Proč na webu nejsou komentáře?
- Protože je neumím naprogramovat:) Jediné, co bych sem asi uměla vložit, je facebookový "plugin" pro komentáře, ale z mé zkušenosti to není bezpečné (mám nastavený prohlížeč tak, aby mě "pustil" jen tam, kde je to jakž takž z hlediska bezpečnosti na internetu ok, a externí facebookové komentáře přidávat nemohu - nepustí mě to, ač některá jiná vyskakovací okna mi fungují). Takže zatím nechávám tento web jako "učebnici", která je rozdělená na několik oblastí zájmů - aby si mohl každý vybrat to, co ho zajímá, ale "komunita" okolo tohoto webu asi zatím nebude. Navíc kontrolovat (a odpovídat) na komentáře je pracné, takže mi to šetří čas (kterého nemám nyní nazbyt a potřebuji ho věnovat na psaní nových článků). A také článek, který vznikl před mnoha lety (má u sebe staré datum a hodně "starých" komentářů, přičemž diskuse už dávno utichla), odkazuje na plynutí času a "opotřebení", ale já píšu články tak, aby byly pokud možno "věčné" (aby mohly předat vědomosti jak někomu, kdo si to přečte dnes, tak aby ty vědomosti byly stejně hodnotné pro někoho, kdo si to bude číst kdykoli později - aby nezáleželo na čase, kdy byl článek napsán, nýbrž na "úrovni/otevřenosti čtenáře" ..tedy někdo může být i "dál", než je tento web, a číst mé články pro něj může být zbytečné, někdo může být ještě dítě a zrovna bude toto čtení pro něj vhodné, někdo celý život nic "mimo rámec" nevnímal a ke čtení mých článků se může dostat až v důchodu, jiný člověk až v dalším životě/životech, někdo na tyto články nenarazí nikdy, protože jsou pro něj srozumitelnější články napsané někým jiným..). Proto u většiny článků nemám uvedeno ani datum vzniku článku, a pokud nějaký článek přestane mít díky uběhnutému času původní informační hodnotu, tak ho jednoduše změním/smažu. Články nejsou seřazeny chronologicky, ale tématicky.

Tento web je zatím asi úplně anonymní, což znamená, že zde není žádné počítadlo (nevím, kolik lidí můj web navštěvuje, který článek je nejčtenější atd.). To je na jednu stranu špatně, protože nemohu reagovat na "poptávku" čtenářů, ale na druhou stranu to má pro mě výhodu v tom, že se nemusím zabývat tím, kolik lidí můj web čte, a prostě píšu (když mám co říct, až vyčerpám náměty na články, které mám připravené, tak sem asi už nebudu psát tak často a nebo dám prostor čtenářům, aby si mezi sebou mohli např. vyměňovat zkušenosti na dané téma - pokud se mi tedy podaří naprogramovat komentáře nebo nějaké diskusní fórum). Pro čtenáře tkví výhoda absence počítadla v tom, že zde nejsou žádné reklamy.

PS. Pokud se na tomto webu setkáváte s odkazy na externí články (a divíte se, proč nenapíšu na dané téma článek svůj?), tak je to proto, že když vidím článek, který plus mínus vyjadřuje můj názor, dám na něj odkaz, protože je podle mě zbytečné, aby spousta lidí psala ten samý názor na to stejné téma různými slovy.. (a čtenáři by četli 1000x na stejné téma od různých autorů ten samý názor) Proto když vidím něco, s čím souhlasím, dám odkaz a nebudu se psát s článkem, který by defakto říkal to samé. Nevadí mi, že mě někdo "předběhl", protože mi ušetřil práci. (na některé věci bych ale sama nepřišla, když bych se je nedozvěděla z článků, tedy někdy jsem názor "přebrala" či "změnila" na stejný, jako je v odkazovaném článku až poté, co jsem na článek narazila)

Proč jsou některé věci nejasně napsané / nerozumím tomu?
- Píšu pro různé čtenáře, a pokud někomu chci něco vzkázat, dám to do textu. Je to napsané tak, že to pochopí jen ten daný člověk/skupina lidí. Pokud něco nechápete nebo se vám to zdá ujeté/zvláštně napsané/nereálné/metaforické/blbé, tak to s největší pravděpodobností bude nějaký vzkaz pro někoho jiného, který nepochopíte. Nemusíte tedy obviňovat mě, že jsem blbá/bláznivá/že daný úsek textu nedává smysl, prostě to přeskočte.


