je jednou z manipulací DS.
Když se zavede zlatý standard (měna opět podložená zlatem), tak totiž MUSÍ být zároveň zaveden základní příjem, jinak by na chudobu (hlad atd.) zemřelo mnoho lidí. Protože zásoby zlata jsou omezené. Do teď to fungovalo tak, že když někdo škudlil peníze (tím myslím opravdu hodně peněz, což mají nahromaděno nejbohatší lidé světa) a neposílal je do oběhu, tak narůstaly na účtu. Jelikož většina lidí potřebuje každý měsíc výplatu, tak by nebylo „z čeho“ vyplácet, pokud by se netiskly stále nové a nové peníze (na dluh). Pokud se udělá měna, která je něčím (co je omezené) podložená, tak nelze zvyšovat objem peněz (což sice zamezí inflaci, ale pokud by „peníze vydělávali peníze“, tak ti lidé, kteří by hromadili stále víc peněz a žili už jen z renty/úroků/vkladů kapitálu, by „zabrali většinu peněz“..z oběhu..a pak by nebylo „z čeho“ platit každý měsíc výplatu na základní potřeby těm, kteří nahromaděné peníze nemají..). Jinými slovy přechod na zlatý standard bez základního příjmu by byl mnohonásobně horší než jak je tomu nyní (zemřeli by všichni dobří lidé a jen „hajzli“ kteří hromadí samozřejmě proto, aby se měli lépe než druzí, by přežili). Takže u všeho to chce přemýšlet (toto ale aliance samozřejmě ví, a proto chce současně se zavedením zlatého standardu dát i základní příjem, který zase musí fungovat přes kvantový počítač, aby se nedal zneužít).


Pak tu máme ještě model, co by se stalo, pokud by krachly korporace a nejbohatší lidé by dali své peníze do oběhu. Dále by vznikl nový zákon, který by zakazoval úroky (takže by peníze nemohly vydělávat peníze), zavedl by se zlatý standard, ale základní příjem by zavedený nebyl:
V této modelové situaci by trvalo cca 50-100 let než by došlo k hladomoru a níže vysvětlím, jak jsem na to přišla.

Pokud by krachly korporace atd. (=vše, co nyní zbytečně zadržuje obrovské sumy peněz, by je uvolnilo do oběhu) a byl by zaveden zlatý standard beze změny fin. systému, tak by si lidi samozřejmě mohli šetřit na bydlení, nečekané výdaje – ale pokud by zde stále existovaly bytosti, jejichž „smyslem“ by bylo hromadit peníze (=zadržovat co nejvíce peněz, aby mohli „mít moc“/“ovládat“), tak za takových 50-100 let by se opět mohli dopracovat k tomu, že by začali vlastnit přes 90% světových peněz, a pak by normální lidé nemohli dostávat výplatu, když by v oběhu žádné peníze nezůstaly, „na dluh“ by se vytisknout nemohly, „z ničeho“ (ničím nepodložené také ne..). A to právě ošetřuje kvantový finanční systém, aby k tomuto nedošlo (tam je to ošetřené, že když bude někdo PŘEHNANĚ hromadit – tzn. mnohem víc než když člověk šetří na bydlení atd. – tak mu to k ničemu nebude).
Když by peníze nemohly vydělávat peníze, tak by i ten, kdo chce hromadit, musel pracovat - postavil by třeba hotel a když by lidi neměli peníze, tak by do něj nepřišli, takže musí vytvořit něco jiného, za co bude někdo ochotný zaplatit.. A tady se dostáváme k jádru věci, že ten, kdo by schválně jen hromadil kvůli získání moci, by sice také „musel“ pracovat (aby mohl hromadit), jenže by se soustředil na PLATÍCÍ lidi.. Tedy by měl nejvíc peněz on a ti, kterým by už peníze došli (protože nehromadili), by neměli nic a pro ty by nikdo nic (v takovém systému) neudělal. Ten, kdo by hromadil a měl by už nejvíc peněz, by poskytl něco pro lidi, kteří ještě nějaké peníze mají (takže ti, kterým peníze již došli, by zemřeli hlady). Jelikož by si vždy hlídal, aby vydělal víc než investoval (=tedy by neustále jen hromadil..), tak by všem jeho zákazníkům peníze nakonec došly (jednalo by se o „boj o moc“ kdo koho lépe přechytračí). Možná by si vybral s kým chce žít a tomu by peníze daroval (pokud by ho nebavilo zůstat jediný/sám..), ale výsledek za 50-100 let by byl stejný, jako dnes (pokud by tedy někdo měl tu motivaci toto dělat = hromadit, aby mohl mít nad někým moc/otroky atd.). Takže když se finanční systém změní na takový, kde by tomuto bylo zabráněno, bylo by to asi lepší (i když by to nehrozilo přímo, ale až za několik generací – takže na změnu finančního systému by bylo pořád ještě času dost).


Prioritou je, aby se všichni měli dobře (nikdo netrpěl hladem/zimou, nucenou prostitucí ani mučením pro adrenorchom) než „protlačení“ základního příjmu za každou cenu (i když by bylo dobré, aby tu takovýto systém byl proto, že „garantuje“ zabezpečení základních potřeb/přežití, což dává pocit bezpečí + takový systém vyřeší OPRAVDU MNOHO problémů, např. ukončí otroctví, zlo, chudobu, hlad a mnoho dalšího).