Slovníček pojmů používaných na webu:

illumináti = Jelikož mi nikdy neřekl, jak se jejich "tajná" organizace ovládající svět, nazývá, rozhodla jsem se, že tzv. "elitě" budu říkat "illumináti" = že všechny lidi, kteří se snaží skrytě ovládat svět pro nějakou agendu, dám, co se týče označení, do jednoho pytle, aby v tom nebyl bordel. Tedy do této skupiny řadím svobodné zednáře, sionisty, illumináty, elitu, stínovou vládu, deep state, templáře a všechny další "odnože" a "označení" jedné a té samé skupiny (do této skupiny řadím pouze lidi, kteří VĚDOMĚ patří k nějaké tajné organizaci, která se snaží skrytě vládnout světu = nevědomé otroky sloužící systému do této skupiny nepočítám).

ilum. = Touto zkratkou nazývám bývalého kluka, se kterým jsem chodila a který tvrdil, že patří k nějaké tajné skupině, která skrytě vládne světu.


Proč píšu některé pojmy jinak, než ve skutečnosti jsou? Není to proto, že bych nevěděla např. o tom, že se Československo nikdy nerozdělilo (rozdělení bylo neplatné, jelikož v ústavě bylo, že k němu může dojít pouze pomocí referenda lidu, k němuž nedošlo). Někteří lidé o tomto ale nevědí. Pokud bych psala "neutrálně" např. "v tomto státě", tak čtenáři nemusí vědět, v jakém státě žiju (jestli v ČR nebo někde jinde v zahraničí). Pokud bych psala "zde u nás v ČSR" nebo "v ČSFR", tak by to mohlo některé čtenáře mást..a já nebudu psát toto vysvětlení o (ne)rozdělení republiky do každého článku.. Jelikož většina lidí nazývá naší republiku "ČR", tak píšu název takto, i když vím, že je to jinak. Ti moudřejší (kteří pravdu o ne/rozdělení vědí), jistě pochopí, jaký stát mám na mysli.
Stejně tak vím, že celek má 1000%, a když chci vyjádřit např. polovinu, tak to je 500%. Jelikož si ale většina lidí (díky nesprávným informacím ze školy) myslí, že celek je 100% a polovina 50%, tak se mi opět nechce dávat do každého článku (ve kterém uvádím nějaká procenta) vysvětlování tohoto. Je fakt, že někdy píšu o celku jako o 1000% (a procenta tedy uvádím správně např. čtvrtina je 250%) a někdy je píšu špatně (celek 100% a čtvrtina 25%). Píšu asi i podle nálady, ale převážně uvádím celek "špatně" jako 100% i když vím, jak to je. Jde mi o to, aby smysl sdělení pochopilo co nejvíce lidí (a vím, že ti moudřejší, kteří vědí, že celek má být 1000%, pochopí, že 25% myslím čtvrtinu, tedy 250%). Zatímco "neznalí" lidé by mohli mít problém s pochopením smyslu mého sdělení, kdybych psala pravdivě čtvrtinu jako 250%.
Ano, řídím se v tomto "většinou" a pokud si myslím, že většina lidí pravdu o těchto pojmech nezná, píšu "jejich řečí" (protože moudří pochopí, jak to myslím a neznalí to pochopí taktéž..zatímco pokud bych psala v "pravdivých pojmech", tak by to pochopili pouze lidé těchto pojmů znalí a neznalí těchto pojmů by z článku nic neměli, což by byla škoda). Jenom proto, že někdo nezná pravdu o nějakých konkrétních pojmech, neznamená, že obecně "nemá" na pochopení článku (chci mu dát "alespoň šanci"). Nyní mi jde především o to, aby co nejvíce čtenářů dokázalo článek pochopit a nechci jim to ztěžovat. Pokud pravdu o těchto pojmech bude znát hodně lidí (budou to už "všichni vědět"), tak tyto pojmy začnu psát pravdivě. Snažím se přizpůsobit lidem (čtenářům), a tak píšu "jejich řečí" (tak, aby sdělení článku porozumělo co nejvíce lidí). Neznamená to, že pravdu o těchto pojmech neznám nebo že bych chtěla prosazovat používání "školských pojmů". Nechci totiž vytvářet "lepší společnost" snobů, kde ten, kdo nějaké pojmy nezná, nemá právo na pochopení článku (jak říkám: moudřejší, kteří pravdu o těchto pojmech znají, si mohou domyslet význam/smysl sdělení=jak je to myšleno, zatímco obráceně by to moc nefungovalo).


Měření (odkazy na stránky, které aktuálně měří nějaká data):
Bovis (povídání)
Schumannova rezonance
* Vysvětlení barev grafu:
Modrá = homeostáza / klid, v energetické reakci moc aktivity není. Gaia bude odpočívat.
Zelená = 3D energie čistí a transformuje
Červená / oranžová = silnější než zelená energie. Odráží to, že jádro bylo nabité, energie proudí a červená / oranžová barva v grafech ukazuje, že se v Gaii uvolňují blokády a příchozí energie pomáhá s tímto přenosem. V grafu to uvidíte kolem bílých skvrn. Nastává relaxace a transformace.
Bílá = příchozí vysokofrekvenční gama paprsky, které se odráží v grafu SR, ukazují, že dochází k nárůstu výkonu, energie je nad proudem elektromagnetického pole a rozsvítí se. Dostáváme čakrové aktivace a vylepšení kódování 5D světla do naší DNA, otevírají se kanály a máme více světla. V závislosti na vaší citlivosti se můžete cítit zesílení, než dosáhne plné kapacity, ale příznaky nárůstu během výskytu bílých skvrn. Čištění, kdy se propojí zemská mřížka a kolektivní vědomí, pokračuje blesk, blesky a zesiluje nás. Během očistné fáze můžete cítit nevolnost, extrémní bolesti hlavy, oční tlak, rozmazané vidění, bolesti těla, závratě, se otevírá stav snů.

gcpdot.com

vyznam barev
Letecký provoz
Počasí
Podzemní voda
Ovoce
Ze zahrádky
Mapa požárů
Mapa pokrytí
5G
Mapa 5G ve světě vs. Mapa Covidu ve světě
Mapa zemětřesení
USD to gold/silver (vpravo cca uprostřed vidíme: "dollar to silver ratio now" a pod tím "dollar to gold ratio now")
UV-Index (S hodnotami indexů od 3 do 7 odborníci doporučují zůstat v poledne ve stínu, nosit dlouhé rukávy a čepici a používat krém na opalování. Při hodnotách osmi a více odhadují, že je nejlepší přečkat poledne uvnitř.)
Volby 2021 nástěnka
Evidence of Fraud - 2020 Election
Covdata ČR (najděte si graf "JIP bez / s očkováním", nad ním je graf "HOSPITALIZOVÁNO bez / s očkováním" a pak tam je "ÚMRTÍ bez / s očkováním": jelikož víme, že cca 60% populace je očkovaná, tak např. k dnešku je na JIP 40% očkovaných a 60% neočkovaných..a cca to samé i hospitalizace, úmrtí máme stejně očkovaných jako neočkovaných = Když je 20 lidí, 8 neočkovaní a 12 očkovaných, na jip leží 6 neočkovaných a 4 očkovaní..tak jaký je poměr zaočkovaných hospitalizovaných k celkovému počtu zaočkovaných a jaký je poměr nezaočkovaných hospitalizovaných k celkovému počtu nezaočkovaných? 6 neočko na JIP z 8mi vs 4 očko z 12ti = 75% neočko vs. 33% očko. Úmrtí máme dnes 50% neočko a 50% očko, což je při stejném výpočtu 62% neočko a 41% očko. Takto si to můžete v průběhu času počítat, i když stejně víme, že statistiky jsou falešné - např. nákaza covidem - očko se preventivně netestují, tak logicky nemají téměř žádné pozitivní výsledky..když se testují pouze nemocní, zatímco u neočko se testují všichni pořád dokola..a test ukazuje pozitivní výsledek i u obyčejného nachlazení nebo i jen tak si to vymyslí..) Také když bereme pouze úmrtí na "covid", tak když očkovaný zemře na krevní sraženiny/infarkt, nezapočítají to do statistiky (zatímco když neočkovaný zemře na dopravní nehodu, tak pokud po smrti vyjde test na covid "pozitivně", započítají ho do statistiky..). Pokud ale budeme na grafy koukat s tím, že víme, že se dějí manipulace, a že chceme vědět pravdu, tak buď statistiky upraví tak, aby byli stále pravdivější, a nebo ostatní lidé, kteří se na ty statistiky také dívají, a kteří toto neví, pravdu začnou víc vnímat.


Co od svých čtenářů chci? Jaké názory si má čtenář na základě mých článků udělat?
- Jelikož na mě měla kontakt jediná čtenářka, která ho získala úplnou náhodou, tak jsem získala menší zpětnou vazbu na svoji tvorbu, a ač se mi to zdá obecně jasné (že o tomto není potřeba se zmiňovat), tyto pro mne jasné věci zde napíšu. Na tento web píšu podle sebe. V minulosti (před několika lety) jsem postupně psala na dva blogy. Tyto blogy jsem psala hlavně pro lidi, tedy jsem psala jednodušším stylem (o jednoduchých tématech) a dávala jsem do toho konstruktivní energii (aby ji blog vyzařoval). Pak to skončilo tak, že někteří muži, které daná témata absolutně nezajímala, můj blog začali číst kvůli energii (proti tomu nic nemám), ale zároveň z jejich komentářů vyplynulo, že když jim nebudu energii přes svoje stránky posílat tak, jak si to oni představují, tak odejdou, jelikož je daná témata vůbec nezajímají (ještě na mé stránky tedy chodili i z druhého důvodu: chtěli sbalit holku, měla jsem tam totiž svoje fotky). Z toho jsem se poučila a rozhodně nebudu někomu dávat energii proto, aby milostivě četl něco, co ho nezajímá (a já měla pocit, že mám hodně čtenářů). Tyto stránky píšu PRO SEBE. Používám tedy složitější věty a souvětí. Pokud někdo nechápe zde psaný text, může odejít číst něco jiného. Já tady nikoho nedržím a je mi úplně jedno, kolik lidí tyto stránky čte (opravdu - já to totiž ani nevím a nepátrám po tom). TENTO WEB PÍŠU PRO SVOJE SEBEVYJÁDŘENÍ = VYJADŘUJI SVOJI SVOBODU (SLOVA). Pokud si to někdo bude chtít přečíst, bude ho to bavit nebo zajímat, dobře. Pokud ne, tak se nic neděje. Proto zde na mě není kontakt (nemám potřebu s někým debatovat o svých názorech či je porovnávat s jeho názory, kde je pravda..). Pokud si chci přečíst něčí názory, tak si na internetu najdu jeho stránky/komentáře/diskuze, kam své názory píše (tedy lépe řečeno hledám si stránky podle toho, co mě zajímá, a ne podle toho, čí názory si chci přečíst..). Když někdo s mými názory nesouhlasí, tak si může založit svoje stránky, kam bude psát svojí "pravdu". Pokud mě jeho názory zaujmou, třeba na jeho stránky narazím a přečtu si je. Já tady nepíšu proto, aby si někdo přečetl mé stránky a "naoplátku" mi pak posílal svoje názory, které bych si tedy měla od něj přečíst zase já (takto to chtělo praktikovat vícero čtenářů na mých minulých blozích - asi je mé stránky nezaujaly natolik, aby si je přečetli "jen tak", a tak chtěli něco "naoplátku"). Stejně jako si já vyhledám na internetu zajímavý web (pro mě) a ten si čtu (a neočekávám od autora daného webu, že "naoplátku" bude zase on číst můj web), tak jsem měla za to, že takto to snad dělá každý?
"Naoplátku" dostane čtenář tohoto webu to, že si čte věci, které ho zajímají (nic víc). Pokud někdo s něčím nesouhlasí, může odstavec/článek přeskočit, či přestat číst tyto stránky úplně.

A teď se dostáváme k tomu nejdůležitějšímu: Co já od svých čtenářů chci? "Překvapivě", já od svých čtenářů NIC nechci. Nenapadá mě, co bych po čtenářích měla chtít? Maximálně tak to, aby si čtenáři udělali ohledně mého textu SVŮJ názor (ať už bude jakýkoli). To se dostáváme k další otázce: Jaké názory si má čtenář na základě mých článků udělat? Vy mě asi neznáte, ale já jsem taková, že si vyslechnu jakéhokoli člověka (i takového, který své názory "vnucuje") a bez ohledu na to, co on chce, abych si myslela, si utvořím SVŮJ názor. Doposud jsem si (opět) myslela, že toto je normální a že to tak dělají všichni. Tedy mé vyjádření: Já sem píšu své zážitky a další věci, které si kdokoli může přečíst a může si na to udělat JAKÝKOLI SVŮJ názor. Nejsem tu od toho, abych někomu vnucovala svojí pravdu nebo své názory. I když si za svými názory někdy stojím, i když něco považuji za pravdu, ani by mě nenapadlo, že se někdy někdo zeptá, jaký názor chci, aby si udělal (a ani by mě nikdy nenapadlo, že by si mohl někdo udělat jiný než SVŮJ VLASTNÍ názor proto, že já si za svými názory stojím nebo něco považuji za pravdu = na tom není nic zlého, každý si stojí minimálně za některými svými názory a každý něco považuje za pravdu = to je normální stav, to není vnucování ani manipulace ..vnucování je, když člověk své názory někomu cpe a snaží se ho přesvědčit o svojí pravdě, ne když si za nimi stojí, tedy NE když své názory nemění a nenechá se ovlivnit názory druhého člověka).

A dále tady máme téma mých zkušeností s illumináty. Věci jsem popsala tak, jak se staly či jak jsem je prožívala. I když si na základě mého popisu většina lidí na illumináty utvoří "určitý" názor, tak já nebudu měnit svou výpověď proto, abych byla pro čtenářovu tvorbu názorů více objektivní ( = aby si čtenář "mohl" vytvořit jakýkoli názor, protože to on může i tak) nebo abych se někomu zavděčila. Svoje zážitky jsem nenapsala za tím účelem, abych v lidech vyvolala určitý názor na illumináty. Svoje zážitky jsem napsala proto, že ráda píšu svoje zážitky (a taky proto, že mám takové zážitky, které mnoho lidí nemá, a tak jsem si myslela, že by to lidi mohlo zajímat). Mě totiž baví číst o neobvyklých zážitcích druhých lidí. Pokud bych zažila něco jiného (třeba bych illumináty nepotkala), napsala bych něco jiného (=psala bych o něčem jiném než o illuminátech). Když bude někdy více lidí, kteří se s illumináty setkali, třeba budou psát jiní lidé jiné (např. lepší) zážitky s illumináty, a pak si bude moci čtenář udělat objektivnější názor.
Když se někdo setká s nějakým novým druhem mimozemšťana, tak ho zatím viděl například jeden člověk. Může toho mimozemšťana popsat jako hrozivého nebo přátelského nebo jakkoli jinak. Takový člověk má jakoby "moc" nad tím, co si lidé budou o daném mimozemšťanovi myslet. Měl by ho popsat nějak neutrálně, aby si lidé "mohli" udělat "jakýkoli názor"? Měl by kvůli tomu tedy lhát, že zažil něco jiného? Ne. Spíš by lidé měli používat svůj mozek a říct si "Tohoto mimozemšťana zatím potkal pouze jeden člověk. Jeho zážitek mohl být zkreslený strachem z neznáma a nebo prostě narazil na nevhodného představitele daného druhu (jak mezi lidmi, tak mezi mimozemšťany můžete narazit na blbce)." a každý člověk by si měl udělat svůj průzkum, na základě kterého si udělá svůj názor. Pokud někdo nechce udělat svůj průzkum (protože se bojí kontaktovat nový mimozemský druh on sám osobně), tak si nemusí dělat názor žádný (když je pouze jedno svědectví, tak to k vytvoření objektivního názoru nestačí).

Kdo manipuluje? Pokud dítě pokouše pes, tak dítě může vyprávět hrozivý příběh o velkých zubech a zlém rozzuřeném psovi. Znamená to, že jsou všichni psi zlí? Ne. (Znám mnoho psů, a proto mohu ze své zkušenosti říct, že velká většina psů je dobrá.) Znamená to, že to dítě záměrně manipuluje veřejné mínění, když vypráví svojí zkušenost? Ne. Pokud se celá situace stala za účelem manipulace veřejnosti, tak manipuluje ten, kdo situaci vyvolal (tedy například starší spolužák chce šikanovat toto dítě, schová se za roh a vypustí na něj svého zlého psa = starší spolužák vyvolal tuto situaci a je to on, kdo manipuluje). Myslíte si, že se dítě záměrně a dobrovolně dostalo do situace, ve které ho pokousal pes? Asi těžko. Myslíte si, že dítě "umí ovládat svojí realitu" tak, že ho nikdy nic zlého nepotká? Asi ne. Pokud tedy byl někdo, kdo situaci naplánoval a nějak tajně zorganizoval (aby došlo ke střetnutí dítěte a psa) za účelem manipulace veřejného mínění o tom, že všichni psi jsou zlí a měli by se zakázat, tak to on manipuluje. Nebo pokud nějaká nehmotná bytost saje z lidí energii strachu, a kvůli tomu skrytě tahala za nitky a nenápadně k sobě nasměrovala toto dítě a tohoto rozzuřeného psa, tak manipuluje tato nehmotná bytost a ne člověk, který o své zkušenosti vypráví. Měla bych mlčet proto, aby nehmotná bytost nečerpala strach ze čtenářů? Možná, že by to bylo dobré řešení. Ale já nejsem taková, že své chování někomu podřizuji, a tak pokud mé příběhy v někom vyvolávají strach, je na něm, aby je přestal číst (pokud nechce krmit nehmotnou bytost). ..Já ale nevím, jestli taková nehmotná bytost existuje či kdo naplánoval a tajně zařídil mé střetnutí s illumináty a jestli někdo takový vůbec byl = nevím, kdo manipuluje.
Pokud se vám zdá, že vás tyto stránky manipulují k prožívání strachu, tak je číst samozřejmě nemusíte. Mým cílem není vyvolávat strach, ale svoje zážitky se zlem jsem sepsala i proto, že si myslím, že je dobré, aby se o těchto tématech lidé dozvěděli (např. prostřednictvím zkušenosti někoho jiného, aby se tomu mohli sami v realitě lépe vyhnout a nemuseli to prožívat přímo oni). Dnes už máme hodně svědectví o těchto tématech z celého světa (a všechna říkají téměř to samé), takže už si lze utvořit objektivní názor, že existují lidi (např. satanisti), kteří uctívají (a/nebo vykonávají) zlo. Pokud si myslíte, že existují i "hodní členové spolků tajně ovládajících svět", tak zkuste najít takové svědectví (já žádné takové doposud nenašla). To, že napíšu (stejně jako mnoho dalších lidí) svojí špatnou zkušenost neznamená, že manipuluju čtenáře, aby si mysleli něco špatného o "tajných společnostech". Znamená to pouze, že když napíšu já svojí špatnou zkušenost a podobné špatné zkušenosti nezávisle na sobě popisují různí lidé z celého světa, tak z toho asi spíše vyplývá, že "tajné společnosti" jsou zlé..když neexistují svědectví s dobrými zkušenostmi s nimi. Tedy to není tak, že by byl jeden zlý pes (mezi mnohými hodnými psi), kterého by někdo, kdo chce manipulovat veřejné mínění o tom, že všichni psi jsou zlí, nasměroval na někoho, kdo pak popíše svojí špatnou zkušenost..ale spíše to je tak, že v "tajných společnostech" jsou jenom "zlí psi" (a proto všichni svědci popisují zlé zkušenosti a nikdo ještě nepopsal zkušenost dobrou..). Toto je samozřejmě pouze můj závěr (moje dedukce z mně dostupných zdrojů) a vy si samozřejmě můžete udělat názor svůj.